De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

de basisregistraties als fundament van het veranderkundig proces

Verwante presentaties


Presentatie over: "de basisregistraties als fundament van het veranderkundig proces"— Transcript van de presentatie:

1 de basisregistraties als fundament van het veranderkundig proces
Ontkokering en succesvolle e-dienstverlening de basisregistraties als fundament van het veranderkundig proces Gijs van Duijn Rob van ‘t Zand

2 Resultaat van deze sessie
Wat vertellen we Wat heeft u op het eind Wat kunt u er mee 2 2

3 een onderzoekje... Wie van u:
...werkt actief aan de basisregistraties? ...heeft nagedacht over het beheer ervan? ...en ervaart daar verkokering bij? 3 3

4 Over dienstverlening... Fundament: Basisvoorzieningen
Contactvormen: balie telefoon post mail www Klantvoorzieningen: Loketten Dossiers Processen Informatie-ontsluiting Fundament: Basisvoorzieningen

5 Basisvoorzieningen Klantvoorzieningen

6 © EGEM / Het Expertise Centrum

7 Invoeringsaspecten BAG
Organisatie Processen ICT Gegevens

8 De BAG kent geen kokers! Bron: VROM 8 8

9 Van decentraal naar centraal
B B B B Bron / Basisregistratie B B B B ----> Beheer Afnemer A A A A A A A A 9 9

10 Waarom centraal? Multi-disciplinair gegevensvraagstuk
Regie tussen vakprocessen Heldere scheiding tussen gegevensbeheer en gegevenseigenaarschap Kwaliteit van basisgegevens wordt niet ondergeschikt gemaakt aan afdelingsbelang 10 10

11 Van belang is dus: Voer het gesprek op het juiste niveau
Betrek leidinggevenden vroegtijdig Wie is gegevenseigenaar en gegevensbeheerder Wie doet wat Waar wordt kwaliteit gecontroleerd Vastlegging bij de bron 11 11

12 Wat ligt voor Gemeente wordt bronhouder van gegevens over gebouwen, verblijfsobjecten, ligplaatsen, standplaatsen en adressen Wettelijk kader Terugmelding (binnen- en buitengemeentelijk) Maar... Beheer van gegevens adressen en gebouwen is versnipperd Onduidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling

13 Wat is de praktijk Toenemend gebruik basisinformatie in dagelijkse processen Kwaliteit moet gegarandeerd zijn e-dienstverlening geeft nog extra impuls => Organisatie niet ingericht op de eisen die wijzelf aan onze informatievoorziening (gaan) stellen

14 Vijf stappen naar een gedragen beheerorganisatie
Vormen van het besluitvormingsteam Planning van het afwegingsproces Strategische principes Scenario’s uitwerken Maken keuze 14 14

15 Stap 1: Vormen van het besluitvormingsteam
Belangrijkste lijnmanagers zijn betrokken (met voldoende mandaat) Deskundig en geloofwaardig Leden hebben gezag Energie om dialoog te starten over weerstand Gemeenschappelijk kader Enthousiasme 15 15

16 Stap 2: Planning van het afwegingsproces
WIE? WIE? WIE? 16 16

17 Stap 3: Strategische principes
Bevorderen van gegevenskwaliteit Controle apart van eigenaarschap Bronproces binnen zelfde taakveld of organisatorische eenheid Activiteiten basisregistraties organiseren waar kennis is Vervolgens Stap 4: Scenario’s 17

18 Bouwstenen gemeentelijke informatievoorziening:
Pand administratief Bouwstenen gemeentelijke informatievoorziening: Basisgegevens: zowel objectgegevens als attribuutgegevens (levenscyclus) Pand voorlopige geometrie Pand definitieve geometrie Verblijfsobject administratief Verantwoordelijkheid bij verschillende bronhouders: gemeenten, kadaster en kamers van koophandel Verblijfsobject geometrie Openbare ruimtes Huisnummer Personen Toekomstige basisregistraties! Percelen Rechtspersonen Topografie …..

19 Inwinnen Pand administratief Bouwvergunning, constatering illegale situatie, bepalen bouwjaar Pand voorlopige geometrie Pand definitieve geometrie Ingemeten pandgeometrie Verblijfsobject administratief Verblijfsobject geometrie Openbare ruimtes Straatnaambesluit Huisnummer Personen Percelen Rechtspersonen Inwinnen: beslissing op aanvraag, baliebezoek, vergunning, constatering buiten Topografie …..

20 Registratie van gegevens in geautomatiseerde systemen
Inwinnen Registreren Pand administratief Opvoeren sloopmutatie, inboeken gereedmelding Pand voorlopige geometrie Pand definitieve geometrie Digitaal intekenenen pandgeometrie Verblijfsobject administratief Verblijfsobject geometrie Toevoegen aan straatnamentabel Openbare ruimtes Huisnummer Personen Percelen Rechtspersonen Registratie van gegevens in geautomatiseerde systemen Topografie …..

21 Inwinnen Registreren Beheren Pand administratief Intern rondsturen sloopmutaties en huisnummers Pand voorlopige geometrie Pand definitieve geometrie Beheren van de kaarten door afdeling ‘geo’ Verblijfsobject administratief Verblijfsobject geometrie Openbare ruimtes Schrijfwijze straatnamen intern afstemmen Huisnummer Personen Percelen Rechtspersonen Beheer van basisgegevens: beheren van gegevens en zorgdragen voor afstemming en distributie Topografie …..

