De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Data verzamelen praktijkonderzoek. Onderzoek Conclusie Resultaten Data verzameling Theoretisch kader.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Data verzamelen praktijkonderzoek. Onderzoek Conclusie Resultaten Data verzameling Theoretisch kader."— Transcript van de presentatie:

1 Data verzamelen praktijkonderzoek

2 Onderzoek Conclusie Resultaten Data verzameling Theoretisch kader

3 Stappenplan Theoretisch kader Observatielijst maken/Interview Topic lijst maken/Vragenlijst ontwerpen Pilot (testen van de lijst) Veldwerk/Dataverzameling Resultaten verwerken

4 Manieren data verzamelen Observaties Open interviews Gestructureerde vragenlijsten Semi gestructureerde vragenlijsten

5 Methoden data verzamelen observatieinterviewvragenlijst GedragingenMeningen Een observatie per keerTijdrovend, een op eenMeerdere respondenten in een keer Op afspraak Online/papier Vragenlijsten weer terug ontvangen Lastig om de gedragingen te onderscheiden Doorvragen en niet af laten dwalen Gesloten vragen, onderwerp afbakenen Transcriberen en categoriseren Kwantificeren van gegevens

6 Observatie Gedragingen onderzoeken Bijvoorbeeld in dansles –Docent –Student –Actie –Reactie

7 Observatie (1) Maak blokken naar (sub)onderwerp Maak een lijst waarin je de gedragingen kunt afvinken of turven Beschrijf de gedragingen die je wil observeren zo duidelijk mogelijk, desnoods verdeel je de gedraging onder in meerdere deelgedragingen Vooral feiten registreren –Aantallen –Duur

8 Observatie (2) Vermijd subjectieve aanduidingen Boos Verdrietig

9 Observatie (3) –Woede –Machteloosheid –Pijn –Verlies

10 Observatie (4) OnderdeelWaarneembaar gedragFrequentieOpmerkingen Klank ZuiverheidDe student zingt het lied zuiver voor Ja/Nee III Vorm AdemhalingDe student haalt adem en houdt daarbij de schouders laag Ja/Nee II

11 Interview: algemeen Open interviews of Face-to-face interviews Kleine populatie, kleine steekproef Bijvoorbeeld experts, professionals Kan ook goed gebruikt worden als opzet voor vragenlijst

12 Interview: Afname Noteer kenmerken –Geslacht (LET OP: niet vragen) –Leeftijd of leeftijdscategorieën –Respondentnummer (koppeling persoon en nummer) –Datum en locatie van afname

13 Interview: Afname (2) Wees vriendelijk, het is geen verhoor Leg uit waarover het interview gaat Waarom je het interview afneemt Wat er met de gegevens van het interview gaat gebeuren Waarborg anonimiteit en vertrouwen

14 Interview: Afname (3) Geef persoon de ruimte om antwoord te geven maar mensen praten graag en dwalen af! Vraag door, maar dwaal niet af Stuur maar niet sturend

15 Interview: Opbouw Topiclijst –Van algemeen naar specifiek –Let op je volgorde: als je wil weten wat mensen weten dan moet je niet al het antwoord geven. –Lijkt logisch maar:

16 Interview: voorbeeld Dit onderzoek gaat over self fulfilling prophecy, dit is een voorspelling die direct of indirect leidt tot het uitkomen van die voorspelling. Weet u wat een self fulfilling prophecy is?

17 Interview: voorbeeld (2) Maar ook: Weet u wat een self fulfilling prophecy is? –Respondent: ja Heeft u dit weleens meegemaakt in een van uw lessen?

