De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opstellen van een omstandig verslag &

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opstellen van een omstandig verslag &"— Transcript van de presentatie:

1 Opstellen van een omstandig verslag &
Voorbeelden van goede praktijk om AO’s te verminderen. Dirk Putzeys EHS Manager

2 Global Operations Over 200 manufacturing and distribution facilities representing more than 60 countries throughout the world Product sales in over 89 countries Commitment to building healthy communities where we operate all over the world Consistently delivering high-quality solutions that communicate information and visually unify brands on a global scale Founded in 1935 Over $6.5 billion sales in 2010 World HQ in Pasadena, California, with more than 30,000 employees

3 Businesses and Worldwide Solutions
Office and Consumer Products Pressure-sensitive Materials Specialty Converting Businesses Retail Information Services 6

4 (of op de weg van en naar het werk) overkomt
ARBEIDSONGEVAL ARBEIDSONGEVALLENWET VAN 10 april 1971 (Wet van 1967 voor de overheidsdiensten) ART.7: Als arbeidsongeval wordt aanzien: “ELK ONGEVAL dat een werknemer TIJDENS en DOOR HET FEIT van de UITVOERING van de ARBEIDSOVEREENKOMST (of op de weg van en naar het werk) overkomt en dat een LETSEL veroorzaakt”. Definitie ONGEVAL: “Een ongeval is een PLOTSE, van buitenuit inwerkende gebeurtenis, die SCHADE tot gevolg heeft”.

5 ARBEIDSONGEVAL – 5 Bestanddelen
EEN ARBEIDSONGEVAL BESTAAT DUS UIT: 5 BESTANDDELEN:  EEN PLOTSE GEBEURTENIS,  EEN UITWENDIGE OORZAAK,  EEN LETSEL,  TIJDENS DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST,  DOOR HET FEIT VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Bovendien bestaat er een verband tussen de uitwendige oorzaak en het letsel

6 WAAROM ONGEVAL ONDERZOEKEN ?
ONGEVALLENONDERZOEK WAAROM ONGEVAL ONDERZOEKEN ?  Wettelijke verplichting Wie ? Werkgever eventueel preventieadviseur en/of H.L. Bij voorkeur multidisciplinair team Opleiding H.L. is vooraf noodzakelijk.

7 Wettelijke verplichting
ONGEVALLENONDERZOEK WAAROM O.G. ONDERZOEKEN ? Wettelijke verplichting KB 24/02/ Ernstige AO Omstandig of voorlopig verslag bevoegde preventiedienst Niveau 1 of 2 van IDPB of EDPB - binnen de 10 werkdagen Melding naar FOD-WASO (Federale OverheidsDienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) Aangifte verzekering / Fonds voor arbeidsongevallen medewerking aan intern onderzoek door H_Lijn is wettelijk verplicht !!!

8 Omstandig verslag - verplichte inhoud
de identificatie van de slachtoffers en hun werkgevers de gedetailleerde beschrijving van de plaats van het ongeval (normale werksituatie dient hier beschreven te worden) de gedetailleerde omschrijving van de omstandigheden van het ongeval de vastgestelde primaire, secundaire en tertiaire oorzaken: primaire oorzaken (machines, producten, omgevingsfactoren…) secundaire oorzaken (organisatie, opleiding, arbeidsrelaties…) tertiaire oorzaken (oorzaken die liggen bij derden) aanbevelingen om herhaling van het ongeval te vermijden de lijst van de directe en indirecte getuigen (hiërarchische lijn, collega’s van het slachtoffer…) identificatie de opsteller van het verslag identificatie van de personen aan wie een afschrift is toegezonden

9 ERNSTIG ARBEIDSONGEVAL
Wettelijke verplichting Definitie Ernstig Arbeidsongeval Dodelijk arbeidsongeval OF Afwijkende gebeurtenis volgens bijlage I of Betrokken voorwerp volgens bijlage II Aanleiding tot Blijvend letsel Tijdelijk letsel volgens bijlage III EN

10 vallen van personen van hoogte (code 51)
BIJLAGE I BIJLAGE I - Lijst van de afwijkende gebeurtenissen afwijkende gebeurtenis als gevolg van een elektrische storing, explosie, brand (codes 10 tot 19) afwijkende gebeurtenis door overlopen, kantelen, lekken, leeglopen, verdampen, vrijkomen (codes 20 tot 29) breken, barsten, glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp (codes 30 tot 39) verlies van controle over een machine, vervoer- of transportmiddel, handgereedschap, voorwerp (codes 40 tot 44) vallen van personen van hoogte (code 51) gegrepen of meegesleept worden door een voorwerp of de vaart daarvan (code 63)

