De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les

Verwante presentaties


Presentatie over: "Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les"— Transcript van de presentatie:

1 Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les
Beschermingen 1953 Watercyclus Overstromingsdetecti ve

2 Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les
inleiding

3 Wat weet je over overstromingen?
Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les Wat weet je over overstromingen? Wat wil je over overstromingen weten? Deze illustratie geeft een visuele inleiding tot hoe een overstroming eruit ziet en kan een discussie bevorderen. De eerste vraag gaat na wat de leerlingen over overstromingen weten en in het werkboek pagina 3 kunnen ze brainstormen. Aan de hand van de eerste vraag wordt er gepeild naar wat de leerlingen zouden willen weten over overstromingen. Ze kunnen hun antwoorden noteren op pagina 4 in het werkboek. Elke leerling moet een belangrijke 'sleutel'-vraag naar voor brengen die ze graag beantwoord zouden zien tijdens deze workshop. Wat is jouw sleutelvraag?

4 Wat we over overstromingen zullen leren
Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les Wat we over overstromingen zullen leren Soorten overstromingen Waarom overstromingen plaatsvinden Waar overstromingen plaatsvonden Wie en wat is daarbij betrokken Beschermingen tegen overstromingen Wat gebeurt er in andere landen Een animatie legt de kernonderwerpen van de workshop uit. Soorten overstromingen Waarom overstromingen plaatsvinden Waar overstromingen plaatsvonden Wie en wat is daarbij betrokken Beschermingen tegen overstromingen Wat gebeurt er in andere landen Waar vind je informatie. Werkboek pagina 5 Waar vind je informatie

5 Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les
De watercyclus Indien de watercyclus onlangs al aan bod kwam, dan kan het zijn dat de volgende slide met de videoclip niet nodig is - geef in de plaats daarvan werkboektaken (pagina's 6 & 7) en klik op het personage om naar slide 7 te gaan.

6 Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les
De animatie geeft een link naar een watercyclusclip ref: GEBRUIK DE WOORDEN OP PAGINA 6 OM DE WATERCYCLUS OP PAGINA 7 AAN TE VULLEN

7 Overstromingen en soorten overstromingen
Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les Overstromingen en soorten overstromingen

8 Wat is een overstroming?
Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les Wanneer water land bestrijkt dat normaal niet onder water staat, dan spreek je van een overstroming. Een overstroming is een natuurlijke gebeurtenis. Land en woningen moeten tegen een overstroming beschermd worden. Als gevolg van de klimaatverandering zullen we in de toekomst vaker te maken krijgen met overstromingen. Animaties om de vraag 'Wat is een overstroming?' te beantwoorden Werkboek pagina 9 Een overstroming is een stuk land dat normaal niet onder water staat dat nu wel onder water komt te staan. Dit heeft gevolgen voor gronden en huizen. Een overstroming is een natuurlijke gebeurtenis - we kunnen dit niet veranderen. We gaan dieper in op hoe een overstroming plaatsvindt. 3. Als gevolg van de klimaatverandering zullen we in de toekomst vaker te maken krijgen met overstromingen. WAT IS KLIMAATVERANDERING? Dit vormt een gelegenheid om over klimaatverandering te praten en waarom dit in de toekomst meer overstromingen zou veroorzaken. 4. Gronden en woningen moeten tegen overstromingen beschermd worden en er kunnen dan ook maatregelen tegen worden genomen - we gaan later wat dieper in op de verschillende beschermingen tegen overstromingen. 5. Er is ook kennis over overstromingen nodig om te weten wat je in geval van een overstroming moet doen - dit biedt de kans om een overstromingsplan te bespreken of om het verband ernaar te leggen. WELKE SOORTEN OVERSTROMINGEN BESTAAN ER? Link naar de volgende slide Mensen moeten meer over overstromingen weten om te weten wat te doen bij een overstroming.

9 Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les
Rivieroverstroming Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les Een overstroming van rivierwater kan zowel bij kleine als grote rivieren plaatsvinden. Dit gebeurt wanneer er veel regen valt en soms indien rivieren de gevolgen voelen van de getijden (getijderivieren). Bij een overstroming treedt de rivier buiten haar oevers. Deze illustratie bevat een link naar de animatie over een rivieroverstroming op de website van het Milieuagentschap. Deze pagina kan met of zonder tekst worden gebruikt - de foto kan in de plaats daarvan ook worden vergroot.

10 Overstroming van de zee
Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les Een overstroming van de zee doet zich gewoonlijk voor tijdens stormvloed of zeer hoog tij, en soms bij een tsunami. Als gevolg van de hoge stand van het zeewater kunnen de overstromingsbeschermingen aan de kust breken waardoor het water landinwaarts stroomt. Deze illustratie bevat een link naar de animatie over een zeeoverstroming op de website van het Milieuagentschap. Dit biedt de kans om getijden en stormvloed aan bod te laten komen. Er kunnen voorbeelden gebruikt worden van de recente stormvloed in december 2013. Deze pagina kan met of zonder tekst worden gebruikt - de foto kan in de plaats daarvan ook worden vergroot.

11 Overstroming als gevolg van regen
Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les Een overstroming als gevolg van regen doet zich voor wanneer het op korte tijd had regent zonder dat het water weg kan. Dit wordt ook wel stortvloed genoemd. Dit kan overstromingen in steden en op wegen veroorzaken. Deze illustratie bevat een link naar de animatie over een stortvloedoverstroming op de website van het Milieuagentschap. Deze pagina kan met of zonder tekst worden gebruikt - de foto kan in de plaats daarvan ook worden vergroot.

