De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2e Informatiebijeenkomst Masteropleiding Donderdag 22 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2e Informatiebijeenkomst Masteropleiding Donderdag 22 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 2e Informatiebijeenkomst Masteropleiding Donderdag 22 januari 2015

2 Programma 22 januari 2015 1.Programma master Mw. dr. H.E.M. Daelmans, programmaleider master 2. Afronden bachelor/start masterMw. I. G. Hokke, teamleider master 3. Vragen 2

3 Programma master 3

4 Masterprogramma start 2015

5 Hoe zijn de drie masterjaren opgebouwd? 1 e en 2 e masterjaar Coschappen en Voorbereidend Onderwijs (KTC en/of Leerhuis) 3 e masterjaar Keuze-, wetenschappelijke-, semi-artsstage of ‘Dedicated Schakeljaar’ 5

6 Opbouw masteropleiding Voorbereidend onderwijs KTC en leerhuizen Leren toepassen van kennis in de praktijk > een rol hebben in het zorgteam rondom een patiënt Altijd met als doel te leren, altijd onder supervisie Supervisie door docenten die steeds passen bij jouw verwachte niveau van zelfstandigheid 6

7 Masteropleiding Masterprogramma sinds 2008 Een aantal aandachtspunten die zijn bijgesteld Vanaf september 2015 bijgesteld masterprogramma Wat is de essentie van de veranderingen –Alle disciplines zijn gehandhaafd –i.p.v. 2 korte coschappen per discipline 1 lang coschap –De voorbereiding van het coschap zit in jaar 1 en jaar 2 vlak voor het betreffende coschap –Meer aandacht voor de chronische patiënt –In jaar 3 is er voor 70 studenten de mogelijkheid tot het doen van een schakelstage (landelijk) 7

8 Welke coschappen zijn er? Interne geneeskunde Heelkunde Psychiatrie Neurologie Verloskunde/gynaecologie Kindergeneeskunde Ouderengeneeskunde Dermatologie, KNO en Oogheelkunde Huisartsgeneeskunde Sociale Geneeskunde 8

9 Waar loop je je coschappen? Diverse ziekenhuizen in de regio Amsterdam maar ook (ver) daar buiten Verpleeghuizen (ouderengeneeskunde) Huisartsenpraktijken Diverse instellingen m.b.t. maatschappij & gezondheid (sociale geneeskunde) Veel mogelijkheden in het buitenland ! 9

10 Hoe is de masteropleiding opgebouwd? Start met voorbereidend coschap in het KTC en in de latere weken ook in de leerhuizen KTO = klinisch training onderwijs ook in KTC en leerhuizen. –Klinisch redeneren –Vaardigheids- en relevante kennistrainingen –Eerste patiëntcontacten in duo’s Coschappen –Deel van zorgteam en leren in kliniek, op poli, diensten 10

11 Masterprogramma start 2015

12 Hoe wordt er getoetst? Eind voorbereidend coschap: stationsexamen Eind KTO: klinisch redeneer toets (entreetoets) en tussenbeoordeling In coschap: stagebeoordelingen, klinisch redeneer toetsing VGT (4x per jaar) Portfolio hele jaar door 12

13 Toetsing (Summatief) 24/3wk symposiumdagen STB stat eindbeoord klin red eindbeoord, klin red 2x Eindb STK Eindb, Eindb

14 Wat houdt het 3e masterjaar in? Verdere groei in zelfstandigheid, keuze van disciplines Semi-artsstage (16 weken) Wetenschappelijke stage (16 weken) Keuzeonderwijs (8 weken) Diverse ziekenhuizen / instellingen in de regio en daarbuiten Buitenland 14

15 Wat is het schakeljaar? In M3 stage van 24 weken (semi-artsstage en keuze onderwijs samen) Wetenschappelijke stage apart onderdeel dat vóór M1 of in M3 gedaan kan worden –Als je wetenschappelijke stage in M1 gedaan hebt, kan dat je kans op een schakelplek in M3 vergroten Als je schakelstage gedaan hebt dan –Kan je dat vermelden op je CV bij sollicitatie –Heb je kans op korting in de vervolgopleiding (dat wordt na 2 jaar bekeken) Bij goed functioneren in vervolgopleiding heeft iedereen kans op korting 15

16 16 weken 8 weken 16 weken 24 weken 16 weken 10 weken 24 weken wetenschap. stage keuzesemi-arts stage wetenschap. stage + keuzesemi-arts stage wetenschap. stage semi-arts stage + keuze Hoe ziet het schakeljaar eruit? schakelstage 16 Eis: 12 weken in 1 klinische setting Max 35 plekken in 2015, max 70 in 2016 16 weken

17 Hoe is de schakelstage opgebouwd? Onderdelen semi-artsstage –Disciplinegebonden kennis en –vaardigheden –Algemene competenties (CANMeds) –Discipline-overstijgende competenties (patiëntveiligheid, doelmatig werken, onderwijskwaliteiten etc.) –Extra competenties door de vervolgopleider bepaald –Dit kan per discipline anders zijn 17