11 steigers of bovengrondse constructies (codes 02.00 tot 02.99)
BIJLAGE II BIJLAGE II - Lijst van de betrokken voorwerpen steigers of bovengrondse constructies (codes tot 02.99) graafwerken, sleuven, putten, onderaardse gangen, tunnels of ondergrondse wateromgeving (codes 03.01, en 03.03) installaties (codes tot 04.99) machines of toestellen (codes tot 05.99, tot en tot 10.99) systemen voor gesloten of open transport en opslag (codes tot 11.99, en 14.11) voertuigen voor transport over land (codes tot 12.99) chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen (codes tot 15.99, en 19.03) veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting (codes tot 16.99) wapens (code 17.05) dieren, micro-organismen, virussen (codes 18.03, 18.04, 18.05)

12 BIJLAGE III - Lijst van letsels
vleeswonden met verlies van weefsel die aanleiding geven tot een meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 013*) botbreuken (codes 020 tot 029) traumatische amputaties (verlies van ledematen – code 040) afzettingen (code 041*) schuddingen en inwendige letsels die in afwezigheid van behandeling levensbedreigend kunnen zijn (code 053*) schadelijke effecten van elektriciteit die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 054*) brandwonden die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid of chemische of inwendige verbrandingen of bevriezingen (codes 060 tot 069) acute vergiftigingen (codes 071 en 079) verstikkingen en verdrinkingen (codes 081 tot 089) effecten van straling (niet thermische) die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 102)

13 Voorbeelden OMSTANDIG VERSLAG
Keramo Steinzeug Avery Dennison Avery Dennison

14 Belangrijke bevraging:
Waar zijn we vandaag op deze curve? Zien we een verschil met 10 jaar geleden? Waar willen we heen? Wat moeten we veranderen om te verbeteren? 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Level 0 Freq. rate Onrealistisch om O ongevallen te verwachten. O ongevallen kan door toeval bereikt worden O ongevallen is een keuze. Niet realistisch om verbetering te verwachten. Niet realistisch om geborgde belangrijke verbetering te verwachten. Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

15 Bradley Curve Level Level Level Level Level 4 COACHING DOING Proactive Systemic thinking Slogans Role modelling Reactive Safety is a reflex Coaching his/her people Looking for culprits Permanently improving the system Implementing improvement actions Checking everyone is working in a closed loop Safety is a separated task Activity thinking Putting the organisation in place Management Self Team

16 AO’s Combinatie van factoren.
De aanleiding tot... Gevaarlijke situatie Onveilig gedrag Een ongeval vindt plaats wanneer een gevaarlijkse situatie gecombineerd wordt met onveilig gedrag.

17 Communicatie rond veiligheid
Doelstelling De H.L. bewust maken van hun belangrijke rol als animator, waarbij goede communicatie een cruciale factor is. Waarom? De H.L. is de belangrijkste drijvende kracht bij het overbrengen van boodschappen: van directie naar werkvloer van werkvloer naar directie

18 Communicatie rond veiligheid
INSTRUCTIEKAARTEN Hoogste veiligheid  Verwijder risico Hoge veiligheid  Risico collect. afscherm Veilig  Risico indiv. bescherm

19 Communicatie rond veiligheid
Worden mijn instructies wel gelezen ? Hou uw informatie aantrekkelijk. Vergroot de leesbaarheid. Laat onnodige informatie achterwege. Onderstreep het belang van de echt belangrijke dingen. Hoe doe ik mijn instructies naleven ? Participatief voorbereiden Professioneel presenteren Blijvend ondersteunen Onpartijdig toezicht Steeds het voorbeeld geven

20 Laat ons de 3 D’s, difficult, disgusting en dangerous aanpakken,
Basisveiligheid Difficult Disgusting Dangerous Laat ons de 3 D’s, difficult, disgusting en dangerous aanpakken, en aldus mooie VEILIGE werkplekken creëren.

21 Van 5S tot veilige werkomgeving
Seiri Sorteren Seiton Selectioneren Seiso Schoonmaken Seiketsu Structureren Shitsuke Stijl & Gedrag


Download ppt "Opstellen van een omstandig verslag &"

Verwante presentaties


Ads door Google