De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICC Wijkproject Midden

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICC Wijkproject Midden"— Transcript van de presentatie:

1 ICC Wijkproject Midden
Schooljaar: 2014 – 2015 Thema: Erfgoed Ondertitel: De tijd van Opa en Opoe Hengelo begin 20ste eeuw Periode: maart / april 2015

2 Belangrijkste kerndoelen bij dit thema
Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. Kerndoel 51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

3 De kinderen leren bij dit thema:
Groep 1 en 2: Vooral over oude ambachten, foto’s en voorwerpen, verzamelingen uit Hengelo van het begin van de 20ste eeuw en vergelijken die met nu Groep 3 en 4: Vooral over de textielfabrieken in Hengelo van het begin van de 20ste eeuw en alles wat daar mee samenhangt Groep 5 en 6: Vooral over de zoutwinning rondom Hengelo van het begin van de 20ste eeuw en alles wat daar mee samenhangt Groep 7 en 8: Vooral over de metaalindustrie in Hengelo, Stork, Hazemeijer van het begin van de 20ste eeuw, wat dat voor betekenis heeft voor Hengelo en verder alles wat daarmee samenhangt

4 Tussendoelen Groep 1 en 2 De leerlingen:
Kijken naar en praten over foto's, speelgoed en voorwerpen uit de tijd van de vader en moeder van hun ouders. Brengen voorwerpen mee om aandacht te besteden aan 'hoe het eruit ziet' (beeldcultuur); kleding (wat heb je aan), knuffels, autootjes, poppen, etc. Krijgen kennis over verzamelen en musea De leerlingen leren door het doen van speelse opdrachten een gedeelte van de museumcollectie kennen. Praten en kijken naar beroepen van hun overgrootouders, o.a. specifiek in Hengelo. Ze gaan met enkele beroepen aan de slag. Maken kennis met en zingen traditionele kinderliedjes en spelen oude (kring)spelletjes. Luisteren naar sprookjes en verhalen over vroeger die een verhalenvertelster, educatief medewerker en de leerkracht (of een ouder of grootouder) vertelt.

5 Groep 1 en 2 Activiteiten Verhalenvertelster Helene Huizenga komt een verhaal over “vroeger” vertellen De leerkrachten hebben het over “oude” voorwerpen, beroepen, kleding ed. Inleidende/ voorbereidende les voor de Cultuur Ontmoeting bij ‘t Heim Bezoek aan ’t Heim, De Cultuur Ontmoeting Evaluatie-/verwerkingsles Kinderen verzamelen “oude” voorwerpen, speelgoed ed. voor een klassententoonstelling De kinderen zingen ouderwetse liedjes , luisteren naar “oude” verhalen en spelen van ouderwetse (kring-)spelletjes Enz. enz.

6 Impressie:

7 Tussendoelen Groep 3 en 4 De leerlingen:
Kijken via het digibord en in het museum naar oude textielfabrieken o.a. in Hengelo en Enschede en praten over bijzondere kenmerken en functie(s). Kijken naar en praten over oude gebruiksvoorwerpen, die in dit soort fabrieken staan. Aan de hand van de voorwerpen en kleding bedenken ze hoe het vroeger was en vergelijken dit met hoe het nu is. Zien welke verschillende manieren van textielverwerking bestaan. Gaan zelf aan de slag met o.a. het weven Gaan vragen stellen aan ouders en grootouders over textielfabrieken en daarbij behorende voorwerpen en verzamelen in de klas voorwerpen ed. uit die tijd. Bekijken en lezen prenten- of fotoboeken over het verleden, bijvoorbeeld over fabrieken, textiel en kleding Luisteren naar verhalen over vroeger die de leerkracht (een ouder, grootouder, deskundige ed.) vertelt.

8 Groep 3 en 4 Activiteiten Algemene informatie geven over Textiel in Twente en in Hengelo in het bijzonder. Inleidende / voorbereidende les: Les 1 Wat is weven? Bezoek aan ’t Heim voor o.a. bezoek aan de textielzaal, weefgetouw ed., doe-les Evaluatie-/verwerkingsles Zelf weven met diverse materialen en vormen Verzamelen van geweven stoffen, materialen, garens, klossen ed. voor een klassen- /schooltentoonstelling Tentoonstelling eigen gemaakte werkstukken Doe-boekje Enz. enz.

