De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau uit Goes

2 Liturgie zondag 28 december
Mededelingen LvK. 120: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 1 en 4 Schuldbelijdenis Ps. 32: 1 NB Genadeverkondiging Ps. 32: 2 NB Lezen van Gods wet Ps. 32: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Markus 1: Ps. 98: 3 en 4 NB Tekst: Markus 1: 1 Preek LvK. 126 Collecte Dankgebed Ps. 91: 5 en 6 NB Zegen

3 Liturgie zondag 28 december
Mededelingen LvK. 120: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 1 en 4 Schuldbelijdenis Ps. 32: 1 NB Genadeverkondiging Ps. 32: 2 NB Lezen van Gods wet Ps. 32: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Markus 1: Ps. 98: 3 en 4 NB Tekst: Markus 1: 1 Preek LvK. 126 Collecte Dankgebed Ps. 91: 5 en 6 NB Zegen

4 Liturgie zondag 28 december
Mededelingen LvK. 120: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 1 en 4 Schuldbelijdenis Ps. 32: 1 NB Genadeverkondiging Ps. 32: 2 NB Lezen van Gods wet Ps. 32: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Markus 1: Ps. 98: 3 en 4 NB Tekst: Markus 1: 1 Preek LvK. 126 Collecte Dankgebed Ps. 91: 5 en 6 NB Zegen

5 LvK. 120: 1 en 2 Heft op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het, die hier binnenrijdt? Begroet Hem, Heer der heerlijkheid en Heiland vol barmhartigheid! Hij geeft de wereld 't leven weer. Juicht blijde, zingt uw God ter eer, looft Hem, die sterk van daad de deuren binnen gaat.

6 LvK. 120: 1 en 2 Rechtvaardigheid is zijn bestel,
zachtmoedigheid zijn metgezel. Hij draagt een kroon van heiligheid, een scepter van barmhartigheid. Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, Juicht, nu die Heiland ons verschijnt; door Hem geschiedt Gods raad, zijn heerschappij bestaat!

7 Liturgie zondag 28 december
Mededelingen LvK. 120: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 1 en 4 Schuldbelijdenis Ps. 32: 1 NB Genadeverkondiging Ps. 32: 2 NB Lezen van Gods wet Ps. 32: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Markus 1: Ps. 98: 3 en 4 NB Tekst: Markus 1: 1 Preek LvK. 126 Collecte Dankgebed Ps. 91: 5 en 6 NB Zegen

8 Liturgie zondag 28 december
Mededelingen LvK. 120: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 1 en 4 Schuldbelijdenis Ps. 32: 1 NB Genadeverkondiging Ps. 32: 2 NB Lezen van Gods wet Ps. 32: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Markus 1: Ps. 98: 3 en 4 NB Tekst: Markus 1: 1 Preek LvK. 126 Collecte Dankgebed Ps. 91: 5 en 6 NB Zegen

9 Ps. 95: 1 en 4 Komt, laat ons samen Isrels HEER.
Den rotssteen van ons heil, met eer, Met Godgewijden zang ontmoeten; Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, Met een verheven lofgedicht En blijde psalmen, juichend groeten.

10 Ps. 95: 1 en 4 Want Hij is onze God, en wij
Zijn ’t volk van Zijne heerschappij, De schapen, die Zijn hand wil weiden; Zo gij Zijn stem dan heden hoort, Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; Verhardt u niet, maar laat u leiden.

11 Liturgie zondag 28 december
Mededelingen LvK. 120: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 1 en 4 Schuldbelijdenis Ps. 32: 1 NB Genadeverkondiging Ps. 32: 2 NB Lezen van Gods wet Ps. 32: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Markus 1: Ps. 98: 3 en 4 NB Tekst: Markus 1: 1 Preek LvK. 126 Collecte Dankgebed Ps. 91: 5 en 6 NB Zegen

12 Liturgie zondag 28 december
Mededelingen LvK. 120: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 1 en 4 Schuldbelijdenis Ps. 32: 1 NB Genadeverkondiging Ps. 32: 2 NB Lezen van Gods wet Ps. 32: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Markus 1: Ps. 98: 3 en 4 NB Tekst: Markus 1: 1 Preek LvK. 126 Collecte Dankgebed Ps. 91: 5 en 6 NB Zegen

13 Ps. 32: 1 NB Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven en toegedekt al wat hij had misdreven, God rekent hem zijn dwalingen niet aan- heil hem, die recht voor God is komen staan! Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand, mijn leven werd zo dor als dorstig land.

