De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. Z. van Hijum Psalm 85: 1, 3, 4 Numeri 6: 22 - 27 Lucas 2: 22 - 35 Gezang 51: 1, 3, 5, 6 Sela : Ik zal er zijn Gezang 108: Psalm 89: 1, 7.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. Z. van Hijum Psalm 85: 1, 3, 4 Numeri 6: 22 - 27 Lucas 2: 22 - 35 Gezang 51: 1, 3, 5, 6 Sela : Ik zal er zijn Gezang 108: Psalm 89: 1, 7."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. Z. van Hijum Psalm 85: 1, 3, 4 Numeri 6: Lucas 2: Gezang 51: 1, 3, 5, 6 Sela : Ik zal er zijn Gezang 108: Psalm 89: 1, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

2 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. Z. van Hijum uit Zevenbergen

3 Mededelingen kerkenraad
Dienst 9:30 voorganger: br. A.H. van der Velden 16:30 voorganger: ds. Z. van Hijum uit Zevenbergen. De collecte is bestemd voor de diaconie onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden. Morgenavond vergadert de kerkenraad met diakenen in het kerkgebouw. Deze vergadering begint om uur.

4 Mededelingen kerkenraad
Volgende week vieren we in de middagdienst het Heilig Avondmaal.

5 Agenda 7 januari Bijbelstudieclub Dabar Ond: Korinthiers schets 4 Inl: Everlien Bij: Betty 10 januari 1930 Lidwina in concert 14 januari 1930 gemeenteavond

6 Deze week zijn jarig: 4 januari: br Klaas Sollie 5 januari: br Jan Bondt br Meint Smit 7 januari: Anouk van Harten Z. Issa 8 januari: Inge Postema br Jacob Sonneveld 9 januari: Jojanne Herfst Ilse Hoogland zr Jelly Kramer-Bandringa Janieke Treurniet 10 januari: Denise de Boer br David van Harten

7 Liturgie ds. Z. van Hijum Psalm 85: 1, 3, 4 Numeri 6: Lucas 2: Gezang 51: 1, 3, 5, 6 Sela : Ik zal er zijn Gezang 108: Psalm 89: 1, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

8 Gezang 175C

9 Liturgie ds. Z. van Hijum Psalm 85: 1, 3, 4 Numeri 6: Lucas 2: Gezang 51: 1, 3, 5, 6 Sela : Ik zal er zijn Gezang 108: Psalm 89: 1, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

10 Psalm 85: 1, 3, 4 1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o HEER, in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. God van ons heil, herstel ons, neem ons aan en doe uw toorn niet over ons bestaan.

11 Psalm 85: 1, 3, 4 3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, het recht de vrede met een kus begroet; de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, het recht dat uit de hemel nederziet. De velden deelt Hij van zijn overvloed, de HERE die ons zegent met zijn goed.

12 Psalm 85: 1, 3, 4 4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

13 Liturgie ds. Z. van Hijum Psalm 85: 1, 3, 4 Numeri 6: Lucas 2: Gezang 51: 1, 3, 5, 6 Sela : Ik zal er zijn Gezang 108: Psalm 89: 1, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

14 Liturgie ds. Z. van Hijum Psalm 85: 1, 3, 4 Numeri 6: Lucas 2: Gezang 51: 1, 3, 5, 6 Sela : Ik zal er zijn Gezang 108: Psalm 89: 1, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

15 Liturgie ds. Z. van Hijum Psalm 85: 1, 3, 4 Numeri 6: Lucas 2: Gezang 51: 1, 3, 5, 6 Sela : Ik zal er zijn Gezang 108: Psalm 89: 1, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

16 Liturgie ds. Z. van Hijum Psalm 85: 1, 3, 4 Numeri 6: Lucas 2: Gezang 51: 1, 3, 5, 6 Sela : Ik zal er zijn Gezang 108: Psalm 89: 1, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

17 Gezang 51: 1, 3, 5, 6 1 O hemels licht dat mijn bestaan doorschijnt, mijn o gen zijn als vensters op het oosten in gloed gezet, de duisternis verdwijnt. Ge zegend Hij die komt om ons te troosten.

18 Gezang 51: 1, 3, 5, 6 3 Die opgaat als het licht, die voor altijd van waarheid en gerechtigheid zal spreken, voor heidenen de redder die bevrijdt en voor de mensheid een omstreden teken

19 Gezang 51: 1, 3, 5, 6 5 Troost, troost mijn volk, nu God zich openbaart, een licht, dat met de handen is te tasten, en door uw ziel, Maria, snijdt een zwaard licht dat ons verlicht en ons ontmaskert.

20 Gezang 51: 1, 3, 5, 6 6 Dat heidenen en heiligen verstaan de waarheid van de oude priesterzegen: laat lichten Heer uw aangezicht, wij gaan door U geleid in vrede onze wegen.

