De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatiefonds openbare federale kredietinstelling sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) productie 40.000 ondernemers geholpen bij start, groei.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatiefonds openbare federale kredietinstelling sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) productie 40.000 ondernemers geholpen bij start, groei."— Transcript van de presentatie:

1

2 Participatiefonds openbare federale kredietinstelling sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) productie 40.000 ondernemers geholpen bij start, groei of overname jaarlijks 2.500-tal aanvragen toegekend bedrag 2006: € 74.588.165 2007: € 100.432.509 2008: € 88.301.443 omloop 2008: € 298.931.439

3 Kernactiviteiten : Kredieten: federale kredietorganisatie voor zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, KO, starters, inclusief werkzoekenden, die een eigen zaak willen opzetten. Dienstverleningsactiviteiten: Knowhow delen met andere organisaties door hen kwalitatieve, technische en financiële diensten leveren aan de beste voorwaarden. Kenniscentrum: het Participatiefonds geeft onderdak aan en zorgt voor een verdere uitbouw van het KeFiK, het Kenniscentrum voor Financiering van KMO. Participatiefonds

4 Rechtstreeks via het Participatiefonds: Kortetermijnkredieten: Initio KO’s die voor hun investeringsproject eerst het akkoord van het Participatiefonds willen bekomen vooraleer naar de bank te stappen Rechtstreeks via het Participatiefonds: Casheo Voor KO’s die hun uitstaande schuldvorderingen bij overheidsinstellingen willen mobiliseren en hierop een voorschot willen bekomen Investeringskredieten: NEW

5 Starteo Zelfstandigen of KMO’s die starten of die sinds maximum 4 jaar actief zijn Startlening niet-werkende werkzoekenden die hun eigen zaak willen starten Solidaire lening personen in een onzekere financiële situatie die een zelfstandige activiteit ontwikkelen Business Angel+ Innoverende ondernemingen die starten samen met een Business Angel Impulseo Voor de installatie van huisartsen in een individuele of een groepspraktijk Plan Jonge Zelfstandigen -30 jarige werkzoekenden met ondernemings- plannen Onze producten om te starten: via een van onze partners Investeringskredieten: Participatiefonds Impulseo II Financiële ondersteuning voor een onthaal- en administratief bediende voor huisartsengroepe ringen

6 Investeringskredieten: Onze producten om uit te breiden: via een van onze partners Optimeo Ondernemingen die minimum 4 jaar actief zijn Business Angel+ Innoverende ondernemingen die uitbreiden samen met een Business Angel Impulseo Voor de installatie van huisartsen in een individuele of een groepspraktijk Participatiefonds Solidaire Lening+ personen in een onzekere financiële situatie die een zelfstandige activiteit willen uitbreiden Initio KO’s die voor hun investeringsproject eerst het akkoord van het Participatiefonds willen bekomen vooraleer naar de bank te stappen Onze producten om uit te breiden: rechtstreeks via het Participatiefonds Impulseo II Financiële ondersteuning voor een onthaal- en administratief bediende voor huisartsengroeperingen NEW

7 voor wie zelfstandige ondernemers, vrije beroepen, KO’s* starters – bestaande middel achtergestelde leningen principe gedeelde financiering * minder dan 50 werknemers, jaarlijks omzetcijfer of balanstotaal is niet hoger dan € 10 milj., regels betreffende de verbonden en partnerondernemingen (volgens Europese definitie). Participatiefonds kredieten

8 partnerschap Cofinanciering met kredietinstellingen met de instituten voor de cijferberoepen Private Investment Facility met Business Angels Netwerken met Private Privaks Microfinanciering met steunpunten voor starters met KMO-organisaties Participatiefonds

9 Producten Private Investment Facility Micro- financiering Co- financiering Startlening € 30.000 Solidaire lening € 12.500 Plan Jonge Zelfstandigen BA+ € 125.000 Privak+ € 1.500.000 Starteo/Optimeo € 250.000/€ 350.000 Initio € 100.000 Servicing Impulseo

10 voor wie? Starteo: starters (minder dan 4 jaar in hoofdberoep) Optimeo: alle andere zelfstandigen, vrije beroepen en KO’s voor wat? alle investeringen (ook behoefte aan bedrijfskapitaal) onroerende investering: geen privé geen verhuur/verkoop Producten Starteo/Optimeo

11 Ondernemer: 1/9Kredietinstelling: 4/9Participatiefonds: 4/9 (€ 62.500)(€ 250.000) Starteo/Optimeo kenmerken achtergestelde lening bedrag: max. € 250.000 niet hoger dan bankkrediet Starteo: eigen inbreng x 4

