De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ombudsdienst Letteren OMBUDSDIENST & EXAMENS TAAL- EN LETTERKUNDE 11 december 2014 WELKOM!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ombudsdienst Letteren OMBUDSDIENST & EXAMENS TAAL- EN LETTERKUNDE 11 december 2014 WELKOM!"— Transcript van de presentatie:

1 Ombudsdienst Letteren OMBUDSDIENST & EXAMENS TAAL- EN LETTERKUNDE 11 december 2014 WELKOM!

2 Inhoud van de sessie Introductie: examenreglement en ombudsdienst Examenregeling, -commissie en resultaten Toleranties en derde examenperiode Informatiekanaal: studentenportaal Verloop schriftelijke en mondelinge examens

3 Examenreglement Verplichte lectuur: o Onderwijs- en examenreglement 2014-2015 Onderwijs- en examenreglement 2014-2015 o Wijst op je rechten en plichten

4 Examenreglement Enkele belangrijke punten: o Identiteitsbewijs kunnen voorleggen (art. 46) o Maximum twee examenkansen per vak per jaar. Als je niet deelneemt, vervalt een kans. (art. 89) o Sancties bij fraude: van opnieuw examen afleggen tot weigering inschrijven aan de KUL voor twee academiejaren (art. 86) o Minstens 20 minuten voorbereidingstijd bij mondeling examen (art. 65) Uitzondering bij taalexamens! o Examinator mag resultaat niet meedelen tijdens examen (art. 61) o Afmelden voor examens gebeurt via het IER (art. 50) Zeer belangrijk dat je dat doet. Verplicht volgens het OER. Bovendien kwestie van beleefdheid naar je docenten toe!

5 Ombuds = Bemiddelaar tussen studenten en professoren bij verplaatsingen, geschillen, fraudegevallen… (art. 57) Verplaatsing van examens (art. 58) o Enkel om zwaarwichtige redenen! o Is geen recht!  Ook niet met doktersbriefje! Meld ziekte wel altijd! o De ombuds is soeverein Raadgevende stem op beraadslagingen (art. 58) Doorverwijzing naar hulpverlenende diensten Bemiddeling voor studenten met examenfaciliteiten (art. 51) Probleem/problematische situatie tijdens de examens?  Breng je ombuds meteen op de hoogte!!

6 Ombudsdienst: contact Hoe contacteer je de ombudsdienst? Mail naar ombudsdienst@arts.kuleuven.beombudsdienst@arts.kuleuven.be - vermeld je opleiding in de onderwerpregel - vermeld vaknummer, examinatoren,... - vermeld altijd je studentennummer in je e-mail - gebruik je studentenmail, je ombuds mailt niet terug naar andere mailadressen als hotmail, gmail,... "De officiële communicatie tussen de KU Leuven en de studenten verloopt via het studentenmailadres. De studenten worden geacht met regelmaat hun mails op het studentenmailadres te checken en kunnen zich niet op het niet-lezen ervan beroepen om aan verplichtingen/wijzigingen te ontkomen" (art. 99)

7 Ombudsdienst: noodgeval Dringende vraag? Trein vertraging? Locatie examen? Bel je ombuds tijdens de kantooruren:  016/379 555 Enkel indien vaste lijn niet bereikbaar is:  0470/83 82 36 enkel tijdens de kantooruren en bij examens op zaterdag!

8 De examenregeling Kan je vinden in je IER (via KU Loket) Definitief 5 weken voor de start van de examenperiode Je bent beschikbaar gedurende heel de examenperiode  tot en met dinsdag 03/02/2015 (= facultaire inhaaldag) o Inhaaldag juni: 29/6/2015 o Inhaaldag september: 8/9/2015 Inhaalexamen om zwaarwichtige reden o Afwezig op het inhaalmoment  geen nieuw examenmoment o Afwezig voor een inhaalexamen zonder geldige reden  gevolgen voor volgende examenperiodes Mondelinge examens Vaste momenten waarop groepje studenten aanwezig moet zijn: (meestal aanvangsuur om 9u, 11u, 14u of 16u – raadpleeg je IER!) Let op: wie niet aanwezig is op het verwachte moment, verliest zijn examenkans!

