De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONTHAAL NIEUWE STUDENTEN SEMESTER 2 1. WELKOM BIJ THOMAS MORE Welkom Organisatie Wie is wie ? Stip De digitale student OER Rondleiding (samenstellen ISP)

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONTHAAL NIEUWE STUDENTEN SEMESTER 2 1. WELKOM BIJ THOMAS MORE Welkom Organisatie Wie is wie ? Stip De digitale student OER Rondleiding (samenstellen ISP)"— Transcript van de presentatie:

1 ONTHAAL NIEUWE STUDENTEN SEMESTER 2 1

2 WELKOM BIJ THOMAS MORE Welkom Organisatie Wie is wie ? Stip De digitale student OER Rondleiding (samenstellen ISP) 2

3 WELKOM IN GEEL We zijn hier met 6000 Wij met 650 − Ergo (380) − Ortho (200 + 70) Groepsgrootte − Theorie grote groep − Praktijk/labo groepen van +/- 20 studenten 3

4 ORGANISATIE Jaarprogramma − 2 semesters, examenperiodes 4 in eerste jaar (+ augustus) 2 in tweede en derde jaar (+ augustus) 4

5 JAARPLAN ERGO 5

6 JAARPLAN ORTHO 6

7 ORGANISATIE Uurrooster − Per groep verschillend − Beschikbaar voor volledige semester op Toledo Ortho − Les tussen 8.30 uur en 17.30 uur (uitz. Ortho) − Lesblokken 1,5 uur − Eventuele verplaatsingen of lokaalwissels  TOLEDO! − Week 1/ week 2 7

8 ORGANISATIE Cursusmateriaal − Campinia media − Lijsten ter inzage − Betaling contant of via BC − Loop er vandaag eens langs, dan moet je volgende week niet aanschuiven ! − Ondersteunend materiaal op Toledo 8

9 ORGANISATIE PAL − Peer assisted Learning − Vrijwillig − Uren ingeroosterd op uurrooster − Kleine groepjes die samen studeren − Onder supervisie van 2 de of 3 de jaars − Contact ergo: turid.deisz@thomasmore.beturid.deisz@thomasmore.be − Contact ortho: evelyne.biesbrouck@thomasmore.beevelyne.biesbrouck@thomasmore.be 9

10 WIE IS WIE? Opleidingscoördinatoren − Ergo: Koen Geenen (P114) − Ortho: Helga Vertommen (P118)  vanaf 23/2 Opleidingshoofd − Kirsten Vandermeulen (P118)  vervanging Helga tot 22/2 Secretariaat − Karine Van Thielen (P118) 10

11 STUDENTEN INFORMATIE PUNT − Kot − Mobiliteit − Sociale dienstverlening − Jobdienst − Studentenorganisaties − Sport en cultuur − Topsport Topsport  http://www.thomasmore.be/stip 11

12 STUDENTEN INFORMATIE PUNT Participatie − Studentenraad > lief.schoofs@thomasmore.belief.schoofs@thomasmore.be − Praesidia > http://labo.atomos.be/http://labo.atomos.be/ Functiebeperkingen − Leerstoornissen, dyslexie, fysieke beperking, … − Faciliteiten aanvragen via veerle.van.loy@thomasmore.be veerle.van.loy@thomasmore.be 12

13 DE DIGITALE STUDENT www.thomasmore.be (helemaal bovenaan in het scherm => studenten) www.thomasmore.be − toegang tot mail, Toledo, KULoket gebruikersnaam − rxxxxxxx (studentennummer) wachtwoord − activatiecode bij inschrijving − wijzig je wachtwoord bij problemen => servicedesk mediatheek 13

14 DE DIGITALE STUDENT TM-mail KULoket − studentenportaal − strikte deadlines!!! eerste deadline > derde woensdag van 2 e semester (25/02) voor het samenstellen van je ISP Let op: automatisch ingeschreven voor alle 60 studiepunten, vergeet niet die van het eerste semester af te vinken − Vrijstellingen aanvragen ! − Demo 14

15 DE DIGITALE STUDENT Toledo − digitaal leerplatform cursusinformatie opdrachten testresultaten − informatie voor studenten/opleiding OER uurroosters/examenroosters informatie voor flexibele trajecten wie is wie Stage − Demo 15

16 ADMINISTRATIE (Registratie op de studentendienst) Studentenkaart Individuele programma ingeven in K.U.Loket incl. vrijstellingen aanvragen Kickstartgids !!!

17 THOMAS MORE Onderwijs- en examenregeling 17

18 1. Onderwijsreglement 2. Examenreglement 3. Schema www.thomasmore.be/inschrijven/onderwijs- examenreglement INHOUD 18

19 1 ONDERWIJSREGLEMENT

20 OPO: opleidingsonderdeel = een vak waarvoor je in het geheel geslaagd moet zijn Kan bestaan uit verschillende onderdelen OLA: onderwijsleeractiviteit = een deel van een OPO Wordt afzonderlijk beoordeeld WAT IS…? 20

21 Deel van het Onderwijs- en examenreglement Informatie per opleiding en per OPO http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be  Programmagids orthopedie Programmagids orthopedie  Programmagids ergotherapie Programmagids ergotherapie PROGRAMMAGIDS 21

22 VASTLEGGEN INDIVIDUEEL JAARPROGRAMMA IN HET KU LOKET 22 DeadlineTe doen 3° woensdag = 1 oktober Inschrijven voor OPO’s: = samenstellen van jouw jaarprogramma Vrijstellingen aanvragen Vakken voor internationale uitwisseling aanduiden 3° woensdag van 2° semester = 25 februari Wijzigingen aanvragen voor vakken van het 2° semester Na 3° examenperiode (september) Toleranties ingeven Herinschrijven voor volgend academiejaar Na de deadlines kun je geen wijzigingen aanvragen

