De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rol en positie omgevingsambtenaar. VVSG - Situatie vandaag Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning2 -09-12-2014 Géén verplichting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rol en positie omgevingsambtenaar. VVSG - Situatie vandaag Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning2 -09-12-2014 Géén verplichting."— Transcript van de presentatie:

1 Rol en positie omgevingsambtenaar

2 VVSG - Situatie vandaag Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning2 -09-12-2014 Géén verplichting milieuambtenaar Wel opleidingsvereisten voor handhavingsambtenaar milieu Verplichting stedenbouwkundig ambtenaar met vereisten rond opleidingsniveau en –richting Géén opleidingsvereisten voor handhavingsambtenaar stedenbouw

3 VVSG - Vereist Minimaal 1 omgevingsambtenaar Onbepaald of dit vol- of deeltijds moet zijn Gezamenlijk voldoende kennis van milieu en RO Mag via intergemeentelijksamenwerkingsverband Indien geen omgevingsambtenaar: Secretaris Waarnemend omgevingsambtenaar Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning3 -09-12-2014

4 VVSG - Taken omgevingsambtenaar Uitvoeren ontvankelijkheids- en voleldigheidsonderzoek van de aanvraag Advies aanvragen aan de POVC indien nodig of aan de adviesinstanties Verslag opmaken ter voorbereiding van de beslissing van het college Eventueel bijkomende taken Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning4 -09-12-2014

5 VVSG - Onderscheid aanstellen en aanwijzen Aanstellen gemeentepersoneel door college Aanwijzing als omgevingsambtenaar door gemeenteraad Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning5 -09-12-2014

6 VVSG - Aanwijzingsvoorwaarden 2 vereisten: Niveau Houder zijn van diploma A of Houder zijn van diploma B én 5 jaar relevante ervaring Opleiding Masterdiploma stedenbouw, ruimtelijke ordening of planning Masterdiploma milieu Of 5 jaar relevante ervaring Relevante ervaring = 5 jaar beroepservaring met stedenbouwkundige-, milieu- of omgevingsvergunningsverlening Niet langer onderscheid naar grootte van gemeente Personeelslid mag via IGS worden aangewezen Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning6 -09-12-2014

7 VVSG - Aanstellingsvoorwaarden Overgangsmaatregel: iedereen die is aangesteld als stedenbouwkundige of milieuambtenaar kan ook als omgevingsambtenaar worden aangewezen. Peilmoment is de dag van publicatie van het uitvoeringsbesluit Betrokkene moet minstens niveau B of C hebben. Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning7 -09-12-2014

8 VVSG - Onverenigbaarheden Een omgevingsambtenaar mag geen secretaris of financieel beheerder zijn Een secretaris of financieel beheerde mag ook geen omgevingsambtenaar zijn Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning8 -09-12-2014

9 VVSG - Waarnemend omgevingsambtenaar Gemeentesecretaris wijst aan (nu gemeenteraad) Niveau: A, B of C niveau Opleiding: betrokken zijn met uitvoering van gemeentelijke taken inzake RO of milieuvergunning Waarneming als noodoplossing Termijn zo kort mogelijk houden Maximaal 18 maanden als betrokkene niet aan niveau en opleidingsvereisten voldoet Gemeentesecretaris of financieel beheerder niet uitgesloten Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning9 -09-12-2014

10 VVSG - Samenwerking college en ambtenaar Onafhankelijk functioneren geregeld via: Aanwijzing door gemeenteraad Onafhankelijk en neutraal taken uitoefenen Verslag maakt deel van vergunningsdossier Niet (meer) via: -Verslag niet per se in beslissing -Niet per se statutaire aanstelling -Bij tucht: formele mogelijkheid Tuchtcommissie om advies in te winnen bij Ruimte Vlaanderen Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning10 -09-12-2014

11 VVSG - Deontologie Op omgevingsambtenaren is de deontologische code van het gemeentepersoneel van toepassing. Die wordt vastgesteld door de gemeenteraad Kan specifieke artikels bevatten voor omgevingsambtenaar Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning11 -09-12-2014

12 VVSG - Aansprakelijkheid Gemeente als werkgever aansprakelijk voor de schade die hun personeelsleden aan derden berokkenen bij de uitoefening van hun dienst. Personeelslid is enkel zelf aansprakelijk voor schade bij: bedrog, zware schuld en lichte schuld die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning12 -09-12-2014

13 VVSG - Ondersteuning Bij vergunningsaanvraag via POVC of adviesinstantie Via intergemeentelijk samenwerkingsverband VVSG pleitte om ook facultatief advies van POVC mogelijk te maken Algemeen: via de Vlaamse ‘Atria’ Vlaanderen kan subsidies ter beschikking stellen voor opleiding en ondersteuning Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning13 -09-12-2014

14 Bedankt voor uw aandacht Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning14 -09-12-2014


Download ppt "Rol en positie omgevingsambtenaar. VVSG - Situatie vandaag Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning2 -09-12-2014 Géén verplichting."

Verwante presentaties


Ads door Google