De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Welkom: Gee de Wilde  Middagvoorzitter  Bondgenoten!  Henk-Willem Klaassen  Alle aanwezigen  Cure en Care Development  Boom uitgevers  Gee 

Verwante presentaties


Presentatie over: " Welkom: Gee de Wilde  Middagvoorzitter  Bondgenoten!  Henk-Willem Klaassen  Alle aanwezigen  Cure en Care Development  Boom uitgevers  Gee "— Transcript van de presentatie:

1

2  Welkom: Gee de Wilde  Middagvoorzitter

3  Bondgenoten!  Henk-Willem Klaassen  Alle aanwezigen  Cure en Care Development  Boom uitgevers  Gee  Korte lange TEDx

4 Het (gesigneerde) boek, een symposium, zelf gebakken taart, een website en een expositie

5 Feestje?  Missie  Van artikelen/trainingen en workshops, een hoofdstuk in het boek van Erwin van Meekeren, naar een boek  Bijzonder, minsymposium/ uitgeverij Boom, Gee, sprekers, Cure en Care Development  25 jaar spv  10- de (gepubliceerde)artikel, eerste boek

6 16 Oktober Op volgorde van naamdag. Naam: Gerardus van Majella Eigenschappen: kloosterling (m) Datum 16 oktober Heiligen.net informatie16 oktober Betekenis Ger (germaans): lans, speer. Hard (germaans): dapper, hard, sterk. De bikkelharde. Verklaring Voor de verklaring verwijzen we u naar het Meertens Instituut Verklaring Meertens.nl 16 oktober Heiligen.net informatie16 oktober Verklaring Meertens.nl  Geboortedag mijn vader  Geboortedag Andrew

7  Een boek over mijn vader?  Een boek na aanleiding van mijn ervaringen met mijn vader

8

9

10

11

12  Laten we alle besluiten die er bedacht wordt door directies, zorgverzekeraars etc steeds maar voortgaan? (wanneer staan we op en laten tegengeluiden horen zoals Jim van Os doet)  Hebben we het zelf ook niet in de hand?  Wij als hulpverleners?  Wij als familieleden?  Wat weten wij van alle literatuur die er over is verschenen en trainingen die helpen??

13 Het schilderij Bondgenoten nader uitgelegd

14 Bondgenoten 3+1=5 Triade 5.0 Familieva dighe en 100 familie Belemmerende factoren GGZ-familiebeleid Pri ac y Hart O r Begrip

15 Uitgangspunten in het boek  100 % Familie  Het hart, het oor, een vleugje professionaliteit en begrip  Triade 5.0  3+1=5  In het boek spreek ik steeds zowel hulpverleners als familieleden aan

16 Triade, 3.0 meerzijdige partijdigheid hoofdpersoon familiehulpverlener

17 Triade 5.0 meerzijdige partijdigheid hoofdpersoon familiehulpverlener Netwerk, vrienden, Kennissen Buren Werk etc

18 Indeling van het boek  Deel 1 : 16 cases uit de praktijk  Van aanmelding bij huisarts tot opname  Van inwonend tot empowerment voor familie  Elk hoofdstuk beginnend met de vraag: Stel dat jouw geliefde met ernstige klachten naar een specialist gaat, ga je dan mee, wil je dan betrokken worden?  Paar items uit de casus, samen met de 16 cases een groot geheel

19 Tweede deel  Informatie-achtergrond  Triade  Behandeling  Herstelproces van de hoofdpersoon en familie  Familievaardigheden voor familie en hulpverleners  Belemmerende factoren  Familiebeleid  Wetgeving  Epiloog, toekomst

20 Verantwoording  Ervaringen met mijn vader, zus en dochter  Alle gesprekken die ik als gids voor familieleden mocht wezen  Alle ervaringen en kennis in (landelijke) werkgroepen  Bestuurslid Ypsilon (2008-2012)

21 De website  www.familiebegeleidingindepsychiatrie.nl www.familiebegeleidingindepsychiatrie.nl 

22 Training en gesprekken

23 Dit minsymposium, de sprekers en u  Korte kernboodschappen  Mensen die me geïnspireerd hebben  Die allen spontaan ja zeiden  15 kernboodschappen is misschien veel, maar pik er per lezing 1 ding uit op  Deel uw ervaringen

