De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bosland Uitwisselingsbezoek Zoniënwoud. Partnership tussen: - Hechtel-Eksel, - Lommel, - Overpelt, - Toerisme Limburg, - Regionaal landschap Lage Kempen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bosland Uitwisselingsbezoek Zoniënwoud. Partnership tussen: - Hechtel-Eksel, - Lommel, - Overpelt, - Toerisme Limburg, - Regionaal landschap Lage Kempen,"— Transcript van de presentatie:

1 Bosland Uitwisselingsbezoek Zoniënwoud

2 Partnership tussen: - Hechtel-Eksel, - Lommel, - Overpelt, - Toerisme Limburg, - Regionaal landschap Lage Kempen, - Agentschap voor Natuur en Bos. Met de gezamenlijke ambitie: Een integraal en integrerend beleid te realiseren dat op basis van complementariteit tussen de partners en in een zo breed mogelijke samenwerking de natuur optimaal ten dienste stelt van de samenleving vandaag en in de toekomst

3 Open ruimte - 67% - 15.000 ha Natuur en bos ss - 43% - 9.500 ha Land useSurface (ha)Proportion (%) Nature and forests Flemish governement1.5397,0% Nature and forests municipalities2.91213,2% Private forests1.8768,5% Military domain3.18114,5% Private nature reserves2541,2% Agricultural land5.18123,6% Urbanization, urban green, industry, sand mines, …7.04032,0% Total21.982 Natura 2000 -25% Habitatrichtlijn -24% Vogelrichtlijn -Totaal 30%

4 Competentienetwerk – complementariteit – participatiemodel Projectbureau Werkgroepen en deelprojecten

5 Projectontwikkeling 2005 20062008 2009 2010 20112007 20042012 Voorbereidende fase Organisatie- en ontwikkelings- fase Implementatie- fase Start Statutair partnership - Structuurvisie Verbreed Statutair partnership - Masterplan Branding Bosland

6 Vanuit zijn ruimtelijke kwaliteiten wil Bosland op een duurzame en maatschappelijk geïntegreerde manier het grootste kindvriendelijkste bos van Vlaanderen realiseren als een hefboom voor regionale streekontwikkeling 1 Missie: 5 strategische doelstellingen: (1) Bosland als cultuurhistorisch streekerfgoed (2) Bosland als leverancier van producten en diensten (3) Bosland als biodiversiteitshotspot (4) Bosland als een open project (5) Bosland als toeristisch-recreatieve attractiepool 3 operationele doelstellingen per strategische doelstelling Masterplan 2012-2020

7 Bosland als cultuurhistorisch streekerfgoed Door het zichtbaar maken en verduidelijken van haar erfgoedwaarden wil Bosland de mensen verbinden met hun streek en haar landschapsgeschiedenis Strategische doelstelling:

8 Bosland als leverancier van producten en diensten Het unieke ecosysteem van Bosland wordt duurzaam beheerd en ontwikkeld waardoor onze natuur blijvend goederen en diensten levert aan de maatschappij Strategische doelstelling:

9 Bosland als biodiversiteitshotspot Door een natuurgericht beheer wordt de unieke biodiversiteit van Bosland in stand gehouden en verder ontwikkeld Strategische doelstelling: www.togetherfornature.be www.locdevlinder.be

10 Bosland, een open project Bosland streeft naar een maximaal draagvlak en medeverantwoordelijkheid voor het project door het betrekken van alle belanghebbenden. Strategische doelstelling:

11 Bosland als toeristisch-recreatieve attractiepool Door het ontwikkelen van een aangepast aanbod voor families, gezinnen, jeugdverenigingen en actieve ontdekkers profileert Bosland zich als gastvrij bos waar iedereen welkom is Strategische doelstelling:

12 Implementatie – dynamische planningscyclus Foto: Johan Agten

13 Implementatie - personeel Coördinator LSM-dossier (1 VTE, A-niveau) -> middelen ANB (naar aanleiding van LSM-subsidie provincie Limburg) -> in dienst, contractueel tot midden 2017 Projectmedewerker administratie en communicatie (0,5 VTE, C-niveau) -> middelen ANB -> in dienst, statutair Projectcoördinator Life+project TOGETHER (1 VTE, A-niveau) Communicatiedeskundige (0,5 VTE, B-niveau) -> middelen ANB (A) en Inverde (B) -> in dienst, contractueel 4 jaar Projectmedewerker Groenproject Lommelse OndernemersClub (1 VTE, A-niveau) -> Subsidie ANB aan LOC -> in dienst, contractueel tot midden 2015 Coördinator ruimtelijke projecten en processen (1 VTE, A-niveau) -> 80% Subsidie Ruimte Vlaanderen + 20% Boslandgemeenten -> in dienst vanaf 27/10/14, contractueel 3 jaar Coördinator communicatie en participatie (1 VTE, A-niveau), Coördinator investeringen en publiek-private samenwerking (1VTE, A-niveau) -> middelen ANB (Beslissing Vlaamse Regering 14/04/14 tot ondersteuning Projectbureau) -> aanwerving in voorbereiding, contractueel tot eind 2019 + Personeelsinzet vanuit personeelskaders -> Gemeenten (1,5 VTE A-niveau + 0,75 VTE B-niveau) -> Regionaal Landschap (0,2 VTE) -> Toerisme Limburg (0,1 VTE) -> ANB (personeel regio Lage Kempen): > 1,5 VTE A- en C-niveau Projectbureau: 7 VTE Partners: > 4 VTE

