De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rol en positie omgevingsambtenaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rol en positie omgevingsambtenaar"— Transcript van de presentatie:

1 Rol en positie omgevingsambtenaar

2 Géén verplichting milieuambtenaar
Situatie vandaag Géén verplichting milieuambtenaar Wel opleidingsvereisten voor handhavingsambtenaar milieu Verplichting stedenbouwkundig ambtenaar met vereisten rond opleidingsniveau en –richting Géén opleidingsvereisten voor handhavingsambtenaar stedenbouw Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning

3 Minimaal 1 omgevingsambtenaar
Vereist Minimaal 1 omgevingsambtenaar Onbepaald of dit vol- of deeltijds moet zijn Gezamenlijk voldoende kennis van milieu en RO Mag via intergemeentelijksamenwerkingsverband Indien geen omgevingsambtenaar: Secretaris Waarnemend omgevingsambtenaar Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning

4 Taken omgevingsambtenaar
Uitvoeren ontvankelijkheids- en voleldigheidsonderzoek van de aanvraag Advies aanvragen aan de POVC indien nodig of aan de adviesinstanties Verslag opmaken ter voorbereiding van de beslissing van het college Eventueel bijkomende taken Art en 29 van het decreet Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning

5 Onderscheid aanstellen en aanwijzen
Aanstellen gemeentepersoneel door college Aanwijzing als omgevingsambtenaar door gemeenteraad Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning

6 Aanwijzingsvoorwaarden
2 vereisten: Niveau Houder zijn van diploma A of Houder zijn van diploma B én 5 jaar relevante ervaring Opleiding Masterdiploma stedenbouw, ruimtelijke ordening of planning Masterdiploma milieu Of 5 jaar relevante ervaring Relevante ervaring = 5 jaar beroepservaring met stedenbouwkundige-, milieu- of omgevingsvergunningsverlening Niet langer onderscheid naar grootte van gemeente Personeelslid mag via IGS worden aangewezen Art. 129 Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning

7 Aanstellingsvoorwaarden
Overgangsmaatregel: iedereen die is aangesteld als stedenbouwkundige of milieuambtenaar kan ook als omgevingsambtenaar worden aangewezen. Peilmoment is de dag van publicatie van het uitvoeringsbesluit Betrokkene moet minstens niveau B of C hebben. Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning

8 Onverenigbaarheden Een omgevingsambtenaar mag geen secretaris of financieel beheerder zijn Een secretaris of financieel beheerde mag ook geen omgevingsambtenaar zijn Art 130 uitvoeringsbesluit Art. 78 §1Gemeentedecreet Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning

9 Waarnemend omgevingsambtenaar
Gemeentesecretaris wijst aan (nu gemeenteraad) Niveau: A, B of C niveau Opleiding: betrokken zijn met uitvoering van gemeentelijke taken inzake RO of milieuvergunning Waarneming als noodoplossing Termijn zo kort mogelijk houden Maximaal 18 maanden als betrokkene niet aan niveau en opleidingsvereisten voldoet Gemeentesecretaris of financieel beheerder niet uitgesloten Art. 131 Moet om gemeentelijke taken gaan en 5 ervaring niet vereist. Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning

10 Samenwerking college en ambtenaar
Onafhankelijk functioneren geregeld via: Aanwijzing door gemeenteraad Onafhankelijk en neutraal taken uitoefenen Verslag maakt deel van vergunningsdossier Niet (meer) via: Verslag niet per se in beslissing Niet per se statutaire aanstelling Bij tucht: formele mogelijkheid Tuchtcommissie om advies in te winnen bij Ruimte Vlaanderen 9 en 29 van het decreet Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning

11 Deontologie Op omgevingsambtenaren is de deontologische code van het gemeentepersoneel van toepassing. Die wordt vastgesteld door de gemeenteraad Kan specifieke artikels bevatten voor omgevingsambtenaar Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning

12 Personeelslid is enkel zelf aansprakelijk voor schade bij:
Aansprakelijkheid Gemeente als werkgever aansprakelijk voor de schade die hun personeelsleden aan derden berokkenen bij de uitoefening van hun dienst. Personeelslid is enkel zelf aansprakelijk voor schade bij: bedrog, zware schuld en lichte schuld die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning

13 Bij vergunningsaanvraag
Ondersteuning Bij vergunningsaanvraag via POVC of adviesinstantie Via intergemeentelijk samenwerkingsverband VVSG pleitte om ook facultatief advies van POVC mogelijk te maken Algemeen: via de Vlaamse ‘Atria’ Vlaanderen kan subsidies ter beschikking stellen voor opleiding en ondersteuning Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning

14 Bedankt voor uw aandacht
Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning


Download ppt "Rol en positie omgevingsambtenaar"

Verwante presentaties


Ads door Google