24 Symposium donderdag 23 april 2015  Kijk op de website van  www.curecare.nl www.curecare.nl  www.familiebegeleidingindepsychiatrie.nl www.familiebegeleidingindepsychiatrie.nl

25 Tot zover

26  Het verhaal van een superteam; herstel en opvang na een acute ziekenhuisopname  Marielle Klaassen

27

28

29

30

31

32  Ervaringen van familieleden met hulpverleners  Gesprek met aanwezigen

33  De eerste FED en waarom er velen moeten volgen.  Marja Hasert  De eerste (ex) betaalde familie- ervaringsdeskundige van de hele wereld

34  Is een hulpverlener beter als hij zelf familie-ervaring heeft?  Jan Zandijk  Voorzitter Ypsilon

35  Van sociaal pedagogisch hulpverlener tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige  Nieuwe collega’s in de praktijk met een missie, waar lopen ze tegen aan  Maartje van der Pijl en Eelco Dessauvagie

36  Hulpverlening, van confectie naar maatkleding  Ivonne van der Padt  Docent Spv opleiding Amsterdam, Voorzitter bestuur V&VN-SPV, SPV crisisdienst

37  Pauze

38  ‘Samenwerking met familie in de ouderenzorg, kunnen we daar iets van leren?’  Wendy van Lier  Stafmedewerkster Vilans  Onderzoekster Betrokken omgeving

39 Samenwerken met familieleden in de ouderenzorg.: Kunnen we daar iets van leren? Wendy van Lier

40

41 GGZ Ouderen zorg Familie heeft meerwaarde Familie als zorgpartner Privacy minder grote belemmering Samenwerken met familie als onderdeel van dagelijks werken

42 Wat kan de GGZ leren van de ouderenzorg?

43 Wat kan ouderenzorg van de GGZ leren?

44 www.invoormantelzorg.nl

45 We zijn er bijna…?

46 .....als familieleden je een zorg zijn.....   Bas van Raaij  opleider training Interactievaardigheden, Bureau de Mat

47 …Als familieleden je een zorg zijn…. Bas van Raaij Mini-symposium “Bondgenoten”, Dijk en Duin 16 Oktober 2014

48 De Tas: het probleem, de taak of de verantwoordelijkheid

49 Wat maakt dat wij familieleden trainen en hulpverleners trainen om effectief met familieleden te werken ? ‘omdat wij denken en weten dat het bevorderen van een gemeenschappelijke taal, een gemeenschappelijke methodiek en het verhelderen van de gemeenschappelijke doelen de effectiviteit van de behandeling en de dagelijkse omgang ten goede komen voor zowel clienten, de hulpverlening als voor de ouders/familieleden.

50 …en omdat het werkt! Psychological Medicine (2012) Motivational Interviewing (MI) and Interaction Skills Training (IST) for Parents to Change Cannabis Use in Young Adults with Recent-Onset Schizophrenia: A Randomized Controlled Trial: Conclusions: Training parents in motivational interviewing and Interaction skills was shown to be feasible and effective in reducing cannabis use among young adults with recent-onset schizophrenia. Psychological Medicine (2015, in revision ) Re-confirmation of the positive results after 22 months and indications of reducing stress-levels in parents.

51 Normaliseer het werken met familieleden bij het uitvoeren van de behandeling…………..

52 …..en geniet van wat je met elkaar kunt bereiken

53 De Triade: Patiënt/cliënt, hulpverlener en familie

54 De Mat, de Tas, Kan niet of Wil niet Denken en waarnemen ZelfbeheersingOmgaan met mensen Niet accepteren, niet rouwen

55 Waardering De training is evidence-based voor familieleden (“Psychological medicine’ 2012, 2015) en geaccrediteerd door de NVvP, V&VN en het register van vak-therapeuten Evaluaties: N=5500 FamilieledenHulpverleners Toepasbaarheid7,87,9 Kwaliteit trainers8,58,1 Training als geheel8,28,0

56 Bureau de Mat www.demat.nl 06-50613304 info@demat.nl www.demat.nl

57  Herstel is van alle mensen, samen sta je sterk  Dirk den Hollander  Hoofdopleider / Ontwikkelaar Strengths en SRH bij de RINO Groep en CARe Europe

