De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 12 januari 2015 Welkom Programma: 1. Opbrengstgericht werken; hoe ziet dat eruit en hoe doen we dat? 2. Het rekenonderwijs op onze school; hoe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 12 januari 2015 Welkom Programma: 1. Opbrengstgericht werken; hoe ziet dat eruit en hoe doen we dat? 2. Het rekenonderwijs op onze school; hoe."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 12 januari 2015 Welkom Programma: 1. Opbrengstgericht werken; hoe ziet dat eruit en hoe doen we dat? 2. Het rekenonderwijs op onze school; hoe gaan we verder met de methode MATH 3. Het overblijven; hoe geregeld en het belang van gezamenlijkheid 4. De bezetting van de groepen 5. Het schoolplan 15 – 19; de speerpunten voor de komende 4 jaar

2 Passend onderwijs

3 Opbrengstgericht werken en ons rekenonderwijs

4 Opbrengstgericht werken Kenmerken van scholen met goede resultaten 1.Een sterke, vooral op de kwaliteit van het onderwijs gerichte schoolleiding. 2. Positieve verwachtingen bij leerkrachten over de effecten van hun onderwijs en de mogelijkheden van hun leerlingen. 3. Een schoolklimaat, dat gekenmerkt wordt door orde en rust. 4. Leerkrachten die in hun gedrag tot uiting brengen dat alle leerlingen basisvaardigheden kunnen verwerven. 5. Regelmatig evalueren van de schoolvorderingen van de leerlingen en de bereidheid op basis van de verkregen gegevens het onderwijsprogramma bij te stellen.

5 Opbrengstgericht werken Opbrengst gericht werken betekent dat opbrengstgegevens gebruikt worden om het onderwijsproces te verbeteren, zodat de leerlingprestaties toenemen.

6 Opbrengstgericht werken het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen: Cognitief Creatief Sociaal Emotioneel

7 Opbrengstgericht werken Hoe verloopt dit proces? Doelen stellen: wat willen we met deze groep leerlingen bereiken? Verzamelen van gegevens Analyseren van gegevens Plan van aanpak maken Plan van aanpak uitvoeren Evalueren Nieuwe doelen stellen

8 Opbrengstgericht werken Praktijkvoorbeeld rekenen Groepsniveau kinderen: rekendoel Groepsniveau leerkrachten:groepsplan, instructiemodel, aanpak 1-2-3 Schoolniveau ib: zorgcyclus, kijkronde, opbrengsten Schoolniveau directie: teamniveau, opbrengsten Ouders: oefenen van automatiseren, leren omgaan met feedback Bestuursniveau: innovobrede afspraken en ontwikkelingen (zie volgende dia's)

9 Opbrengstgericht werken Effectieve scholen kenmerken zich door: 1.Een professionele schoolleiding, die krachtig en doelgericht is, effectieve leerkrachten aantrekt, consensus en gezamenlijke doelen stimuleert, verantwoordelijkheden delegeert en alle leerkrachten bij de besluitvorming betrekt. Hij of zij is een leidinggevende professional die goed begrijpt wat er in de klassen gebeurt en weet hoe lesgeven en leren verbeterd kunnen worden; 2. Door iedereen onderschreven visie en doelen die leiden tot een consistente schoolpraktijk, maar ook tot samenwerking en collegialiteit; 3. Een leeromgeving die ordelijk en attractief is, zelfcontrole bij leerlingen stimuleert en de leertijd maximaliseert;

10 Opbrengstgericht werken Effectieve scholen kenmerken zich door: 4. Concentratie op lesgeven en leren is het primaire doel van de school; basisvaardigheden en gerichtheid op resultaten worden benadrukt; 5. Doelgericht lesgeven, waarbij een efficiënte klassenorganisatie, duidelijke doelen, gestructureerde lessen en een adaptieve praktijk belangrijke aspecten zijn. Het zelfstandig werken van de leerlingen is zorgvuldig gestructureerd, zodat leerlingen geen tijd verspillen; 6. Een schoolcultuur van hoge verwachtingen typeert alle bij de school betrokken personen. Over die hoge verwachtingen wordt voortdurend met elkaar gecommuniceerd;

11 Opbrengstgericht werken Effectieve scholen kenmerken zich door: 7. Positieve versterking voor duidelijk en correct gedrag, maar ook het geven van feedback aan de leerlingen; 8. Het volgen van de vooruitgang en resultaten van leerlingen; 9. Rechten en verantwoordelijkheden van leerlingen, waarbij het gaat om het versterken van het zelfbeeld van de leerling, verantwoordelijkheid geven en het leren controleren van het eigen werk; 10. Partnerschap tussen thuis en school om betrokkenheid van de ouders bij het leren van hun kinderen te vergroten; 11. Een lerende organisatie, waarbij de school de eigen behoeften voor de school- en teamontwikkeling centraal stelt.