12 Stuwmeeroverstroming
Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les Een overstroming van een stuwmeer vindt plaats wanneer de structuur van het stuwmeer er niet in slaagt om het water binnen te houden, zij het als gevolg van scheurtjes of van een volledige vernieling. Het achterland zal overstroomd worden aangezien er een grote hoeveelheid water ineens kan ontsnappen. Deze illustratie bevat een link naar de animatie over een stuwmeeroverstroming op de website van het Milieuagentschap. Deze pagina kan met of zonder tekst worden gebruikt - de foto kan in de plaats daarvan ook worden vergroot.

13 Grondwateroverstroming
Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les De overstroming van grondwater vindt plaats wanneer de rotsen en de aarde onder het aardoppervlak vol lopen met water en boven het oppervlak uitstijgen aangezien de bodem verzadigd is. Dit doet zich voor na lange periodes van zware regenval en dit kan lang aanslepen. Deze illustratie bevat een link naar de animatie over een grondwateroverstroming op de website van het Mmilieuagentschap. Deze pagina kan met of zonder tekst worden gebruikt - de foto kan in de plaats daarvan ook worden vergroot.

14 Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les
Activiteit waarbij een foto aan een bepaalde term gekoppeld moet worden Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les Stuwmeeroverstroming Overstroming van de zee Regenwateroverstroming Grondwateroverstroming Werkboek pagina 10 Er kan aan de kinderen gevraagd worden om de laserpen te gebruiken om lijnen tussen de woorden en de foto's te trekken. Rivieroverstroming

15 Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les
Case studies

16 Case study-onderzoeken
Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les Case study-onderzoeken Onderzoek het volgende voor jouw case study: Waar gebeurde dit? Wanneer gebeurde dit? Wat gebeurt er? Welke soort(en) overstroming(en) vond(en) er plaats? Waarom gebeurde dit? Gebruik de materialen die je kreeg en noteer je bevindingen in je werkboek. Op werkboek pagina 11 staat de inleiding. Het case study-pakket bevat instructies, foto's en krantenartikels, maar ook internetlinks naar case studies, videoclips en bijkomende informatie. Op werkboekpagina's 12 & 13 staan er antwoordvakjes die ingevuld moeten worden.

17 Wat is de impact van overstromingen op ...
Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les Wat is de impact van overstromingen op ... Mensen Woningen Dieren Het milieu Op werkboek pagina 14 staat er een in te vullen impactoverzicht Bedrijven en dienstverlening

18 Bescherming & beveiliging tegen overstromingen
Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les Bescherming & beveiliging tegen overstromingen

19 Activiteit bescherming tegen overstromingen
Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les Activiteit bescherming tegen overstromingen We kunnen het weer niet veranderen! We moeten onszelf dus tegen overstromingen beschermen met beveiligingen in verschillende vormen, groottes en kostprijs. Gebruik je werkboek om meer te weten te komen over de verschillende soorten bescherming tegen overstromingen. Vul de activiteitenkaarten in in jouw groep. De foto van het beschermingsschema kan per locatie worden aangepast met een foto die de kinderen zullen herkennen. Op werkboekpagina’s vind je gedetailleerde informatie over de verschillende soorten bescherming. De activiteitkaarten bevat foto's die passen bij deze in het werkboek. De kinderen zullen deze moeten aanduiden (aan de hand van de verstrekte informatie, voorafgaande kennis, gezond verstand en misschien een vleugje gissen!): Wat ben ik? Hoe high-tech ben ik? Hoeveel kost ik? Tegen welke soort overstroming bied ik bescherming? Wie/wat bescherm ik?

20 Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les
Floodcom-projecten

21 Beveiligingen optrekken
Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les Beveiligingen optrekken De foto bevat een link naar de educatieve website

22 Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les
herhaling

23 Een overstromingsplan voor de school maken
Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les Een overstromingsplan voor de school maken Voorbereiding op een overstroming Tijdens een overstroming Na een overstroming Overstromingskit Wie kan helpen? Voor elke stap moet een poster worden gemaakt die dan allemaal samen kunnen worden gebruikt om een overstromingsplan te maken. De stappen worden weergegeven met een muisklik: Voorbereiden op een overstroming Tijdens een overstroming Na een overstroming Wie kan helpen? De overstromingskit

24 Laten we even terugblikken op wat we leerden...
Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les Laten we even terugblikken op wat we leerden... Welke nieuwe informatie hebben we geleerd? Welke nieuwe vaardigheden heb je geleerd? Wat vond je het leukste? Was er iets moeilijk? Zou je de volgende keer iets anders aanpakken? Wat was het antwoord op je sleutelvraag? Werkboek pagina 27 heeft vakjes waar je feedback kan invullen die nuttig zijn voor zowel de leerkrachten als de projectpartners. De leerlingen zouden moeten bepalen of hun sleutelvragen in de workshop beantwoord werden. Dit geeft ook de kans om na te gaan of er vorderingen zijn met betrekking tot de sleutelvragen die onbeantwoord bleven.

25 Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les
Huiswerk

26 Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les
MISSIE Er zijn vier missies als huiswerk beschikbaar om de leerstof over overstromingen en de lokale plannen om overstromingen aan te pakken, te verwerken. Als overstromingsdetectives kunnen de leerlingen het volgende maken: Een collage Een (schriftelijk) interview Een krantenartikel Een poster


Download ppt "Floodcom lesworkshop Hoofdpresentatie les"

Verwante presentaties


Ads door Google