De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm101:1, 2 Gezang176a:beurtzang Handelingen2:32 - 47 Zacharia8:1 - 8, 18 - 23 LvdK41:1 - 5 Handelingen2:43 - 47 Gezang118:1, 2, 3 Gezang119:1, 2, 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm101:1, 2 Gezang176a:beurtzang Handelingen2:32 - 47 Zacharia8:1 - 8, 18 - 23 LvdK41:1 - 5 Handelingen2:43 - 47 Gezang118:1, 2, 3 Gezang119:1, 2, 5."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm101:1, 2 Gezang176a:beurtzang Handelingen2:32 - 47 Zacharia8:1 - 8, 18 - 23 LvdK41:1 - 5 Handelingen2:43 - 47 Gezang118:1, 2, 3 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. Verschelling preeklezen Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

2 Diensten 10:00voorganger: br. A. Verschelling 16:30 voorganger: br. J Blom De collecte is bestemd voor de Stichting Kuria. Deze stichting is gericht op het geven van onderdak aan, en het verzorgen en begeleiden van terminale patiënten, die zich op het sterven voorbereiden. Diensten 10:00voorganger: br. A. Verschelling 16:30 voorganger: br. J Blom De collecte is bestemd voor de Stichting Kuria. Deze stichting is gericht op het geven van onderdak aan, en het verzorgen en begeleiden van terminale patiënten, die zich op het sterven voorbereiden. Mededelingen kerkenraad

3 Deze week zijn jarig: 7 augustus:Lessa Kramer Johanna Schoonhein-Schaaij 8 augustus:Evie de Fouw Peter Kamps 9 augustus:Chiel Bareman 10 augustus:zr A. Voogt-Hoekstra 7 augustus:Lessa Kramer Johanna Schoonhein-Schaaij 8 augustus:Evie de Fouw Peter Kamps 9 augustus:Chiel Bareman 10 augustus:zr A. Voogt-Hoekstra

4 Psalm101:1, 2 Gezang176a:beurtzang Handelingen2:32 - 47 Zacharia8:1 - 8, 18 - 23 LvdK41:1 - 5 Handelingen2:43 - 47 Gezang118:1, 2, 3 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. Verschelling preeklezen Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

5 Psalm101:1, 2 Gezang176a:beurtzang Handelingen2:32 - 47 Zacharia8:1 - 8, 18 - 23 LvdK41:1 - 5 Handelingen2:43 - 47 Gezang118:1, 2, 3 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. Verschelling preeklezen Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

6 175 C

7 ● Psalm101:1, 2 Gezang176a:beurtzang Handelingen2:32 - 47 Zacharia8:1 - 8, 18 - 23 LvdK41:1 - 5 Handelingen2:43 - 47 Gezang118:1, 2, 3 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. Verschelling preeklezen Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

8 Psalm 101:1, 2 1 Ik wil, HEER, in mijn lied de zegeningen van goedheid en gerechtigheid bezingen. Aan U, HEER, wijd ik nu en levenslang mijn psalmgezang. 2 Ik let op reine harten, rechte daden, HEER, wanneer komt Gij tot mij in genade? Dan leef ik met de mijnen voor altijd in zuiverheid.

9 Psalm101:1, 2 ● Gezang176a:beurtzang Handelingen2:32 - 47 Zacharia8:1 - 8, 18 - 23 LvdK41:1 - 5 Handelingen2:43 - 47 Gezang118:1, 2, 3 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. Verschelling preeklezen Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

10 Gezang 176a (Gz 1) 1 Kerkenraad Gedenk, o volk met heilig beven, hoe God, met majesteit bekleed, zijn wet op Horeb heeft gegeven en zijn Tien Woorden horen deed: 2 Allen Ik ben de HEER, die als uw Koning u uit Egypte heb geleid. Ik riep u uit uw slavenwoning, mijn sterke arm heeft u bevrijd.

11 Gezang 176a (Gz 1) 3 Mannen Geef nooit mijn eer aan andre goden. Leef heilig voor mijn aangezicht. Vertrouw op Mij in al uw noden, uw hart alleen op Mij gericht. 4 Vrouwen Voor beeldendienst zult gij u wachten, Ik duld geen eigenwilligheid. Ik straf dat kwaad in de geslachten, maar zegen uw gehoorzaamheid.

