De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek naar de sociaal-pragmatische vaardigheden bij volwassenen met Asperger Syndroom in relatie tot zelfregie - EBP belicht Antje Orgassa Anita Zwicky.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek naar de sociaal-pragmatische vaardigheden bij volwassenen met Asperger Syndroom in relatie tot zelfregie - EBP belicht Antje Orgassa Anita Zwicky."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek naar de sociaal-pragmatische vaardigheden bij volwassenen met Asperger Syndroom in relatie tot zelfregie - EBP belicht Antje Orgassa Anita Zwicky 3 Juli 2014

2 Antje Orgassa Anita Zwicky 3 Juli 2014 Uitdagingen Onderzoek naar de sociaal-pragmatische vaardigheden bij volwassenen met Asperger Syndroom in relatie tot zelfregie

3 human communication human communication “The speech and language therapist (SLT) is the professional responsible for the prevention, assessment, treatment and scientific study of human communication and related disorders. In this context human communication encompasses all those processes associated with the comprehension and production of oral and written language, as well as appropriate forms of non-verbal communication.” (adapted from Netques, 2013: 6) Vooraf

4 Language and communication difficulties „Asperger Syndrome is a life-long developmental disability with a neurological basis. Language and communication difficulties are central to the autistic presentation.” (Lewis, Woodyatt & Murdoch, 2008: 176) Pragmatische vaardigheden zijn essentieel voor levenskwaliteit (Gantman, Kapp, Orenski & Laugeson, 2012) DSM-5: social (pragmatic) communication disorder (SCD) (American Psychiatric Association, 2013) Role van de logopedist?

5 Project 2012 – 2014 Onderzoek naar de social- pragmatische vaardigheden en zelfregie bij Duits / Nederlandse volwassenen met Asperger Syndroom (AS): vergelijking van taalkundige feiten en de individuele behoeften voor de verbetering van social- pragmatische vaardigheden in de (logopedische) praktijk

6 Vandaag Belichten van de sociaal- pragmatische vaardigheden gevolgd door discussie 1. Theorie 2. Aanpak 3. (eerste) Bevindingen 4. Implementatie 5. Toekomst? Uitdaging 1: terminologie

7 Pragmatiek Communicative style (Blankenstijn & Scheper, 2006) 1 Theorie

8 Pragmatiek Communicative style (Blankenstijn & Scheper, 2006) 1 Theorie kennis van intenties; taal, spraak joint attention; samenhang, verbanden efficiënt gespreksond erhoud

9 2 Aanpak Handboek Afname, Transcriptie, Codering & Analyse van data materiaal Zwicky & Orgassa (2014, 1 e versie)

10 2 Aanpak Kenmerken proefpersonen Anamnese Autisme Quotiënt (AQ; Baron-Cohen et al., 2001) Vragenlijst – Zelfbepaaldheid – Inschatting pragmatische vaardigheden Stemmingsbarometer

11 2 Aanpak Kenmerken proefpersonen Anamnese Autisme Quotiënt (AQ) Vragenlijst – Zelfbepaaldheid – Inschatting pragmatische vaardigheden Stemmingsbarometer op de dag van de dataverzameling Taaldata Levensloop Interviewmethode (LIM) (Schroots, 2002) Social Skills Performance Assessment (SSPA) (Patterson, 2001) Frog Story (Mayer, 1969)

12 ProefpersonenASnonAS N77 Age (sd)27;7 (2.8)21;2 (1.9) range23;11 – 33;119;1 – 24;11 AQ (sd)32.6 (11.7)11.7 (3.6) range12 – 504 – 14 M / F2 / 5 Diagnosis ASyesno sec. educationacademic levels 2 Aanpak (n = 13)

13 ProefpersonenASnonAS N77 Age (sd)27;7 (2.8)21;2 (1.9) range23;11 – 33;119;1 – 24;11 AQ (sd)32.6 (11.7)11.7 (3.6) range12 – 504 – 14 M / F2 / 5 Diagnosis ASyesno sec. educationacademic levels 2 Aanpak Challenge 2: Deelnemers vinden en matchen

14 3 Bevindingen I: vraag Onderzoek naar de sociaal-pragmatische en linguïstische vaardigheden in AS en nonAS in twee narrative genres a Hoe verschillen AS en nonAS groepen op een rollenspel-taak (Verhoeven et al., 2013) b Hoe verschillen AS en nonAS groepen op een navertel taak? (Colle et al., 2008) Breunsbach et al., 2014; Orgassa et al. 2014

