De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bekostiging en kosten van de functiemix van reguliere basisscholen 11 februari 2014 Reinier Goedhart

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bekostiging en kosten van de functiemix van reguliere basisscholen 11 februari 2014 Reinier Goedhart"— Transcript van de presentatie:

1 Bekostiging en kosten van de functiemix van reguliere basisscholen 11 februari 2014 Reinier Goedhart (r.goedhart@poraad.nl)

2 Doel en belang Doel: - Inzicht in de bekostiging en kosten van de functiemix Belang: - meerjarenbegroting

3 Convenant Leerkracht Context Actieplan leerkracht : 1. Een sterker beroep: lerarenbeurs 2. Een betere beloning: -Inkorten carrière lijnen -Schaal-uitloopbedrag -Toelage directeuren -Verbetering positie adjunct-directeuren -Versterken functiemix 3. Een professionelere school: congiergeregeling

4 Bekostiging functiemix Veel vragen over de hoogte van de functiemix? 1.Zitten alle bedragen wel in de bekostiging? 2.Is de bekostiging wel toereikend?

5 Bekostiging APL 1. Zitten alle bedragen wel in de bekostiging? -Hoeveel zit er voor actieplan in de GPL? Tot en met 2013/2014 is ca. 310 mln. toegevoegd aan de lumpsum (van de 380 mln.) Tot en met 2013/2014 is ca. 250 mln. toegevoegd aan de lumpsum LA (circa 3,8% van de GPL LA) Optelsom van: Inkorting carrièrelijnen, schaaluitloopbedrag en functiemix

6 Bekostiging APL 2. Is de bekostiging wel toereikend? -Rekenkamer: bekostiging functiemix is in aanloop niet toereikend  tot max 0,5% loonkosten -Functiemix: Per 1-8-2013: 32%LB + 1%LC of 35%LB Salarisschaal201120122013* LA85,8%82,0%81,3% LB14,0%17,9%18,5% LC0,1%0,2% Overig0,0%

7 Kortingen en kostenstijgingen

8 Bekostiging APL 2. Is de bekostiging wel toereikend? Eerst jaren veel onrust over bekostiging: -75% bekostigd door OCW  25% voor rekening schoolbestuur (vanuit afspraken cie Van Rijn  geldt niet voor SBO en (V)SO) -Aanname van instroom LB verkeerd -Budget functiemix o.b.v. normatieve formatie meetjaar 2008/2009  meer FTE? bekostiging niet toereikend -snijverlies Geen terugbetaling bij niet halen percentages, want 2 e tranche is gehaald:  Zie OCW brief 3 juli 2012: http://www.poraad.nl/content/functiemix-primair-onderwijs-goed-van-start http://www.poraad.nl/content/functiemix-primair-onderwijs-goed-van-start  let op bij DGO!

9 Kosten functiemix Model voor berekening kosten functiemix 1. Globale kosten en bekostiging functiemix -Berekening op brin-niveau -Berekening op bestuursniveau 2. Berekening meerkosten per leerkracht

10 Kosten functiemix 1.Globale kosten en bekostiging -Aannames bekostiging en kosten -Zicht op verplichtingen op brin-en bestuursniveau Brin-niveau: -in 2014: 30% van normatief FTE bestand in LB -0,3* ((L/22)-2) = LB / L<98 : 0,3* ((L/22)-1) = LB -Geen LC- sleutel Bestuursniveau: -In 2014: 40% LB en 2% LC of 46% LB -Dit wordt meegenomen in www.functiemix.minocw.nlwww.functiemix.minocw.nl Zie tool

11 Bekostiging APL 2. Meerkosten per leerkracht 1. Vaststelling salaris: Naast hogere schaal, artikel 6.3 lid 4 en lid 5 cao PO o cao 6.3 houdt geen rekening met toeslagen (maximumschaal)  kan er op achteruitgaan o Afspraak: naasthogere schaal + toeslagen 1234 LA2.2902.3362.3872.438 LB2.3742.4312.4962.559 LC2.3872.5032.6212.741

12 Bekostiging APL Uitlooptoeslag OP (artikel 6.13) – Verworvenheid verleden (compensatie periodiekenstop ) – in aanmerking op 1 augustus 2003? Dan behouden – Bij functie met een hoger max salaris (van LA naar LB) vervalt deze toeslag Bindingstoelage – Als wn op 1-8 wordt bezoldigd op max schaal, tenzij onvoldoende functioneren. – Vervalt bij overgang van LA naar LB  bij bereiken van max LB opnieuw verkregen Schaal-uitloopbedrag – specifiek voor degene op het maximum in schaal LA (basisschool) – Bij overgang LA naar LB vervalt de schaal-uitlooptoeslag

13 Bekostiging APL Leraar komt eventueel. in aanmerking voor éen of meer toe(s)lagen 0 = geen toeslag of toelage 1 = art. 6.13, uitlooptoeslag: LA=€ 29,24/ LB=25,65/ LC=46,71/ LD=23,10 2 = art. 6.14, bindingstoelage, € 52,14 3 = art. 6.14b, schaal-uitloopbedrag, € 61,00 4 = 2+3 = € 113,14 5 = 1+2+3 = € 142,38 6 = 1+2 = € 81,38 7 = 1+3 = € 90,24 Zie tool

14 Tot slot Nog meer van belang  zicht op totale baten en lasten Beleidsrijke meerjarenbegroting (met functiemix daarin verwerkt) Zie toolbox PO-Raad


Download ppt "Bekostiging en kosten van de functiemix van reguliere basisscholen 11 februari 2014 Reinier Goedhart"

Verwante presentaties


Ads door Google