12 Opbrengstgericht werken In onderstaand overzicht worden de werkprocessen genoemd en gerelateerd aan het onderwijsbeleid van INNOVO en aan het toezichtkader.

13 Het overblijven tijdens de verkorte pauze Verkorte pauze: - Bemensing - Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.45 tot 12.45 uur - Vrijwilligersvergoeding € 4,50 per uur -Vrijstelling van betaling voor één kind -Bijeenkomst overblijfouders -Broodtrommels en bekers

14 Regels overblijven -Kinderen blijven zitten tijdens het eten -Alles wat overblijft, gaat mee naar huis (ook lege verpakkingen) - De kinderen gedragen zich naar behoren en luisteren naar de overblijfkrachten

15 Regels overblijven -De kinderen houden zich aan de gedragsregels en omgangsvormen zoals die op school gelden. - Na de lunch gaan de kinderen naar buiten

16 Groepsbezetting vanaf 5 januari 2015 groepmaandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag 1-2a Heidi = vervanging Heidi = formatie Eveline = vervanging 1-2bPetra Kitty 3Ingeborg Ine Bisschops Ingeborg 3-5 Mariet 12x Eveline 25 x / Mariet 4Susan Eveline Susan 5Ans Ans 8x Daniëlle 32xDaniëlle 6John John 9x Dana 29x 7 Manon 25x Eveline 12x Manon 8Dana Andrea

17 Groepsbezetting vanaf 5 januari 2015 => Groep 1-2 A ma., di. en do. Heidi en vrijdag Eveline => Groep 7 wordt fulltime gerund door Manon  Opties bezetting groep 1-2c (na toekenning groeiformatie)  Vervanging intern begeleider Wenselijk vanaf 5 januari: Leerkracht voor 4 dagen = € 31.000,- Onderwijsassistent voor 4 dagen = € Stand van zaken; CvB neemt of 13 of 20 januari in dezen een besluit in haar vergadering.

18 Schoolplan 15-19 Overzicht huidige ontwikkelthema’s + korte toelichting

19 Schoolplan 15-19 -Missie, visie -Uitgangspunten - ambities -Leerling populatie -Inhoud van het onderwijs -Speerpunten voor de komende 4 jaar -Referentie = INNOVO strategisch plan met o.a. de 4 programmalijnen

20 Schoolplan 15-19 1. opbrengstgericht werken – eigentijds leren 2. rapporten en rapporteren 3. gezonde School, active living en leefstijl; sociale cohesie, burgerschap en sociale interactie

21 Schoolplan 15-19 School: cognitie (academics) 21 ste eeuw vaardighedencultuur (21 ste century skills) (culture)

22 Schoolplan 15-19 onderwijs en samenleving School: 1.Passende vorm VO 2.‘positie’ in de samenleving (zelfredzaam, oplossingsgericht, communicatief sterk, besluitvaardigheid) 3.Professie tbv en in die zelfde samenleving

23 School: Passende vorm VO ‘positie’ in de samenleving Professie tbv en in die zelfde samenleving Kenmerken samenleving: -Snelle ontwikkelingen (houdbaarheid) -Veranderingen in de verzorgingsstaat -Digitalisering -Keuzes maken (verzekeringen, arbeid van start tot finish, duurzaamheid van banen) -Vergezicht van banen; 40% van de banen van de toekomst kennen we niet -Duurzaamheid -Samenlevingsvormen -Radicalisering

24 Schoolplan 15-19 wat betekent: -Kenmerken samenleving -De schooldriehoek cognitie, 21 ste eeuw vaardigheden, cultuur -voor het programma (curriculum) van de school -de speerpunten van de school

25 Schoolplan 15-19 -Reflectie -Voortgang


Download ppt "Ouderavond 12 januari 2015 Welkom Programma: 1. Opbrengstgericht werken; hoe ziet dat eruit en hoe doen we dat? 2. Het rekenonderwijs op onze school; hoe."

Verwante presentaties


Ads door Google