De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenschappelijke werkgroep 13 december 2010. Agenda Verdere bespreking discussiedocument “rollen in de markt” -> presentatie Eandis - Infrax –De rol.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenschappelijke werkgroep 13 december 2010. Agenda Verdere bespreking discussiedocument “rollen in de markt” -> presentatie Eandis - Infrax –De rol."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenschappelijke werkgroep 13 december 2010

2 Agenda Verdere bespreking discussiedocument “rollen in de markt” -> presentatie Eandis - Infrax –De rol van de netbeheerder in smart grid –Voor welke diensten/taken is real time informatie nodig en welke baten gaan er verloren, moest real time niet meegenomen worden (per individu en of per groep) –Timing testprogramma functionaliteiten (pilot)

3 Verdere stappen WG vergadering 17 januari 2011 over “rollen in de markt” Om andere partijen nog toe te laten inbreng te geven – standpunt consumenten En om discussie over een tussentijds eindresultaat mogelijk te maken wordt een document aangemaakt dat de elementen die tot hier toe werden aangebracht bundelt -> dit document zal vooraf beschikbaar zijn op de site

4 Afspraken verslag “rollen in de markt” Het is bedoeling dat uiteindelijke verslag over “rollen in de markt” los komt van het discussiedocument, dat maar een aanzet vormt voor de discussie Verslag wordt gefinaliseerd als nota “rollen in de markt” van BPSN

5 Verdere stappen WG vergaderingen 17 januari: Gemeenschappelijke werkgroep 15.30 – 17.00 – rollen in de markt 14 februari: Gemeenschappelijke werkgroep 15.30-17.00 – functionaliteiten 14 maart: WG marktwerking & consumenten 15.30 – 17.00 – sociale aspecten 11 april: WG marktwerking & consumenten 15.30 – 17.00 – privacy 9 mei: Gemeenschappelijke werkgroep 15.30 – 17.00 – KBA (kosten- batenanalyse)

6 Verdere stappen SUB-WG vergaderingen januari: functionaliteiten - woe 26 jan februari: sociale aspecten – woe 23 feb maart: privacy – woe 23 mrt

7 Functionaliteiten -“recommended” diensten (cfr. ERGEG) -> maakt onderdeel uit van een subwerkgroep, deze subwerkgroep omvat zowel de werkgroep netbeheer en slimme netten als de werkgroep marktwerking en consumenten -> het resultaat van de werkzaamheden in de subwerkgroep wordt voorgedragen aan de gemeenschappelijke werkgroep

8 Werkplanning Subwerkgroep functionaliteiten Deze subwerkgroep kan opgericht worden in de tweede helft van januari en zou zowel de werkgroep netten en markt omvatten Deelnemers:- netbeheerders, leveranciers, consumenten, bedrijven Werkwijze:- startvergadering 26 januari Doel:- uitwerken van een lijst met functionaliteiten op basis van eerder werk en input die gegeven werd in de nota diensten (10/05/2010) en tijdens de discussie rollen in de markt (dus zonder toekomstige technologische ontwikkelingen (slimme netten,..) uit het oog te verliezen)

9 Werkplanning Subwerkgroep functionaliteiten Afronding:- er wordt teruggekoppeld naar een gemeenschappelijke werkgroep op 14/02/2011 waarna de andere WG leden inbreng/opmerkingen kunnen geven. Deze opmerkingen worden dan verwerkt door de subwerkgroep tot een definitieve nota (met opmerkingen eventueel zonder consensus) waarna de subwerkgroep wordt ontbonden.