9 De examencommissie Wie: o Voorzitter o Secretaris o Leden: 6 professoren (+ ombuds als niet-stemgerechtigd lid) Taak (art. 71) Na elke examenperiode: vaststelling van resultaten / uitspreken van bindende voorwaarden De commissie houdt rekening met situaties van overmacht of bijzondere individuele omstandigheden Na het behalen van 180 studiepunten (bachelor): o toekenning diploma o bepaling graad van verdienste Bepaling sanctie bij fraude (art. 86)

10 Examenresultaten Punten voor starters uitgedeeld door monitoren op 9, 10 en 11 februari Inkijken en nabespreking bij docenten voor starters mogelijk tussen 12 en 16 februari – zeker doen! De studenten krijgen tijdens de eerste vijf kalenderdagen na de dag van bekendmaking van de resultaten de mogelijkheid tot feedback (art. 88) Concrete nabesprekingsmomenten per prof zullen op studentenportaal staanstudentenportaal Beroep aantekenen tegen je resultaat (art. 104): binnen een vervaltermijn van vijf kalenderdagen die ingaat de dag na de schriftelijke mededeling van de resultaten  Contacteer steeds je ombuds voor advies

11 Toleranties WAT? Zelf kiezen om in de bachelor vakken van 8/20 of 9/20 te laten tolereren VOORWAARDE? Ten minste 50% cumulatieve studie-efficiëntie CSE* = aantal verworven studiepunten aantal opgenomen studiepunten bv. eerste semester: 32 studiepunten opgenomen geslaagd op 3 vakken die samen 12 studiepunten tellen  CSE= 12/32 = 37.5% * CSE = Cumulatieve Studie Efficiëntie Wordt berekend per opleiding Alle jaren van die opleiding tellen mee

12 Toleranties HOEVEEL TOLERANTIEKREDIET? = 10% van het totaal aantal te behalen studiepunten per opleiding  Voor bachelor: normaal 18 sp tolerantiekrediet  Wie vrijstellingen heeft gekregen, heeft dus minder tolerantiekrediet  Opgelet o maximaal 12 sp in te zetten voor starters o Maximum 8 sp per taal (gedurende de hele bachelor) o NTB I en II niet beide tolereren

13 Toleranties 13 WANNEER BESLISSEN? o Voor de start van het volgende academiejaar (in juli of september) o Neem altijd deel aan het herexamen, het beste resultaat zal blijven tellen! o Indien je herexamen wil afleggen, schrijf je daarvoor in voor 15 juli HOE? KULoket > Studievoortgang > Tolerantiedossier LET OP! - Voor vakken waarbij je tolerantiekrediet hebt ingezet, ben je je leerkrediet kwijt - Tolerantie inzetten is definitief (art 91 § 2). Deze uitleg wordt herhaald tijdens een infosessie na de examenperiode!

14 Derde examenperiode Inschrijven voor derde examenperiode is verplicht (art. 46) “Studenten schrijven zich verplicht in voor de examens van de derde examenperiode. Studenten die toch deelnemen aan examens waarvoor zij zich niet expliciet hebben ingeschreven als hiertoe een regeling geldt, kunnen geen examencijfer krijgen. Het examen wordt als nietig en onbestaande beschouwd.” Wanneer? Voor 15 juli 2015 De regeling wordt twee weken voor de start van de examens bekendgemaakt

15 Studentenportaal 15 http://www.arts.kuleuven.be/home/studentenportaal/leuven/examens

16 Hoe verloopt een schriftelijk examen? Kom op tijd Studentenkaart (faciliteitenstudenten: je attest) Schrijfgerei in een doorzichtig zakje (of los) Rugzak/jas (+ gsm!)  vooraan in de aula Horloge Voorbereiden in het klad Duur schriftelijk examen Vragen

17 Hoe verloopt een mondeling examen? Groep studenten komt samen aan Dress code? Voorbereiding maken in het klad Het gesprek: leg de focus op wat je kent/beheerst Bijvragen

18 Ook belangrijk Vermijd paniek op de dag van je examen Zoek vooraf het lokaal Leg je materiaal klaar o studentenkaart, schrijfgerief, eten en drinken, … Vertrek op tijd o beter wat te vroeg dan paniek om te laat te komen o ga er niet vanuit dat het openbaar vervoer stipt is of er geen file zal zijn! Kom je toch te laat? o Contacteer zo snel mogelijk je ombuds, die zal nagaan of je nog laattijdig kan starten

19 Vragen?

20 Veel succes!!


Download ppt "Ombudsdienst Letteren OMBUDSDIENST & EXAMENS TAAL- EN LETTERKUNDE 11 december 2014 WELKOM!"

Verwante presentaties


Ads door Google