22 Inwinnen Registreren Beheren Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve Verblijfsobject Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Huisnummer Bouwen en wonen Bouwen en wonen Landmeten en geo Bouwen en wonen Landmeten en geo Ontwikkeling Burgerzaken Burgerzaken Beheer van basisgegevens: verkokerd en vaak niet goed afgestemd. Als zodanig nog geen issue binnen gemeenten

23 Inwinnen Registreren Beheren Pand administratief Pand voorlopige
geometrie Pand definitieve Verblijfsobject Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Huisnummer

24 Basisregistratie toets (BAG):
Inwinnen Registreren Toetsen Beheren Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve Verblijfsobject Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Huisnummer Basisregistratie toets (BAG): leidt een vergunning tot het ontstaan van een nieuw pand en/of nieuwe verblijfsobjecten? leidt het tot wijzigingen van een bestaand object? moet er naast de bouwvergunning ook een nummerbeschikking worden gemaakt?

25 Authenticeren en inschrijven: Authenticeren gegevens en brondocumenten
Inwinnen Registreren Toetsen Inschrijven Beheren Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve Verblijfsobject Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Huisnummer Authenticeren en inschrijven: Authenticeren gegevens en brondocumenten ‘BAG-acceptatie’ Formele inschrijving en garantie kwaliteit

26 Beheer brondocumenten en basisgegevens Distributie
Inwinnen Registreren Toetsen Inschrijven Beheren Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve Verblijfsobject Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Huisnummer Beheren: Beheer brondocumenten en basisgegevens Distributie Beheer van stelstel en samenhang basisgegevens Coördinatie van terugmeldingen Beheerwerkzaamheden nemen toe!

27 Scenario’s voor beheer (1)
Inwinnen Registreren Toetsen Inschrijven Beheren Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve Verblijfsobject Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Huisnummer Bouwen en wonen Bouwen en wonen Landmeten en geo Bouwen en wonen Landmeten en geo Ontwikkeling Bouwen en wonen Burgerzaken Burgerzaken Scenario’s voor beheer (1) Wie is verantwoordelijk voor basisgegeven?

28 Scenario’s voor beheer (2)
Inwinnen Registreren Toetsen Inschrijven Beheren Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve Verblijfsobject Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Huisnummer Bouwen en wonen Informatie beheer Bouwen en wonen Landmeten en geo Bouwen en wonen Landmeten en geo Ontwikkeling Bouwen en wonen Burgerzaken Burgerzaken Scenario’s voor beheer (2)

29 Scenario’s voor beheer (3)
Inwinnen Registreren Toetsen Inschrijven Beheren Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve Verblijfsobject Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Huisnummer Bouwen en wonen Informatie beheer Bouwen en wonen Landmeten en geo Bouwen en wonen Landmeten en geo Ontwikkeling Bouwen en wonen Burgerzaken Scenario’s voor beheer (3)

30 Scenario’s voor beheer (4)
Inwinnen Registreren Toetsen Inschrijven Beheren Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve Verblijfsobject Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Huisnummer Bouwen en wonen informatiebeheer Bouwen en wonen Landmeten en geo Bouwen en wonen Landmeten en geo Ontwikkeling Bouwen en wonen Burgerzaken Scenario’s voor beheer (4)

31 Denk ook aan interne borging afname basisgegevens van externe
Inwinnen Registreren Toetsen Inschrijven Beheren Pand administratief Pand voorlopige geometrie Pand definitieve Verblijfsobject Openbare ruimtes Personen Percelen Rechtspersonen Topografie ….. Huisnummer Bouwen en wonen informatiebeheer Bouwen en wonen Landmeten en geo Bouwen en wonen Landmeten en geo Ontwikkeling Bouwen en wonen Burgerzaken Denk ook aan interne borging afname basisgegevens van externe Partijen!

32 Scenario gemeente X Adressering direct gekoppeld aan bronproces verblijfsobject Vorming van gespecialiseerd organisatieonderdeel met alle disciplines op het gebied van vastgoedbeheer en basisregistraties, incl. WOZ-vastgoedfunctie Apart onderdeel met landmeetkundige expertise

33 Handhaving/vergunningen
Inwinnen Registreren Toetsen Inschrijven Beheren Pand administratief Handhaving informatiebeheer Pand voorlopige geometrie Vergunningen Pand definitieve geometrie Geo-informatie Verblijfsobject administratief Handhaving/vergunningen Verblijfsobject geometrie Vergunningen Openbare ruimtes Ontwikkeling Huisnummer Vergunningen Personen Publiekszaken Percelen Rechtspersonen Topografie WOZ-objecten Inf beheer

34 Stap 5: Maken van een keuze (en verder . . .)
Behandeling van scenario’s, bijvoorbeeld via een workshop Bepalen van een voorkeurscenario Nadere uitwerking: Wat betekent dit qua formatie ? Hoe vindt werving plaats ? In hoeverre opleiding nodig ? Besluitvorming Implementatie 34

35 Lift mee op ontwikkelingen
Modelmatig waarderen WOZ Modernisering GBA KlantContactCentrum -> Frontoffice / Backoffice Omgevingsvergunning, Digitalisering Bouwdossier, DURP WKPB en gemeentebreed GIS Informatiebeleid Gegevensbeheer Systeembeheer Applicatiebeheer

36 een onderzoekje... Voor wie van u:
...geldt dat proces en organisatie voldoende ‘in het project’zit? ...gaat de BAG bijdragen aan ontkokering? ...en daardoor de realisering van de e-overheid versnellen? 36 36

37 U kunt nu aan de slag! Schets scenario’s
Bespreek, beargumenteer, prioriteer En werk het vervolgens uit Meer weten? Gijs van Duijn: Rob van ‘t Zand: 37 37


Download ppt "de basisregistraties als fundament van het veranderkundig proces"

Verwante presentaties


Ads door Google