15 3 Bevindingen I: materiaal Onderzoek naar de sociaal-pragmatische en linguïstische vaardigheden in AS en nonAS in twee narrative genres a Social Skills Performance Assessment (SSPA) (Patterson, 2001) : structured role play task (Verhoeven et al., 2013) b Frog story (Mayer, 1969): story retelling task (Colle et al., 2008)

16 Bevindingen a: SSPA ] (Verhoeven et al., 2013) Twee geprotocoleerde en gestandardiseerde rollen- spelen tussen participant en geschoolde onderzoeker Scene 1: Small talk met nieuwe buurman (3 min.) Scene 2: Telefoongesprek met verhuurder (3 min.) Scene 3: Interview over leven met AS (LIM) (3 min.) Training session of 90 min. Rating: Lickert Scale 1 to 5

17 a SSPA ] Rating: Lickert Scale 1 tot 5 – drie onafh. beoordelaars Scenes 1, 2, 3 Onderhandelenn/a (1, 3), + (2) Algehele conversatie+ Interesse+ Focus+ Duidelijkheid+ Vloeiendheid+ Affect+

18 AS mean (sd) NonAS mean (sd) ZSig. diff. Total Score SSPA65,13 (8,17)83,50 (1,90)-3,58* ✓ Raw Score Scene 128,88 (4,67)39,60 (0,70)-3,67* ✓ Raw Score Scene 236,38 (4,37)43,90 (1,79)-3,48* ✓ Raw Score Scene 334,75 (2,32)39,40 (0,70)-3,58* ✓ a SSPA ]

19 ICPLA - Stockholm, 13th June 2014 AS mean (sd) NonAS mean (sd) ZSig. diff. Total Score SSPA65,13 (8,17)83,50 (1,90)-3,58* ✓ Raw Score Scene 128,88 (4,67)39,60 (0,70)-3,67* ✓ Raw Score Scene 236,38 (4,37)43,90 (1,79)-3,48* ✓ Scene 1Scene 2Scene 3 Small talkTel.gesprekInterview Alg. conversation + / + / - Interesse + / - / - Focus - Duidelijkheid - Vloeiendheid + Affect + Onderhandelen + a SSPA

20 AS mean (sd) NonAS mean (sd) ZSig. diff. Total Score SSPA65,13 (8,17)83,50 (1,90)-3,58* ✓ Raw Score Scene 128,88 (4,67)39,60 (0,70)-3,67* ✓ Raw Score Scene 236,38 (4,37)43,90 (1,79)-3,48* ✓ Raw Score Scene 334,75 (2,32)39,40 (0,70)-3,58* ✓ a SSPA YEPP, SSPA onderscheidt, is gebruiksvriendelijk en efficiënt Challenge 3: MAAR pragmatische vaardigheden zijn niet helder gedefinieerd binnen de categorieën

21 b Frog Story semi-gestructureerde navertel-taak transcriptie en codering in ELAN door twee onderzoekers (Colle et al., 2013)

22 b Frog Story ‘Useful’ materiaal Episode level (i) Episode type: boy, dog, boy-dog (ii) Episode length: gramm. complexiteit (iii) Guiraud Index: lexicale complexiteit Utterance level (i) Introduction of protagonists (ii) ambigous references

23 Episode level [the boy hangs on top of the stags head] and [the dog was running next to them] [the boy and the dog are falling down] Utterance level [the dog wasn´t looking ahead and also fell into a lake] [the boy was feeling a bit dizzy after having thrown of the hill]

24 b Frog Story Useful materialASnonAS z Raw transcript % useful episodes 411 89.3 (5.3) 353 97.2 (3.2)–2.505* “Weird! For gravity reasons, that’s not possible. The dog is falling first, and later on is landing on top of the boy’s head huh.”

