De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Heiliging, Reiniging & Bevrijding Zijn we nog slaaf van de zonde?

Verwante presentaties


Presentatie over: " Heiliging, Reiniging & Bevrijding Zijn we nog slaaf van de zonde?"— Transcript van de presentatie:

1  Heiliging, Reiniging & Bevrijding Zijn we nog slaaf van de zonde?

2  Door het vuur Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de HEER Maleachi 3:3

3

4  Veranderd Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. 2 Korinthe 3:18

5  Nieuwe schepping Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd 2 Korinthe 5:17+

6  Offer van Jezus God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. 2 Korinthe 5:21

7  Gekruisigd met Christus Romeinen 6:1-11

8  Feestelijk gewaad Deze zei tegen degenen die voor hem stonden: 'Trek hem die vuile kleren uit.' En tegen Jozua zei Hij: 'Hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad’ Zacharia 3:4

9  Slaaf van de gerechtigheid Romeinen 6:12-19

10

11  “Onze Herder” of “Zijn schaap” Denk er eens over na…

12  Van ganser harte Maar God zij gedankt:u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd Romeinen 6:12-19

13  God bewerkt… Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt Filippenzen 2:12-13

14  Uit God geboren! We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. 1 Joh 5:18-20

15  In Christus We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven 1 Joh 5:18-20

16  Gericht op Jezus Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Hebreëen 12:1-2

17  Gericht op Jezus Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Hebreëen 12:1-2

18


Download ppt " Heiliging, Reiniging & Bevrijding Zijn we nog slaaf van de zonde?"

Verwante presentaties


Ads door Google