De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen Doen Het nieuwe Sociaal Domein November 2014 Gerda Bruggeman, gebiedsmanager Ommen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen Doen Het nieuwe Sociaal Domein November 2014 Gerda Bruggeman, gebiedsmanager Ommen."— Transcript van de presentatie:

1 Samen Doen Het nieuwe Sociaal Domein November 2014 Gerda Bruggeman, gebiedsmanager Ommen

2 Regering WMO 2015 onderdeel Hervorming Zorgstelsel AWBZWMO 2007 ZVW Wet Langdurige Zorg 2015 WMO 2015 ZVW 2015 BGI, BGG + vervoer, KV, Beschermd wonen, Extramuralisering zzp Wijkverpleging

3 Doelstellingen WMO 2015 1.Bevorderen sociale samenhang, mantelzorg en vrijwilligerswerk, toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, veiligheid en leefbaarheid in gemeente, voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld; 2.Ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving; 3. Bieden van beschermd wonen en opvang

4 Huishoudelijke Hulp (HH) HH wordt algemene voorziening (eigen verantwoordelijkheid - vrij toegankelijk) Afspraken huidige aanbieders (huishoudelijke hulp toeslag) Aflopende indicaties: persoonlijk gesprek Doorlopende indicaties: overgangsrecht van 6 maanden na gesprek Onderscheid HH1 en HH2 Fase 1: gesprekken aflopende indicaties HH tot 31-03-2015 gestart

5 Mantelzorg 1.Inclusief onderdeel ondersteuningsplan (Samen Doen) 2. Steunpunt mantelzorg (individueel & groep, jonge mantelzorgers, kortdurend en langdurende ondersteuning) 3.Vrijwillige thuiszorg 4. Respijtzorg 5. Andere vormen ondersteuning, lotgenotencontact

6 Onafhankelijke cliëntondersteuning - Verplicht te bieden -Via gebiedsteams (1 e gesprek, advies) -Uitbesteden aan gecontracteerde

7 Wat verandert er op 1 januari 2015 1.Voor de meeste cliënten verandert er op 1 januari niets i.v.m. overgangsrecht 2.Herbeoordelingen indicaties ruim voor einddatum - is heroverwegingsmoment 3.Samen Doen teams behandelen meeste nieuwe aanvragen 4.Geen indicaties meer, Samen Doen is toegang tot ondersteuning 5.Alleen indicatie nodig voor langdurige zorg 6. Samen Doen kortdurende en / of licht intensieve begeleiding 7. Verdere ontwikkeling omslag in denken inwoners, adviesraden, aanbieders, gemeente, rijk etc. – (cultuurverandering: van zorgen voor naar zorgen dat)

8 …..wat betekent dit in de praktijk…… Opzet gebiedsteam Samen Doen

9 Samen Doen team Ommen Voor vragen rond werk, wonen, inkomen, ondersteuning, welzijn en zorg

10 Bestaat uit Medewerkers Kernpartners; -Gemeente ( jongeren / wajong, inkomen, wmo) -Carinova thuisbegeleiding -De Kern, maatschappelijk werk -MEE -RIBW -Landstede welzijn (Ommen) -Jeugdzorg Samenwerkingspartner 2 e schil -Baalderborggroep -Saxenburgh Groep

11 Samen Doen team is -Alg. voorz., doorverwijzing of indicatie niet nodig -Kosteloos en voor iedereen, daardoor laagdrempelig -Waar gewenst ook in kernen - Ondersteuning en advies dichtbij inwoners

12 Gebieden

13 https://www.youtube.com/watch?v=VjE_zbxPlrw

14 Samen Doen uitgangspunten -Vraaggericht (wat is er nodig?) -Toegang tot alle levensgebieden (voor alle vragen) -1 huishouden, 1 plan, 1 werker -Werkt met ‘ Medewerkers Samen Doen’ (generalisten) -Niet achter het bureau, maar in de kern/wijk -Niet alles overal, soms moet het op grotere schaal -Werkt nauw samen met 2 e schil

15 Samen Doen praktijk 1. -Aanmelding; rechtstreeks, kan door iedereen, via tel.,mail of langskomen -Inloop 2 k p.wk, di. + do. 9-11uur -Gesprek: tijdens inloop, of op afspraak thuis -Met toestemming terugkoppeling in team – coll. advies -Bepalen wie contactpersoon wordt van SD team -Opnieuw contact met cliënt -Samen oplossingsgericht ondersteuningsplan maken -Kijken naar eigen mogelijkheden fam, mantelzorg, omgeving -Kijken naar meerdere (prof) betrokkenen -Contactpersoon organiseert evt. afstemmingsgesprek met betrokkenen die cliënt belangrijk vindt

16 6. Individuele voorzieningen 5. Collectieve voorzieningen 4. Algemene voorzieningen 3. Vrijwilligers 2. Sociaal netwerk 1. Eigen kracht Ondersteuningsmodel

17 Samen Doen praktijk 2. -Samenwerking 2 e schil organisaties; consultatie of (tijdelijke) opschaling -Samenwerking informele organisaties -Contact pers. Samen Doen blijft volgen tot niet meer nodig is, sluit contact af -Casusbespreking 2 keer per week -Registratie aanmeldingen formulier -Client kan altijd terugkomen -Principe; dan zelfde contactpersoon

18 Veiligheid en justitie Gezondheids- zorg Sociaal domein: Gebiedsteam tweede schil Samen Doen Onderwijs

19 Samen Doen in ontwikkeling -Teambuilding, werkwijze -Deskundigheidsbevordering medewerkers -Verbinding expertiseteam -Contactafspraken 2 e schil -Pr activiteiten bv presentaties als vandaag

20 Praktijkvoorbeeld

21


Download ppt "Samen Doen Het nieuwe Sociaal Domein November 2014 Gerda Bruggeman, gebiedsmanager Ommen."

Verwante presentaties


Ads door Google