25 b Frog Story ContentsASnonAS z N ‘bruikbare’ episodes Episode type (%) boy dog boy-dog 366 mean (sd) 46 (14.0) 26 (9.6) 09 (4.7) 343 mean (sd) 34 (7.1) 22 (6.4) 21 (9.1) - –2.236* Verbanden leggen tussen protagonisten, handelingen, objecten efficiënter

26 b Frog Story gramm. complexityASnonAS z N ‘useful’ episodes Episode length (%) simple coordinate subordinate 366 mean (sd) 56.9 (15.9) 21.5 (12.6) 21.6 (6.1) 343 mean (sd) 42.1 (11.7) 30.6 (10.8) 27.4 (14) ------ causale verbanden en temporele relaties tussen protagonisten, handelingen, objecten

27 b Frog Story Lexical diversityASnonAS z N ‘useful’ episodes Episode length (%) simple coordinate subordinate 366 mean (sd) 56.9 (15.9) 21.5 (12.6) 21.6 (6.1) 343 mean (sd) 42.1 (11.7) 30.6 (10.8) 27.4 (14) ------ Guiraud Index range 8.6 (1.4) 7.2 – 10.5 8.2 (2.1) - Overall, groups are morphosyntactically and lexically comparable

28 b Frog Story reference & fluencyASnonAS N ‘useful’ episodes366343 N Introduction protagonist1421 range 0-33 N Ambiguous reference (sd)32 (3.6)2 (.5) range1 – 100 – 1 Challenge 4: Behoorlijke heterogeniteit

29 3 Bevindingen II: vraag De mens met AS en zijn naasten 1 Wat is de eigen inschatting van mensen met AS en hun omgeving betreffende de (on)mogelijkheden van de sociaal-pragmatische vaardigheden? 2 Wat zijn de behoeften van mensen met AS en hun omgeving betreffende de (on)mogelijkheden van de sociaal-pragmatische vaardigheden? Böhmer et al., 2014; Östermann et al. 2014

30 3 Bevindingen II: materiaal Inschatting Zelfbestemming: Arcs Determination Scale (Wehmeyer, 1995) Communicatieve vaardigheden: VIS-V (Vragenlijst voor de Inventarisatie van Sociaal gedrag, Horwitz et al., 2004) Behoeftebepaling logopedie: eigen vragen NL: n = 2 paren AS en naaste D: n = 5 paren AS en naaste

31 3 Bevindingen II Challenges 3 en 4 – Moeite vinden deelnemers – Veel heterogeniteit Gemengde behoeften: – Lage zelfinschatting => meer behoefte – Hoge zelfinschatting => minder behoefte Inschatting individu met AS en naaste = redelijke overeenkomst Onduidelijkheid – Wat is logopedie? – Wat zijn comm./pragmatische vaardigheden?

32 3 Bevindingen II Maar, na uitleg en gesprek Nagenoeg allen geven aan trainingsbehoefte te hebben / aan te raden – informeel / formeel gesprek voeren – eerste contact leggen ‘small talk’ – juist gebruik non-/paraverbale communicatie (oog contact, houding, gespreksstyle) – begrip metaforisch taalgebruik Challenge 5: Weet men wat de logopedist kan en doet?

33 3 Bevindingen III: vraag Het therapeutisch handelen / meningen behandelaars 1 Wie voert regie in het therapeutisch handelen bij mensen met AS? 2 Zou logopedie een meer dominante rol moeten spelen? Brenneise et al., 2014

34 3 Bevindingen III: materiaal Het therapeutisch handelen Meningen van beroepsgroepen 1 Vragenlijst 2 Experteninterviews

35 3 Bevindingen III Vraag 1 (n= 67) K1: Psychiater, Psychologen, Psychotherapeuten K2: Heilpädagogen, Sonderpädagogen, Sozialpädagogen K3: Logopäden K4: Ergotherapeuten Andere

36 Vraag 1 (n=67) Interventie1 e plaats2 e plaats3 e plaats Anamnese K1K2 (Heil- en Sozialpädag.) K3 Logo DiagnostiekK3 Logo Advies cliëntK2 Advies naasteK2 TherapieK3 Logo CoachingK2 Heilpädag.K1 3 Bevindingen III Challenge 5: Weet men wat de logopedist kan en doet?

37 Vraag 2 (n=6 experten) Interventie1 e plaats2 e plaats3 e plaats Anamnese K1K2 (Heil- en Sozialpädag.) K3 Logo DiagnostiekK3 Logo Advies cliëntK2 Advies naasteK2 TherapieK3 Logo CoachingK2 Heilpädag.K1 3 Bevindingen III - Basisopleiding logopedie onvoldoende voor het werken met AS; na bijscholing => training en coaching - werk bij “frühkindlicher Autismus” met focus op de taal- en communicatieve ontwikkeling => multidisciplinair werk - Bij volwassenen minder problemen in de communicatie, meer sociale interactie => daarom logopedie minder noodzakelijk, maar “bitte kein Konkurrenzkampf” - “Logopedie is onmisbaar omdat experts in de communicatie, die bij AS gestoord is” Diagnostiek door psychologen worden niet per se alle relevante taalaspecten getest.