21 Liturgie ds. Z. van Hijum Psalm 85: 1, 3, 4 Numeri 6: Lucas 2: Gezang 51: 1, 3, 5, 6 Sela : Ik zal er zijn Gezang 108: Psalm 89: 1, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

22 Liturgie ds. Z. van Hijum Psalm 85: 1, 3, 4 Numeri 6: Lucas 2: Gezang 51: 1, 3, 5, 6 Sela : Ik zal er zijn Gezang 108: Psalm 89: 1, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

23 Sela: Ik zal er zijn 1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

24 Sela: Ik zal er zijn 2 Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

25 Sela: Ik zal er zijn 3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

26 Sela: Ik zal er zijn 4 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

27 Sela: Ik zal er zijn 5 O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

28 Liturgie ds. Z. van Hijum Psalm 85: 1, 3, 4 Numeri 6: Lucas 2: Gezang 51: 1, 3, 5, 6 Sela : Ik zal er zijn Gezang 108: Psalm 89: 1, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

29 Liturgie ds. Z. van Hijum Psalm 85: 1, 3, 4 Numeri 6: Lucas 2: Gezang 51: 1, 3, 5, 6 Sela : Ik zal er zijn Gezang 108: Psalm 89: 1, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

30 Gezang 108, Gz41 Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht word’ op aard’ en in de hemel, Here, voor uw liefd’ U toegebracht. Vader, sla ons steeds in liefde gade, Zoon des Vaders, schenk ons uw genade, uw gemeenschap, Geest van God, amen, zij ons eeuwig lot.

31 Liturgie ds. Z. van Hijum Psalm 85: 1, 3, 4 Numeri 6: Lucas 2: Gezang 51: 1, 3, 5, 6 Sela : Ik zal er zijn Gezang 108: Psalm 89: 1, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

32 Geliefde vrienden! 31 December om 12 uur heb ik buiten onder de toren van onze kerk psalm 23 voorgelezen voor de Inaktelkers. We hebben samen gebeden en psalm 90:1,2 gezongen…

33 Daarna hebben wij elkaar een gezegende en voorspoedige 2015 gewenst
Daarna hebben wij elkaar een gezegende en voorspoedige 2015 gewenst. Zo beginnen wij hier het nieuw jaar in de licht van psalm 23 en in bijzonder de zesde vers ervan: “U geeft me geluk en liefde, altijd en overal.”

34 Hiermee wensen wij, Attila Kelemen en de broers en zussen uit Inaktelke, jullie een goed 2015 met Gods onmisbare zegen.

35 Liturgie ds. Z. van Hijum Psalm 85: 1, 3, 4 Numeri 6: Lucas 2: Gezang 51: 1, 3, 5, 6 Sela : Ik zal er zijn Gezang 108: Psalm 89: 1, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

36 Psalm 89: 1, 7 1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

37 Psalm 89: 1, 7 7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

38 Liturgie ds. Z. van Hijum Psalm 85: 1, 3, 4 Numeri 6: Lucas 2: Gezang 51: 1, 3, 5, 6 Sela : Ik zal er zijn Gezang 108: Psalm 89: 1, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

39 Gezang 182E 4-stemmig

40 Liturgie ds. Z. van Hijum Psalm 85: 1, 3, 4 Numeri 6: Lucas 2: Gezang 51: 1, 3, 5, 6 Sela : Ik zal er zijn Gezang 108: Psalm 89: 1, 7 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

41 We zijn op zoek naar enthousiaste jongeren die iets van Jezus aan anderen willen laten zien In samenwerking met jongeren uit diverse kerken gaan we 1x per maand `stapjongeren` uitnodigen in `de Nacht van de Catrien`. (aan de kop van het Stratumseind) Het zou te gek zijn wanneer er ook vanuit onze gemeente jongeren mee gaan draaien. Op 10 januari is er een samenkomst om een en ander voor te bereiden. Wie gaat er mee naar deze info sessie ? De bijeenkomst is vanaf uur bij de St Joriskerk , St Jorislaan 51 (dus de pastorie die ernaast ligt) in Eindhoven.

42 Dirigent Lucas Vis met: Vocaal ensemble Octocant & Kamerorkest Ongaku
Zaterdag 10 januari uur Dirigent Lucas Vis met: Vocaal ensemble Octocant & Kamerorkest Ongaku

43

44

45


Download ppt "Liturgie ds. Z. van Hijum Psalm 85: 1, 3, 4 Numeri 6: 22 - 27 Lucas 2: 22 - 35 Gezang 51: 1, 3, 5, 6 Sela : Ik zal er zijn Gezang 108: Psalm 89: 1, 7."

Verwante presentaties


Ads door Google