De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DUOS jaarsymposium 2014 CAST, TOTAX en therapievolgorde in mCRPC patiënten dr. M.D. Wissing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DUOS jaarsymposium 2014 CAST, TOTAX en therapievolgorde in mCRPC patiënten dr. M.D. Wissing."— Transcript van de presentatie:

1 DUOS jaarsymposium 2014 CAST, TOTAX en therapievolgorde in mCRPC patiënten dr. M.D. Wissing

2 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengelingGeen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk …  Geen

3 Introductie – Behandeling van mCRPC Behandeling van patiënten met gemetastaseerd, castratie-resistent prostaatcarcinoom (mCRPC) 1 e lijn: docetaxel 2 e /hogere lijn: Cabazitaxel Abiraterone Enzalutamide Radium-223 Docetaxel rechallenge (Mitoxantrone)

4 Introductie – Overleving na 2 e lijns behandelingen Enzalutamide - AFFIRMRadium-223 - ALSYMPCA Cabazitaxel - TROPICAbiraterone - COU-AA-301 Bahl et al., 2013; Fizazi et al., 2012; De Bono et al., 2012; Parker et al., 2013

5 Introductie – Overleving na 2 e lijns behandelingen Docetaxel rechallenge: Geen voordeel OS (18.2 vs 16.8 maanden, p=0.35) Wel voordeel PSA verbetering (p<0.001) en response. Oudard et al., 2014; Loriot et al., 2010; Caffo et al., 2012; Heck et al., 2012

6 Introductie – Overleving na 2 e lijns behandelingen Docetaxel rechallenge: Geen voordeel OS (18.2 vs 16.8 maanden, p=0.35) Wel voordeel PSA verbetering (p<0.001) en response. Andere single arm studies hadden vergelijkbare resultaten: Oudard et al., 2014; Loriot et al., 2010; Caffo et al., 2012; Heck et al., 2012 Study# ptsPSA >50% ↓Mediane PFS (mnd)Mediane OS (mnd) Loriot3938%4.315.8 Caffo4666%N/A32* Heck4428%5.921.8

7 Introductie – Onderzoeksvragen behandeling mCRPC Therapievolgordes: Cabazitaxel na abiraterone (CAST, Sella et al., Al Nakouzi et al., Pezaro et al.,) Abiraterone na cabazitaxel (CAST) Enzalutamide na abiraterone (presentatie Badrising) Abiraterone na enzalutamide (Loriot et al., Noonan et al.) Andere sequenties Combinaties? (o.a. STAMPEDE, CATCH) Therapieduur: Optimale aantal taxaanbehandelingen (TOTAX) Sella et al., 2014; Al Nakouzi et al., 2014; Pezaro et al., 2014; Loriot et al., 2013; Noonan et al., 2013

8 CAST-studie – Introductie Cabazitaxel en abiraterone sequential treatment in patiënten met mCRPC behandeld met docetaxel Retrospectief, multicenter (12 Nederlandse centra), observationeel Exclusie: abiraterone/cabazitaxel vóór docetaxel gehad Primaire uitkomst: OS Secundaire uitkomsten: PFS biochemische PFS beste klinische respons beste PSA respons Wissing et al., 2014

9 CAST-studie – Resultaten: Cab->Abi vs Abi->Cab Conclusie: geen verschil in OS tussen Cab->Abi en Abi->Cab; mogelijk wel verschil in PFS, echter, een directe vergelijking is niet mogelijk.

10 CAST-studie – Resultaten: Cab/Abi 2 e lijns therapie Conclusie: Geen verschil OS bij behandeling met cabazitaxel of abiraterone in de 2 e lijn, tenzij alleen abiraterone gegeven wordt. Alle patiënten met Cab/Abi in de 2 e lijnPatiënten behandeld met Cab óf Abi in de 2 e lijn

11 CAST-studie – Resultaten: latere lijn Cabazitaxel na abiraterone en abiraterone na cabazitaxel hebben beide antitumor activiteit in mCRPC patiënten Echter, de effectiviteit van met name cabazitaxel was lager in de latere lijn (mediane PFS 5.0 vs 2.6 mnd, p <0.001) Wissing et al., 2014

