De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De relatie tussen Business- en Informatie Planning en enterprise-architectuur Danny Greefhorst

Verwante presentaties


Presentatie over: "De relatie tussen Business- en Informatie Planning en enterprise-architectuur Danny Greefhorst"— Transcript van de presentatie:

1 De relatie tussen Business- en Informatie Planning en enterprise-architectuur Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl

2 Agenda Korte inleiding TOGAF Relatie tussen TOGAF en: – Novius Business Empowerment Framework – Novius Business- en Informatie Planning methode – Novius Architectuur Raamwerk Discussie aan de hand van stellingen 2

3 Over mijzelf 1991- 1995: Informatica, Universiteit Utrecht 1995-2001: Researcher, Software Engineering Research Centre 2001-2006: IT-Architect, IBM 2006-2007: Consultant, Yellowtail 2008-nu: Directeur/consultant, ArchiXL

4 TOGAF 4 Leveranciersonafhankelijke standaard Gebaseerd op praktijkervaringen Een uitgebreide, breed toepasbare methode Breed geadopteerd in de markt Publiek beschikbaar Aanpasbaar aan organisatiecontext Complementair aan andere raamwerken Beheerd door The Open Group

5 Architecture Development Method 5 Bepalen processen en besturing Bepalen organisatie en team Aanpassen methode aan context Implementeren tools Bepalen processen en besturing Bepalen organisatie en team Aanpassen methode aan context Implementeren tools Vaststellen belanghebbenden Analyseren doelen, uitgangspunten Vaststellen veranderbereidheid Opstellen architectuurprincipes Opstellen architectuurvisie Opstellen plan van aanpak Vaststellen belanghebbenden Analyseren doelen, uitgangspunten Vaststellen veranderbereidheid Opstellen architectuurprincipes Opstellen architectuurvisie Opstellen plan van aanpak Verzamelen referentiemodellen Vaststellen huidige situatie Bepalen gewenste situatie Bepalen gewenste veranderingen Valideren en reviewen Verzamelen referentiemodellen Vaststellen huidige situatie Bepalen gewenste situatie Bepalen gewenste veranderingen Valideren en reviewen Begrijpen organisatiecontext Groeperen gewenste veranderingen Bepalen afhankelijkheden Opstellen implementatiestrategie Opstellen roadmap met initiatieven Begrijpen organisatiecontext Groeperen gewenste veranderingen Bepalen afhankelijkheden Opstellen implementatiestrategie Opstellen roadmap met initiatieven Bepalen kosten+baten van initiatieven Inschatten noodzakelijke tijd+capaciteit Prioriteren initiatieven Opstellen implementatieplan Bepalen kosten+baten van initiatieven Inschatten noodzakelijke tijd+capaciteit Prioriteren initiatieven Opstellen implementatieplan Begeleiden opstart van initiatieven Opstellen eisen aan initiatieven Begeleiden en adviseren initiatieven Toetsen producten aan opgestelde eisen Documenteren van resultaten Begeleiden opstart van initiatieven Opstellen eisen aan initiatieven Begeleiden en adviseren initiatieven Toetsen producten aan opgestelde eisen Documenteren van resultaten Vastleggen eisen en prioriteiten Analyseren impact van nieuwe eisen Vastleggen eisen en prioriteiten Analyseren impact van nieuwe eisen Bewaken risico’s en nemen maatregelen Signaleren interne+externe veranderingen Analyseren veranderingen Formuleren aanbevelingen Aanbrengen wijzigingen in architectuur Bewaken risico’s en nemen maatregelen Signaleren interne+externe veranderingen Analyseren veranderingen Formuleren aanbevelingen Aanbrengen wijzigingen in architectuur

6 Technieken 6 Architecture principles Stakeholder management Architecture patterns Business scenarios Gap analysisMigration planning techniques Business transformation readiness assessment Risk management Capability based planning Interoperability requirements