9 Impressie:

10 Tussendoelen Groep 5 en 6 De leerlingen:
Verzamelen gegevens over Zout en Zoutwinning in en om Hengelo. Brengen een bezoek aan cultureel erfgoed in de omgeving, o.a. Het Zoutmuseum en ’t Heim en onderzoeken ter plekke gegevens t.a.v. zout. Bekijken ev. verschillende boortorens in de omgeving van Hengelo Leggen verbanden tussen verschillende bronnen. Ze denken na over de vraag waarom mensen vroeger (soms) anders handelden dan tegenwoordig, bijvoorbeeld met betrekking tot tijden waarop je eet, wat je eet, enz. Ze luisteren naar een verteller (dit kan de leraar zijn, of een externe verteller), die een mythe of sage uit de eigen omgeving vertelt t.a.v. zout. Ze onderzoeken de betekenis en het ontstaan van spreekwoorden en gezegden die met zout te maken hebben.

11 Groep 5 en 6 Activiteiten Geven van Algemene Informatie over Zout en Zoutwinning. (informatiebrieven) Bezoek aan het Zoutmuseum te Delden, met speurtocht door het museum. Voorbereidende les Bezoek aan ’t Heim. Cultuurontmoeting. “Een zoute geschiedenis” Evaluatie- / verwerkingsles. Experimenteren met zout Verzameling Zoutvaatjes in de klas Doen een beeldende vormingsles over bijv. zoutkristallen, lijm en zout, maken van boortoren Ev. Bezoek aan een boortoren. Ev. Maken van zoutkristallen en/of een boortoren Enz. enz.

12 Impressie:

13 Groep 7 en 8 Tussendoelen  De leerlingen: Vormen zich beelden van het heden en het verleden over de Metaalindustrie in Hengelo door middel van verschillende, eenvoudige historische bronnen, zoals objecten, tekeningen, plattegronden, teksten, films, foto's, namen van straten, buurten en steden. Ontdekken dat ze met meer bronnen een completer beeld van het verleden krijgen. Ze doen onderzoek naar een bepaalde buurt en bekijken de straatnamen en zoeken naar de herkomst van die namen (bijv. Het Tuindorp, C.T. Storkstraat) Bezoeken o.a. archieven, bibliotheken of musea, doen onder leiding van medewerkers onderzoek en leren iets over de betekenis die o.a. Stork heeft voor Hengelo en andere landen. Leren hoe de industriële ontwikkeling van invloed is geweest op de ontwikkeling van Hengelo Leren over het leven van de familie Stork. Ze onderzoeken de betekenis en het ontstaan van spreekwoorden en gezegden die met metaal te maken hebben.

14 Groep 7 en 8 Activiteiten Geven van algemene informatie over Metaalindusrie Hengelo (informatiebrieven) Bezoek en beklimming stadhuistoren en adhv oude plattegrondfoto’s kijken naar waar de fabrieken van o.a. Stork, Hazenmeijer en Heemaf in de stad liggen en waar de wijk Het Tuindorp ligt. Voorbereidende les. O.a. Bezoek van deskundige op gebied van de geschiedenis t.a.v de Hotlo en suikerrietfabrieken, informatie over Stork en de fam. Stork Bezoek Historisch Museum. Evaluatie- / verwerkingsles. Verhalenvertellers vertellen een verhaal vanuit de familie Stork Handvaardigheidsles o.a. Solderen Enz. enz.

15 Impressie:

16 Lessuggesties en websites
Groep 1 en 2: o.a. Lesbrieven t.a.v. de Cultuurontmoetingen Cultureel Erfgoed Map “De streek centraal” Informatie brieven Websites: google: oude ambachten afbeeldingen google: manden vlechten afbeeldingen google: kantklossen afbeeldingen Groep 3 en 4: o.a. Lesbrieven t.a.v. de Cultuurontmoetingen Cultureel Erfgoed Map “De streek centraal” Informatie brieven Werkboekje Websites: (weefgetouwen)

17 Lessuggesties en websites
Groep 5 en 6: o.a. Lesbrieven t.a.v. de Cultuurontmoetingen Cultureel Erfgoed Map “De streek centraal” Informatie brieven Websites: Groep 7 en 8: o.a. Lesbrieven t.a.v. de Cultuurontmoetingen Cultureel Erfgoed Map “De streek centraal” Informatie brieven Websites:


Download ppt "ICC Wijkproject Midden"

Verwante presentaties


Ads door Google