De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Project Talenpracticum

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Project Talenpracticum"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Project Talenpracticum
Volgens de matrix methode Door: Liën Coppelmans, Frank de Nijs en Esther Tonnaer

2 1 Doelen en werkwijze Projectdoel: Strategie: Onderzoek:
Fontysbreed TP uitgeserveerd door FB Strategie: Deelprojecten/projectplan/plan van aanpak Onderzoek: Onderwijs/leveranciers/ICT en Inkoop Budget: Alleen aanschaf Randvoorwaarden: Visie onderwijs/ICT omgeving/Inkoop Fontys Hogescholen

3 2 Taken en bevoegdheden Projectorganisatie: Taakverdeling:
Project van FB, samenwerking verschillende afdelingen Taakverdeling: projectteam → Overlegsituaties: In projectplan beschreven Rapporteren: Werkgroep aan Stuurgroep Procedures: Opdracht formulering, formeren projectteam, projectverloop Eindverantwoordelijke Stuurgroep Werkgroep Fontys Hogescholen

4 3 Deskundigheid Kwalificatie-eisen:
Projectcoördinator, Stuurgroep en Werkgroep Samenstelling team: - Eindverantwoordelijke: directie FB - Projectteam: stuurgroep + werkgroep stuurgroep: managers meest betrokken afdelingen FB werkgroep: med. afd. MeVo en ICT en onderwijs Expertise: Threeships Beloning: Personeel volgens CAO, extra beloning vanuit MeVo Fontys Hogescholen

5 4 Beleidsbeïnvloeders Leidinggevenden:
Coördinatoren CTC en minor Taal en Cultuur Projectcoördinator ICT Managers Mevo en ICT Directie Marketing Management en FB Opdrachtgevers: Instituut Marketing Management Directie FB Belangengroepen: Instituut, docenten, studenten Mevo, Ict, Inkoop Extern: leverancier TP, potentiele externe gebruikers Financiers: Marketing Management en FB Fontys Hogescholen

6 5 Besluitvorming Inspraak:
Regelmatig overleg werkgroep met coördinator CTC en medewerkers ICT Coordinator CTC informeert docenten, coördinator minor, directie MM Projectleider informeert stuurgroep over voortgang project Contracten: Leverancier, Instituut, ICT Onderhandelingen: Functioneel beheer 1e 2e lijnsondersteuning Doorverhuur aan derden Digitale collectieondersteuning Beheer lescontent Bepalingen: Auteursrecht, Licentierecht, Fontysprocedures Fontys Hogescholen

7 6 Autonomie Wensen Projectleden:
Vermindering taken, middelen, scholing, meer afstemtijd met projectleider Speelruimte: Groot: oriëntatie, contacten te leggen, initiatieven nemen, zelfstandigheid Perspectieven: Ervaring Fontysbrede projecten Nieuwe coachende rol Uitbreiding contacten binnen Mevo, FB, instituten Fontysbreed /Profilering Persoonlijke risico’s: Overbelasting i.v.m. takenpakket Piekbelasting geeft problemen binnen team en thuis Te groot vertrouwen van projectleider Grenzen kennen en aan kunnen geven Fontys Hogescholen

8 7 Bedrijfsklimaat - 1 Kwaliteitsnormen: - Inbedding kwaliteitszorgsystemen (MV, FB, Fontys) - Speerpunten nieuwe Missie Visie (MV) Slogan: ‘Dé partner in learning communities’ (MV) - Strategisch visie Fontys Betrokkenheid: - Beschikbaarheid vaste projectruimte - Opdrachtgever en betrokkenen uitnodigen - Succesvolle stappen vieren Beeldvorming: Voortgang en resultaten goed communiceren en zichtbaar maken: ook historie in beeld brengen (?) Fontys Hogescholen

9 7 Bedrijfsklimaat - 2 Specifieke gewoonten:
- Groot bedrijf: Veel koninkrijkjes, bolwerkjes - Cultuurverschillen binnen en tussen afd. FB en Instituten. - Onderwijs verandert continu - Locatieverschillen - Ervaringen PM Fontys Hogescholen

10 8 Samenwerking - 1 Fasering projectproces: - Programma management: welke fasen ontwikkeling doorlopen? bijv. vervolgprojecten, analyse, onderzoek (p.51) - Inhoudelijk plan door werkgroep(en). - Deelprojecten en/of meerdere werkgroepen? Teamvorming: - Tonen waardering en bevorderen juiste sfeer t.b.v. optimaal functioneren. - Coachen projectleden tot zelfstandig ‘produceren’. - Juiste mensen bij elkaar brengen. Fontys Hogescholen

11 8 Samenwerking - 2 Ideeënontwikkeling: Gebruik van methode:
- Experimenteren met ideeën - Afstemmen en samenwerken met mensen buiten project en andere teams - Andere instellingen bezoeken - Literatuur - Openheid en collegiale ondersteuning Gebruik van methode: - Planning - Brainstormen - Software (MS Project) - Virtueel teamwork - Heidagen - Teampresentaties Fontys Hogescholen

12 9 Houding - 1 Werkhouding: Verantwoordelijkheid, humor, punctualiteit, creativiteit, flexibiliteit (omgaan met onvoorziene gebeurtenissen) Mentaliteit: Collegialiteit, betrouwbaarheid, solidariteit, eerlijkheid, commitment/engagement met de projectgroep Stijl projectmanager: - Goed overzicht houden- Mens- en organisatiegericht - Coaching: stimuleren en ondersteunen - Overtuigingskracht, gedrevenheid, alertheid, openheid, integriteit - Projectgroep uitnodigen tot ideeënvorming. Fontys Hogescholen

13 9 Houding - 2 Inzet: - Hangt af van geloof in realisatie doelen
- Aanwezigheid medewerkers voldoende Fontys Hogescholen

14 10 Projectoverzicht - 1 Beeld: Aantrekkelijke kanten:
- Is er voldoende facilitering binnen MeVo? Afdeling onder druk? - Hoe zwaar wil je en kun je inzetten? - Is er voldoende invloed uit te oefenen? - Goede samenwerking MeVo en ICT van belang, daarom project vanuit FB Aantrekkelijke kanten: - Nieuwe dienst van MeVo - Projectmatig werken - Samenwerking met andere afdelingen FB Benodigde informatie: - Manager Mevo Fontys Hogescholen

15 10 Projectoverzicht - 2 Projectroute: - Project moet doorgaan:
- Vernieuwing staat al geruime tijd in de planning - Gunstig klimaat - Niet doorgaan als FB niet het project leidt! Fontys Hogescholen

16 Einde


Download ppt "Presentatie Project Talenpracticum"

Verwante presentaties


Ads door Google