De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentelijke GIS-verplichtingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentelijke GIS-verplichtingen"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentelijke GIS-verplichtingen
Versie 2014 Projectgroep Geolokaal

2 Stuurgroep GDI-Vlaanderen
Agenda Voorstelling verplichtingen 2014 Doel Historiek Demo Quickscan verplichtingen Wat moet een gemeente kunnen/kennen? Vergelijking GIS-Monitor 2013 Stuurgroep GDI-Vlaanderen

3 Stuurgroep GDI-Vlaanderen
Doel Overzicht GIS-verplichtingen voor gemeenten ter ondersteuning werking GIS-verantwoordelijke Insteek gemeentelijk beleidsplan Insteek procesmanagement Stuurgroep GDI-Vlaanderen

4 Stuurgroep GDI-Vlaanderen
Historiek 2013: Opmaak- en bijhoudingsverplichtingen opgelijst via Geolokaal + Interleuven Juni 2013: Aangepast en gevalideerd door GDI-stuurgroep 2014: Aanvulling met raadpleegplicht + extra velden via Geolokaal + Interwaas Zomer 2014: aanpassingen en validatie door GDI-stuurgroep Stuurgroep GDI-Vlaanderen

5 Stuurgroep GDI-Vlaanderen
Nieuw indeling ALGEMEEN Beschrijving, decretale informatie, contactgegevens OPMAAK Welke organisaties? Wat? Hoe? BIJHOUDING MELDING GEBRUIK GEVOLGEN Meerwaarde voor de gemeente, productcatalogus VO, gevolgen data Stuurgroep GDI-Vlaanderen

6 Onderscheid 4 processen
eenmalige inspanning waar tijdelijk meer capaciteit voor nodig is Opmaak Dagelijks werking, inpassen in taken en procedures Bijhouding Occasioneel, inpassen in taken en procedures Melding Dagelijkse werking, continue bewustmaking binnen organisatie, aanpassen procedures Gebruik Stuurgroep GDI-Vlaanderen

7 DEMO

8 Quickscan verplichtingen
Stuurgroep GDI-Vlaanderen

9 Een aantal cijfers 15 organisaties 15 toepassingen 33 thema’s 5 logins
12 technische richtlijnen 53+ processen Interacties tussen verschillende organisaties: Agentschap Wonen Vlaanderen, AGIV, ANB, AOE, CIW, FOD Financiën, LNE, MOW, OVAM, Ruimte Vlaanderen, VMM, VVP + VVSG + nutsmaatschappijen + KLB 15 verschillende toepassingen: geoloket onroerend erfgoed, geoloket provincie, signaalgebieden, geoloket verkeersborden, zoneringsplannen, geopunt, gipod, klip, lara, omgevingsloket, GIR, GRB, RVV, RWO Datamanager, AGIV download 12 thema’s met technische richtlijnen/handleidingen: CRAB, GIPOD, GIR, GRB, Inventaris Leegstaande en verwaarloosde gebouwen, KLIP, Leegstandsregister, Planbater, Plannenregister, RUP gemeentelijk, Vergunningenregister, Verkeersbordendatabank, 5 verschillende logins: E-ID, AGIV, OVAM, Ruimte Vlaanderen, provincie 33 thema’s: 30 thema’s verplicht via decreet, UB, … 53 processen die geïmplementeerd moeten worden 3 thema’s in komende jaar # processen nog niet bekend Opmerking: Deze cijfers zijn gebaseerd op het document GIS-verplichtingen svz Stuurgroep GDI-Vlaanderen

10 Stuurgroep GDI-Vlaanderen
Type processen 53+ processen 9 OPMAAK 13 BIJHOUDING 7 MELDING 24 GEBRUIK 7 comb formaten Data aanvragen WMS/geoloket 4 THEMA’S NIET GEKEND 7 soorten technieken Opmaak en bijhouding: - Manuele ingave - Manueel of XML synchroniseren (2 richtingen) - Manueel of XML synchroniseren (1 richting – naar Vlaanderen) - Manueel of GML opladen in loket - SHP of XML opladen in loket - XML en - SHP op digitale drager opsturen Keuzemogelijkheden gebruiksformaten vectorieel (analyse/bevraging mogelijkheden): SHP of WFS SHP of GML of WS (vb CRAB) SHP of GML of DXF SHP of GML SHP XML Personal GDB 4 thema’s niet gekend: DBA, wegenregister, omgevingsloket nog niet gekend Kadaster niet ingevuld Stuurgroep GDI-Vlaanderen

