De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vaccinatie en reisadviezen bij immuunsuppressie Herma Fidder, MDL-arts, UMCU.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vaccinatie en reisadviezen bij immuunsuppressie Herma Fidder, MDL-arts, UMCU."— Transcript van de presentatie:

1 Vaccinatie en reisadviezen bij immuunsuppressie Herma Fidder, MDL-arts, UMCU

2 Probleemstelling Toename immuunsuppressieve therapie Reizen naar verre bestemmingen neemt toe Voorkomen door vaccinatie? Cave: ondervoeding, comorbiditeit, oudere patient

3 Medicatie Prednison1 maand Azathioprine, mercaptopurine2 maanden Methotrexaat1-3 maanden Ciclosporine7 dagen Sirolimus18 dagen Everolimus9 dagen Mycofenolaat5 dagen Adalimumab, infliximab3 maanden Duur immunosupressie Immunosupressiva

4 Vaccinaties Bij immunosuppressie m.n. de primaire immuunrespons gestoord Meeste patienten niet gevaccineerd tegen influenza, HBV en pneumoccen Overwegingen: -Effectiviteit vaccinatie -Geografische en sociale context -Kosten(effectviteit)

5 Adviezen voor vaccinatie

6 Bof-Mazelen-Rode hond Varicella Gele koorts BCG Levend verzwakt vaccin

7 Varicella Waterpokken? (IgG) Vaccinatie 2x, > 3 weken voor start IS Secundaire preventie: VZIG < 10 dagen Gordelroos: antivirale therapie BMR Mazelen? (IgG) Vaccinatie Varicella en BMR

8 Dode en geinactiveerde vaccins Influenza Humaan papilloma virus (HPV) Streptococcus pneumoniae Hepatitis B

9 Influenza Griep niet meer prevalent in IBD populatie, kan i.g.v. IS wel ernstiger verlopen Vaccinatie vermindert de morbiditeit met 30-70% en reduceert het aantal complicaties met 20-50% Nationaal Programma Grieppreventie: ‘ personen met verminderde weerstand tegen infecties (bijvoorbeeld door levercirrose, (functionele) asplenie, auto-immuunziekten, chemotherapie en immunosuppressieve medicatie)’

10 HPV Condylomata, cervixcarcinoom Na transplantie meer cervicale dysplasie, data in IBD niet conclusief Advies: vaccinatie tot leeftijd 26 jaar Bij uitgebreide condylomata overweeg IS te staken

11 Pneumokokken IBD patienten behandeld met IS hebben verhoogde kans op pneumonieen, waaronder door pneumokokken Advies Gezondheidsraad: ‘ Per patiënt dient een afweging gemaakt te worden bij mensen met de volgende diagnoses: ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin lymfoom, hiv, myeloom en chronische lymfatische leukemie, immunosuppressieve therapie, nierziekten, alcoholisme, beenmergtransplantatie of orgaantransplantatie.’ Repons op vaccin verminderd bij IS

12 Hepatitis B infecties kunnnen een zeer ernstig verloop hebben, m.n. bij anti-TNF Respons op HBV vaccinatie in 50% onvoldoende: titercontrole Hepatitis B

13 De reizende IBD patient

14 Reizen niet geassocieerd met opvlammingen van de IBD Ben Horin S, 2012; Soonawalla D, 2012 Weinig aanwijzingen voor een ernstiger verloop van tropische ziektes in IBD-patiënten Algemeen

15 Levend vaccin Vaccinatie – start immunosuppressie niet < 4 weken Indien geen vaccinatie, wordt reizen naar ‘gele koorts landen’ ontraden Gele koorts

16 M.n. Anti-TNF behandelde patienten verhoogde kans op symptomatische tb Advies: -Bij terugkomst en na 8 weken THT en Quantiferon Tuberculose

17 Gezien het frequente toepassing van immunosuppressieve therapie is het raadzaam de vaccinatiestatus van IBD-patiënten, zeker in het geval van de ZvC, bij diagnose in kaart te brengen. Bij immunocompetente IBD-patiënten (dat is minimaal 3-6 weken voor het starten van immunosuppressieve therapie) dient idealiter gevaccineerd te worden tegen varicella en BMR, indien de vaccinatiestatus zulks (nog) noodzakelijk en geïndiceerd maakt. In geval van een varicella zoster-infectie (waterpokken of gordelroos) onder immunosuppressieve therapie wordt geadviseerd onmiddellijk antivirale therapie te starten Samenvatting I

18 Jaarlijkse influenzavaccinatie wordt aanbevolen bij alle IBD- patiënten die met immunosuppressieve therapie behandeld worden. Voor IBD-patiënten die behandeld gaan worden met immunosuppressiva wordt pneumococcenvaccinatie met herhaling na 3-5 jaar in Europees verband geadviseerd, in de Nederlandse praktijk kan dit (kritisch) overwogen worden. HBV-vaccinatie is aanbevolen in anti-HbcAg negatieve IBD- patiënten. De effectiviteit van vaccinatie kan gereduceerd zijn. Titercontrole is aangewezen. Samenvatting II


Download ppt "Vaccinatie en reisadviezen bij immuunsuppressie Herma Fidder, MDL-arts, UMCU."

Verwante presentaties


Ads door Google