23 Bindende voorwaarden Op het einde van het eerste academiejaar minder dan 50% CSE? Dan krijg je voorwaarden opgelegd om verder te mogen studeren aan de opleiding op het einde van het 2° jaar minstens 50 % CSE eventueel bijkomende voorwaarden STUDIEVOORTGANG 23 SE = studie-efficiëntie = Het percentage verworven studiepunten in verhouding tot het aantal opgenomen studiepunten in één academiejaar academiejaar CSE = Cumulatieve studie-efficiëntie = Het percentage verworven studiepunten in verhouding tot het aantal opgenomen studiepunten in de gehele opleiding

24 ‘14-’15: 60 stp opgenomen; 30 stp verworven = 30/60 of 50% cumulatieve studie-efficiëntie ‘15-’16: 66 stp opgenomen; 50 stp verworven = totaal 126 stp opgenomen; 80 stp verworven = 80/126 of 63% cumulatieve studie-efficiëntie 24

25 Indien je niet voldoet aan de bindende voorwaarden Indien je voor de 3° keer wil inschrijven voor hetzelfde vak en je hebt op dat moment minder dan 50% CSE Indien je voor de 4° keer wil inschrijven voor hetzelfde vak Duur weigering: 3 jaar WEIGERING IN DE OPLEIDING 25

26 Vast gedeelte van €61,9 betaald bij inschrijving Jaarprogramma goedgekeurd? Dan krijg je factuur van variabel deel. (per studiepunt) Betalingsmoeilijkheden: neem contact met STIP Studiegeld na aanmaning niet betaald? − Toledo, KU Loket en mail afgesloten − Geen deelname aan examens en toetsen STUDIEGELD 26

27 2 EXAMENREGLEMENT

28 Drie examenperiodes: − (Eerste semester) − Tweede semester − Augustus - september Extra examenreeks in eerste jaar Examens worden minstens 5 weken vooraf gepland Iedereen houdt zich aan de examenplanning Inhalen enkel bij gewettigde reden EXAMENS 28

29 Examencijfer: − 1 cijfer per OPO: een geheel getal op 20 − Indien OLA’s afzonderlijk beoordeeld worden, staat in programmagids hoe eindcijfer berekend wordt Niet deelnemen aan examen = 0/20 Afrondingsregels: − Gewone regels − Tussen 7 en 8 en tussen 9 en 10 beslissen docenten van het OPO BEOORDELING 29

30 Examenvorm: in programmagids − Uitzondering bij bv. inhaalexamen Enkel “hulpmiddelen” die in programmagids vermeld staan − Geen mobiele telefoon Schriftelijke examens Student mag lokaal pas verlaten na 30’ Een student die na 30’ binnen komt > geen examen VERLOOP VAN DE EXAMENS 30

31 Onmiddellijk melden ombuds = Marjan Hapers binnen 24 uur wettiging bezorgen aan ombuds Gewettigd afwezig, dan inhalen van examens − Indien organisatorisch haalbaar − Per examenperiode niet meer dan 1 examenkans − Ongewettigd afwezig bij inhaalexamens = geen recht meer op inhaalexamens in dat academiejaar ZIEKTE BIJ EXAMENS 31

32 Rapport via KU Loket Gezamenlijke inzage en feedback binnen 5 dagen na rapport INZAGE VAN EXAMENS EN FEEDBACK 32

33 Tolerantie inzetten = Ervoor kiezen dat je een OPO waarvoor je onvoldoende scoort niet meer opnieuw doet Terwijl je toch kunt slagen voor de opleiding Zelf te doen in KU Loket, binnen 15 dagen na rapport Tolerantie ingezet? − Dan kun je OPO niet opnieuw opnemen − Niet meer te wijzigen TOLERANTIES INZETTEN 33

34 8/20 of 9/20 CSE >=50% Max. 10% van de opgenomen studiepunten in de opleiding (vrijstellingen tellen niet mee !) Max. 12 stp uit eerste opleidingsfase De opleiding bepaalt − welke OPO’s niet-tolereerbaar zijn − Per groep van OPO’s: maximaal getolereerde studiepunten VOORWAARDEN OM TOLERANTIES TE MOGEN INZETTEN 34

35 Geslaagd (of vrijstelling) voor alle OPO’s OF Alleen tolereerbare onvoldoendes = correct ingezette toleranties + toleranties ingezet door examencommissie Minimaal 50% over de hele opleiding SLAGEN VOOR EEN BACHELOR- OPLEIDING 35

36 Per academiejaar 2 examenkansen − Uitzonderingen: in programmagids Behoud van hoogste examencijfer − Binnen 1 academiejaar en in een volgend academiejaar − Voor OPO’s en voor afzonderlijk beoordeelde OLA’s (afzonderlijk beoordeeld volgens programmagids) Automatische overdracht van deelresultaten − Van afzonderlijk beoordeelde OLA’s − Indien minstens 10/20 − Geen nieuw examen mogelijk − Je mag overdracht weigeren: binnen 15 dagen na rapport HERNEMEN VAN OPO’S 36

37

38 VERDER VERLOOP Samen − Rondleiding campus Bij je opleidingscoördinator − ISP indien afwijkend traject... Alles om op 9/2 te kunnen starten!


Download ppt "ONTHAAL NIEUWE STUDENTEN SEMESTER 2 1. WELKOM BIJ THOMAS MORE Welkom Organisatie Wie is wie ? Stip De digitale student OER Rondleiding (samenstellen ISP)"

Verwante presentaties


Ads door Google