De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Windturbines Klaas Bokma 20 november 2014. Doelstelling Provincie om te voldoen aan Rijksbeleid (schone energie) – In 2020 plaatsing van 530 MW aan windenergie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Windturbines Klaas Bokma 20 november 2014. Doelstelling Provincie om te voldoen aan Rijksbeleid (schone energie) – In 2020 plaatsing van 530 MW aan windenergie."— Transcript van de presentatie:

1 Windturbines Klaas Bokma 20 november 2014

2 Doelstelling Provincie om te voldoen aan Rijksbeleid (schone energie) – In 2020 plaatsing van 530 MW aan windenergie – Fryslân foar de Wyn, 33 plannen ingediend – Advies commissie-Winsemius, 7 positief, 13 Ja mits, 13 geen draagvlak – GS op 28 oktober besluit over advies com. Winsemius Advies naast zich neergelegd. Alleen windturbines in IJsselmeer en kop afsluitdijk. Reserve is Heerenveen. – Hoorzittingen op 17, 18, 20 en 24 november – Op 17 december nemen PS een besluit over het voorstel van GS

3 Richtlijn voor het uitvoeren van risicoanalyses voor windturbines. Windturbines toetsen aan Handboek Risicozonering Windturbines - eerste versie 2000 - herziene versie 3.1 september 2014 Aan het handboek wordt door de RvS getoetst

4 Veiligheidsafstanden t.o.v. -bebouwing -wegen -vaarwegen -spoorwegen -buisleidingen -Hoogspanningsleidingen -Industrie -dijklichamen en waterkeringen

5 Wij kijken naar veiligheidsafstanden t.o.v. -bebouwing (activiteitenbesluit PR 10-5 en 10-6 contour) -transportroutes gevaarlijke stoffen (o.a.bevb) -Industrie (bevi)

6

7

8 Naast afstanden die moeten worden aangehouden tot (vaar)wegen en dijklichamen e.d. kan Plaatsing nabij een Bevi bedrijf of Bevb leiding leiden tot een verhoging van de faalkans van het bedrijf of de leiding. In Bevi en Bevb is aangegeven dat bij het berekenen van de contouren, risicobronnen in de nabijheid moeten worden meegenomen die leiden tot een hogere faalkans. Windturbines worden daarbij specifiek genoemd.

9 Conclusie: Een windturbine in de nabijheid van een Bevi bedrijf of Bevb leiding kan leiden tot een grotere PR 10-6 contour, waardoor mogelijk beperkingen gaan optreden voor ruimtelijke ontwikkelingen of zelfs een saneringssituatie.

10 Advies: Toets aanvragen voor windturbines aan het Handboek Risicozonering Windturbines

11


Download ppt "Windturbines Klaas Bokma 20 november 2014. Doelstelling Provincie om te voldoen aan Rijksbeleid (schone energie) – In 2020 plaatsing van 530 MW aan windenergie."

Verwante presentaties


Ads door Google