De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2e Informatiebijeenkomst Masteropleiding Donderdag 22 januari 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "2e Informatiebijeenkomst Masteropleiding Donderdag 22 januari 2015"— Transcript van de presentatie:

1 2e Informatiebijeenkomst Masteropleiding Donderdag 22 januari 2015
Welkom in VUmc 2e Informatiebijeenkomst Masteropleiding Donderdag 22 januari 2015

2 Programma 22 januari 2015 1.Programma master Mw. dr. H.E.M. Daelmans, programmaleider master 2. Afronden bachelor/start master Mw. I. G. Hokke , teamleider master 3. Vragen

3 Programma master

4 Masterprogramma start 2015

5 Hoe zijn de drie masterjaren opgebouwd?
1e en 2e masterjaar Coschappen en Voorbereidend Onderwijs (KTC en/of Leerhuis) 3e masterjaar Keuze-, wetenschappelijke-, semi-artsstage of ‘Dedicated Schakeljaar’

6 Opbouw masteropleiding
Voorbereidend onderwijs KTC en leerhuizen Leren toepassen van kennis in de praktijk > een rol hebben in het zorgteam rondom een patiënt Altijd met als doel te leren, altijd onder supervisie Supervisie door docenten die steeds passen bij jouw verwachte niveau van zelfstandigheid

7 Masteropleiding Masterprogramma sinds 2008
Een aantal aandachtspunten die zijn bijgesteld Vanaf september 2015 bijgesteld masterprogramma Wat is de essentie van de veranderingen Alle disciplines zijn gehandhaafd i.p.v. 2 korte coschappen per discipline 1 lang coschap De voorbereiding van het coschap zit in jaar 1 en jaar 2 vlak voor het betreffende coschap Meer aandacht voor de chronische patiënt In jaar 3 is er voor 70 studenten de mogelijkheid tot het doen van een schakelstage (landelijk)

8 Welke coschappen zijn er?
Interne geneeskunde Heelkunde Psychiatrie Neurologie Verloskunde/gynaecologie Kindergeneeskunde Ouderengeneeskunde Dermatologie, KNO en Oogheelkunde Huisartsgeneeskunde Sociale Geneeskunde

9 Waar loop je je coschappen?
Diverse ziekenhuizen in de regio Amsterdam maar ook (ver) daar buiten Verpleeghuizen (ouderengeneeskunde) Huisartsenpraktijken Diverse instellingen m.b.t. maatschappij & gezondheid (sociale geneeskunde) Veel mogelijkheden in het buitenland !

10 Hoe is de masteropleiding opgebouwd?
Start met voorbereidend coschap in het KTC en in de latere weken ook in de leerhuizen KTO = klinisch training onderwijs ook in KTC en leerhuizen. Klinisch redeneren Vaardigheids- en relevante kennistrainingen Eerste patiëntcontacten in duo’s Coschappen Deel van zorgteam en leren in kliniek, op poli, diensten

11 Masterprogramma start 2015

12 Hoe wordt er getoetst? Eind voorbereidend coschap: stationsexamen
Eind KTO: klinisch redeneer toets (entreetoets) en tussenbeoordeling In coschap: stagebeoordelingen, klinisch redeneer toetsing VGT (4x per jaar) Portfolio hele jaar door

13 Toetsing (Summatief) 24/3wk STB stat eindbeoord klin red
Stb,stk Stb,stk Stb,stk eindbeoord, klin red 2x eindbeoord, klin red 2x Eindb STK Eindb STK symposiumdagen Eindb, Eindb Stb,stk symposiumdagen symposiumdagen

14 Wat houdt het 3e masterjaar in?
Verdere groei in zelfstandigheid, keuze van disciplines Semi-artsstage (16 weken) Wetenschappelijke stage (16 weken) Keuzeonderwijs (8 weken) Diverse ziekenhuizen / instellingen in de regio en daarbuiten Buitenland

15 Wat is het schakeljaar? In M3 stage van 24 weken (semi-artsstage en keuze onderwijs samen) Wetenschappelijke stage apart onderdeel dat vóór M1 of in M3 gedaan kan worden Als je wetenschappelijke stage in M1 gedaan hebt, kan dat je kans op een schakelplek in M3 vergroten Als je schakelstage gedaan hebt dan Kan je dat vermelden op je CV bij sollicitatie Heb je kans op korting in de vervolgopleiding (dat wordt na 2 jaar bekeken) Bij goed functioneren in vervolgopleiding heeft iedereen kans op korting

16 Hoe ziet het schakeljaar eruit?
Welkom in VUmc Hoe ziet het schakeljaar eruit? semi-arts stage keuze wetenschap. stage 16 weken 8 weken semi-arts stage wetenschap. stage + keuze 24 weken 16 weken schakelstage 16 weken 10 weken 24 weken semi-arts stage + keuze wetenschap. stage 16 weken Eis: 12 weken in 1 klinische setting Max 35 plekken in 2015, max 70 in 2016

