De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De cultuur van MBO College Zuid

Verwante presentaties


Presentatie over: "De cultuur van MBO College Zuid"— Transcript van de presentatie:

1 De cultuur van MBO College Zuid

2 De kernwaarden van het ROCvA
Aandacht Ambitie Betrouwbaar Daadkracht Prettig Refereren aan studiedag 7 februari met Marc van Eck. MBO College Zuid is onderdeel van flowamsterdam. De pay-off van flowamsterdam is ontmoet, ontdek, ontwikkel. In onze communicatie naar buiten zullen we dat in gezamenlijkheid met de plint ook uitdragen. MBO College Zuid profileert zich met het flowconcept.

3 Kernwaarden MBO College Zuid
Aandacht We hebben aandacht voor elkaar, onze studenten en onze relaties in werkveld en onderwijs Ambitie We stemmen af op het werkveld en gaan op zoek naar relevante relaties die het onderwijs versterken en aantrekkelijker maken. We kijken over de landsgrenzen heen. We gaan competitie en wedijver niet uit de weg, we halen het beste uit onze studenten en belonen dat. De beroepspraktijk is zichtbaar in de school. Ondernemerschap en innovatie zijn onderdeel van het onderwijsprogramma. MBO College Zuid heeft er invulling aan gegeven.

4 Kernwaarden MBO College Zuid
Betrouwbaar Ons onderwijsprogramma en de (studie)begeleiding zijn erop gericht de student optimale garantie te bieden voor een succesvolle carrière in het door hem/haar gekozen beroep of opleiding

5 Kernwaarden Daadkracht Prettig
In MBO College Zuid zijn we helder over de koers die we voorstaan, houden we ons aan de afgesproken kaders en checken we of we doen wat we zeggen. We staan voor kwaliteit, nemen kritiek serieus, durven grenzen op te zoeken en zijn bereid op basis van argumentatie de koers bij te stellen of aan te passen. Prettig Het is leuk om in MBO College Zuid te zijn, Studenten en medewerkers voelen zich welkom, veilig en geborgen, zijn er thuis. Binnen MBO College Zuid ontmoeten we elkaar graag, formeel en informeel.

6 Kernwaarden zijn zichtbaar in
Kernwaarden moet je zien, voelen, proeven, ervaren, beleven. Kernwaarden zitten in de genen van management, staf, docenten, ondersteuners en studenten Kernwaarden zijn zichtbaar in Gedrag en handelen Kernwaarden worden concreet in Managementcontract Jaarplan MBO College Teamplan Kernwaarden zijn ook zichtbaar in facilitaire zaken, hospitality, catering, servicebalie etc. Gastvrije en gezonde school.

7 Gedrag en handelen Voorbeelden:
We zijn benaderbaar en toegankelijk. Staan open voor elkaar, tonen belangstelling en geven anderen ruimte We geven elkaar complimenten maar spreken elkaar ook aan op gedrag We geven het goede voorbeeld De lessen beginnen op tijd de praktijk is zichtbaar in de school De student is onze klant De studiewijzer is leesbaar Klachten worden gehoord en snel opgepakt Dit zijn voorbeelden van gedrag en handelen opgehaald uit diverse bijeenkomsten en overleggen. Ook met studenten. Hier komt nog een vervolg op.

8 Gedrag en handelen Voorbeelden We zijn loyaal We waarderen initiatief
Komen afspraken na Cultuur in beroepspraktijk = cultuur in de lessen we dragen bij aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit We staan open voor kritiek, durven feedback te vragen ook aan studenten. We zijn eerlijk in onze voorlichting en komen beloftes na We leggen de lat hoog, ambitie, competitie, discipline dragen we uit in het onderwijs We zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het werkveld

9 Gedrag en handelen Voorbeelden:
We onderhouden actief relaties met het werkveld We vieren onze successen samen Intake en aannamebeleid doen recht aan de student en aan de kwaliteitseisen van de opleiding We houden van ja en, in plaats van ja maar Passie is een belangrijke drijfveer We durven over de grenzen van onze eigen opleiding te kijken We gaan op zoek naar samenwerkingsvormen met andere opleidingen. We zijn niet bang voor nieuwe initiatieven, houden van innovatie MBO College Zuid is onze school en daar zijn we trots op

10 Een samenvatting voor de studenten
We houden het in en om de school netjes en schoon We spreken elkaar aan op gedrag We zorgen samen voor een veilig en prettig schoolklimaat We halen het beste uit ons zelf We zijn trots op onze school Voor de studenten hebben we geprobeerd onze kernwaarden en dat wat we voor staan samen te vatten in 5 punten. Die uiteraard ook voor de medewerkers gelden.

11 In teamplan en jaarplan
Door invullen van 4 P’s Positioneren Profileren Presteren Professionaliseren

12 MBO College Zuid Positioneren Professionaliseren
Staat voor kwalitatief goed onderwijs, dat voldoet aan de normen van de inspectie en dat door regelmatig te houden tevredenheidsonderzoeken getoetst wordt door studenten, docenten en werkveld. MBO College Zuid levert studenten af die optimaal zijn voorbereid op werk of een vervolgstudie. Professionaliseren Binnen het HR beleid van MBO College Zuid heeft professionalisering niet alleen tot doel vakkennis en vaardigheden van medewerkers te vergroten en te verbeteren, maar ook de eigen ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Daarnaast is er aandacht voor een gezonde balans tussen prive en werk. De 4 p’s zie je terug in de concrete doelen als het gaat om: toezichtkader inspectie en prestatiebox (onderwijsrendement, tevredenheid en bedrijfsvoering = financiën, ziekteverzuim etc). Er zijn doelen per MBO College en elke team formuleert eigen afgeleide doelen en acties om ze te halen.

13 MBO College Zuid Profileren Presteren
MBO College Zuid profileert zich met het concept flowamsterdam. Beroepspraktijk en onderwijs zijn met elkaar verweven. We gaan allianties aan met onze buren en het werkveld en volgen de ontwikkelingen in de maatschappij en in het vakgebied op de voet. We stellen onze studenten en hun leerloopbaan centraal. We zijn niet bang voor vernieuwing en het samen met het werkveld uitproberen van nieuwe vormen van onderwijs. Presteren Streeft voortdurend naar verbetering van onderwijskwaliteit en rendement. De begroting is op orde en de exploitatie sluitend. Teams zijn integraal verantwoordelijk voor zowel het succes van de studenten als de eigen bedrijfsvoering. Elke medewerker is zich bewust van zijn/haar eigen bijdrage en verantwoordelijkheid Niet functioneren of onderpresteren wordt besproken en aangepakt. Het succes van MBO College Zuid is een zaak van iedereen D

14 Missie van jullie team Wat wordt de slogan, het motto van jullie team het komend schooljaar ( ) Verwoord dat in maximaal 3 zinnen. Welk beeld past daar bij?

15 En wat doen jullie de vragen: Wie zijn jouw klanten
Wat is jouw individuele bijdrage Wat is jullie bijdrage als ondersteunende dienst Hoe kunnen we samenwerken Hoe leg je vast wat je afspreekt Hoe controleer je of je nog doet wat je hebt gezegd

16 Hoe verder? Levend houden kernwaarden Hoe en waar agenderen
Plan van aanpak, wie denkt mee Benadering verschillende doelgroepen


Download ppt "De cultuur van MBO College Zuid"

Verwante presentaties


Ads door Google