De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen Togo Expertgroep Water/Landbouw Guinée-Bissau.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen Togo Expertgroep Water/Landbouw Guinée-Bissau."— Transcript van de presentatie:

1 Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen izg@kviv.bewww.kviv.be/izg Togo Expertgroep Water/Landbouw Guinée-Bissau Internaat Expertgroep Energie Burundi Expertgroep Bouw/Water Togo Maagdenhuis Expertgroep Water Burkina Faso Expertgroep Bouw Nicaragua Expertgroep Water/Landbouw

2 Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen izg@kviv.bewww.kviv.be/izg Ingenieurs zonder Grenzen Presentatie November 2013

3 Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen izg@kviv.bewww.kviv.be/izg Ingenieurs zonder Grenzen (IzG) … is een initiatief van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV), … organiseert korte zendingen naar ontwikkelingslanden, … zendt één of meerdere ingenieurs ter plaatse, … ondersteunt projecten in ontwikkelingslanden in het domein van water, energie, landbouw, bouw, milieu en afval.

4 Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen izg@kviv.bewww.kviv.be/izg Het doel van onze vereniging is onze (bio-)ingenieursknowhow aan te bieden. IzG verwezenlijkt dit door het leveren van technische expertise, haalbaarheidsstudies of wetenschappelijke bijstand in samenwerking met lokale organisaties (bijv. gemeentebesturen, NGO’s, 4de pijler, …). De tussenkomst is belangeloos, de medewerkers zijn vrijwilligers. De projecten zijn niet gebonden aan politieke of religieuze beschouwingen, en staan los van concurrentie tussen professionelen, los van commerciële voordelen en publiciteit.

5 Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen izg@kviv.bewww.kviv.be/izg Het is de zorg van IzG dat de projecten conform zijn aan de lokale tradities, cultuur en gewoonten. Ontwikkelingssamenwerking is het ondersteunen van de lokale bevolking in de ontwikkeling van hun zelfvoorziening, in samenwerking met de lokaal aanwezige organisaties. Ontwikkeling van duurzame oplossingen, met eigen middelen, moet zoveel mogelijk bevorderd worden en primeert op efficiëntie.

6 Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen izg@kviv.bewww.kviv.be/izg Hoe ondersteuning van een project door IzG aanvragen? Ga naar www.kviv.be/izg, klik op Nieuwe projecten en vul het Projectaanvraag-formulier in.www.kviv.be/izg

7 Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen izg@kviv.bewww.kviv.be/izg Criteria voor aanvaarding van een project! Humanitair en duurzaam karakter van de tussenkomst In het domein van de ingenieurswetenschappen en management Geen commerciële of industriële activiteit Samenwerking met lokale partner of organisatie Toelating lokale overheid Beschikbaarheid van lokale logistieke steun

8 Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen izg@kviv.bewww.kviv.be/izg Overzicht van enkele gerealiseerde projecten van IzG JaarProjecten 2012Guinée-Bissau - Bubaque internaat, Togo Maagdenhuis, D.R. Congo - Hospitaal Katako Kombe 2011Burkina Faso, Peru 2010Togo 2009Nicaragua, Guinée-Bissau, Senegal 2008Ethiopië, Senegal - Project Kêr Mariama 2007Ethiopië, Burundi (Ruygi), Niger - Belen Tanfirgan * Zie ook www.kviv.be/izg (klik op Gerealiseerde projecten).www.kviv.be/izg

9 Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen izg@kviv.bewww.kviv.be/izg Overzicht van enkele gerealiseerde projecten van IzG JaarProjecten 2006Project Gambia Mandori, Mali - Enjeu, Project Kashmir 2005Mali – Enjeu, D.R. Congo (Kinshasa) - vzw Fonastigna asbl 2004Myanmar - vzw Steunfonds Myanmar, 2003Ecuador (Santa Rosa) - Fondaçion Golondrinas, Myanmar 2002Kameroen (Soa) - Société des Bois Tropicaux, 2001Kenya ( Turkana), Argentinie (Los Juries) 2000Chili, Ecuador (Guallupe) - Fundacion Golondrinas 1999Mexico (Mexico City), Chili (Arica) * Zie ook www.kviv.be/izg (klik op Gerealiseerde projecten).www.kviv.be/izg

10 Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen izg@kviv.bewww.kviv.be/izg IzG verleende advies bij het berekenen en installeren van zonnepanelen voor de verlichting van het Internaat, gebouwd door de NGO “No Péga Mon” in samenwerking met de Nederlandse Stichting “Bits for Kids”. Daarnaast werden door IzG andere aspecten onderzocht zoals waterverdeling, energie, communicatie, afvalverwerking, e.d. Tot slot werd lokaal personeel opgeleid voor het duurzaam onderhoud van de installaties. Guinée-Bissau - Bubaque internaat Project gerealiseerd in 2012

