De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Remco van Wijk & Erwin Rigter

Verwante presentaties


Presentatie over: "Remco van Wijk & Erwin Rigter"— Transcript van de presentatie:

1 Remco van Wijk & Erwin Rigter
De keten uitgedaagd Quick Scan Vreemdelingenketen Dag van Keteninformatisering 22 mei 2014 Workshopronde 2, workshop 18 Remco van Wijk & Erwin Rigter

2 FOR ME, BUT WITHOUT ME, IS AGAINST ME

3 Het boek en de collegetour: www.deketenuitgedaagd.nl
Remco van Wijk MSc. Werkzaam bij Thauris|MC Sinds 2007 via verschillende invalshoeken betrokken bij SBR Vanaf eind 2009 betrokken via Logius Hoofdauteur ‘De keten uitgedaagd’ Erwin Rigter MSc. Werkzaam bij Thauris|MC Sinds begin 2013 betrokken bij Logius Medeauteur ‘De keten uitgedaagd’ Het boek en de collegetour:

4 Het generieke uitvraagproces

5 Ketengovernance De afspraken tussen partijen over wie er op welke manier betrokken zijn bij beslissingen ten aanzien van aspecten die bepalend zijn voor de afhankelijkheidsrelatie binnen de keten. Aspecten: onderdelen van een keteninformatiesysteem die meerdere partijen raken, zoals gezamenlijke gegevensdefinities, overige ketenspecificaties op berichtenniveau (bijvoorbeeld XML style sheets), technische koppelvlakken

6 Wijziging in de technologie kan wijziging in ketengovernance betekenen

7 Wijziging (van A naar B) kan daarom betrekking hebben op twee dimensies
Veranderorganisatie Ontwerp Accteptatie Implementatie Migratie technologie

8 De Quick Scan methodiek
Gezamenlijk met de betrokken partijen de informatieketen in kaart brengen huidige situatie én toekomstige situatie: Maatschappelijke opgave (doel) Ketenorganisatie (ketengovernance) Informatieprocessen en techniek Gegevens

9 Quick Scan light: Ketengovernance
Bepalen object en scope quick scan light: Welke informatiestroom of welk aspect die bepalend is voor de afhankelijkheidsrelatie? Welke actoren kunnen worden geraakt door wijzigingen?

10 Indicatoren voor ketengovernance problemen
Geen geld voor implementatie vastgestelde wijzigingen Geen voortgangsbewaking op vastgestelde wijzigingen Onduidelijkheid over de ontwikkelkoers rond een object Verontwaardiging over ‘niet betrokken zijn’ Nonchalance van betrokken partijen Wie niet betaalt en toch bepaalt

11 Quick Scan light: Ketengovernance
Welke aspecten zijn bepalend voor de afhankelijkheidsrelatie binnen de keten? Wie is de eigenaar? Wie betaalt? Wie is opdrachtgever? Is er sprake van een centrale ketengovernance of formele overlegstructuren? Welke partijen zijn formeel betrokken bij de governance? Welke partijen zijn formeel niet betrokken bij de governance maar kunnen wel geraakt worden door wijzigingen? In hoeverre worden beslissingen in samenspraak genomen of van bovenaf opgelegd? Hoe liggen de machtsverhoudingen? Hoe worden wijzigingen doorgevoerd? Ontwerp -> acceptatie -> implementatie Beheer / onderhoud Doorontwikkeling Grootschalige wijzigingen Zijn de gemaakte afspraken informeel/zacht of formeel/hard? Zien de afspraken op alle onderdelen van het aspect / de aspecten? Wat zijn de consequenties als actoren zich aan de gemaakte afspraken onttrekken? In hoeverre zien de actoren dat zij deel uit maken van een keten of is hun blik meer beperkt tot de schakel? In hoeverre spelen (internationale) normenkaders / opgelegde vereisten (wet,- en regelgeving) een rol?

12 Wrap-up


Download ppt "Remco van Wijk & Erwin Rigter"

Verwante presentaties


Ads door Google