12 Gezang 176a (Gz 1) 5 Mannen Gij zult van God niet ijdel spreken, gebruik zijn naam in heiligheid. Onheilig zweren zal Hij wreken. Welzalig wie de HEER belijdt 6 Allen Gedenk bij 't werk, u opgedragen, de sabbat, aan de HEER gewijd: God schiep de wereld in zes dagen en heeft Zich in zijn werk verblijd.

13 Gezang 176a (Gz 1) 7 Allen Gij zult uw ouders eer betonen, opdat uw HEER, die eeuwig leeft, u vele dagen zal doen wonen in 't land, dat Hij, uw God, u geeft. 8 Vrouwen Gij zult niet doodslaan en niet haten de mens, die God geschapen heeft. Nooit mag de liefde u verlaten. Doe goed aan hem die naast u leeft.

14 Gezang 176a (Gz 1) 9 Mannen Gij zult het huwlijk niet verbreken. Leef niet onkuis, maar houd u rein. Wees ingetogen in uw spreken. Gij zult de HERE heilig zijn. 10 Vrouwen Gij zult bedrog noch diefstal plegen, mijn is het zilver en het goud. Beheer 't bezit, door u verkregen, voor Hem die u dat toevertrouwt.

15 Gezang 176a (Gz 1) 11 Mannen Gij zult geen vals getuignis spreken, weer van uw naaste smaad en leed. God zal de lage laster wreken, zijn toorn treft hem die leugens smeedt. 12 Vrouwen Uw hart zal nimmer iets begeren van al wat van uw naaste is. Al Gods geboden zult gij eren en houden zijn getuigenis.

16 Gezang 176a (Gz 1) 13 Allen Geef dat wij trouw uw wet betrachten. Gedenk ons in barmhartigheid. Schenk ons in Christus nieuwe krachten tot liefdedienst uit dankbaarheid.

17 Psalm101:1, 2 Gezang176a:beurtzang Handelingen2:32 - 47 Zacharia8:1 - 8, 18 - 23 LvdK41:1 - 5 Handelingen2:43 - 47 Gezang118:1, 2, 3 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. Verschelling preeklezen Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

18 Psalm101:1, 2 Gezang176a:beurtzang ● Handelingen2:32 - 47 Zacharia8:1 - 8, 18 - 23 LvdK41:1 - 5 Handelingen2:43 - 47 Gezang118:1, 2, 3 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. Verschelling preeklezen Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

19 Psalm101:1, 2 Gezang176a:beurtzang Handelingen2:32 - 47 ● Zacharia8:1 - 8, 18 - 23 LvdK41:1 - 5 Handelingen2:43 - 47 Gezang118:1, 2, 3 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. Verschelling preeklezen Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

20 Psalm101:1, 2 Gezang176a:beurtzang Handelingen2:32 - 47 Zacharia8:1 - 8, 18 - 23 ● LvdK41:1 - 5 Handelingen2:43 - 47 Gezang118:1, 2, 3 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. Verschelling preeklezen Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

21 LvdK 41: 1, 2, 3, 4, 5 1 De Here, de heerser der aarde, zegt: Israël, Israël, eens zal u de wereld aanvaarden en weten, waarom Ik u spaarde. Dan komt, zonder stokken of zwaarden, men tot u: Het ga u wel!

22 LvdK 41: 1, 2, 3, 4, 5 2 Eens zullen de mensen het weten en roepen van stad tot stad: De God op de Sion gezeten is de Enige! Laat ons vergeten de haat onzer twisten en veten en gaan wij nar Hem op pad!

23 LvdK 41: 1, 2, 3, 4, 5 3 God zegt: In het laatste der dagen, dan zullen, o Israël, de volken u vinden en vragen: vergeef wie u hebben geslagen! en Ik zal hen met zich doen dragen mijn zegen, het ga hun wel.

24 LvdK 41: 1, 2, 3, 4, 5 4 Eens zullen zij een uit de joden aangrijpen, die in hun waan zich aan u vergrepen, u doodden, en zeggen: Ach, zie onze noden; met u is de God aller goden, o mens, laat ons met u gaan!

25 LvdK 41: 1, 2, 3, 4, 5 5 Eens zullen de volken u eren, o volk dat Ik heb gesticht; eens zullen die 't aardrijk regeren tot Mij en elkaar zich bekeren, dan wordt in mijn stad, spreekt de Here, 't verzoeningsmaal aangericht.