18 Interview: voorbeeld (3) Weet u wat een self fulfilling prophecy is? –Respondent: ja, ik heb wel eens gehoord, dat een nichtje van mijn buurvrouw van mijn ouders ook wel eens een opleiding heeft gedaan, waarbij een docent, je weet wel, zo een die altijd maar blijft doorpraten, waar je zelf maar nauwelijks tussenkomt, nou dié, zei altijd tegen dat nichtje van de buurvrouw dat ze in de les…

19 Nadelen Transcriberen = uitschrijven van alles wat gezegd is in het interview: tijdrovend Generaliseren = moeilijk: klein aantal mensen met veel meningen Sturen/afnemen van het interview is best lastig

20 Vragenlijst algemeen Gestructureerde vragenlijst –Gesloten vragen met antwoordmogelijkheden Semi gestructureerde vragenlijst –Deels gesloten vragen en deels open vragen

21 Vragenlijst: Opbouw Inleidende tekst Demografische gegevens Vragen Afsluiting

22 Vragenlijst: Inleidende tekst Vragen om deelname Enige uitleg over onderwerp zonder te specifiek te zijn Geen goede of foute antwoorden, het gaat om mening Anonimiteit waarborgen Duur van invullen van de vragenlijst

23 Vragenlijst: soc- demo vragen Geslacht Leeftijd –Gebruik categorieën –Let op dat er geen overlap tussen categorieën zit –Geef optie: Geen antwoord Socio-demografische gegevens

24 Vragenlijst: Vragen Don’ts (1) Eenduidige vragen –Vindt u deze vraag duidelijk of onduidelijk? Ja Nee Sturende vragen –Deze vraag is zeker duidelijk? Ja Nee

25 Vragenlijst: Vragen Don’ts (2) Gevoelige kwesties – religie, inkomen, seksuele geaardheid Sociaal wenselijke antwoorden –Vragen over gewoonten, gevoelens en gedachten wil een respondent nog wel eens sociaal wenselijke antwoorden geven; dan meet je eigenlijk niets

26 Vragenlijst: Vragen Don’ts (2) NIET: In hoeverre laat u zich beïnvloeden door reclame? WEL: Als u in een advertentie leest dat een product van een ander merk dan u normaal gebruikt gegarandeerd beter is, koopt u het dan een keer?

27 Vragenlijst: Vragen Do’s (1) Buffervragen –Vragen die niets meten, maar onduidelijker maken wat je daadwerkelijk wil weten om sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen

28 Vragenlijst: Vragen Do’s (2) Spiegelen –Draai de antwoordmogelijkheden of vraagstelling af en toe om. Hiermee voorkom je dat mensen de vragen niet goed gaan lezen.

29 Vragenlijst: Vragen Do’s (3) Voorbeeld spiegelen: Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de onderstaande stellingen: Ik vind de voorstelling: Prettig Interessant Onduidelijk Leuk Slecht Smaakvol

30 Vragenlijst: Vragen Do’s (4) Ook antwoordmogelijkheden kun je om iedereen alert te houden spiegelen: Helemaal mee eens Enigszins mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Enigszins mee oneens Helemaal mee oneens Enigszins mee oneens Niet mee oneens, niet mee eens Enigszins mee eens Helemaal mee eens

31 Vragenlijst: Vragen Do’s (5) Let wel op bij verwerken van je gegevens wanneer je vragen en/of antwoorden spiegelt: Ik vind het leuk: eens Ik vind het slecht: oneens

32 Resultaten Bespreek alleen relevante en/of opvallendste resultaten in grafieken en/of tabellen Ook in tekst beschrijven is duidelijk! Let op keuze van grafiek, ga niet voor “leuke”grafieken Beschrijf de gevonden resultaten: dus geen conclusies!

33 Grafieken en tabellen Titel van de figuur Nummer de figuren Aantal respondenten Benoem de assen Legenda Wees consequent met doornummeren, benoemen, kleuren

34 Grafieken: voorbeeld Bekendheid met kindervoorstelling figuur 1

35 Tabel: voorbeeld In plaats van tekst is tabel ook duidelijk n=500 Tabel 1 Beoordeling voorstellingPercentage Negatief2,1 Enigszins negatief1,8 Niet negatief, niet positief44,7 Enigszins positief20,0 Positief31,4

36 Resultaten In je Conclusie/Discussie beschrijf je de relevante resultaten van hoofd-, en sub- vragen en de meest opvallende resultaten en dan trek je je conclusies

37 Onderzoek Theorie Data verzamelen Resultaten


Download ppt "Data verzamelen praktijkonderzoek. Onderzoek Conclusie Resultaten Data verzameling Theoretisch kader."

Verwante presentaties


Ads door Google