De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opstellen van een omstandig verslag & Voorbeelden van goede praktijk om AO’s te verminderen. Dirk Putzeys EHS Manager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opstellen van een omstandig verslag & Voorbeelden van goede praktijk om AO’s te verminderen. Dirk Putzeys EHS Manager."— Transcript van de presentatie:

1 Opstellen van een omstandig verslag & Voorbeelden van goede praktijk om AO’s te verminderen. Dirk Putzeys EHS Manager

2 Global Operations 2 Over 200 manufacturing and distribution facilities representing more than 60 countries throughout the world Product sales in over 89 countries Commitment to building healthy communities where we operate all over the world Consistently delivering high-quality solutions that communicate information and visually unify brands on a global scale Founded in 1935 Over $6.5 billion sales in 2010 World HQ in Pasadena, California, with more than 30,000 employees

3 Businesses and Worldwide Solutions Office and Consumer ProductsPressure-sensitive Materials Specialty Converting BusinessesRetail Information Services 6

4 ARBEIDSONGEVAL 4 ARBEIDSONGEVALLENWET VAN 10 april 1971 (Wet van 1967 voor de overheidsdiensten) ART.7: Als arbeidsongeval wordt aanzien: “ELK ONGEVAL dat een werknemer TIJDENS en DOOR HET FEIT van de UITVOERING van de ARBEIDSOVEREENKOMST (of op de weg van en naar het werk) overkomt en dat een LETSEL veroorzaakt”. Definitie ONGEVAL: “Een ongeval is een PLOTSE, van buitenuit inwerkende gebeurtenis, die SCHADE tot gevolg heeft”.

5 ARBEIDSONGEVAL – 5 Bestanddelen 5 EEN ARBEIDSONGEVAL BESTAAT DUS UIT: 5 BESTANDDELEN: EEN PLOTSE GEBEURTENIS, EEN UITWENDIGE OORZAAK, EEN LETSEL, TIJDENS DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST, DOOR HET FEIT VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Bovendien bestaat er een verband tussen de uitwendige oorzaak en het letsel

6 ONGEVALLENONDERZOEK 6  Wettelijke verplichting  Wie ?  Werkgever  eventueel preventieadviseur  en/of H.L.  Bij voorkeur multidisciplinair team  Opleiding H.L. is vooraf noodzakelijk. WAAROM ONGEVAL ONDERZOEKEN ?

7 ONGEVALLENONDERZOEK 7 WAAROM O.G. ONDERZOEKEN ? Wettelijke verplichting KB 24/02/2005 - Ernstige AO Omstandig of voorlopig verslag bevoegde preventiedienst Niveau 1 of 2 van IDPB of EDPB - binnen de 10 werkdagen  Melding naar FOD-WASO (Federale OverheidsDienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)  Aangifte verzekering / Fonds voor arbeidsongevallen medewerking aan intern onderzoek door H_Lijn is wettelijk verplicht !!!

8 OMSTANDIG VERSLAG 8  de identificatie van de slachtoffers en hun werkgevers  de gedetailleerde beschrijving van de plaats van het ongeval (normale werksituatie dient hier beschreven te worden)  de gedetailleerde omschrijving van de omstandigheden van het ongeval  de vastgestelde primaire, secundaire en tertiaire oorzaken: ►primaire oorzaken (machines, producten, omgevingsfactoren…) ►secundaire oorzaken (organisatie, opleiding, arbeidsrelaties…) ►tertiaire oorzaken (oorzaken die liggen bij derden)  aanbevelingen om herhaling van het ongeval te vermijden  de lijst van de directe en indirecte getuigen (hiërarchische lijn, collega’s van het slachtoffer…)  identificatie de opsteller van het verslag  identificatie van de personen aan wie een afschrift is toegezonden Omstandig verslag - verplichte inhoud

9 ERNSTIG ARBEIDSONGEVAL 9 u Wettelijke verplichting Dodelijk arbeidsongeval OF Afwijkende gebeurtenis volgens bijlage I of Betrokken voorwerp volgens bijlage II Aanleiding tot ► Blijvend letsel ► Tijdelijk letsel volgens bijlage III Definitie Ernstig Arbeidsongeval EN

10 BIJLAGE I 10 BIJLAGE I - Lijst van de afwijkende gebeurtenissen  afwijkende gebeurtenis als gevolg van een elektrische storing, explosie, brand (codes 10 tot 19)  afwijkende gebeurtenis door overlopen, kantelen, lekken, leeglopen, verdampen, vrijkomen (codes 20 tot 29)  breken, barsten, glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp (codes 30 tot 39)  verlies van controle over een machine, vervoer- of transportmiddel, handgereedschap, voorwerp (codes 40 tot 44)  vallen van personen van hoogte (code 51)  gegrepen of meegesleept worden door een voorwerp of de vaart daarvan (code 63)

