De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(zie werkpakket 2, bijlagerapport 5

Verwante presentaties


Presentatie over: "(zie werkpakket 2, bijlagerapport 5"— Transcript van de presentatie:

1 (zie werkpakket 2, bijlagerapport 5
Sturing en actoren Instrument 4 (zie werkpakket 2, bijlagerapport 5

2 Actorenanalyse De voornaamste rol van de actoranalyse is de voorbereiding op de selectie van de deelnemers aan de transitiearena. De actoranalyse hangt ook samen met de systeemanalyse: uit de actoranalyse volgt welke partijen relevant zijn om te interviewen, uit de systeemanalyse een afbakening van de opgave. De aanpak verschilt van andere actoranalyse-methoden doordat de clustering van actoren is gebaseerd op competenties en perspectieven in plaats van belangen en middelen. De actoren worden benaderd als individuen, niet als vertegenwoordigers van organisaties. Allereerst wordt een lijst met alle betrokken actoren opgesteld met behulp van suggesties uit het transitie team en de informatie voortgekomen uit de systeemanalyse. De lijst kan vervolgens uitgebreid worden met behulp van de “sneeuwbal-methode”. Deze methode houdt in dat de reeds geïdentificeerde actoren gevraagd wordt om suggesties te doen voor anderen die voldoen aan de gewenste criteria, zodat deze actoren toegevoegd kunnen worden tot de lijst. Na de toepassing van de “sneeuwbal-methode” worden alle actoren op de lijst geclusterd in categorieën op basis van hun achtergrond, competenties en belangen. Een andere clustering is op basis van welk type macht ze kunnen uitoefenen: klassieke macht (de positie binnen de dominante hiërarchie), innovatieve macht (de kracht van vernieuwende ideeën) of transformatieve macht (partijen kunnen mobiliseren om nieuwe wegen in te slaan). Op basis van de indeling kan een inschatting gemaakt worden welke actoren wanneer relevant zijn, en of er actoren met bepaalde eigenschappen missen. Idealiter zijn de deelnemers aan de transitiearena koplopers die creativiteit en inbeeldingsvermogen kunnen combineren met open staan voor ideeën van anderen en hierop voort te bouwen. In het geheel moet een transitiearena bestaan uit een mix van regime actoren (“resource holders”) en niche actoren (vernieuwers) en een diversiteit aan competenties en achtergronden bevatten. Mijlpaal: de gebiedsanalyse De systeemanalyse en actoranalyse vormen samen de gebiedsanalyse. In deze rapportage wordt een duidelijk overzicht gegeven van relevante inzichten en een scherpe analyse van de huidige situatie, hardnekkige problemen en uitdagingen voor de toekomst. Ook geeft het een breed overzicht van relevante actoren en wordt de feitelijke informatie aangevuld met persoonlijke perspectieven. De gebiedsanalyse vormt een gelijke kennisbasis en begrippenkader voor samenwerking tussen actoren met verschillende achtergronden. .

3 Sturingsvormen Instrument 3

4 Eindgebruikers aan zet
Koplopersmodel Uiteenlopende belangen en visies Participatiemodel Eindgebruikers aan zet Privaat aan zet Beperkte directe invloed gemeente Grote directe invloed gemeente Publiek-privaat Overheid aan zet Eenduidige belangen en visies

5 Mate van participatie en betrokkenheid
samenwerken meebeslissen betrekken consulteren informeren participatie

6 Actoren, sturingsvorm en belangen
Participatiemodel Koplopersmodel Transitiemodel Overheid aan zet Privaat aan zet

7 Houding van actoren

8 Actoranalyse Welke actoren zijn relevant? Analyse
wie zijn direct belanghebbenden? wie worden beïnvloed? wie hebben (externe) invloed? wie laten een vernieuwende inbreng horen? Analyse belang vs macht vernieuwingskracht vs macht belangen en perspectieven

9 potentiële supporters & dwarsliggers
getroffenen spelers omstanders context bepalers Belang versus macht van stakeholders (bedrijven, organisaties, groepen, individuen) belang macht inspiratoren change-agents volgers potentiële supporters & dwarsliggers vernieuwings-kracht Vernieuwingskracht versus macht van betrokken individuen macht

10 getroffenen spelers omstanders context bepalers belang macht
Belang versus macht matrix Gebaseerd op Eden en Ackermann (1998: 122)

11 potentiële supporters & dwarsliggers
inspiratoren change-agents volgers potentiële supporters & dwarsliggers vernieuwingskracht macht Vernieuwingskracht versus macht matrix

12 (gedeelde) belangen en perspectieven


Download ppt "(zie werkpakket 2, bijlagerapport 5"

Verwante presentaties


Ads door Google