De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs
Met behulp van de Plaatsingswijzer

2 Doel van de avond Informeren Tijdpad Oude situatie advisering VO
Nieuwe situatie advisering VO Tijdpad

3 Oude situatie (1) Eerste schoolkeuze-advies aan ouders vanuit school eind groep 7. Tweede schoolkeuze-advies aan ouders januari groep 8. Definitief advies en keuzegesprekken VO half maart. Aanmelden vóór 1 april.

4 Oude situatie (2) CITO-LVS gegevens vanaf groep 6, zwaartepunt begrijpend lezen en rekenen Kindkenmerken. Definitief advies: CITO-eindtoets die altijd in februari werd afgenomen en met de plaatsingswijzer Voortgezet Onderwijs Steenwijk.

5

6 Oude situatie (3) Er kon een “dubbel” advies worden afgegeven (voorkeur plaatsing brugklas, bijvoorbeeld MAVO-HAVO als de leerling op MAVO-niveau scoort, maar de verwachting is dat deze leerling een goede kans maakt om een niveau hoger uit te stromen). Warme overdracht BO-VO in mei, waarbij alle kenmerken van de leerlingen aan bod kwamen, ook de niet-meetbare (bijv. karakter, creativiteit, doorzettingsvermogen).

7 Oude situatie (4) Voortgezet onderwijs nam het advies meestal over en plaatste de leerling in de gewenste brugklas. “Wendag” voor de kinderen in mei, samen met alle klasgenoten die ook naar een VO-school in Steenwijk gingen. “Wenmiddag” waarin de leerlingen op de laatste woensdagmiddag van het schooljaar kennis maakten met hun nieuwe klasgenoten.

8 Nieuwe situatie Verplichte Centrale Eind Toets PO
Invoering (Friese) Plaatsingswijzer

9 Vanaf schooljaar Verplichte Centrale Eind Toets PO eind april, met ingang van 2016. Aanmelden VO half maart, eerder dus dan voorgaande jaren. Advies van de basisschool is leidend Uitslag verplichte Centrale Eind Toets PO basisonderwijs dient als ‘second opinion’.

10 De Plaatsingswijzer Invoering Plaatsingswijzer door alle basisscholen in de regio Steenwijkerland. In de Plaatsingswijzer worden de CITO-gegevens vanaf midden groep 6 ingevoerd. Rekenen en begrijpend lezen tellen het zwaarst mee! We voeren elk halfjaar de vaardigheidsscores in. Hiermee kunnen wij de groei van een leerling goed volgen. Voordeel: er ontstaat eerder en meer inzicht in de onderbouwing van het schooladvies door de basisschool.

11 Vanaf 2015 vinden in november de voorlopige adviesgesprekken plaats, die zijn nu de 2e week van januari. Definitief advies en schoolkeuzegesprek in februari, dat geldt ook voor uw kind in 2015. Advies bestaat uit interpretatie resultaten Plaatsingswijzer in combinatie met kindfactoren en observaties van de leerkrachten van groep 6, 7 en 8. Dit is een “enkel” plaatsingsadvies, gebaseerd op de interpretatie van cijfers van de Plaatsingswijzer, gecombineerd met unieke kindkenmerken. Die kindkenmerken worden tot uitdrukking gebracht in één van de volgende 4 profielen:

12 Profielen Basisprofiel Plusprofiel Bespreekprofiel
Disharmonisch profiel

13 Profielen Basisprofiel
Wanneer we straks naar de Plaatsingswijzer kijken, zijn hier vooral groene /zwarte cijfers terug te vinden. De leerling scoort op dit niveau volgens verwachting. Niet te hoog (zwarte cijfers zijn de ondergrens voor het basisprofiel), maar ook zeker niet te laag (groen = gemiddeld). Het beeld komt overeen met de verwachtingen van de school.

14 Plusprofiel In de Plaatsingswijzer zien we hier veel oranje. Het houdt in dat dit kind te hoog scoort voor dit niveau (bijv. MAVO), maar eigenlijk nog te laag voor een niveau hoger. Wanneer we ook verwachten dat deze leerling mogelijk ook de HAVO aankan (op basis van zijn/haar unieke kindkenmerken) geven we op het basisschooladvies MAVO dan ook een Plusprofiel aan het kind mee. Dit moeten we naar het VO goed kunnen onderbouwen.

15 3. Bespreekprofiel Dit is het profiel van een leerling waarvan wij denken dat deze een bepaald niveau aan moet kunnen. Maar waarbij we dat in de Plaatsingswijzer niet terugzien. Bijvoorbeeld een kind dat in groep 7 “teruggezakt is” (blauwe getallen in de PW), doordat er sprake was van ziekte, of bijvoorbeeld verhuizing of echtscheiding van ouders. We kunnen deze terugval/stilstand in de groei van deze specifieke leerling dan verklaren.

16 4. Dysharmonisch profiel Leerlingen die uitvallen door aanwijsbare, kindgebonden oorzaken (PDD-NOS / dyslexie). Dit is aan te tonen met een uitgewerkte diagnostische hulpvraag.

17 Positieve aspecten Plaatsingwijzer
Het LVS wordt beter en vooral inzichtelijker gebruikt voor het VO-advies dan tot nu toe het geval was. Ouders worden in een vroeger stadium geinformeerd over het vervolgperspectief hun kind. Er wordt gekeken naar de “film” (6-8), in plaats van de “foto”. Uit onderzoek blijkt dat er met de Plaatsingswijzer minder afstroom en opstroom is. Leerlingen zitten vaker direct op de juiste plek.

18 Voorbeeld Plaatsingswijzer

19 Vervolg Aanmelden van uw kind vóór 15 maart 2015 op de school van keuze. April: Afname Centrale Eind Toets op 21,22,23 april.

20 “Wendag” voor alle kinderen in mei, samen met alle klasgenoten die ook naar een VO-school in Steenwijk gaan. Warme overdracht BO-VO in mei, waarbij alle kenmerken van de leerlingen aan bod kwamen, ook de niet-meetbare (bijv. karakter, creativiteit, doorzettingsvermogen). “Wenmiddag” waarin de leerlingen op de laatste woensdagmiddag van het schooljaar kennis maken met hun nieuwe klasgenoten.

21 Half/eind mei: score van de Centrale Eind Toets wordt bekend
Half/eind mei: score van de Centrale Eind Toets wordt bekend. Dit kan 3 dingen opleveren: 1. Uw kind scoort zoals verwacht. 2. Uitslag is lager dan het schooladvies. Dit heeft voor uw kind geen gevolgen. 3. Uitslag is hoger dan het schooladvies. School B moet het advies dan verplicht heroverwegen en onderbouwen. Dit kan voor het advies van uw kind gevolgen hebben, maar hoeft niet.

22 Op een rijtje Eind juni 2014: Adviesgesprek groep 7
10 december: Info-bijeenkomst 13-15 januari 2015:Voorlopig adviesgesprek 21 jan-5 febr: Open dagen VO-scholen 9-12 feb: Definitief gesprek schoolkeuze. Vóór 15 maart: Aanmelding door school en ouders. 21-23 april: Centrale Eind Toets PO. 27 mei: Wenochtend VO. Week 21/22 uitslagen CET. 1 juli: laatste schooldag en wenmiddag met nieuwe klasgenoten.

23 Vragen?


Download ppt "Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google