26 Psalm101:1, 2 Gezang176a:beurtzang Handelingen2:32 - 47 Zacharia8:1 - 8, 18 - 23 LvdK41:1 - 5 ● Handelingen2:43 - 47 Gezang118:1, 2, 3 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. Verschelling preeklezen Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

27 Psalm101:1, 2 Gezang176a:beurtzang Handelingen2:32 - 47 Zacharia8:1 - 8, 18 - 23 LvdK41:1 - 5 ● Handelingen2:43 - 47 Gezang118:1, 2, 3 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. Verschelling preeklezen Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

28 Een aantrekkelijke gemeente 1. door Gods aanwezigheid 2. in eenheid van geloof 3. met oog voor de omgeving

29 Psalm101:1, 2 Gezang176a:beurtzang Handelingen2:32 - 47 Zacharia8:1 - 8, 18 - 23 LvdK41:1 - 5 Handelingen2:43 - 47 ● Gezang118:1, 2, 3 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. Verschelling preeklezen Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

30 Gezang 118, Gz31: 1, 2, 3 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen, en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

31 Gezang 118, Gz31: 1, 2, 3 2 De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Zijn sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden. De adem van zijn lippen overmant de tegenstand.

32 Gezang 118, Gz31: 1, 2, 3 3 De Heilge Geest, die in de waarheid leidt, doet aan zijn kerk Gods heilgeheimen weten. Die nimmer van haar wijkt in eeuwigheid, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. Zo bouwt Hij Christus‘ kerk van land tot land met vaste hand.

33 Psalm101:1, 2 Gezang176a:beurtzang Handelingen2:32 - 47 Zacharia8:1 - 8, 18 - 23 LvdK41:1 - 5 Handelingen2:43 - 47 Gezang118:1, 2, 3 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. Verschelling preeklezen Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

34 Psalm101:1, 2 Gezang176a:beurtzang Handelingen2:32 - 47 Zacharia8:1 - 8, 18 - 23 LvdK41:1 - 5 Handelingen2:43 - 47 Gezang118:1, 2, 3 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. Verschelling preeklezen Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

35 Psalm101:1, 2 Gezang176a:beurtzang Handelingen2:32 - 47 Zacharia8:1 - 8, 18 - 23 LvdK41:1 - 5 Handelingen2:43 - 47 Gezang118:1, 2, 3 ● Gezang119:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. Verschelling preeklezen Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

36 Gezang 119, Gz32: 1, 2, 5 1 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond: ’t is Christus, die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. ’t Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

37 Gezang 119, Gz32: 1, 2, 5 2 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heilge dis, één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.

38 Gezang 119, Gz32: 1, 2, 5 5 Nog weet zij zich verbonden in haar drieëenge Heer met wie zijn trouw bevonden, de strijders van weleer. Een wolk van Godsgetuigen omringt ons in de strijd, tot wij met hen ons buigen, gekroond met heerlijkheid.

39 Psalm101:1, 2 Gezang176a:beurtzang Handelingen2:32 - 47 Zacharia8:1 - 8, 18 - 23 LvdK41:1 - 5 Handelingen2:43 - 47 Gezang118:1, 2, 3 Gezang119:1, 2, 5 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. Verschelling preeklezen Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

40 182 E 4-stemmig

41 Psalm101:1, 2 Gezang176a:beurtzang Handelingen2:32 - 47 Zacharia8:1 - 8, 18 - 23 LvdK41:1 - 5 Handelingen2:43 - 47 Gezang118:1, 2, 3 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. Verschelling preeklezen Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

42 KIDS EVENT 2013! Wanneer: woensdag 7 – vrijdag 9 augustus! Waar: Kerkplein! Voor wie: de kinderen uit de buurt! Wie mag er mee helpen: Iedereen natuurlijk! Inschrijven: driedaagseaugustus@gmail.comdriedaagseaugustus@gmail.com En verder: We zoeken nog materialen… -Potjes nagellak (vol natuurlijk) -Lapjes stof (minimaal 40 x 40 cm) -Kleine kartonnen dozen Voor meer info: mail ons!

43


Download ppt "Psalm101:1, 2 Gezang176a:beurtzang Handelingen2:32 - 47 Zacharia8:1 - 8, 18 - 23 LvdK41:1 - 5 Handelingen2:43 - 47 Gezang118:1, 2, 3 Gezang119:1, 2, 5."

Verwante presentaties


Ads door Google