De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderrechten in actie UNICEF Nederland 20 november 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderrechten in actie UNICEF Nederland 20 november 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Kinderrechten in actie UNICEF Nederland 20 november 2013
Welkom bij

2 UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund
- Op de foto ziet u een meisje in een ziekenhuis in het Bo District in Sierra Leone. Ze krijgt een vaccinatie tegen o.a. difterie, tetanus en hepatitus B. Vaccinaties zijn een belangrijk middel in de strijd tegen kindersterfte, bijvoorbeeld in Sierra Leone. De kindersterfte in het West-Afrikaanse land is een van de hoogste ter wereld. De overheid wil dit veranderen en geeft sinds kort alle zwangere vrouwen en kinderen tot vijf jaar gratis basiszorg. UNICEF ondersteunt dit initiatief. - Wereldwijd neemt de kindersterfte af, toch is die nog onnodig hoog: 6,6 miljoen kinderen gingen vorig jaar voor hun vijfde verjaardag dood. Bijna tweederde van deze sterfgevallen was te voorkomen. - Veel kinderen sterven ieder jaar nog door ziektes als longontsteking, diarree, malaria of ze gaan dood aan de gevolgen van hiv en aids. Ook slechte hygiënische omstandigheden zijn een groot gevaar voor de gezondheid van kinderen. In veel landen is een gebrek aan veilig drinkwater en goede toiletten de oorzaak dat kinderen overlijden aan diarree. Op preventief gebied doet UNICEF o.a. het volgende: voorlichting over het belang van borstvoeding, goede hygiëne, hiv en aids en het belang van goede voeding. Ook helpt UNICEF regeringen met het opzetten van medische zorg en medische opleidingen en ondersteunen wij grootschalige vaccinatiecampagnes zoals in Sierra Leone. Sinds 1980 steeg het percentage kinderen dat is ingeënt tegen de belangrijkste kinderziektes van minder dan tien procent naar tachtig procent. Meer informatie: gezondheidszorg.aspx 2

3 Malala: "Laat ons boeken en pennen oppakken, het zijn de meest krachtige wapens. Een kind, een leraar, een pen en een boek. Dat zijn de dingen die de wereld kunnen veranderen." Unite for children VN-Kinderrechtenorganisatie Sinds de Tweede Wereldoorlog Altijd en overal voor alle kinderen 190 landen, ook in Nederland Kinderrechtenverdrag als basis De naam UNICEF staat voor United Nations International Children’s Emergency Fund UNICEF werkt wereldwijd als enige kinderrechtenorganisatie in opdracht van Verenigde Naties. UNICEF is na de Tweede Wereldoorlog. opgericht om kinderen die slachtoffer waren van de oorlog te helpen. Tegenwoordig is UNICEF actief in 190 landen. In de geïndustrialiseerde landen (36) vragen onze Nationale Comités om geld en steun, waarmee we hulpprogramma’s in ontwikkelingslanden (circa 155) kunnen realiseren. We zijn er voor alle kinderen en maken geen onderscheid naar ras, geloof, nationaliteit of politieke gezindheid. Structurele hulp omdat UNICEF in elk land aanwezig is, er al is wanneer er een oorlog of ramp zich voordoet, maar ook blijft! Het Verdrag voor de Rechten van het kind vormt de basis van ons werk. We zijn de bewaker van het verdrag dat door bijna alle landen is geratificeerd. In opdracht van de VN zien wij toe of landen de rechten van kinderen respecteren en naleven. Ons werk doen we onder het motto: Unite for children We hebben de overtuiging dat we samen een betere wereld voor kinderen kunnen realiseren (met overheden, met onze partners, donateur, vrijwilligers en ook kinderen) Meer informatie: 3

