De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Ontkokering en succesvolle e-dienstverlening de basisregistraties als fundament van het veranderkundig proces Gijs van Duijn Rob van ‘t Zand.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Ontkokering en succesvolle e-dienstverlening de basisregistraties als fundament van het veranderkundig proces Gijs van Duijn Rob van ‘t Zand."— Transcript van de presentatie:

1 1 Ontkokering en succesvolle e-dienstverlening de basisregistraties als fundament van het veranderkundig proces Gijs van Duijn Rob van ‘t Zand

2 2 21-3-2015 2 Resultaat van deze sessie Wat vertellen we Wat heeft u op het eind Wat kunt u er mee

3 3 21-3-2015 3 een onderzoekje... Wie van u:...werkt actief aan de basisregistraties?...heeft nagedacht over het beheer ervan?...en ervaart daar verkokering bij?

4 4 Contactvormen: balie telefoon post mail www Klantvoorzieningen: Loketten Dossiers Processen Informatie-ontsluiting Over dienstverlening... Fundament: Basisvoorzieningen

5 5 Klantvoorzieningen Basisvoorzieningen

6 6 © EGEM / Het Expertise Centrum

7 7 GegevensICT ProcessenOrganisatie Invoeringsaspecten BAG

8 8 21-3-2015 8 Bron: VROM De BAG kent geen kokers!

9 9 21-3-2015 9 BBBB AAAA BBBB AAAA ----> Bron / Basisregistratie Afnemer Beheer Van decentraal naar centraal

10 10 21-3-2015 10 Waarom centraal? Multi-disciplinair gegevensvraagstuk Regie tussen vakprocessen Heldere scheiding tussen gegevensbeheer en gegevenseigenaarschap Kwaliteit van basisgegevens wordt niet ondergeschikt gemaakt aan afdelingsbelang

11 11 21-3-2015 11 Van belang is dus: Voer het gesprek op het juiste niveau Betrek leidinggevenden vroegtijdig Wie is gegevenseigenaar en gegevensbeheerder Wie doet wat Waar wordt kwaliteit gecontroleerd Vastlegging bij de bron

12 12 Wat ligt voor Gemeente wordt bronhouder van gegevens over gebouwen, verblijfsobjecten, ligplaatsen, standplaatsen en adressen Wettelijk kader Terugmelding (binnen- en buitengemeentelijk) Maar... Beheer van gegevens adressen en gebouwen is versnipperd Onduidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling

13 13 Wat is de praktijk Toenemend gebruik basisinformatie in dagelijkse processen Kwaliteit moet gegarandeerd zijn e-dienstverlening geeft nog extra impuls => Organisatie niet ingericht op de eisen die wijzelf aan onze informatievoorziening (gaan) stellen

14 14 21-3-2015 14 Vijf stappen naar een gedragen beheerorganisatie Vormen van het besluitvormingsteam Planning van het afwegingsproces Strategische principes Scenario’s uitwerken Maken keuze

15 15 21-3-2015 15 Stap 1: Vormen van het besluitvormingsteam Belangrijkste lijnmanagers zijn betrokken (met voldoende mandaat) Deskundig en geloofwaardig Leden hebben gezag Energie om dialoog te starten over weerstand Gemeenschappelijk kader Enthousiasme

16 16 21-3-2015 16 Stap 2: Planning van het afwegingsproces WIE?

17 17 Stap 3: Strategische principes 21-3-2015 17 Vervolgens Stap 4: Scenario’s Bevorderen van gegevenskwaliteit Controle apart van eigenaarschap Bronproces binnen zelfde taakveld of organisatorische eenheid Activiteiten basisregistraties organiseren waar kennis is

18 18 Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve geometrie Verblijfsobject administratief Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Verantwoordelijkheid bij verschillende bronhouders: gemeenten, kadaster en kamers van koophandel Bouwstenen gemeentelijke informatievoorziening: Basisgegevens: zowel objectgegevens als attribuutgegevens (levenscyclus) Toekomstige basisregistraties! Verblijfsobject geometrie Huisnummer

19 19 Inwinnen Inwinnen: beslissing op aanvraag, baliebezoek, vergunning, constatering buiten Bouwvergunning, constatering illegale situatie, bepalen bouwjaar Ingemeten pandgeometrie Straatnaambesluit Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve geometrie Verblijfsobject administratief Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Verblijfsobject geometrie Huisnummer

20 20 Inwinnen Registratie van gegevens in geautomatiseerde systemen Opvoeren sloopmutatie, inboeken gereedmelding Digitaal intekenenen pandgeometrie Toevoegen aan straatnamentabel Registreren Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve geometrie Verblijfsobject administratief Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Verblijfsobject geometrie Huisnummer

21 21 Inwinnen Beheer van basisgegevens: beheren van gegevens en zorgdragen voor afstemming en distributie Intern rondsturen sloopmutaties en huisnummers Beheren van de kaarten door afdeling ‘geo’ Schrijfwijze straatnamen intern afstemmen RegistrerenBeheren Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve geometrie Verblijfsobject administratief Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Verblijfsobject geometrie Huisnummer

22 22 InwinnenRegistrerenBeheren Bouwen en wonen Landmeten en geo Bouwen en wonen Ontwikkeling Burgerzaken Beheer van basisgegevens: verkokerd en vaak niet goed afgestemd. Als zodanig nog geen issue binnen gemeenten Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve geometrie Verblijfsobject administratief Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Verblijfsobject geometrie Huisnummer Landmeten en geo Burgerzaken