14 Liturgie zondag 28 december
Mededelingen LvK. 120: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 1 en 4 Schuldbelijdenis Ps. 32: 1 NB Genadeverkondiging Ps. 32: 2 NB Lezen van Gods wet Ps. 32: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Markus 1: Ps. 98: 3 en 4 NB Tekst: Markus 1: 1 Preek LvK. 126 Collecte Dankgebed Ps. 91: 5 en 6 NB Zegen

15 Liturgie zondag 28 december
Mededelingen LvK. 120: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 1 en 4 Schuldbelijdenis Ps. 32: 1 NB Genadeverkondiging Ps. 32: 2 NB Lezen van Gods wet Ps. 32: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Markus 1: Ps. 98: 3 en 4 NB Tekst: Markus 1: 1 Preek LvK. 126 Collecte Dankgebed Ps. 91: 5 en 6 NB Zegen

16 Ps. 32: 2 NB Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden;
ik weet dat ik uw wet heb overtreden. Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld, maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld. Laat daarom tot U komen uw beminden, stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden. Duistere vloeden stormen op hen aan, Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan.

17 Liturgie zondag 28 december
Mededelingen LvK. 120: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 1 en 4 Schuldbelijdenis Ps. 32: 1 NB Genadeverkondiging Ps. 32: 2 NB Lezen van Gods wet Ps. 32: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Markus 1: Ps. 98: 3 en 4 NB Tekst: Markus 1: 1 Preek LvK. 126 Collecte Dankgebed Ps. 91: 5 en 6 NB Zegen

18 Liturgie zondag 28 december
Mededelingen LvK. 120: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 1 en 4 Schuldbelijdenis Ps. 32: 1 NB Genadeverkondiging Ps. 32: 2 NB Lezen van Gods wet Ps. 32: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Markus 1: Ps. 98: 3 en 4 NB Tekst: Markus 1: 1 Preek LvK. 126 Collecte Dankgebed Ps. 91: 5 en 6 NB Zegen

19 Ps. 32: 3 NB Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven, Gij zult aan mij al Uw beloften staven. Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, omringt met lied'ren van bevrijding mij! Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

20 Liturgie zondag 28 december
Mededelingen LvK. 120: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 1 en 4 Schuldbelijdenis Ps. 32: 1 NB Genadeverkondiging Ps. 32: 2 NB Lezen van Gods wet Ps. 32: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Markus 1: Ps. 98: 3 en 4 NB Tekst: Markus 1: 1 Preek LvK. 126 Collecte Dankgebed Ps. 91: 5 en 6 NB Zegen

21 Liturgie zondag 28 december
Mededelingen LvK. 120: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 1 en 4 Schuldbelijdenis Ps. 32: 1 NB Genadeverkondiging Ps. 32: 2 NB Lezen van Gods wet Ps. 32: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Markus 1: Ps. 98: 3 en 4 NB Tekst: Markus 1: 1 Preek LvK. 126 Collecte Dankgebed Ps. 91: 5 en 6 NB Zegen

22 Liturgie zondag 28 december
Mededelingen LvK. 120: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 1 en 4 Schuldbelijdenis Ps. 32: 1 NB Genadeverkondiging Ps. 32: 2 NB Lezen van Gods wet Ps. 32: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Markus 1: Ps. 98: 3 en 4 NB Tekst: Markus 1: 1 Preek LvK. 126 Collecte Dankgebed Ps. 91: 5 en 6 NB Zegen

23 Ps. 98: 3 en 4 NB Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond. De naam des Heren wordt geprezen, lofzangen gaan de wereld rond. Hosanna voor de grote Koning, verhef, bazuin, uw stem van goud, de Heer heeft onder ons zijn woning, de Heer die bij ons intocht houdt.