38 4 Implementatie (On) mogelijkheden in de sociaal- pragmatische vaardigheden Logopedie is principieel gewenst (na voorlichting) Challenge 1: Terminologie Challenge 2: Deelnemers Challenge 3: Assessement Challenge 4: Heterogeniteit Challenge 5: PR Logopedie

39 4 Implementatie Uitbreiding screeninginstrument (SSPA) - definiëren van pragmatische categorieën Ontwikkelen van logopedisch ICF profiel voor volwassen met AS – PR logopedie – Inventarisatie individuele (on)mogelijkheden en behoeften

40 4 Implementatie Ontwikkelen van logopedisch ICF profiel Diagnose: Asperger Leeftijd: 33 jaar AQ: 29

41 4 Implementatie Ontwikkelen van logopedisch ICF profiel

42 5 Toekomst Onderzoek naar de social- pragmatische vaardigheden en zelfregie bij Duits / Nederlandse volwassenen met Asperger Syndroom (AS): vergelijking van taalkundige feiten en de individuele behoeften voor de verbetering van social- pragmatische vaardigheden in de (logopedische) praktijk

43 5 Toekomst Kenmerken proefpersonen Interviewgegevens – Achtergrondinfo Autisme Quotiënt (AQ) Vragenlijst – Zelfbepaaldheid – Inschatting pragmatische vaardigheden Stemmingsbarometer op de dag van de dataverzameling Taaldata Levensloop Interviewmethode (LIM) (Schroots, 2002) Social Skills Performance Assessment (SSPA) (Patterson, 2001) Frog Story (Mayer, 1969)

44 human communication human communication “The speech and language therapist (SLT) is the professional responsible for the prevention, assessment, treatment and scientific study of human communication and related disorders. In this context human communication encompasses all those processes associated with the comprehension and production of oral and written language, as well as appropriate forms of non-verbal communication.” (adapted from Netques, 2013: 6) 5 Toekomst

45 Casus 1 LIM

46 Casus 2 LIM

47 ICPLA - Stockholm, 13th June 2014 AS mean (sd) NON-AS mean (sd) ZSig. diff. Total Score SSPA65,13 (8,17)83,50 (1,90)-3,58* ✓ Raw score Scene 128,88 (4,67)39,60 (0,70)-3,67* ✓ Raw Score Scene 236,38 (4,37)43,90 (1,79)-3,48* ✓ Scene 1 Interest3,00 (1,15)4,90 (0,32)-3,54* ✓ Scene 24,10 (0,88)4,90 (0,32)-2,68X Scene 1 Fluency3,10 (0,74)4,90 (0,32)-3,89* ✓ Scene 23,60 (0,70)4,80 (0,42)-3,25* ✓ Scene 1 Clarity4,10 (0,74)5,00 (0,00)-3,14X Scene 24,50 (0,53)5,00 (0,00)-2,52X Scene 1 Focus4,10 (1,20)5,00 (0,00)-2,49X Scene 24,80 (0,42)5,00 (0,00)-1,45X Scene 1 Affect3,25 (0,89)4,90 (0,32)-3,36* ✓ Scene 23,38 (0,74)4,80 (0,42)-3,42* ✓ Scene 1 General Conversation3,40 (0,84)4,90 (0,32)-3,51* ✓ Scene 24,10 (0,74)4,90 (0,32)-2,69* ✓ Scene 2 Negotiation ability3,70 (0,82)4,90 (0,32)-3,44* ✓ Scene 1 Eye contact Scene 2 3,38 (0,92) 2,75 (1,16) 4,90 (0,32) -3,64* -3,74* ✓ ✓✓ ✓

48 Autisme Quotient (AQ; Baron-Cohen et al., 2001) http://web.sls.hw.ac.uk/teaching/level1/A31RH3/baron%20cohen%20AQ.pdf


Download ppt "Onderzoek naar de sociaal-pragmatische vaardigheden bij volwassenen met Asperger Syndroom in relatie tot zelfregie - EBP belicht Antje Orgassa Anita Zwicky."

Verwante presentaties


Ads door Google