23 23 InwinnenRegistrerenBeheren Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve geometrie Verblijfsobject administratief Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Verblijfsobject geometrie Huisnummer

24 24 InwinnenRegistrerenToetsen Basisregistratie toets (BAG): -leidt een vergunning tot het ontstaan van een nieuw pand en/of nieuwe verblijfsobjecten? - leidt het tot wijzigingen van een bestaand object? - moet er naast de bouwvergunning ook een nummerbeschikking worden gemaakt? Beheren Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve geometrie Verblijfsobject administratief Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Verblijfsobject geometrie Huisnummer

25 25 InwinnenRegistrerenToetsen InschrijvenBeheren Authenticeren en inschrijven: -Authenticeren gegevens en brondocumenten -‘BAG-acceptatie’ - Formele inschrijving en garantie kwaliteit Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve geometrie Verblijfsobject administratief Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Verblijfsobject geometrie Huisnummer

26 26 InwinnenRegistrerenToetsen InschrijvenBeheren Beheren: - Beheer brondocumenten en basisgegevens - Distributie - Beheer van stelstel en samenhang basisgegevens - Coördinatie van terugmeldingen - Beheerwerkzaamheden nemen toe! Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve geometrie Verblijfsobject administratief Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Verblijfsobject geometrie Huisnummer

27 27 InwinnenRegistrerenToetsenInschrijvenBeheren Bouwen en wonen Landmeten en geo Bouwen en wonen Ontwikkeling Burgerzaken Scenario’s voor beheer (1) Wie is verantwoordelijk voor basisgegeven? Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve geometrie Verblijfsobject administratief Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Verblijfsobject geometrie Huisnummer Landmeten en geo Burgerzaken Bouwen en wonen

28 28 InwinnenRegistrerenToetsenInschrijvenBeheren Bouwen en wonen Landmeten en geo Bouwen en wonen Ontwikkeling Burgerzaken Scenario’s voor beheer (2) Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve geometrie Verblijfsobject administratief Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Verblijfsobject geometrie Huisnummer Landmeten en geo Burgerzaken Bouwen en wonen Informatie beheer

29 29 InwinnenRegistrerenToetsenInschrijvenBeheren Bouwen en wonen Landmeten en geo Bouwen en wonen Ontwikkeling Burgerzaken Scenario’s voor beheer (3) Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve geometrie Verblijfsobject administratief Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Verblijfsobject geometrie Huisnummer Landmeten en geo Bouwen en wonen Informatie beheer

30 30 InwinnenRegistrerenToetsenInschrijvenBeheren Bouwen en wonen Landmeten en geo Bouwen en wonen Ontwikkeling Burgerzaken Scenario’s voor beheer (4) Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve geometrie Verblijfsobject administratief Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Verblijfsobject geometrie Huisnummer Landmeten en geo Bouwen en wonen informatiebeheer

31 31 InwinnenRegistrerenToetsenInschrijvenBeheren Bouwen en wonen Landmeten en geo Bouwen en wonen Ontwikkeling Burgerzaken Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve geometrie Verblijfsobject administratief Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Verblijfsobject geometrie Huisnummer Landmeten en geo Bouwen en wonen informatiebeheer Denk ook aan interne borging afname basisgegevens van externe Partijen!

32 32 Scenario gemeente X Adressering direct gekoppeld aan bronproces verblijfsobject Vorming van gespecialiseerd organisatieonderdeel met alle disciplines op het gebied van vastgoedbeheer en basisregistraties, incl. WOZ- vastgoedfunctie Apart onderdeel met landmeetkundige expertise

33 33 InwinnenRegistrerenToetsenInschrijvenBeheren Handhaving Vergunningen Geo-informatie Vergunningen Ontwikkeling Publiekszaken Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve geometrie Verblijfsobject administratief Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie WOZ-objecten Verblijfsobject geometrie Huisnummer Handhaving/vergunningen Vergunningen Inf beheer informatiebeheer

34 34 Stap 5: Maken van een keuze (en verder...) 21-3-2015 34 Behandeling van scenario’s, bijvoorbeeld via een workshop Bepalen van een voorkeurscenario Nadere uitwerking: –Wat betekent dit qua formatie ? –Hoe vindt werving plaats ? –In hoeverre opleiding nodig ? Besluitvorming Implementatie

35 35 Lift mee op ontwikkelingen Modelmatig waarderen WOZ Modernisering GBA KlantContactCentrum -> Frontoffice / Backoffice Omgevingsvergunning, Digitalisering Bouwdossier, DURP WKPB en gemeentebreed GIS Informatiebeleid –Gegevensbeheer –Systeembeheer –Applicatiebeheer

36 36 21-3-2015 36 een onderzoekje... Voor wie van u:...geldt dat proces en organisatie voldoende ‘in het project’zit?...gaat de BAG bijdragen aan ontkokering?...en daardoor de realisering van de e-overheid versnellen?

37 37 21-3-2015 37 U kunt nu aan de slag! Schets scenario’s Bespreek, beargumenteer, prioriteer En werk het vervolgens uit Meer weten? –Gijs van Duijn:06-51348447 –Rob van ‘t Zand:06-10588423


Download ppt "1 Ontkokering en succesvolle e-dienstverlening de basisregistraties als fundament van het veranderkundig proces Gijs van Duijn Rob van ‘t Zand."

Verwante presentaties


Ads door Google