De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actie in de kerk Voorganger: Ds. I. Postma

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actie in de kerk Voorganger: Ds. I. Postma"— Transcript van de presentatie:

1 Actie in de kerk Voorganger: Ds. I. Postma
Ouderling van dienst: S. van Dijken Orgel: A. Kroeze Met medewerking van de Huisband

2 Welkom en mededelingen

3 Opw. 669: Adonai Heer van de eeuwigheid
laat ons uw glorie zien.
Heer over hemel en aard,
God van Israël,

4 Kom in uw wijsheid en macht, vol van uw glorie en kracht
Kom in uw wijsheid en macht, vol van uw glorie en kracht. Hoor naar de roep van ons hart, toon uw heerlijkheid. En ieder zal U zien die komt in majesteit

5 Refrein: Adonai, Adonai, dan buigt elke knie voor de hoogste Heer
Refrein: Adonai, Adonai,
dan buigt elke knie
voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai,
dan juicht elke tong:
U alleen bent Heer!
Adonai


6 Zie Jeruzalem wacht, 
heft haar lofzang omhoog,
alle poorten zien uit
naar de dag dat U komt.

En hoor hoe Sion zingt:
gezegend Hij die komt.


7 Refrein: Adonai, Adonai, dan buigt elke knie voor de hoogste Heer
Refrein: Adonai, Adonai,
dan buigt elke knie
voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai,
dan juicht elke tong:
U alleen bent Heer!
Adonai8 U bent Heer over al wat leeft,) U bent Heer over al wat leeft ) 4x En hoor hoe Sion zingt: gezegend Hij die komt

9 Refrein: Adonai, Adonai, dan buigt elke knie voor de hoogste Heer
Refrein:
Adonai, Adonai,
dan buigt elke knie
voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai,
dan juicht elke tong:
U alleen bent Heer!
Adonai (3x)


10 Votum en groet

11 O518: Heer U doorgrondt en kent mij
Heer, U doorgrondt en kent mij
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zal gaan,
ik weet dat U daar bent.
12 Refrein: Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.


13 Heer U doorgrondt en kent mij
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot 
ik dank U voor dit wonder, Heer
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

14 Refrein: Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.

15 Refrein: Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.


16 Gebed door Myrthe

17 Interview jeugdraad door Kevin en Sven

18 Opw. 733: redenen De zon komt op, maakt de morgen
wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.19 Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige
Naam.


20 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Heer, vol geduld toont U ons Uw
liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is
zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven
zingen;
tienduizend redenen tot
dankbaarheid.


21 Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige
Naam.


22 En op die dag, als mijn kracht
vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven
zingen;
tienduizend jaar en tot in
eeuwigheid.23 Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige
Naam. 24 Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige
Naam.
 Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

25 Schriftlezing (BGT) 1 Korintiërs 13: 1-3 en 8-13
Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen. Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets. Zelfs als laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo’n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen.

26 Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet zinloos
Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit, en geef je het geld aan de armen. Zelfs als sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor de goede zaak. Ooit zal er niet meer gesproken worden in vreemde klanken. Ooit zal er geen geheime kennis meer zijn. Ooit zullen mensen geen boodschap van God meer vertellen. Maar de liefde zal nooit verdwijnen.

27 Alles wat onvolmaakt is, zal verdwijnen als Gods nieuwe wereld komt
Alles wat onvolmaakt is, zal verdwijnen als Gods nieuwe wereld komt. Dat geldt voor al onze kennis, en voor ieder boodschap die we vertellen. Het is als met een kind dat volwassen wordt. Een kind praat en denkt nog als een kind. Maar als het volwassen geworden is, zijn al die kinderlijke dingen verdwenen. Net zo zal straks alles wat onvolmaakt is, verdwenen zijn. Maar de liefde zal nooit verdwijnen.

28 Nu zien we God nog niet. We merken wel dat hij er is, maar we zien hem niet. Maar straks, in de nieuwe wereld, zullen we God zien met onze eigen ogen. Nu weten we nog lang niet alles over God. Maar dan zullen we hem echt kennen, zoals hij ons nu al kent. Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde.

29 Opw. 137: Kings King of kings and Lord of Lords, glory, halleluja. Jesus, Prince of peace, glory, halleluja,

30 Preek (deel 1)

31 NLB 769: Eens als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, Ja en Amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht.

