De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERGEZELT VERBINDT VERSTERKT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERGEZELT VERBINDT VERSTERKT."— Transcript van de presentatie:

1 VERGEZELT VERBINDT VERSTERKT

2 Verhogen van de levenskwaliteit
Voor gezinnen in armoede met kinderen

3 Minder stress in de gezinnen verhoogt de ontwikkelingskansen van de kinderen

4 Armoede? Draaglast en draagkracht uit balans
Schaarste heeft bewezen negatieve impact op mogelijkheden om ‘anders’ te handelen (Bandbreedte verkleint bij arm en rijk – is een psychologisch fenomeen, geen kenmerk of eigenschap van een individu. Sendhil Mullainathan & Eldar Shafir)

5 Armoede – en uitsluitingsspiraal

6 Beleving en impact op gedrag
Schaarste Onmacht kwaadheid strijd Oordeel en afwijzing Onzekerheid Stilvallen Achterdocht Medelijden of aandacht opwekken Slachtofferrol Moeizame tot gestoorde communicatie Focus op overleven Tunnelvisie Impulsief Zelfbeheersing verminderd Alternatieven niet zien Bestaansconditie moet veranderen

7 Wat doet Thuiscompagnie?
Hulp en steun bij praktische zaken in huis op vraag van het gezin Via verzorgenden (DGAT) Mogelijkheden eindeloos: koken, wassen, hygiëne, voeding, winkelen, budget, administratie, kleding, opruimen, vrije tijd..kortom wat gezin zelf belangrijk vindt (betekenis)

8 Wanneer hulp geen extra stress?
Niet overnemen maar samen doen met Niet veroordelen maar kijken vanuit verwondering Professionele nabijheid Verbinding leggen op alle niveaus Groot respect voor autonomie (in verbondenheid) Doen & praten over doen! & Luisteren!

9 Thuiscompagnie vergezelt
“Ik had verwacht dat ik iemand zou krijgen die gewoon hier komt, het werk snel snel doet en vertrekt. Niet iemand zoals Jennifer, ze staat open voor mij en mijn kinderen … dat is heel positief, vind ik. Dat betekent ook alles. Je krijgt ook andere handen. Je eigen handen zijn niet genoeg om alles te doen. Ge krijgt daar goede handen bij.”

10 Thuiscompagnie vergezelt
Altijd toestemming vragen Taal van mensen zelf In dialoog gaan (relationele gelijkwaardigheid) Mensen een plek geven hun inzet erkennen op hun tempo (stapsgewijs)

11 Thuiscompagnie verbindt
“Ik denk dat dat toch wel veel gedaan heeft, dat de verzorgende hier is. Ik denk ook dat ze zo een beetje, ja, een communicatiemiddel naar mama toe is soms, dan. Dan kunt ge uwe zeg aan haar kwijt en dan zegt ge iets van ‘dat is ambetant of dat’. En dan zegt ze van ‘ge kunt dat misschien zo of zo naar mama vragen of zeggen’.

12 Thuiscompagnie verbindt
Doel: verbinding met zichzelf, anderen, de samenleving Hoe? werken vanuit een respect voor wie ze zijn mensen een plek geven; hun inzet erkennen het positieve zien en benoemen oog hebben voor het verbreden van de netwerken Invoegen en ‘gepast’ toevoegen Belang relatie mogen blijven komen

13 Thuiscompagnie versterkt
“Wat we gekregen hebben, de hulp van Marie, dat is boven onze verwachtingen. Dat is niet zoals bij andere hulpverleners. Die zeggen ‘dat moet’, maar bij mij moet niets.”

14 Thuiscompagnie versterkt
In dialoog gaan vanuit verwondering (relationele gelijkwaardigheid) Voordoen, fouten als onderdeel van leerproces,..; ONT- moeten Weerstand leert ons hoe we mogen ondersteunen Het positieve zien en krachten benoemen Vooruitgang zien en benoemen

15 Resultaten onderzoek HIG
Onderzoeker Kristien Nys , doctor in de pedagogische wetenschappen verbonden aan kenniscentrum HIG (Odisee) Kernvraag: verhoogt Thuiscompagnie de levenskwaliteit in kwetsbare gezinnen? Bevraagde groep scoort hoog op psychische klachten : op een schaal van 0 tot 24 Onderzoek Thuiscompagnie Vlaamse bevolking (Van de Velde e.a. 2011) Moeders 11,5 (sd=4.89) 5,48 (sd=4.17) Vaders 8 (sd=3) 4,55 (sd=3.95)

16 Betekenis TC voor gezinnen (resultaten onderzoek HIG)
Persoonlijk welbevinden/functioneren: merendeel voelt zich beter Verminderde belasting op verschillende levensdomeinen Financieel: 3/5 van de gezinnen ziet verbetering Niet meer inkomen maar meer kunnen kopen met beperkt budget door tips, weetjes, samen aankopen, planning, administratie… Huishouden: ¾ van de gezinnen ziet verbetering Beter georganiseerd, minder rommel, leren opruimen, inzicht, structuur in aanpak

17 Betekenis TC voor gezinnen
Thuiscompagnie werkt ! Opvoeding: 3/5 van gezinnen andere aanpak Meer tijd en aandacht, samen spelen, kinderen aanmoedigen, … betere band opbouwen Kindgedrag en welbevinden: 2/3 van de gezinnen ziet verbetering Meer opruimen, minder snoepen, rustiger, beter luisteren, afspraken nakomen, … zich beter in hun vel voelen, meer ‘open’ Relatie met partner Gezelliger, rekening houden met elkaar Relatie met anderen terug mensen thuis ontvangen, naar vereniging gaan…

18 De uitspraken in deze voorstelling zijn niet uit onze duim gezogen.
Het zijn de woordelijke citaten van gezinnen die werden geïnterviewd in het kader van het evaluatieonderzoek naar Thuiscompagnie dat door het HIG werd uitgevoerd . Tussen de gebruikte foto’s en uitspraken is geen reëel verband! Meeste foto’s genomen door Caroline Alida Van Poucke (V&V Maat)

19 Een initiatief van de provincie Limburg i.s.m. vele partners
Deze OCMW’s engageren zich om: Lokaal Cliëntoverleg te organiseren als dat nodig is een verzorgende, opgeleid via Thuiscompagnie, in te schakelen om gezinnen die dat wensen, te ondersteunen

20 Een initiatief van de provincie Limburg ism vele partners
OCMW De Brug Hasselt vzw KLUSMAAT

21 Meer weten? Draaiboek Thuiscompagnie gratis af te halen bij provincie Limburg na afspraak via Meer info over Thuiscompagnie Mieja Engelen, Provincie Limburg 011/ Onderzoeksrapport Meer info over Kenniscentrum HIG (Odisee)


Download ppt "VERGEZELT VERBINDT VERSTERKT."

Verwante presentaties


Ads door Google