18 Twee typen schakelstage Dedicated –geheel toegesneden op één/ twee disciplines Profiel –breder palet, bv. ondersteunende vakken extramurale vakken (wordt ontwikkeld) - de student kan ook kiezen geen schakeljaar te willen doen, en dan kan hij M3 inrichten zoals ook nu het geval is, met bijvoorbeeld veel geheel verschillende disciplines 18

19 Wie doen mee met de schakelstage ? Alle disciplines met longitudinale patiëntenzorg die ook semiartsstage (SAS) hebben m.u.v. neurochirurgie en dermatologie Voor extramurale of ondersteunende vakken wordt een profielstage gemaakt Combinatie met wetenschappelijke stage ‘ervoor of erna’ In januari zijn 2 studenten gestart. Er zijn voor 8 disciplines nu schakelstages in ontwikkeling 19

20 Selectieprocedure Student solliciteert op een discipline –Bij meer dan één locatie: –gezamenlijk besluit verdeling door opleiders locaties 20

21 Planning –Data schakeljaar 1 maal per 3 maanden, dan vallen ze samen met startdata SAS –De 8 extra weken dubbelt de student soms met de volgende semi-arts 21

22 Toetsing schakelstage  vergelijkbaar met de semi-artsstage feedbackboekje met extra formulieren voor extra competenties (losbladig want per discipline verschillend) registratie van prestaties voor het portfolio belangrijk 22

23 Afronden bachelor / Start master Ina Hokke, teamleider master

24 Welke peildata en normen zijn er in 2015? Peildata 2015Norm Intake 1 *)9 maart 2015150 EC’s Intake 2 1 juni 2015150 EC’s Intake 3 21 september 2015155 EC’s, alle B1 en B2 toetsen Intake 423 november 2015155 EC’s, alle B1 en B2 toetsen *) Intake 1 staat open vanaf 30 maart tot 6 april 2015 24

25 Wat moet ik doen voor de intake ? Controleer ruim voor de peildatum of je resultaten goed zijn verwerkt in VU-net Zorg dat je eventuele vrijstellingen zijn verwerkt in VU-net Denk na om gewenste startdatum te kunnen kiezen over starten met - coschappen of - wetenschappelijke stage en/of keuzeonderwijs (16 - 8 weken) 25

26 Wat zijn de mogelijkheden bij doorstroom bachelor naar masteropleiding? Doorgaan met studeren : –Wetenschappelijke stage en/of keuzeonderwijs –Coschappen Tijdelijk stoppen : uitschrijven –Studieduur en studiefinanciering stopt dan 26

27 Bachelordiploma aanvragen / Uitschrijven Als je 180 ECS hebt, kun je - elke maand - je bachelordiploma aanvragen Als je het bachelordiploma hebt aangevraagd, kun je je uitschrijven als bachelorstudent per laatste van diezelfde maand (per 31/7, 31/8, 30/9 etc.) 27

28 Wanneer kun je je voor de master inschrijven? Inschrijven kan - alleen bij start van de master geneeskunde – per 1 e van elke maand. (Voorwaarde: bachelordiploma is aangevraagd/behaald) Let wel, inschrijven is niet mogelijk met terugwerkende kracht en moet dus altijd vόόr de 1 e van de maand waarin je ingeschreven wilt staan.

29 Inschrijven per 1 augustus 2015 Als je je per 1 augustus 2015 hebt ingeschreven als masterstudent en je wilt ingeschreven blijven, dan schrijf je je wéér in per 1 september 2015 (voor het nieuwe collegejaar 2015-2016). Heb je je ingeschreven per 1 augustus 2015 en je wilt niet starten met je master in 2015-2016 dan schrijf je je niet (weer) in per 1 september 2015. –Let wel, je kunt je dan pas weer inschrijven per 1 september 2016. –Je behoudt de status van masterstudent - gestart binnen studiejaar 2014-2015 - met (eventueel) behoud van recht op studiefinanciering. 29

30 Samengevat 1.180 ECS in VU-net 2.Bachelordiploma aanvragen 3.Uitschrijven in Studielink als bachelorstudent 4.Inschrijven als masterstudent in Studielink (en VU-net) 5.Altijd herinschrijven per 1 september

31 Zie ook: www.med.vu.nl ‘Voorafgaand aan de masterfase’ Intake In- en uitschrijven in Studielink Inschrijven als je met de masteropleiding begint 31

32 Met wie kan ik contact opnemen? Masterinloopspreekuur:Elke maandag 15:00 – 17:00 uur kamer D126 (MF) Email:master.info@vumc.nlmaster.info@vumc.nl Telefoon: 020 – 444 8338 32

33 VRAGEN? 33


Download ppt "2e Informatiebijeenkomst Masteropleiding Donderdag 22 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google