32 5. Mensen, komt uw lot te boven, wacht na dit een ander uur; gij moet op het wonder hopen dat gij oplaait als een vuur, want de Geest zal ons bestoken: nieuw wordt alle creatuur.

33 6. Van die dag kan niemand weten, maar het Woord drijft aan tot spoed
6. Van die dag kan niemand weten, maar het Woord drijft aan tot spoed. Zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet? Jezus Christus, gist’ren, heden, komt voor eens en komt voor goed!

34 Preek (deel 2)

35 Opw. 601: Deel door ons uw liefde
Deel door ons uw liefde uit
aan wie honger heeft en pijn.
Laat ons waar verdeeldheid is
uw vredestichters zijn.
Ons verlangen is alleen,
Heer, maak ons hart bereid,
dat door heel ons leven heen
uw liefde wordt verspreid.


36 Deel door mij uw liefde uit, aan een medemens die lijdt
Deel door mij uw liefde uit,
aan een medemens die lijdt.
Leer mij meer vervuld te zijn
met uw bewogenheid.
Mijn verlangen is alleen,
Heer, maak mijn hart bereid,
dat door heel mijn leven heen
uw liefde wordt verspreid.


37 Openbaar uw koninkrijk aan wie zoekt, aan arm en rijk
Openbaar uw koninkrijk
aan wie zoekt, aan arm en rijk.
Giet een stroom van liefde uit,
dat in ons en door ons, o Jezus,
uw liefde wordt verspreid, uw liefde wordt verspreid.

38 Deel ons door uw liefde uit tot de einden van de aard'
Deel ons door uw liefde uit
tot de einden van de aard'.
Dat zich waar de dood nu heerst
nieuw leven openbaart.
Maak ons als uw werkers klaar
en sterk ons in de strijd,
tot wij mogen oogsten waar
uw liefde wordt verspreid.


39 Openbaar uw koninkrijk aan wie zoekt, aan arm en rijk
Openbaar uw koninkrijk aan wie zoekt, aan arm en rijk. Giet een stroom van liefde uit, dat in ons en door ons, o Jezus, uw liefde wordt verspreid, uw liefde wordt verspreid. Uw liefde wordt verspreid (4x)

40 Deel door ons uw liefde uit,) maak ons hart bereid
Deel door ons uw liefde uit,) maak ons hart bereid. )2x Deel door ons uw liefde uit,) ja wij zijn bereid. )2x Deel door mij uw liefde uit ) ja ik ben bereid. )2x Uw liefde wordt verspreid. (4x)

41 Gebed

42 Collecte

43 Project Lusiana In Jakarta in Indonesië
Gedreven door de liefde van God Helpt jongeren van 12 t/m 16 jaar

44 Opw. 732 Wat een wonder Refrein: Wat een wonder dat ik meewerken mag in uw koninkrijk, dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn. Met eigen handen zal ik werken aan uw recht. Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.

45 Refrein: Wat een wonder dat ik meewerken mag in uw koninkrijk, dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn. Met eigen handen zal ik werken aan uw recht. Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.

46 Wij mogen bidden voor wie ziek is,
koken voor wie honger heeft, steunen wie de kracht mist, troosten wie gevangen leeft. Jezus deed het ons voor: de Vader geeft, wij geven door.

47 Refrein: Wat een wonder dat ik
meewerken mag in uw koninkrijk, dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn. Met eigen handen zal ik werken aan uw recht. Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.

48 Wij mogen zorgen voor wie arm is, kleden wie geen kleren heeft, helpen wie gevlucht is, delen met wie niets meer heeft. Jezus deed het ons voor: de Vader geeft, wij geven door.

49 Refrein: Wat een wonder dat ik
meewerken mag in uw koninkrijk, dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn. Met eigen handen zal ik werken aan uw recht. Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.

50 Refrein: Wat een wonder dat ik
meewerken mag in uw koninkrijk, dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn. Met eigen handen zal ik werken aan uw recht. Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.

51 Zegen

52 Bedankt voor uw komst en een fijne week!


Download ppt "Actie in de kerk Voorganger: Ds. I. Postma"

Verwante presentaties


Ads door Google