De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat."— Transcript van de presentatie:

1 Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er. Psalm 33 : 8b en 9

2 De HEERE schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij alle bewoners van de aarde. Psalm 33 : 13 en 14

3 De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen. Psalm 145: 18

4 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119 : 105

5 Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de HEERE. Klaagliederen 3 : 26

6 De zegen van de HEERE, die maakt rijk. Spreuken 10 : 22a

7 Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Jesaja 40 : 31a

8 Welzalig is eenieder die de HEERE vreest, die in Zijn wegen gaat. Psalm 128 : 1

9 Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is. Psalm 13 : 6

10 Want tot U bid ik. ‘s Morgens hoort U mijn stem, HEERE; ‘s morgens leg ik mijn gebed voor U neer, en zie ik naar U uit. Psalm 5 : 3b en 4

11 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Psalm 139 : 23 en 24

12 Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Johannes 8 : 36

13 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. Johannes 1 : 12

14 God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. 1 Timotheüs 2 : 4

15 De HEERE hult Zich in het licht als in een mantel, Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Psalm 104 : 2

16 Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, U hebt alles met wijsheid gemaakt, de aarde is vol van Uw rijkdommen. Psalm 104 : 24


Download ppt "Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat."

Verwante presentaties


Ads door Google