De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling Joris Voets.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling Joris Voets."— Transcript van de presentatie:

1 Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling Joris Voets

2 Geïntegreerd – Geografisch - Informatiesysteem Ontwikkeld door stad Leuven in samenwerking met EDS en GE Energy Geografisch en Administratief Lokaliseren van Informatie in Leuven En Omgeving

3 Waarom GIS? Meer dan 80 % van de gemeentelijke infrastructuur heeft een ruimtelijke component – ruimtelijk correleren helpt oorzaken op te sporen – netwerkanalyse mogelijk – zicht op ruimtelijke spreiding van objecten – beter en efficiënter beheer van infrastructuur

4 Waarom geïntegreerd ? Centraal beschikbaar stellen van informatie stadswijd eenduidig vatten correct en eenduidig overzicht Geïntegreerd systeem koppeling uiteenlopende data aan perceel/adres integratie van taken link naar E-government en WEB

5 Informatiesysteem Domeinafbakening: – GIS moet operationele taken van diverse diensten ondersteunen – GIS als hulpmiddel beleid onderbouwen betere service leveren aan bevolking Dienstoverkoepelend benutten van actuele, gecentraliseerde gegevens – Aandacht voor kwaliteit en volledigheid – Aandacht voor autorisatie / beveiliging

6 Gemeentelijke GIS-verplichtingen

7 eo Vergunningenregister Planbatenregister Wegenregister Leegstandsregister Verkeersbordendataba nk Digitale bouwaanvraag CRA B GRB Plannenregister Digitale Stedenbouwkundige Informatie Digirups Energieprestatiedatab ank MKROS Register onbebouwde percelen Recht van Voorkoop KLIP Grondeninformatieregi ster

8 Gemeentelijke GIS-verplichtingen Afwegingen: – Relevantie voor interne processen – Hoe duurzaam is de informatievraag Eenmalig Vaste frequentie – Wettelijk kader – Kosten vs interne baten 2 oplosssingspaden

9 Gemeentelijke GIS-verplichtingen Nieuwe ontwikkeling Duidelijk uitgewerkt project met wettelijk kader en complexe technische richtlijnen => Ontwikkeling Tool  CRAB  GRB  DBA Eenmalig grote inspanning (tijd / geld) Hoog gebruiksgemak en tijdswinst achteraf (druk-op-de-knop)

10 Gemeentelijke GIS-verplichtingen Export vanuit met analysetool of ETL -Minder duurzame/éénmalige verplichtingen -Recht van voorkoop -Grondeninformatieregister -Planbatenregister -Lagere initiële kost -Grotere flexibiliteit t.o.v. wijzigende richtlijnen -Meer kennis en tijd nodig voor klaarmaken van data

11 Gemeentelijke GIS-verplichtingen Integratie vereist kwaliteit -Interne terugkoppeling -Centrale kwaliteitscontrole Spanning interne processen vs GIS-verplichtingen Decentrale bijhouding heeft grenzen centraal beheerde bronnen bij GIS-specialisten

12 Praktijkvoorbeeld: Leegstand – Module huisvesting -Geïntegreerd dossierbeheer -Automatische briefwisseling -Workflow-sturing -Checklists -Status –opvolging en geautomatiseerde werkverdeling -Automatische rapportage in notarisinfo Integratie (lokale) authentieke bronnen – Gebouwenregister : Indeling gebouw – Kadastrale legger : Eigenaars – Rijksregister : Inwoners – CRAB-adressenbestand : Correcte adressen – Vergunningenregister : Stedenbouwkundig vergunde toestand

13 Praktijkvoorbeeld: Leegstand Belastinglijst (stad Leuven) Technisch: Excel naar dienst financiën Selectiecriteria: Zonder vrijstellingen Afhankelijk van duur v/d leegstand Afhankelijk van type entiteit

14 Praktijkvoorbeeld: Leegstand Leegstandsregister (Wonen-Vlaanderen) Technisch: Shp DBF-tabel Upload RWO data manager Selectiecriteria: Gewestelijke richtlijn Exclusief bedrijfsruimten Inclusief vrijstellingen

15 Praktijkvoorbeeld: Leegstand Register voorkooprecht (VLM) Technisch: CSV Agiv webloket voor conversie naar XML XML opladen naar Themabestand Selectiecriteria: Rapportage per perceel Inclusief vrijstellingen Inclusief Ongeschikt/Onbewoonbaar

16 Wat maakt uniek ? (1/2) Dankzij wordt GIS een onderdeel van het gemeentebedrijf : – dienstoverkoepelend en geïntegreerd – procedurele ondersteuning – geïntegreerd met kantooromgeving – gegevensbijhouding onderdeel van dienstverleningsproces

17 Wat maakt uniek ? (2/2) Eenduidige identificatie van gegevens – kwaliteitsborging – onderling uitwisselbaar – integratie Slechts 1 gegevensbron binnen de gemeente – gemeentewijd gebruik van betrouwbare en gestandaardiseerde gegevens – kostefficiënt databeheer Data-topo consistentie (GE Smallworld)

18

19 ld Joris Voets Stadsbestuur Leuven Afdeling Databeheer Prof. Van Overstraetenplein Leuven Tel: 016/


Download ppt "Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling Joris Voets."

Verwante presentaties


Ads door Google