10 Sociale aspecten -De meeste aspecten die onder het topic “rollen in de markt” aan bod komen zijn ook van belang voor sociale aspecten die hieraan verbonden zijn. De bespreking maakt onderdeel uit van een subwerkgroep, het resultaat van de werkzaamheden in de subwerkgroep wordt voorgelegd aan de volledige werkgroep -Kan eindafnemer kiezen voor gespreide betaling (voorschotten) versus betaling op basis van reëel verbruik? -Blijven de sociale beschermingmaatregelen bij afsluiting gewaarborgd? -Is er nood aan bijkomende bescherming indien slimme meter wordt ingevoerd of volstaat bestaande wetgeving (consumentenrecht, energiedecreet…)? -Hoe geven we de gezinnen informatie over de slimme meter? -…

11 Werkplanning Subwerkgroep sociale aspecten deelnemers:- Samenlevingsopbouw, netbeheerders, leveranciers, Test-aankoop, OIVO,… werkwijze:- startvergadering tweede helft van februari doel:- nota + argumentatie afronding:- teruggekoppeld naar de werkgroepvergadering op 14/03/2011 waarna de andere WG leden inbreng/opmerkingen kunnen geven. Deze opmerkingen worden dan verwerkt door de subwerkgroep tot een definitieve nota (met opmerkingen eventueel zonder consensus) waarna de subwerkgroep wordt ontbonden

12 Privacy, veiligheid en integriteit Privacy, veiligheid en integriteit -> maakt onderdeel uit van een subwerkgroep, het resultaat van de werkzaamheden in de subwerkgroep wordt voorgedragen aan de volledige werkgroep Privacy - wat moet beveiligd worden? Onder welke voorwaarden kunnen gegevens gedeeld worden, al dan niet met toestemming van de afnemer? Veiligheid - Welke veiligheden worden ingebouwd (bij de doorgestuurde gegevens en bij de databank) en bij het doorsturen naar leveranciers en/of andere partijen? Integriteit - Hoe wordt omgegaan met foutieve gegevens? Processen en omgaan met data - Hoe wordt binnen de bedrijven (meetdatabedrijf, netbeheerders, leveranciers, ESCO’s…) omgegaan met data?

13 Werkplanning Subwerkgroep privacy, veiligheid, integriteit deelnemers: - netbeheerders en Privacycommissie werkwijze:- startvergadering tweede helft maart doel:- nota over deze materie + argumentatie afronding:- nota maken met oplijsting van vragen en uitdagingen en voorleggen van deze nota aan de werkgroepvergadering van 11/04/2011 waarna de andere WG leden inbreng/opmerkingen kunnen geven. Deze opmerkingen worden dan verwerkt door de subwerkgroep tot een definitieve nota (met opmerkingen eventueel zonder consensus) waarna de subwerkgroep wordt ontbonden.

14 KBA (kosten- batenanalyse) Stand van zaken proefproject(en) slimme meters werkwijze:- waar nodig terugkoppeling aan de werkgroep - er wordt nagegaan welke data zeker nodig zal zijn (al dan niet via testing in de volgende projectfase) Inbreng voor KBA los van proefprojecten werkwijze:- data verzameling met alle betrokken partijen voor verdere uitbouw -> update kosten en baten

15 Werkplanning KBA (kosten-batenanalyse) Aparte werkgroepvergadering Om tegemoet te komen aan aantal opmerkingen die gemaakt werden tijdens de VIA rondetafel, onderzoekt de VREG een verdere uitdieping van het werk dat in 2008 werd verricht Op die manier wordt gewerkt aan meer duidelijkheid en transparantie over een aantal elementen van de KBA

16 KBA (Kosten-batenanalyse) Meer duidelijkheid over reële kosten en baten Integratie smart grid, hernieuwbare energie (doelstellingen 20/20/20) Real time versus dagelijks uitlezen (Verwachte) wettelijke aanpassingen Segmentering … -> geen vaste data van werkzaamheden voor de WG vergadering maar ongoing proces


Download ppt "Gemeenschappelijke werkgroep 13 december 2010. Agenda Verdere bespreking discussiedocument “rollen in de markt” -> presentatie Eandis - Infrax –De rol."

Verwante presentaties


Ads door Google