12 Starteo/Optimeo Optimeo : eigen inbreng x 3 Ondernemer:1/7Kredietinstelling: 3/7Participatiefonds: 3/7 (€ 83.333)(€ 250.000) Starteo/Optimeo max. € 350.000 bij overname door inkoop van aandelen gevraagde bedrag is groter dan € 250.000 Participatiefonds : 35% € 350.000 Ondernemer ≥ 10 % € 100.000 Kredietinstelling € 550.000

13 Intrestvoet verlaagde intrestvoet van 3% gedurende 2 jaar rentevoet Participatiefonds = rentevoet bankkrediet – 1,25% met minimumrentevoet = BEPR Looptijd 5, 7 of 10 jaar mogelijke beperking: indien looptijd lening bank kleiner dan looptijd lening PF  verschil max 2 jaar vrijstelling kapitaalsaflossing keuze: 0, 1 of 2 jaar indien 2 jaar: verlaagde rentevoet + 0,25% Starteo/Optimeo

14 hoe terugbetalen? vaste kapitaalsaflossing maandelijks driemaandelijks vaste bedragen Maandelijks Domiciliëring Waarborgen soepel voorbeelden: borgstelling, hypothecair mandaat, blokkering en achterstelling voorschotten vennoten Starteo/Optimeo

15 Initio Initio: Nieuw krediet van het Participatiefonds  antwoord van de federale overheid op de kredietbehoefte van KMO’s in België  complementair aan de bestaande producten van het Participatiefonds  omgekeerde indieningsprocedure

16 Omgekeerde indieningsprocedure Klassiek: Starteo/Optimeo Bank analyse bankkrediet Participatie- fonds analyse Starteo/Optimeo akkoord KO aanvraag Nieuw: Initio Bank analyse bankkrediet Participatie- fonds analyse Initio akkoord KO aanvraag KOCijfer- beroepen Initio

17 Productkenmerken voor wie? ko’s (minder dan 50 werknemers) voor wat? alle investeringen (ook behoefte aan bedrijfskapitaal). Geen financiering van aankoop van onroerende goederen of van nieuwbouw. Geen financiering van verbouwingswerken die 10% van het globale investeringsplan overstijgen (uitzonderingen mogelijk) maximumbedrag kleinste van de volgende bedragen: € 100.000 5 x eigen inbreng 50% van het totale investeringsbedrag (saldo = eigen inbreng + bankkrediet) intrestvoet 3% het eerste jaar, nadien de Belgian Prime Rate op de looptijd van het krediet Initio

18 Productkenmerken looptijd 3, 5 of 7 jaar mogelijke beperking: indien looptijd lening bank kleiner dan looptijd lening PF  verschil max 1 jaar vrijstelling kapitaalsaflossing keuze: 0 of 1 jaar hoe terugbetalen? vaste kapitaalsaflossing –maandelijks –driemaandelijks vaste bedragen –maandelijks waarborgen natuurlijke persoon: geen waarborgen rechtspersoon: borgstelling actieve vennoten Initio

19 Ontvankelijkheidscriteria Naast de kenmerken van de producten Beantwoorden aan de Europese criteria van de kleine onderneming Sectorale beperkingen de minimis : transport (rollend materiaal), landbouw en export (verkoopkantoor in het buitenland) trading Min. 10 % eigen inbreng in het totale investeringsplan Min. 10 % solvabiliteit (eigen middelen / balanstotaal inclusief de nieuwe investeringen) Financiering van de commercialisatiefase (investeringen in R & D uitgesloten in beginfase) Enkel nieuwe investeringen (geen herfinancieringen) Criteria

20 Evaluatiecriteria de beroeps- en beheersbekwaamheden de leefbaarheid en de financiële structuur van de onderneming de terugbetalingscapaciteit De juiste persoon met het juiste project Bereid om risico’s te nemen Criteria

21 Type leningGoedkeurings- percentage Starteo86% Optimeo81% BA+90% Startlening65% Solidaire lening54% Criteria

22 Impulseo I Impulseo- Financiering Impulseo- begeleiding Impulsfonds voor de huisartsgeneeskunde Participatiefonds door een steunpunt Impulseo I

23 Impulseo-financiering Impulsfonds voor de huisartsgeneeskunde lening van maximum € 15.000 premie van € 20.000 Participatiefonds lening van maximum € 30.000 Impulseo

24 Voor wie? huisartsen die zich voor de eerste maal vestigen 1e installatie = binnen 4 jaar na erkenning als huisarts binnen 4 jaar na terugkeer uit een ontwikkelingsland installatie in een individuele of groepspraktijk na 1 juli 2006 Lening Impulsfonds Impulseo

25 voor wat? alle investeringen (ook de behoefte aan bedrijfskapitaal) bijv.: verbouwing kabinet, aankoop wagen, overname pati ë ntenbestand onroerende investering: geen priv é geen verhuur/verkoop kenmerken max. € 15.000 interesten: 0% geen waarborgen duur 5 jaar 1 jaar vrijstelling kapitaalsaflossing Impulseo/Lening Impulsfonds