7 Content Metamodel 7

8 SA Relatie TOGAF met Business Empowerment Framework 8 EA TOGAF capability architecture capability architecture segment architecture segment architecture strategic architecture strategic architecture

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15 VerkenningsfaseOntwikkelfaseOverdrachtfase Aanleiding en doelen Situatieschets Inventarisatie beschikbaar materiaal Keuze voor inhoud en resultaat Vaststelling werkpakketten Stakeholderanalyse Aanpak Organisatie Meting beschikbaar verandervermogen Inschatting benodigd verandervermogen Bijstelling ambitie en/of maatregelen Onderzoek belemmerde structuren of relaties Plan maatregelen Implementeer (deel) maatregelen Opstellen Haalbaarheidsplan Opstellen Plan van Aanpak Expliciet maken van de strategie Formuleren van uitgangspunten In kaart brengen huidige situatie (architectuur) Ontwerpen gewenste situatie (architectuur) Formuleren actiepunten Clusteren van actiepunten tot projecten Definieren te prioriteren projecten Prioriteren van de projecten Opstellen van de veranderkalender Betrek de juiste stakeholders Opbouwen van verandercompetenties Nemen en/of bijsturen van maatregelen Goedkeuring opdrachtgever Overdragen architecturen aan architectuurfunctie Overdragen veranderportfolio en planning Overdragen verandering aan directie / MT Nieuwe competenties in staande organisatie onderbrengen Eventuele tijdelijke maatregelen omzetten in structurele maatregelen Decharge projectteam

16 16 VerkenningsfaseOntwikkelfaseOverdrachtfase Aanleiding en doelen Situatieschets Inventarisatie beschikbaar materiaal Keuze voor inhoud en resultaat Vaststelling werkpakketten Stakeholderanalyse Aanpak Organisatie Meting beschikbaar verandervermogen Inschatting benodigd verandervermogen Bijstelling ambitie en/of maatregelen Onderzoek belemmerde structuren of relaties Plan maatregelen Implementeer (deel) maatregelen Opstellen Haalbaarheidsplan Opstellen Plan van Aanpak Expliciet maken van de strategie Formuleren van uitgangspunten In kaart brengen huidige situatie (architectuur) Ontwerpen gewenste situatie (architectuur) Formuleren actiepunten Clusteren van actiepunten tot projecten Definieren te prioriteren projecten Prioriteren van de projecten Opstellen van de veranderkalender Betrek de juiste stakeholders Opbouwen van verandercompetenties Nemen en/of bijsturen van maatregelen Goedkeuring opdrachtgever Overdragen architecturen aan architectuurfunctie Overdragen veranderportfolio en planning Overdragen verandering aan directie / MT Nieuwe competenties in staande organisatie onderbrengen Eventuele tijdelijke maatregelen omzetten in structurele maatregelen Decharge projectteam

17 Relatie TOGAF content model met Novius Architectuur Methode 17 Bedrijfsarchitectuur Producten / diensten Proces en organisatie Informatie voorziening Informatie- technologie BedrijfsfunctiesProcessenMensen / Organisatie Besturing Objecten / GegevensInfo-domeinen / ApplicatiesTechnische infrastructuurMarkten / KlantenProducten / DienstenDistributiekanalen Media Applicatie-infrastructuur Services Applicatiecomponenten Berichten product function org. unit business service IS service platform service application componen t technology componen t driver goal objective principle assumption constraint requirement gap capability work package process event control actor role contract service quality location data entity data componen t

18 Stellingen 1.Het opstellen van een enterprise-architectuur is alleen nuttig in de context van een Business & Informatie Planning traject 2.TOGAF is ook prima bruikbaar als methode voor Business & Informatie Planning 3.TOGAF kan ook prima worden gebruikt als stappenplan voor de Novius Architectuur Methode 18

19 Vragen? 19


Download ppt "De relatie tussen Business- en Informatie Planning en enterprise-architectuur Danny Greefhorst"

Verwante presentaties


Ads door Google