De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IB Klankbordgroep november 2014. Doel IB KB Feedback voor bestuur Verbeteren Voeling met de scholen Advies/tips/vragen Ontmoeting Intervisie Inhoud Angelina,

Verwante presentaties


Presentatie over: "IB Klankbordgroep november 2014. Doel IB KB Feedback voor bestuur Verbeteren Voeling met de scholen Advies/tips/vragen Ontmoeting Intervisie Inhoud Angelina,"— Transcript van de presentatie:

1 IB Klankbordgroep november 2014

2 Doel IB KB Feedback voor bestuur Verbeteren Voeling met de scholen Advies/tips/vragen Ontmoeting Intervisie Inhoud Angelina, Jos en Marian

3 Programma 1.Intervisie rond opgestelde ontwikkelingsperspectieven. Graag een ingevuld (geanonimiseerd) meenemen alstublieft 2.Informatie en vragen stellen over besluitvorming door het Loket O3. 3.Een casus om de begeleidingsvraag te concretiseren. 4.Informatie over stand van zaken in de samenwerking tussen samenwerkingsverband en de jeugdhulpverlening. Bekijk a.u.b. de bijlagen vooraf en bedenk of je leerlingen hebt die gebruik maken van die regeling.

4 OPP, wat moet? De verwachte uitstroombestemming De onderbouwing hiervan (inclusief belemmerend/bevorderend) De beschrijving van de ondersteuning (incl. evt. afwijkingen van het programma)

5 Hoe lukt het al? Heb je er al 1 gemaakt? Zelf, met hulp van? Welk model? Voordelen? Knelpunten?

6 Werkwijze Loket O3 Adhv vragen: 1.Basis- of extra ondersteuning? 2.Voldoende informatie voor arrangement? Besluit: ja, uitzondering, deels, nee. Toelichting in bijlage Spiegel school e/o TB

7 Casus Thijs, 5 jaar Groep 2 (groep 1, groep 1 (schakelklas), nu groep 2) Algehele ontwikkelingsachterstand: taal, motoriek, intelligentie OWB: Thijs heeft veel visuele ondersteuning nodig om zich te kunnen concentreren; er moet iets te zien zijn. Hij heeft een leerkracht nodig die haar verhaal met beweging en gebaren ondersteunt. Hij heeft iemand nodig (klasgenoot of volwassene) die een opdracht voordoet, zodat hij kan nadoen. Thijs heeft korte instructiemomenten nodig, afgewisseld met doen. Bij het verwerken heeft hij begeleiding nodig om bezig te blijven. Thijs heeft muzikaal-ritmische activiteiten nodig, omdat hij daarmee beter kan onthouden. Thijs is gemotiveerd om iets te leren en te oefenen samen met een ander als hij de taak kan overzien (oefeningen logopedie bijvoorbeeld of leren fietsen) en hij geprezen wordt als het gelukt is. Thijs heeft zorgzame vriendjes en vriendinnetjes nodig die hem op sleeptouw nemen en die hij kan imiteren. Thijs heeft een prikkelarme omgeving nodig. Een volle groep leidt hem af, hij wil dan overal kijken, een kleine groep die hij kan overzien biedt hem meer rust. Thijs heeft leerstof op zijn ontwikkelingsniveau nodig.

8 Casus 1.Welke vragen stel je om een aanvraag te formuleren? 2.Wat zou de aanvraag kunnen zijn?

9 Combinatiearrangementen? Het mooie is: zelfde uitgangspunten en doelen! Idee onderwijs: CJG toegang via medewerker in Loket Idee gemeenten: eigen structuur voor toegang jeugdzorg, gelaagd. Daarbinnen aansluiting met onderwijs in gebiedsteams o.i.d. OOGO: gemeenten niet hetzelfde…lokaal versus regionaal…

10 Per 1 januari pas gemeenten Welke kinderen hebben nu al combinatiearrangementen? Over hoeveel kinderen hebben we het? Welke instanties bieden wat? Hoe wordt dat nu gefinancierd?

11 Inventarisatie ivm OOGO Zorg op school Thuiszitters en signaalverzuim

12 Kinderraad 2014-2015 Elk jaar nieuwe raad Elk bestuur 1 stem Afwisselen: Schouwen-Duiveland en Tholen ene jaar/ Bevelanden andere jaar i.v.m. reistijd kinderen (en hoeveelheid) Klassengesprekken en schriftelijke inbreng voor niet leverende scholen! 2014-2015: Schouwen-Duiveland en Tholen in Bruinisse 23 januari 2015 Thema’s: –Passend onderwijs en veiligheid in de klas –Wat komt in een goed kindgesprek naar voren?

13 In contact Jaarplanning: site en je contactpersoon Verplicht…. Je gegevens: secretariaat@samenwerkingsverbando3.nlsecretariaat@samenwerkingsverbando3.nl TholenSchouwen- Duiveland Bevelanden 26-11 14.00-16.30 uur 19-11 14.00-16.30 uur 25-11 15.00-17.30 uur 4-2-2015 14.00-16.30 uur 15-1-2015 14.00-16.30 uur 27-1-2015 15.00-17.30 uur 8-4-2015 14.00-16.30 uur 1-4-2015 14.00-16.30 uur 14-4-2015 15.00-17.30 uur

14 Vragen?? Volgende keer?


Download ppt "IB Klankbordgroep november 2014. Doel IB KB Feedback voor bestuur Verbeteren Voeling met de scholen Advies/tips/vragen Ontmoeting Intervisie Inhoud Angelina,"

Verwante presentaties


Ads door Google