12 CAST-studie – Resultaten: latere lijn Cabazitaxel na abiraterone Abiraterone na cabazitaxel Study# ptsPSA >50% ↓Mediane PFS (mnd)Mediane OS (mnd) CAST6931.8%2.67.1 Al Nakouzi7935.4%4.410.9 Sella2431.5%N/A8.2 Pezaro4139.0%4.615.8 Sella et al., 2014; Al Nakouzi et al., 2014; Pezaro et al., 2014; Wissing et al., 2014 Study# ptsPSA >50% ↓Mediane PFS (mnd)Mediane OS (mnd) CAST6318.0%2.48.3

13 CAST-studie – Resultaten: subgroep analyse Wissing et al., 2014

14 TOTAX-studie – Onderzoeksvraag & achtergrond Wat is de invloed van het aantal cycli taxanen op de ziekteprogressie en overleving van patiënten met mCRPC? Max. 10 cycli taxanen in fase III studies vanwege toxiciteit. >10 cycli taxanen worden goed verdragen. Pond et al. suggereren dat 10 cycli de optimale antitumor effectiviteit heeft In het Nederlandse cabazitaxel CUP en de CAST-studie hadden de patiënten met de meeste cabazitaxel de langste overleving. Tannock et al., 2004; De Bono et al., 2010; Nishimura et al., PMID 22350099; Pond et al., 2012; Wissing et al., 2013; Wissing et al., 2014

15 TOTAX-studie – achtergrond Cabazitaxel CUP: De patiënt met de meeste cabazitaxel cycli had de langste TTPP, TTP en OS CAST-studie Cab->Abi groep: 10 cycli (n=6) >10 cycli (n=3) P-waarde TTPP6,711,90,047 TTP6,311,00,029 OS15,6NB0,420 10 cycli (n=14) >10 cycli (n=4) P-waarde TTPP8,010,00,114 TTP7,910,00,392 OS31,3NB0,230 Wissing et al., 2013; Wissing et al., 2014

16 TOTAX – huidige status Deelnemende centraCollaborators LUMCM.D. Wissing, A.J. Gelderblom EMCE.S. de Morrée, W. van Weerden, R. de Wit Sint Franciscus GasthuisP. Hamberg Reinier de Graaf GasthuisV. Dezentjé, M. Bos NKI/Antoni van LeeuwenhoekA.M. Bergman HagaziekenhuisD. Houtsma Doel: 250 patiënten 98 patiënten geïncludeerd Definitieve analyse: juli 2015

17 TOTAX – Voorlopige resultaten docetaxel A: TTP, aantal kuren 1 e docetaxel B: OS, aantal kuren 1 e docetaxel C: OS, totaal aantal docetaxel kuren 1 = 6-9 kuren 2 = 10 kuren 3 = >10 kuren A B C n=94 P=0.001 n=95 P=0.127 n=95 P=0.020

18 TOTAX – Voorlopige resultaten cabazitaxel A: TTP, aantal kuren 1 e docetaxel B: OS, aantal kuren 1 e docetaxel C: OS, totaal aantal docetaxel kuren 1 = 6-9 kuren 2 = ≥10 kuren A B C n=23 P=0.151 n=23 P=0.029 n=23 P=0.032

19 TOTAX – Voorlopige resultaten alle taxanen OS, totaal aantal taxaankuren 1 = 6-9 kuren 2 = 10 kuren 3 = >10 kuren A B n=96 P<0.001 n=58 P<0.001 OS, totaal aantal taxaankuren 1 = 10-14 kuren 2 = ≥15 kuren

20 Conclusies De optimale therapievolgorde voor mCRPC patiënten is onvoldoende bekend. In latere lijnen zijn therapieën minder effectief, maar nog wel antitumor activiteit hebben. Eerste studies suggereren dat de volgorde weinig invloed heeft op de klinische uitkomst. Echter, prospectieve/comparatieve studies ontbreken. TOTAX: voorlopige data suggereren dat meer taxaankuren tot een langere TTP en OS leiden; mogelijk wordt een plateaufase bereikt na 10 achtereenvolgende taxaankuren. Nadere analyses volgen.