4 UNICEF: wie zijn wij? VN-Kinderrechtenorganisatie
Sinds de Tweede Wereldoorlog Altijd en overal voor alle kinderen 190 landen, ook in Nederland Kinderrechtenverdrag als basis De naam UNICEF staat voor United Nations International Children’s Emergency Fund UNICEF werkt wereldwijd als enige kinderrechtenorganisatie in opdracht van Verenigde Naties. UNICEF is na de Tweede Wereldoorlog. opgericht om kinderen die slachtoffer waren van de oorlog te helpen. Tegenwoordig is UNICEF actief in 190 landen. In de geïndustrialiseerde landen (36) vragen onze Nationale Comités om geld en steun, waarmee we hulpprogramma’s in ontwikkelingslanden (circa 155) kunnen realiseren. We zijn er voor alle kinderen en maken geen onderscheid naar ras, geloof, nationaliteit of politieke gezindheid. Structurele hulp omdat UNICEF in elk land aanwezig is, er al is wanneer er een oorlog of ramp zich voordoet, maar ook blijft! Het Verdrag voor de Rechten van het kind vormt de basis van ons werk. We zijn de bewaker van het verdrag dat door bijna alle landen is geratificeerd. In opdracht van de VN zien wij toe of landen de rechten van kinderen respecteren en naleven. Ons werk doen we onder het motto: Unite for children We hebben de overtuiging dat we samen een betere wereld voor kinderen kunnen realiseren (met overheden, met onze partners, donateur, vrijwilligers en ook kinderen) Meer informatie: 4

5 Wat doet UNICEF We verlenen noodhulp ( Syrië / Filipijnen)
Zorgen voor schoon drinkwater Voedsel Medische zorg Beschermen zwakkere kinderen Geven voorlichting over hygiëne en zorg Fondsenwerving en communicatie Stimuleren onderwijs - Op de foto ziet u een meisje in een ziekenhuis in het Bo District in Sierra Leone. Ze krijgt een vaccinatie tegen o.a. difterie, tetanus en hepatitus B. Vaccinaties zijn een belangrijk middel in de strijd tegen kindersterfte, bijvoorbeeld in Sierra Leone. De kindersterfte in het West-Afrikaanse land is een van de hoogste ter wereld. De overheid wil dit veranderen en geeft sinds kort alle zwangere vrouwen en kinderen tot vijf jaar gratis basiszorg. UNICEF ondersteunt dit initiatief. - Wereldwijd neemt de kindersterfte af, toch is die nog onnodig hoog: 6,6 miljoen kinderen gingen vorig jaar voor hun vijfde verjaardag dood. Bijna tweederde van deze sterfgevallen was te voorkomen. - Veel kinderen sterven ieder jaar nog door ziektes als longontsteking, diarree, malaria of ze gaan dood aan de gevolgen van hiv en aids. Ook slechte hygiënische omstandigheden zijn een groot gevaar voor de gezondheid van kinderen. In veel landen is een gebrek aan veilig drinkwater en goede toiletten de oorzaak dat kinderen overlijden aan diarree. Op preventief gebied doet UNICEF o.a. het volgende: voorlichting over het belang van borstvoeding, goede hygiëne, hiv en aids en het belang van goede voeding. Ook helpt UNICEF regeringen met het opzetten van medische zorg en medische opleidingen en ondersteunen wij grootschalige vaccinatiecampagnes zoals in Sierra Leone. Sinds 1980 steeg het percentage kinderen dat is ingeënt tegen de belangrijkste kinderziektes van minder dan tien procent naar tachtig procent. Meer informatie: gezondheidszorg.aspx 5

6 VN Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK)
Meest populair: geldt in bijna alle landen Niet Somalië, Verenigde Staten, Zuid Soedan In Nederland sinds 1995 54 artikelen Somalië en VS hebben wel getekend maar niet geratificeerd!! Somalië: mei en VS: febr 1995 Lijst van controversiële onderwerpen: ongeboren kind, kindsoldaten, kinderarbeid, adoptie. Problemen in Nederland Problemen wereldwijd

7 Waarom IVRK zo belangrijk?
Geeft regels over hoe we met kinderen moeten omgaan en is de basis voor het werk van UNICEF Somalië en VS hebben wel getekend maar niet geratificeerd!! Somalië: mei en VS: febr 1995 Lijst van controversiële onderwerpen: ongeboren kind, kindsoldaten, kinderarbeid, adoptie. Problemen in Nederland Problemen wereldwijd