11 Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen izg@kviv.bewww.kviv.be/izg IzG ondersteunde de Stichting Maagdenhuis bij de voorbereiding van de uitvoering van twee diepe boringen (tussen 50 en 100m) in Togo, met name in de dorpen Efa en Sofiè. IzG verleende technisch advies bij het onderzoek van hydro- geologische gegevens, het opstellen van een bestek en de analyse van offertes. Na de selectie van een boorfirma verleende IzG medewerking bij het zoeken naar een geschikte controleur der werken. Togo Maagdenhuis - Boringen Efa en Sofiè Project gerealiseerd in 2012

12 Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen izg@kviv.bewww.kviv.be/izg Op vraag van één van onze sponsors, de NGO Menisa, en van Dr. Kluyskens werd IzG gevraagd om: De opslagcapaciteit van het regenwater te bestuderen, de inplanting en de volumes van citernes en watertoren te bepalen, en om kwaliteitstesten uit te voeren op het water. Een audit van de gebouwen van de campus uit te voeren en aanbevelingen te formuleren ter verbetering van de bouwmethoden. o.a. het aanpassen van de dakgebinten om de ophanging van goten mogelijk te maken. De zending van Energy-Assistance in 2013 voor te bereiden waarbij dankzij zonnepanelen het aanbod van elektriciteit verzekerd wordt waardoor het gebruik van generatoren tot een minimum beperkt kan worden. D.R. Congo - Hospitaal Katako Kombe Project gerealiseerd in 2012

13 Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen izg@kviv.bewww.kviv.be/izg Burkina Faso (1/2) Eind mei 2011 nam Luc Torini, algemeen directeur van de vzw SEL-projects, contact op met IzG met de vraag het dossier voor de uitbreiding van het bestaande hospitaal met 2 operatie-eenheden te evalueren. Piéla, 240 km ten noorden van de hoofdstad Ouagadougou, telt 10.000 inwoners. Het hospitaal verzorgt een gebied van 200.000 inwoners. In het hospitaal werken 40 personen. De bouwwerken werden begroot op 160 k€. Twee ir-architecten van IzG hebben aanpassingen voorgesteld in verband met duurzaamheid, captatie van regenwater, herbruik van afvalwater, zonneboiler en PV- panelen, organisatie van de lokalen en toegangen.

14 Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen izg@kviv.bewww.kviv.be/izg Burkina Faso (2/2)

15 Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen izg@kviv.bewww.kviv.be/izg Peru (1/2) Humasol is de humanitaire organisatie van een groep pas afgestudeerde ingenieurs uit KU Leuven. Zij organiseren stages in ontwikkelingslanden om hulp te bieden en tevens hun theoretische kennis te toetsen aan de praktijk. De Peruviaanse organisatie VIMA die een schooltje beheert in La Cascarilla in het noorden van Peru, vroeg Humasol de elektrische voorziening in de school te controleren en af te werken, zowel de aansluiting vanuit een ver afgelegen distributiepost als de installatie in de school. De hulp van IzG werd ingeroepen om hun taak te laten begeleiden door een ervaren elektricien.

16 Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen izg@kviv.bewww.kviv.be/izg Peru (2/2)

17 Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen izg@kviv.bewww.kviv.be/izg Hoe kan je IzG steunen? 1.Word meewerkend lid mits een symbolische bijdrage van 5 euro, maar help vooral mee aan de structurele uitbouw van de organisatie, en/of 2.Word steunend lid door een minimum bijdrage van 40 euro met fiscale vrijstelling, en/of 3.Stel je kandidaat als expert voor toekomstige zendingen via www.kviv.be/izg (klik op Nieuwe projecten, en dan op Kandidaatstelling). www.kviv.be/izg

18 Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen izg@kviv.bewww.kviv.be/izg Algemene informatie IzG vzw Ingenieurs zonder Grenzen (IzG) is een initiatief van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV). In 1992 groeide het idee de technische knowhow en de managementkwaliteiten van ingenieurs in te zetten voor humanitaire hulp in de ontwikkelingslanden. Desguinlei 214 2018 Antwerpen Tel.: +32 (0)3 260 08 50 - Fax: +32 (0)3 216 06 89 www.kviv.be/izg - izg@kviv.be Vragenbaak van IzG: groups.google.com/d/forum/ingenieurs-zonder-grenzen www.kviv.be/izgizg@kviv.be groups.google.com/d/forum/ingenieurs-zonder-grenzen Ondernemingsnummer IzG vzw 0449.669.927 Rekeningnummer BE60 3200 8439 0070 van KVIV www.kviv.be/izg groups.google.com/d/forum/ingenieurs-zonder-grenzen

19 Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen izg@kviv.bewww.kviv.be/izg izg@kviv.be


Download ppt "Wie zijn we Hoe werken we Onze projecten Neem contact op Ingenieurs zonder Grenzen Togo Expertgroep Water/Landbouw Guinée-Bissau."

Verwante presentaties


Ads door Google