11 Stuurgroep GDI-Vlaanderen
Opmerkingen thema’s 3 Thema’s nog niet verplicht DBA, Wegenregister, omgevingsloket Volledig? DSI, Riooldatabank, ongevallendatabank, Bedrijventerreinen, ??? Geen gegevens voor Federale bevoegdheid (Kadaster) Stuurgroep GDI-Vlaanderen

12 Stuurgroep GDI-Vlaanderen
Opmerkingen velden Meerwaarde voor de gemeenten ingevuld voor 11 van de thema’s Invulling velden niet uniform Vb CRAB opmaak – geen rol voor gemeenten? Hoe gebruiken: link naar WMS/geoloket Via website/geopunt zoeken naar WFS/SHP/… Sommige contactgegevens niet actueel Persoonlijk contactgegevens Stuurgroep GDI-Vlaanderen

13 Opmerkingen verplichtingen
Gebruik formaat: 1 gesloten formaat Verschillen met metadata Geopunt Standaardisatie? Vb perceelsid als PERCID, CAPAKEY of opgesplitst Verschillende specificaties XML Begrip “Data-uitwisseling”: Verschil Geopunt: HAG volgens fiche verantwoordelijkheid bij Stuurgroep GDI-Vlaanderen

14 Verschil fiche – Geopunt: HAG
Vb HAG – bij doorklikken op fiche – download van Personal GDB + andere contactgegevens - Geopunt – WMS + Link naar “Ruimte Vlaanderen” Stuurgroep GDI-Vlaanderen

15 Verschil fiche – Geopunt: HAG
Volgens Geopunt – via ruimte Vlaanderen Op die website zoeken naar HAG -> geen resultaat Zoeken naar “herbevestigde agrarische gebieden” -> krijg je een lijst met omzendbrieven Met bijkomende opmerking: HAG is wel beschikbaar als WFS (via de MercatorNet overdrachtdienst) – maar dat moet je weten. Je vindt het niet terug door op Geopunt naar HAG te zoeken. Stuurgroep GDI-Vlaanderen

16 Stuurgroep GDI-Vlaanderen
Standaardisatie? Perceelid: PERCID/CAPAKEY/aparte velden Stuurgroep GDI-Vlaanderen

17 Stuurgroep GDI-Vlaanderen
Standaardisatie? Verschillende XML specificaties RVV Vergunningenregister Stuurgroep GDI-Vlaanderen

18 Samenvatting Quickscan
Fiches bevat nodige informatie en links mits zoekwerk Automatisering en integratie in eigen omgeving moeilijk: Verschillende formaten, technieken en standaarden Data niet altijd in bruikbaar formaat Verschillende interpretatie begrip “Uitwisseling” Stuurgroep GDI-Vlaanderen

19 Wie kan deze processen coördineren?
GIS Monitor 2013 Stuurgroep GDI-Vlaanderen

20 Voldoen gemeenten aan de verplichtingen?

21 GIS-Monitor: Gebruik je GIS voor… (nn 244)
Plannen- en vergunningenregister 88% ROP 81% CRAB-wijzigingen 70% RUP 63% Bijhouding GRB 62% Leegstandsregister 51% Combinatie % Stuurgroep GDI-Vlaanderen

22 Stuurgroep GDI-Vlaanderen
Besluit Document biedt al goed overzicht met volgende bedenkingen: Implementatie is complex Is werklast haalbaar voor gemeente? Uitwisseling niet gestandaardiseerd door alle thema’s -> afspraken nodig op Vlaams niveau? Stuurgroep GDI-Vlaanderen

23 Stuurgroep GDI-Vlaanderen
Stuurgroep GDI-Vlaanderen


Download ppt "Gemeentelijke GIS-verplichtingen"

Verwante presentaties


Ads door Google