11 BIJLAGE II 11 BIJLAGE II - Lijst van de betrokken voorwerpen  steigers of bovengrondse constructies (codes 02.00 tot 02.99)  graafwerken, sleuven, putten, onderaardse gangen, tunnels of ondergrondse wateromgeving (codes 03.01, 03.02 en 03.03)  installaties (codes 04.00 tot 04.99)  machines of toestellen (codes 05.00 tot 05.99, 07.00 tot 07.99 en 09.00 tot 10.99)  systemen voor gesloten of open transport en opslag (codes 11.00 tot 11.99, 14.10 en 14.11)  voertuigen voor transport over land (codes 12.00 tot 12.99)  chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen (codes 15.00 tot 15.99, 19.02 en 19.03)  veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting (codes 16.00 tot 16.99)  wapens (code 17.05)  dieren, micro-organismen, virussen (codes 18.03, 18.04, 18.05)

12 BIJLAGE III 12  vleeswonden met verlies van weefsel die aanleiding geven tot een meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 013*)  botbreuken (codes 020 tot 029)  traumatische amputaties (verlies van ledematen – code 040)  afzettingen (code 041*)  schuddingen en inwendige letsels die in afwezigheid van behandeling levensbedreigend kunnen zijn (code 053*)  schadelijke effecten van elektriciteit die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 054*)  brandwonden die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid of chemische of inwendige verbrandingen of bevriezingen (codes 060 tot 069)  acute vergiftigingen (codes 071 en 079)  verstikkingen en verdrinkingen (codes 081 tot 089)  effecten van straling (niet thermische) die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 102) BIJLAGE III - Lijst van letsels

13 Voorbeelden OMSTANDIG VERSLAG 13 Keramo Steinzeug Avery Dennison

14 14 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Level 0 Freq. rate Onrealistisch om O ongevallen te verwachten. O ongevallen kan door toeval bereikt worden O ongevallen is een keuze. Niet realistisch om verbetering te verwachten. Niet realistisch om geborgde belangrijke verbetering te verwachten. Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Waar zijn we vandaag op deze curve?Waar zijn we vandaag op deze curve? Zien we een verschil met 10 jaar geleden?Zien we een verschil met 10 jaar geleden? Waar willen we heen?Waar willen we heen? Wat moeten we veranderen om te verbeteren?Wat moeten we veranderen om te verbeteren? Belangrijke bevraging: Belangrijke bevraging:

15 Bradley Curve 15 COACHING Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 DOING Looking for culprits Implementing improvement actions Putting the organisation in place Permanently improving the system Checking everyone is working in a closed loop Coaching his/her people Role modelling Systemic thinking Activity thinking Safety is a reflex Safety is a separated task Reactive Proactive Slogans Management Self Team Management Self Team

16 AO’s Combinatie van factoren. 16 De aanleiding tot... Een ongeval vindt plaats wanneer een gevaarlijkse situatie gecombineerd wordt met onveilig gedrag. Gevaarlijke situatie Onveilig gedrag

17 Communicatie rond veiligheid 17 Doelstelling De H.L. bewust maken van hun belangrijke rol als animator, waarbij goede communicatie een cruciale factor is. Waarom? De H.L. is de belangrijkste drijvende kracht bij het overbrengen van boodschappen:  van directie naar werkvloer  van werkvloer naar directie

18 Communicatie rond veiligheid 18 INSTRUCTIEKAARTEN Hoogste veiligheid  Verwijder risico Hoge veiligheid  Risico collect. afscherm Veilig  Risico indiv. bescherm

19 Communicatie rond veiligheid 19 Worden mijn instructies wel gelezen ? ›Hou uw informatie aantrekkelijk. ›Vergroot de leesbaarheid. ›Laat onnodige informatie achterwege. ›Onderstreep het belang van de echt belangrijke dingen. Hoe doe ik mijn instructies naleven ? ›Participatief voorbereiden ›Professioneel presenteren ›Blijvend ondersteunen ›Onpartijdig toezicht ›Steeds het voorbeeld geven

20 Basisveiligheid 20 Difficult Disgusting Dangerous Laat ons de 3 D’s, difficult, disgusting en dangerous aanpakken, en aldus mooie VEILIGE werkplekken creëren.

21 Van 5S tot veilige werkomgeving 21 Seiri Seiso Seiton Seiketsu Shitsuke Sorteren Selectioneren Schoonmaken Structureren Stijl & Gedrag


Download ppt "Opstellen van een omstandig verslag & Voorbeelden van goede praktijk om AO’s te verminderen. Dirk Putzeys EHS Manager."

Verwante presentaties


Ads door Google