24 Ps. 98: 3 en 4 NB Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid. Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit. Hij komt, Hij komt de aarde richten, Hij komt, o volken weest verblijd, Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid.

25 Liturgie zondag 28 december
Mededelingen LvK. 120: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 1 en 4 Schuldbelijdenis Ps. 32: 1 NB Genadeverkondiging Ps. 32: 2 NB Lezen van Gods wet Ps. 32: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Markus 1: Ps. 98: 3 en 4 NB Tekst: Markus 1: 1 Preek LvK. 126 Collecte Dankgebed Ps. 91: 5 en 6 NB Zegen

26 Het ABC van het evangelie
Preek Het ABC van het evangelie Schriftlezing: Markus 1: Tekst: Markus 1: 1 >>> LvK. 126

27 Het ABC van het evangelie
Preek Het ABC van het evangelie A – de aanleiding B – de belofte C – de consequentie Schriftlezing: Markus 1: Tekst: Markus 1: 1 >>> LvK. 126

28 LvK. 126: 1, 2 en 3 Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.

29 LvK. 126: 1, 2 en 3 Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

30 LvK. 126: 1, 2 en 3 Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

31 Liturgie zondag 28 december
Mededelingen LvK. 120: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 1 en 4 Schuldbelijdenis Ps. 32: 1 NB Genadeverkondiging Ps. 32: 2 NB Lezen van Gods wet Ps. 32: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Markus 1: Ps. 98: 3 en 4 NB Tekst: Markus 1: 1 Preek LvK. 126 Collecte Dankgebed Ps. 91: 5 en 6 NB Zegen

32 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband
Uitgang: rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

33 Liturgie zondag 28 december
Mededelingen LvK. 120: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 1 en 4 Schuldbelijdenis Ps. 32: 1 NB Genadeverkondiging Ps. 32: 2 NB Lezen van Gods wet Ps. 32: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Markus 1: Ps. 98: 3 en 4 NB Tekst: Markus 1: 1 Preek LvK. 126 Collecte Dankgebed Ps. 91: 5 en 6 NB Zegen

34 Liturgie zondag 28 december
Mededelingen LvK. 120: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 1 en 4 Schuldbelijdenis Ps. 32: 1 NB Genadeverkondiging Ps. 32: 2 NB Lezen van Gods wet Ps. 32: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Markus 1: Ps. 98: 3 en 4 NB Tekst: Markus 1: 1 Preek LvK. 126 Collecte Dankgebed Ps. 91: 5 en 6 NB Zegen

35 Ps. 91: 5 en 6 NB Maar gij moogt schuilen bij den Heer,
geen kwaad bedreigt uw woning; gij hebt tot schild en tegenweer den allerhoogsten Koning. Hij gaf zijn engelen bevel dat u geen ding zou schaden; zij zullen u naar Gods bestel behoeden op uw paden.

36 Ps. 91: 5 en 6 NB Ja, zij zijn om u als een wacht,
zij dragen u op handen; lichtvoetig, in des Heren kracht, zo gaat gij door de landen. Uw voet bezeert zich aan geen steen, de leeuw ontwijkt uw schreden, de slang krimpt voor uw voet ineen, gij zult de draak vertreden.

37 Liturgie zondag 28 december
Mededelingen LvK. 120: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 1 en 4 Schuldbelijdenis Ps. 32: 1 NB Genadeverkondiging Ps. 32: 2 NB Lezen van Gods wet Ps. 32: 3 NB Gebeden Schriftlezing: Markus 1: Ps. 98: 3 en 4 NB Tekst: Markus 1: 1 Preek LvK. 126 Collecte Dankgebed Ps. 91: 5 en 6 NB Zegen

38 Vanmiddag zal ds. A. Hakvoort uit Middelburg de dienst leiden.
Aanvang uur.


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google