26 Premie Impulsfonds Voor wie? installatie in een zone met een tekort aan huisartsen = prioritaires zones ofwel minder dan 90 huisartsen/100.000 inwoners ofwel minder dan 125 inwoners/km ² en minder dan 120 huisartsen/100.000 inwoners Installatie in een positieve actiezone onbeperkt in het kader van de politiek van de grote steden installatie in een individuele of groepspraktijk na 1 juli 2006 Impulseo

27 kenmerken € 20.000 verworven na 5 jaar als de praktijk zich nog in de prioritaire zone bevindt cumuleerbaar met een lening van het Impulsfonds of het Participatiefonds Impulseo/Lening Impulsfonds

28 Lening Participatiefonds zelfde voorwaarden als de lening van het Impulsfonds kenmerken max. € 30.000 intresten: 3% eerste twee jaar, daarna 4% geen waarborgen duur 5 jaar 1 jaar vrijstelling kapitaalsaflossing Impulseo

29 Impulseo-begeleiding Gratis en facultatieve begeleiding door een steunpunt dat samenwerkt met het Participatiefonds Impulseo

30 Impulseo II Financiële ondersteuning voor een onthaal- en administratief bediende voor huisartsengroeperingen Impulseo II

31 Tegemoetkoming voor de helft van de reële globale loonkost, met een maximum van € 8.250/jaar als het over een samenwerkingsakkoord gaat met minstens 2 erkende huisartsen;  de groepering minstens 500 Globaal Medische Dossiers (GMD) beheert;  de groepering minstens de helft van één voltijds equivalent te werk stelt met een arbeidsovereenkomst  de artsen van de groepering gebruik maken van een gelabeld elektronisch medisch dossier. Impulseo II Een groepering vanaf 2 huisartsen:

32 Impulseo II Een groepering vanaf 3 huisartsen: Tegemoetkoming voor de helft van de reële globale loonkost, met een maximum van € 16.500/jaar als het over een samenwerkingsakkoord gaat met minstens 3 erkende huisartsen;  de groepering minstens 1.000 Globaal Medische Dossiers (GMD) beheert;  de groepering minstens één voltijds equivalent te werk stelt met een arbeidsovereenkomst  de artsen van de groepering gebruik maken van een gelabeld elektronisch medisch dossier.

33 Impulseo II De groepering: ofwel op dezelfde installatieplaats ofwel op verschillende installatieplaatsen die zich in dezelfde huisartsenzone of in twee aan elkaar grenzende zones bevinden.

34 Impulseo II Het samenwerkingsakkoord: De samenwerking moet wel vastgelegd worden in een schriftelijk samenwerkingsakkoord dat de volgende bepalingen bevat: de manier waarop het bedrag van de tegemoetkoming wordt verdeeld; de modaliteiten voor intern overleg tussen alle deelnemende huisartsen; de modaliteiten voor het raadplegen van de Globaal Medische Dossiers, rekening houdend met de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; de regels volgens welke beslissingen worden genomen; de procedure volgens welke het samenwerkingsakkoord kan worden beëindigd.

35 Impulseo II Het Globaal Medisch Dossier (GMD): De groepering die een beroep doet op Impulseo II moet een minimum aantal GMD’s beheren. Om dat minimum te bepalen moet u rekening houden met het aantal beheerde GMD’s in het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag: Groeperingen met ten minste 2 erkende huisartsen moeten minstens 500 GMD’s beheren indien zij tot € 8.250 willen terugvorderen. Groeperingen met ten minste 3 erkende huisartsen moeten minstens 1.000 GMD’s beheren om aanspraak te maken op een tegemoetkoming van maximaal € 16.500;

36 Impulseo II De arbeidsovereenkomst: Impulseo II heeft enkel betrekking op loonlasten die verschuldigd zijn in het kader van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst moet een duidelijke omschrijving bevatten van de taken over het onthaal en praktijkbeheer van de werknemer. Let wel, telesecretariaat is hierbij uitgesloten. De overeenkomst moet ook een loon garanderen dat in overeenstemming is met de barema’s vastgesteld door het bevoegde paritaire comité.

37 Participatiefonds = Performante openbare instelling Kredieten + Dienstverlening + Kenniscentrum Actieve samenwerking met partners Producten op maat in functie van het doelpubliek Goede toegankelijkheid Belangrijk hefboomeffect Zeer interessante voorwaarden Conclusie

38 Participatiefonds de Lignestraat 1 1000 Brussel Tel: 02/210.87.87 Fax: 02/210.87.79 www.fonds.org


Download ppt "Participatiefonds openbare federale kredietinstelling sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) productie 40.000 ondernemers geholpen bij start, groei."

Verwante presentaties


Ads door Google