14 Implementatie - Financiering Bovenop het reguliere beheer van het overheidspatrimonium in Bosland en aanvullend op de voormelde personeelsinbreng investeert en subsidieert de Vlaamse Overheid significant in Bosland: Aankoop Hobos: 2.800.000,00 € (ANB, samen met gemeente Overpelt); Aankoop Grooten Hof: 1.066.728,00 € (Inverde); Langetermijn visie Houtproductie: 108.160,80 € (ANB); Internationaal Symposium Bosland: 15.223,25 € (ANB, samen met KULeuven); Inrichtingsvisie Pijnven: 69.696,00 € (ANB, samen met gemeente Hechtel-Eksel); RUP Soeverein: 19.652,82 € (ANB, samen met Stad Lommel); RUP Overpelt: 17.093,67 € (ANB, samen met gemeente Overpelt); Inrichtingsvisie Grooten Hof: 70.073,36 € (ANB, samen met Gemeente Overpelt); Communicatieplan: 76.323,07 € (ANB, samen met de drie Bosland-gemeenten); Life+ Together: 334.290,00 € (ANB, Inverde, samen met Lommel, Sibelco); SORP 1.0: 196.948 € (Ruimte Vlaanderen + 3 Bosland-gemeenten); SORP 2.0: 173.331,6 € (Ruimte Vlaanderen + 3 Bosland-gemeenten); Groen in de stad: 127.500 € (ANB, ism de Lommelse Ondernemingsclub); Jaarlijkse bijdrage gemeenschappelijke rekening: 15.000 € (ANB) Projectbureau 149.500 € + LSM-coördinator 55.000 € (ANB) VLM: Bestedingen ikv Landinrichting specifiek voor Bosland (30% gemeenten/70% VLM)

15 Additioneel aan de nauwe betrokkenheid van provinciale administraties bij allerhande (plan)processen leverde de provincie reeds substantiële steun aan Bosland: LSM Bosland : 2.000.000,00 € (666.666,66 €/gemeente) Biodiversiteitsproject Nachtzwaluw: 10.500 € Bijkomende ondersteuning Toerisme Limburg oa. concept kinderbelevingsroutes (25.000,00 €), Bosland fietstochten voor kinderen (4.852,00 €) Bosland gidsenwerking, Boslandsafari’s PDPO In den Brand (99.764,76 €) LSM Bosland-De Wijers (RLLK): 680.000,00 € (340.000,00 € Bosland) Parkrangers (RLLK): 129.000,00 € (43.000€/gemeente) Ondersteuning opmaak Likona jaarboek Ondersteuning COMOLA Opname reguliere communicatie -en promotiecampagnes Toerisme Limburg. Interreg Solabio Implementatie - Financiering

16 AardPeriodiciteitHechtel-EkselLommelOverpelt Ondersteuning projectwerking Gemeenschappelijke rekeningJaarlijks (sinds 2011)€ 15.000,0 Cofinanciering Strategisch Open Ruimte Project2010-2013€ 13.129,9 Cofinanciering aan Strategisch Open Ruimte Project2014-2017€ 11.555,4 Vaste jaarlijkse bijdrage 2010-2013€ 19.376,6 Vaste jaarlijkse bijdrage 2014-2019€ 18.851,8 Planprocessen poorten en onthaal RUP Hoofdpoort Hechtel-Eksel (Pijnven)2014 (raming)€ 30.000,0 Haalbaarheidsstudie Hoofdpoort Overpelt (Grooten hof)2009-2010 € 23.357,8 RUP Hoofdpoort Overpelt (Grooten hof)2013-2014 € 39.885,2 RUP, MOBER en MER Hoofdpoort Lommel (Soeverein)2012-2014 € 114.253,0 Landschapsbeheerplan Hobos2014 (raming) € 40.000,0 Bijdrage 2010-2013€ 0,0 € 23.357,8 Bijdrage 2014-2019€ 30.000,0€ 114.253,0€ 79.885,2 Gebiedsgerichte investeringen en productontwikkeling Land art-project onthaalpoorten en speelbossen2010€ 10.000,0€ 24.442,5€ 10.000,0 PDPO-project 'Grootste zandbak van Vlaanderen'2009-2011€ 14.268,0 Sociale tewerkstellingsproject Groenjobs Hechtel-EkselJaarlijks (sinds 2011)€ 36.000,0 Groenproject Lommelse OndernemersClub2014-2015 € 16.500,0 Life+project TOGETHER2013-2017 € 383.169,0 investeringsbudget Bosland2014€ 100.000,0 Landschaps- en natuurherstel LI2009-2013€ 36.000,0 Consolidatie en ontwikkeling Hobos2015-2020 € 200.000,0 Bijdrage 2010-2013€ 132.268,0€ 60.442,5€ 10.000,0 Bijdrage 2014-2019€ 316.000,0€ 399.669,0€ 200.000,0

17 Vragen ???


Download ppt "Bosland Uitwisselingsbezoek Zoniënwoud. Partnership tussen: - Hechtel-Eksel, - Lommel, - Overpelt, - Toerisme Limburg, - Regionaal landschap Lage Kempen,"

Verwante presentaties


Ads door Google