8 Wat staat er in het Verdrag?
4 groepen rechten Voorzieningen (school, speelruimte, gezondheidzorg) Bescherming (kinderarbeid, geweld, seksuele uitbuiting) Participatie (mening, vrienden maken, informatie krijgen, godsdienst) Kwetsbare groepen kinderen (asielzoekers, in aanraking met politie, gehandicapte kinderen, kinderen zonder ouderlijke zorg) Hoewel alle rechten van kinderen even belangrijk zijn, wordt er meestal wel een verdeling gemaakt in soorten rechten: Voorzieningenrechten Deze verwijzen naar dingen, diensten en voorzieningen, die kinderen nodig hebben om in de best mogelijke omstandigheden op te groeien. Zoals onderwijs, gezondheidszorg, eten en drinken en een veilige plek om te leven en spelen. Beschermingsrechten Deze rechten moeten kinderen en jongeren beschermen tegen gedrag of leefomstandigheden die schadelijk zijn voor hun ontwikkeling of welzijn. Bijvoorbeeld het recht op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. Participatierechten Dit zijn rechten waarmee kinderen en jongeren voor zichzelf op kunnen komen en mee kunnen praten of beslissen over kwesties die met hen te maken hebben. Zoals het recht van kinderen om gehoord te worden (bijvoorbeeld door een rechter) in zaken die belangrijk voor hen zijn (bij- voorbeeld bij scheiding van ouders), het recht op vrije meningsuiting, op vrijheid van gedachten en godsdienst en het recht op toegang tot informatie uit verschillende bronnen Kwetsbare groepen kinderen Er zijn rechten die gelden voor extra kwetsbare groepen kinderen. Deze vallen ook onder beschermingsrechten artikelen uit het Verdrag voor de Rechten van het Kind die aandacht vragen voor bepaalde groepen kinderen zoals vluchtelingenkinderen of kinderen met een handicap 8

9 De basis van het Verdrag
4 belangrijkste basisregels: Geen kind mag gediscrimineerd worden Het belang van het kind staat voorop Ieder kind heeft recht op leven en ontwikkeling Kinderen moeten kunnen participeren Je kunt aan het einde van deze workshop nog even een samenvatting van de vier belangrijkste rechten / basisregels geven. Zie sheet. 9

10 Voor de slimmerds Hoeveel jaar bestaat het VN Kinderrechtenverdrag?
Dit jaar, 2014, bestaat het kinderrechtenverdrag 25 jaar. Wij vinden dat natuurlijk erg belangrijk en bij een verjaardag hoort natuurlijk een feestje! Daarom organiseren we rond 20 november een speciale week waarin kinderrechten centraal staan. Hou daarvoor de website in de gaten. 10

11 Onderwijs voor Meisjes
56 miljoen kinderen gaan niet naar school, waarvan 32 miljoen meisjes zijn 10 miljoen kinderen in Nigeria gaan niet naar school en 5 miljoen in Pakistan 250 miljoen kinderen krijgen zulk slecht onderwijs dat ze nog steeds niet leren lezen en schrijven Dit jaar, 2014, bestaat het kinderrechtenverdrag 25 jaar. Wij vinden dat natuurlijk erg belangrijk en bij een verjaardag hoort natuurlijk een feestje! Daarom organiseren we rond 20 november een speciale week waarin kinderrechten centraal staan. Hou daarvoor de website in de gaten. 11

12 Meisjes zoals Malala De helft van alle kinderen die niet naar school gaan spreekt niet de officiele schooltaal Wereldwijd gaat maar de helft van alle kinderen naar de kleuterschool en in arme landen is dit zelfs 1 op de 6 kinderen Dit jaar, 2014, bestaat het kinderrechtenverdrag 25 jaar. Wij vinden dat natuurlijk erg belangrijk en bij een verjaardag hoort natuurlijk een feestje! Daarom organiseren we rond 20 november een speciale week waarin kinderrechten centraal staan. Hou daarvoor de website in de gaten. 12

13 Armoede tegengaan Onderwijs is de manier om armoede tegen te gaan
68% van de kinderen van moeders die naar school zijn gegaan zijn gevaccineerd, ten opzichte van 19% van moeders die dat niet hebben gedaan Ook de kans om chronisch ondervoed te raken is veel kleiner! 1 jaar langer school betekent 10% meer inkomen Dit jaar, 2014, bestaat het kinderrechtenverdrag 25 jaar. Wij vinden dat natuurlijk erg belangrijk en bij een verjaardag hoort natuurlijk een feestje! Daarom organiseren we rond 20 november een speciale week waarin kinderrechten centraal staan. Hou daarvoor de website in de gaten. 13

