De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bekostiging en kosten van de functiemix van reguliere basisscholen 11 februari 2014 Reinier Goedhart (r.goedhart@poraad.nl)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bekostiging en kosten van de functiemix van reguliere basisscholen 11 februari 2014 Reinier Goedhart (r.goedhart@poraad.nl)"— Transcript van de presentatie:

1 Bekostiging en kosten van de functiemix van reguliere basisscholen 11 februari Reinier Goedhart

2 Doel en belang Doel: - Inzicht in de bekostiging en kosten van de functiemix Belang: - meerjarenbegroting

3 Convenant Leerkracht Context Actieplan leerkracht :
1. Een sterker beroep: lerarenbeurs 2. Een betere beloning: Inkorten carrière lijnen Schaal-uitloopbedrag Toelage directeuren Verbetering positie adjunct-directeuren Versterken functiemix 3. Een professionelere school: congiergeregeling

4 Bekostiging functiemix
Veel vragen over de hoogte van de functiemix? Zitten alle bedragen wel in de bekostiging? Is de bekostiging wel toereikend?

5 Bekostiging APL 1. Zitten alle bedragen wel in de bekostiging?
Hoeveel zit er voor actieplan in de GPL? Tot en met 2013/2014 is ca. 310 mln. toegevoegd aan de lumpsum (van de 380 mln.) Tot en met 2013/2014 is ca. 250 mln. toegevoegd aan de lumpsum LA (circa 3,8% van de GPL LA) Optelsom van: Inkorting carrièrelijnen, schaaluitloopbedrag en functiemix

6 Bekostiging APL 2. Is de bekostiging wel toereikend?
Rekenkamer: bekostiging functiemix is in aanloop niet toereikend  tot max 0,5% loonkosten Functiemix: Per : 32%LB + 1%LC of 35%LB Salarisschaal 2011 2012 2013* LA 85,8% 82,0% 81,3% LB 14,0% 17,9% 18,5% LC 0,1% 0,2% Overig 0,0%

7 Kortingen en kostenstijgingen

8 Bekostiging APL 2. Is de bekostiging wel toereikend?
Eerst jaren veel onrust over bekostiging: 75% bekostigd door OCW  25% voor rekening schoolbestuur (vanuit afspraken cie Van Rijn  geldt niet voor SBO en (V)SO) Aanname van instroom LB verkeerd Budget functiemix o.b.v. normatieve formatie meetjaar 2008/2009  meer FTE? bekostiging niet toereikend snijverlies Geen terugbetaling bij niet halen percentages, want 2e tranche is gehaald: Zie OCW brief 3 juli 2012:  let op bij DGO!

9 Kosten functiemix Model voor berekening kosten functiemix
1. Globale kosten en bekostiging functiemix Berekening op brin-niveau Berekening op bestuursniveau 2. Berekening meerkosten per leerkracht

10 Kosten functiemix Globale kosten en bekostiging
Aannames bekostiging en kosten Zicht op verplichtingen op brin-en bestuursniveau Brin-niveau: in 2014: 30% van normatief FTE bestand in LB 0,3* ((L/22)-2) = LB / L<98 : 0,3* ((L/22)-1) = LB Geen LC- sleutel Bestuursniveau: In 2014: 40% LB en 2% LC of 46% LB Dit wordt meegenomen in Zie tool

11 Bekostiging APL 2. Meerkosten per leerkracht 1. Vaststelling salaris:
Naast hogere schaal, artikel 6.3 lid 4 en lid 5 cao PO cao 6.3 houdt geen rekening met toeslagen (maximumschaal)  kan er op achteruitgaan Afspraak: naasthogere schaal + toeslagen 1 2 3 4 LA 2.290 2.336 2.387 2.438 LB 2.374 2.431 2.496 2.559 LC 2.503 2.621 2.741

12 Bekostiging APL Uitlooptoeslag OP (artikel 6.13)
Verworvenheid verleden (compensatie periodiekenstop ) in aanmerking op 1 augustus 2003? Dan behouden Bij functie met een hoger max salaris (van LA naar LB) vervalt deze toeslag Bindingstoelage Als wn op 1-8 wordt bezoldigd op max schaal, tenzij onvoldoende functioneren. Vervalt bij overgang van LA naar LB  bij bereiken van max LB opnieuw verkregen Schaal-uitloopbedrag specifiek voor degene op het maximum in schaal LA (basisschool) Bij overgang LA naar LB vervalt de schaal-uitlooptoeslag

13 Bekostiging APL Leraar komt eventueel. in aanmerking voor éen of meer toe(s)lagen 0 = geen toeslag of toelage 1 = art. 6.13, uitlooptoeslag: LA=€ 29,24/ LB=25,65/ LC=46,71/ LD=23,10 2 = art. 6.14, bindingstoelage, € 52,14 3 = art. 6.14b, schaal-uitloopbedrag, € 61,00 4 = 2+3 = € 113,14 5 = = € 142,38 6 = 1+2 = € 81,38 7 = 1+3 = € 90,24 Zie tool

14 Tot slot Nog meer van belang  zicht op totale baten en lasten
Beleidsrijke meerjarenbegroting (met functiemix daarin verwerkt) Zie toolbox PO-Raad


Download ppt "Bekostiging en kosten van de functiemix van reguliere basisscholen 11 februari 2014 Reinier Goedhart (r.goedhart@poraad.nl)"

Verwante presentaties


Ads door Google