21 Bronnen Al Nakouzi et al., Cabazitaxel Remains Active in Patients Progressing After Docetaxel Followed by Novel Androgen Receptor Pathway Targeted Therapies. Eur Urol. 2014 May 2. PMID: 24837187. Bahl et al., Impact of cabazitaxel on 2-year survival and palliation of tumour-related pain in men with metastatic castration-resistant prostate cancer treated in the TROPIC trial. Ann Oncol. 2013 Sep;24(9):2402-8. PMID: 23723295. Caffo et al., Multiple rechallenges for castration-resistant prostate cancer patients responding to first-line docetaxel: assessment of clinical outcomes and predictive factors. Urology. 2012 Mar;79(3):644-9. PMID: 22386418. De Bono et al., Prednisone plus cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel treatment: a randomised open-label trial. Lancet. 2010 Oct 2;376(9747):1147-54. PMID: 20888992. Fizazi et al., Abiraterone acetate for treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer: final overall survival analysis of the COU-AA-301 randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 study. Lancet Oncol. 2012 Oct;13(10):983-92. PMID: 22995653. Heck et al., Rational indication for docetaxel rechallenge in metastatic castration-resistant prostate cancer. BJU Int. 2012 Dec;110(11 Pt B):E635-40. PMID: 22889368. Loriot et al., The interval from the last cycle of docetaxel-based chemotherapy to progression is associated with the efficacy of subsequent docetaxel in patients with prostate cancer. Eur J Cancer. 2010 Jul;46(10):1770-2. PMID: 20483588. Loriot et al., Antitumour activity of abiraterone acetate against metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel and enzalutamide (MDV3100). Ann Oncol. 2013 Jul;24(7):1807-12. PMID: 23576708. Nishimura et al., Prolonged treatment with three-weekly docetaxel plus daily prednisolone for metastatic castration-resistant prostate cancer: a multicenter, phase II, open-label, non-comparative, extension study in Japan. Int J Clin Oncol. 2013 Apr;18(2):306-13. PMID: 22350099 Noonan et al, Clinical activity of abiraterone acetate in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after enzalutamide. Ann Oncol. 2013 Jul;24(7):1802-7. PMID: 23585511. Oudard et al., Docetaxel rechallenge in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer. BJU Int. 2014 Jun 20. PMID: 24947139 Parker et al., Alpha Emitter Radium-223 and Survival in Metastatic Prostate Cancer. N Engl J Med. 2013 Jul 18;369(3):213-23. PMID: 23863050. Pezaro et al., Activity of cabazitaxel in castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel and next-generation endocrine agents. Eur Urol. 2014 Sep;66(3):459-65. PMID: 24411987. Pond et al., Evaluating the value of number of cycles of docetaxel and prednisone in men with metastatic castration-resistant prostate cancer. Eur Urol. 2012 Feb;61(2):363-9. PMID: 21715086 Scher et al., Increased Survival with Enzalutamide in Prostate Cancer after Chemotherapy. N Engl J Med. 2012 Sep 27;367(13):1187-97. PMID: 22894553. Sella et al., Activity of cabazitaxel after docetaxel and abiraterone acetate therapy in patients with castration-resistant prostate cancer. Clin Genitourin Cancer. 2014 Dec;12(6):428-32. PMID: 25066221 Tannock et al., Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer. N Engl J Med. 2004 Oct 7;351(15):1502-12. PMID: 15470213. Wissing et al., Cabazitaxel in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer: results of a compassionate use program in the Netherlands. Clin Genitourin Cancer. 2013 Sep;11(3):238-250. PMID: 23659772. Wissing et al., CAST: A retrospective analysis of cabazitaxel and abiraterone acetate sequential treatment in patients with metastatic castrate-resistant prostate cancer previously treated with docetaxel. Int J Cancer. 2014 Sep 20. PMID: 25242736.


Download ppt "DUOS jaarsymposium 2014 CAST, TOTAX en therapievolgorde in mCRPC patiënten dr. M.D. Wissing."

Verwante presentaties


Ads door Google