17 Hoe is de schakelstage opgebouwd?
Onderdelen semi-artsstage Disciplinegebonden kennis en –vaardigheden Algemene competenties (CANMeds) Discipline-overstijgende competenties (patiëntveiligheid, doelmatig werken, onderwijskwaliteiten etc.) Extra competenties door de vervolgopleider bepaald Dit kan per discipline anders zijn

18 Twee typen schakelstage
Dedicated geheel toegesneden op één/ twee disciplines Profiel breder palet, bv. ondersteunende vakken extramurale vakken (wordt ontwikkeld) - de student kan ook kiezen geen schakeljaar te willen doen, en dan kan hij M3 inrichten zoals ook nu het geval is, met bijvoorbeeld veel geheel verschillende disciplines

19 Wie doen mee met de schakelstage ?
Alle disciplines met longitudinale patiëntenzorg die ook semiartsstage (SAS) hebben m.u.v. neurochirurgie en dermatologie Voor extramurale of ondersteunende vakken wordt een profielstage gemaakt Combinatie met wetenschappelijke stage ‘ervoor of erna’ In januari zijn 2 studenten gestart. Er zijn voor 8 disciplines nu schakelstages in ontwikkeling

20 Selectieprocedure Student solliciteert op een discipline
Bij meer dan één locatie: gezamenlijk besluit verdeling door opleiders locaties

21 VUmc Basispresentatie
Planning Data schakeljaar 1 maal per 3 maanden, dan vallen ze samen met startdata SAS De 8 extra weken dubbelt de student soms met de volgende semi-arts

22 Toetsing schakelstage
vergelijkbaar met de semi-artsstage feedbackboekje met extra formulieren voor extra competenties (losbladig want per discipline verschillend) registratie van prestaties voor het portfolio belangrijk

23 Afronden bachelor / Start master
Welkom in VUmc Afronden bachelor / Start master Ina Hokke, teamleider master

24 Welke peildata en normen zijn er in 2015?
Peildata Norm Intake 1 *) 9 maart EC’s Intake 2 1 juni EC’s Intake september EC’s, alle B1 en B toetsen Intake 4 23 november EC’s, alle B1 en B toetsen *) Intake 1 staat open vanaf 30 maart tot 6 april 2015 24

25 Wat moet ik doen voor de intake ?
Controleer ruim voor de peildatum of je resultaten goed zijn verwerkt in VU-net Zorg dat je eventuele vrijstellingen zijn verwerkt in VU-net Denk na om gewenste startdatum te kunnen kiezen over starten met - coschappen of - wetenschappelijke stage en/of keuzeonderwijs ( weken) 25

26 Wat zijn de mogelijkheden bij doorstroom bachelor naar masteropleiding?
Doorgaan met studeren : Wetenschappelijke stage en/of keuzeonderwijs Coschappen Tijdelijk stoppen : uitschrijven Studieduur en studiefinanciering stopt dan . 26

27 Bachelordiploma aanvragen / Uitschrijven
Als je 180 ECS hebt, kun je - elke maand - je bachelordiploma aanvragen Als je het bachelordiploma hebt aangevraagd, kun je je uitschrijven als bachelorstudent per laatste van diezelfde maand (per 31/7, 31/8, 30/9 etc.) 27

28 Wanneer kun je je voor de master inschrijven?
Inschrijven kan - alleen bij start van de master geneeskunde – per 1e van elke maand. (Voorwaarde: bachelordiploma is aangevraagd/behaald) Let wel, inschrijven is niet mogelijk met terugwerkende kracht en moet dus altijd vόόr de 1e van de maand waarin je ingeschreven wilt staan.

29 Inschrijven per 1 augustus 2015
Als je je per 1 augustus 2015 hebt ingeschreven als masterstudent en je wilt ingeschreven blijven, dan schrijf je je wéér in per 1 september 2015 (voor het nieuwe collegejaar ). Heb je je ingeschreven per 1 augustus 2015 en je wilt niet starten met je master in dan schrijf je je niet (weer) in per 1 september 2015. Let wel, je kunt je dan pas weer inschrijven per 1 september 2016. Je behoudt de status van masterstudent - gestart binnen studiejaar met (eventueel) behoud van recht op studiefinanciering. 29

30 Samengevat 180 ECS in VU-net Bachelordiploma aanvragen
Uitschrijven in Studielink als bachelorstudent Inschrijven als masterstudent in Studielink (en VU-net) Altijd herinschrijven per 1 september

31 Zie ook: www.med.vu.nl ‘Voorafgaand aan de masterfase’ Intake
In- en uitschrijven in Studielink Inschrijven als je met de masteropleiding begint 31

32 Met wie kan ik contact opnemen?
Masterinloopspreekuur: Elke maandag 15:00 – 17:00 uur kamer D126 (MF) Telefoon: – 32

33 VRAGEN? 33


Download ppt "2e Informatiebijeenkomst Masteropleiding Donderdag 22 januari 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google