De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Multimedia 2 t/m 13 maart.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Multimedia 2 t/m 13 maart."— Transcript van de presentatie:

1 Multimedia 2 t/m 13 maart

2 Korte opfrissing ICC Waar staan de letters ICC voor? Taken ICC-er?
Interne cultuur coördinator Taken ICC-er? Project samenstellen voor de school, samen met ICC-collega's. Hierbij rekening houdend met TULE (tussendoelen en leerlijnen). ICC-er kan voorbereidende –, verwerkingslessen en toetsen selecteren en uitvoeren behorende bij projecten mbt kunst- en cultuureducatie. Dit jaar is dat Multimedia. Vervolgens activiteiten en materialen aanleveren voor alle groepen en betrekken van ouders hierbij (excursies, hulp in de klas, tentoonstellingen) ICC-er heeft zicht op achterliggende bedoelingen van cultuureducatie en de doorgaande lijnen binnen de school. Ontwikkelingen op ICC gebied aan eigen team presenteren.

3 CMK cultuur met kwaliteit
Welke eisen worden er gesteld: - Kwaliteit moet omhoog of subsidie van €10.90 vervalt Cultuureducatie moet meer onderwijs worden. Wat hebben we hiervoor nodig: 1. Doorgaande lijn, inclusief toetsing a. Cultuureducatie= voorbereidende lessen + cultuurontmoeting verwerking/toetsing voor zover aspecten op kortere termijn te toetsen zijn binnen de diverse cultuurdisciplines en andere vakken) Toetsvormen b. schriftelijke vragen, verslagen (mondeling/schriftelijk/foto/video), werkstuk (schriftelijk/ruimtelijk/vlak), groepspresentaties, etc Denk hierbij ook aan de evaluatieformulieren van het Jeugdplein! Dit is de toetsing voor het KOS aanbod! evaluatieformulier 2. Kloof school en culturele instelling moet weg

4 Hoe ver zijn we qua ontwikkeling
Jaren geleden waren er leuke uitstapjes zonder eisen (evaluatie/toetsing). Afgelopen jaren moest er gekeken worden naar een manier van toetsen om recht te houden op de subsidie. Nu krijgen scholen in samenwerking met culturele instellingen en icc-ers cultuurprojecten aangeleverd met voorbereidende lessen, verwerkingslessen en evaluatie/toetsing bv presentatie, tentoonstelling, evaluatieformulieren Kos aanbod.

5 Thema 2015: Multimedia

6 Groep 1 en 2: Glow in the dark
Voorbereidende les: De leerlingen worden voorbereidt dmv een verhaal op de nog te volgen fotografie les: zij worden op de hoogte gebracht van de inhoud, de werkwijze en het resultaat van de cultuurontmoeting Culturele ontmoeting: De jonge kinderen leren op een speelse en zintuiglijke manier op een speciale wijze foto’s maken en ‘poseren’ voor een camera. Ze leren ruimtelijk vorm te geven met een uitgesteld, ‘platte vlak’ resultaat. Ze leren ‘schilderen met licht’ door een verlicht voorwerp te bewegen in een donkere omgeving. Verwerkingsles: De kinderen bespreken de cultuurontmoeting na in een kringgesprek: Wat hebben ze gedaan,wat hun ervaring daarbij is geweest. De kinderen leren het verschil tussen een foto die gemaakt is in het donker en een die gemaakt is in het licht.

7 Groep 3 en 4: Animatie in duplo
Voorbereidende les: De leerlingen worden voorbereidt op de nog te volgen animatieles door (een of meerdere van) onderstaande links te bespreken/bekijken. De kinderen maken kennis met de geschiedenis van de animatie en kijken naar animaties van derden. Culturele ontmoeting: De kinderen maken kennis met (het maken van) een animatie. De leerlingen leren vorm te geven aan een zelf bedacht verhaal door foto’s te maken; door de foto’s in de computer achter elkaar te zetten ontstaat een verhaal. -De leerlingen leren samen te werken en te werken vanuit een rol (cameraman, acteur of regisseur) om te komen tot een eindresultaat (de animatie). Verwerkingsles: De kinderen bespreken de cultuurontmoeting en hun ervaringen met het maken van een eigen animatiefilmpje na.

8 Groep 5 en 6: Storyboard Voorbereidende les: Culturele ontmoeting:
De leerlingen bereiden zich voor op de cultuurontmoeting; zij kijken uit naar mogelijke locaties voor het fotoverhaal: in de klas, in het gebouw, in de directe omgeving van het gebouw. Culturele ontmoeting: De leerlingen leren een ‘storyboard’ voor een fotoverhaal maken, waarbij ze: Duidelijke ankerpunten voor een verhaal gebruiken (locatie, gebeurtenis, oorzaak, gevolg) en deze in hun eigen verhaal toepassen. De sleutelscènes van een verhaal benoemen door het maken van storyboard. Het gebruik van verschillende perspectieven leren kennen (kikvors- en vogelperspectief; totaal, medium, close-up) en dat ook toepassen op hun storyboard. Het storyboard gebruiken als hulpmiddel bij de realisatie van het fotoverhaal (de ‘shoot’). De eigen productie en die van anderen bespreken wat betreft de mate van geslaagdheid, verrassing en verhaalstructuur. Uitvoeringsles: Het maken van de foto’s voor het verhaal, met behulp van het storyboard. Verwerkingsles: De klas bekijkt en bespreekt de gemaakte fotoverhalen. Elk groepje moet minstens een goede vraag kunnen stellen aan een ander groepje.

9 Groep 7 en 8: Voorbereidende les: Culturele ontmoeting:
Een workshop waarbij de kinderen op een spelende manier foto’s over vroeger en nu in scene zetten en presenteren. Waaraan kan je tijd in een foto afleiden? Hoe maak je een foto waarin je met tijd kan spelen? Waar moet je als fotograaf staan? Culturele ontmoeting: Een Cultuurontmoeting waarbij de kinderen op een spelende en ontdekkende manier foto’s van zichzelf en de omgeving maken tijdens het programma Stoom, machines en arbeiders in Twentse Welle, deze bewerken en presenteren. Verwerkingsles: Een workshop waarbij de kinderen op een spelende manier een foto van de toekomst in scene zetten en presenteren. Hoe zou de toekomst er uit kunnen zien? Welke voorwerpen horen in de toekomst? Welke kleuren gebruik je daarvoor? Welke sfeer hoort er bij kleuren? Hoe zet je de toekomst in scene? Hoe zet je deze scene op de foto? Welke positie neemt de fotograaf in?http://jeugdjournaal.nl/uitzending/ochtend/

10 Schooloverstijgend ICC Hengelo Noord ICC Hengelo Oost CREA Jeugdplein Hengelo Musea Overige culturele instanties ICC Hengelo Midden ICC Hengelo Zuid

11 Afsluiting Thema Kinderen op vrijdag 13 maart als filmsterren over de rode loper naar huis laten gaan. Hoe en wat horen jullie nog! Ouders vragen om de kinderen te fotograferen (paparazzi)


Download ppt "Multimedia 2 t/m 13 maart."

Verwante presentaties


Ads door Google