58  Pet af, de burger is aan zet!  Hilleke Crum  regiomanager voor de Eigen Kracht Centrale in Noord-Holland

59 Pet af, de burger is aan zet!

60  Families: gekozen of gegeven?  Gert Schout  Senior wetenschappelijk medewerker bij het VUmc in Amsterdam

61 Families: gekozen of gegeven? Eigen Kracht-conferenties bij verplichte zorg in de GGZ Gert Schout afdeling Metamedica,Vumc ‘Van je familie moet je het hebben’ Castricum, 16 oktober 2014

62 Families?  EK-c’s bij dwangpreventie: het recht om een eigen plan te maken.  Personal communities, Communities of Fate (keuze of lot)  Morele ambivalenties en koudwatervrees bij familie, cliënten & hulpverleners

63  Ik, jij, wij samen  Wim van Veen  Adviseur innovatie en strategie, mediator en ex- spv-er

64  Familiebeleid, hoe staan we ervoor?  Lizan Aalders  Bestuurslid LPGGZ  Landelijk Platform van Familie en cliëntorganisaties in de GGZ

65 ‘Familiebeleid’, hoe staan we ervoor? Lizan Aalders Bestuurslid LPGGZ Familielid 16 oktober 2014 - Mini symposium Bondgenoten: van familie moet je het hebben

66 GGZ instelling Modelregeling Handboek familiebeleid FABuleus Familieraad

67 FAMILIEPATIËNT GEMEENTE HUISARTS HULPVERLENER

68 Ç√ Psycho-educatie Ondersteuning Lotgenotencontact GGZ Triade FAMILIE PATIËNT

69 Veel bereikt Veel te bereiken

70  Familiebegeleiding, evidence of practice based?  Bert Stavenuiter  Directeur Ypsilon

71  Bondgenoten in de huisartsenpraktijk’  Harold Wenning   Praktijkondersteuner Huisartsenzorg- GGZ/Verpleegkundig specialist  (spv)

72 Bondgenoten in de huisartsenpraktijk Harold Wenning Praktijkondersteuner Huisartsenzorg - GGZ Verpleegkundig Specialist – GGZ en spv

73 Bondgenoten in de huisartsenpraktijk Huisarts Patiënt

74 Bondgenoten in de huisartsenpraktijk Huisarts POH- GGZ Patiënt

75 Bondgenoten in de huisartsenpraktijk Huisarts POH- GGZ Naasten Patiënt

76 Bondgenoten in de huisartsenpraktijk Huisarts POH- GGZ Naasten - Gezinsdokter / levensloopgeneeskunde -Lichamelijk -Psychisch -Sociaal -Toegankelijk -Dichtbij Patiënt

77 Bondgenoten in de huisartsenpraktijk Huisarts POH- GGZ Naasten - Gezinsdokter / levensloopgeneeskunde -Lichamelijk -Psychisch -Sociaal -Toegankelijk -Dichtbij Patiënt

78 Bondgenoten in de huisartsenpraktijk Huisarts POH- GGZ Naasten - Gezinsdokter / levensloopgeneeskunde -Lichamelijk -Psychisch -Sociaal -Toegankelijk -Dichtbij -SPV (70%) -In de wijk / sociaal team -Depot verstrekken -Metabool syndroom -Korte lijn huisarts / GGZ Patiënt

79 Bondgenoten in de huisartsenpraktijk Huisarts POH- GGZ Naasten - Gezinsdokter / levensloopgeneeskunde -Lichamelijk -Psychisch -Sociaal -Toegankelijk -Dichtbij -SPV (70%) -In de wijk / sociaal team -Depot verstrekking -Metabool syndroom -Korte lijn huisarts / GGZ Patiënt -Betrokken -Familie -GGZ-netwerk -Wijknetwerk

80 Henk-Willem, je hebt een steen verlegd!

81

82  Afsluiting door de dagvoorzitter en overhandiging van het eerste boek aan Henk-Willem Klaassen

83 Het eerste boek  Eigen familie..vader, zus, dochter  Naasten/familie?/hoofdpersonen  Casus uit de praktijk waar we veel samenwerkten  Els Borgesius, Erwin van Meekeren  Leesclubje, wim, harold, ellen, bert, fayette  Sprekers  Bert  Suzanne  Kitty Verbeek-cecile

84


Download ppt " Welkom: Gee de Wilde  Middagvoorzitter  Bondgenoten!  Henk-Willem Klaassen  Alle aanwezigen  Cure en Care Development  Boom uitgevers  Gee "

Verwante presentaties


Ads door Google