14 Wat doet UNICEF? Samen met de regering werken aan een goed onderwijssysteem, bijvoorbeeld scholen bouwen goede lesmaterialen maken hulp aan leerkrachten pleiten voor gratis scholen meer meisjes naar school Dit jaar, 2014, bestaat het kinderrechtenverdrag 25 jaar. Wij vinden dat natuurlijk erg belangrijk en bij een verjaardag hoort natuurlijk een feestje! Daarom organiseren we rond 20 november een speciale week waarin kinderrechten centraal staan. Hou daarvoor de website in de gaten. 14

15 Hero for Zero Dit jaar, 2014, bestaat het kinderrechtenverdrag 25 jaar. Wij vinden dat natuurlijk erg belangrijk en bij een verjaardag hoort natuurlijk een feestje! Daarom organiseren we rond 20 november een speciale week waarin kinderrechten centraal staan. Hou daarvoor de website in de gaten. 15

16 Wat kun jij doen? Speel Copa Copa Doe mee aan de UNICEF Talent Battle
Loop een UNICEF MaS Geef je op voor het Kinderrechten debattoernooi UNICEF jongerenpanel Hou een Hero for Zero actie Ook jij kan je inzetten voor UNICEF. Bezoek eens Daar vind je alle projecten en activiteiten die speciaal zijn gericht op jongeren. Zo kun je bijvoorbeeld: Meespelen met Copa Copa: Als in juni het WK voetbal in Brazilië begint, juichen jongeren van over de hele wereld hun land naar de Copa Do Mundo. Maar niet ver van de megastadions leven 8 miljoen Braziliaanse jongeren in armoede. Ze hebben vaak niet eens een plek om te sporten of spelen. Door mee te spelen met Copa Copa helpen jongeren hun leeftijdgenoten in Brazilië bij het opkomen van hun rechten, bijvoorbeeld het recht op sport. Check UNICEF Talent Battle: we zoeken (school)bandjes die hun muzikale talent willen inzetten voor UNICEF. Jij maakt kans om te schitterende op één van de poppodia’s en ondertussen vraag je aandacht voor de campagne van UNICEF. Een win-win situatie dus! Je kan ook je Maatschappelijke Stage voor UNICEF doen. Meer informatie kun je op de regionale websites van UNICEF vinden. Vind je het leuk om te debatteren of wil je net als Younes de troonrede voor de jeugd voordragen in de ridderzaal? (Zie foto). Dan kun je meedoen aan het UNICEF Kinderrechten debattoernooi. Meer informatie daarover vind je op Ook zoeken we elk jaar 10 jongeren die een heel jaar met ons willen meedenken en doen. Vind je dat interessant? Meld je dan aan voor het UNICEF jongerenpanel door een mailtje te sturen naar 16

17 Meer info: www.unicef.nl/jongeren
Meer informatie over kinderrechten is te vinden via en 17

18

19 Resultaten 2012 UNICEF heeft in 2012 aan 286 humanitaire situaties meegewerkt in 79 landen. UNICEF doet dit niet alleen; in 2012 werkte UNICEF samen met 1248 partners. Daarbij zijn onder andere de volgende resultaten bereikt: Meer dan 2,11 miljoen ernstig ondervoede kinderen onder de 5 jaar zijn behandeld met therapeutische voeding. 43,8 miljoen kinderen tussen de 6 maanden en 15 jaar zijn ingeënt tegen mazelen. 2,13 miljoen gezinnen ontvingen geïmpregneerde muskietennetten. 18,8 miljoen mensen kregen toegang tot veilig drinkwater. 7,8 miljoen mensen kregen toegang tot wc's en sanitaire voorzieningen, waarvan 2,81 kinderen werden bereikt met sanitatie op scholen.

20 3,56 miljoen schoolgaande kinderen en adolescenten konden formeel en niet-formeel onderwijs volgen -onder andere in tijdelijke scholen, waar kinderen ook veilig konden spelen. 2,33 miljoen zwangere vrouwen hebben toegang gekregen tot hiv en aids preventie, zorg en behandeling. Meer dan 1 miljoen kinderen hebben toegang gekregen tot een veilige plek in de gemeenschap om te spelen en te leren. Meer dan 19,800 kinderen die hun familie kwijt waren - waarvan ex-kindsoldaten, zijn herenigd met hun families.


Download ppt "Kinderrechten in actie UNICEF Nederland 20 november 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google