De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPENBARING AAN JOHANNES (3) WELKOM. Psalm 29: 1  Hemelingen, buigt u neer,  geeft de HERE kracht en eer,  geeft de HERE heerlijkheid,  looft zijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPENBARING AAN JOHANNES (3) WELKOM. Psalm 29: 1  Hemelingen, buigt u neer,  geeft de HERE kracht en eer,  geeft de HERE heerlijkheid,  looft zijn."— Transcript van de presentatie:

1 OPENBARING AAN JOHANNES (3) WELKOM

2 Psalm 29: 1  Hemelingen, buigt u neer,  geeft de HERE kracht en eer,  geeft de HERE heerlijkheid,  looft zijn naam en majesteit.  Looft Hem om zijn grote daden,  dient Hem in uw feestgewaden.  Komt u voor de HERE buigen,  hulde aan uw God betuigen.

3 Psalm 29: 2  Machtig is des HEREN stem,  wateren weerkaatsen hem.  Door de God der heerlijkheid  klinkt de donder wereldwijd.  Boven het geweld der meren  klinkt de sterke stem des HEREN,  want des HEREN stem is krachtig,  vol van luister, groots en machtig.

4 OPENBARING AAN JOHANNES GEBED

5 OPENBARING AAN JOHANNES Lezen: Openbaring 4.1-11

6 OPENBARING AAN JOHANNES Links de jaspis, rechts de smaragd

7 OPENBARING AAN JOHANNES Lezen: Openbaring 4.1-11 KERN: Openbaring 4:11 (NBV) ‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’

8 OPENBARING AAN JOHANNES  Opdracht 7 (blz. 15):  Dank voor de verschillende opmerkingen  Ik heb ze in vijf verschillende groepen ondergebracht  Je kunt van mening verschillen  bij een enkele geef ik commentaar  ik besef dat discussie niet goed mogelijk is  dus neem mijn commentaar maar voor wat u het waard vind  De vijf groepen:  Politiek en samenleving  Godsdienst en samenleving  Kerkverband – plaatselijke gemeente – individuele gelovige

9 OPENBARING AAN JOHANNES  Opdracht 7: Politiek + samenleving  homo-ambassadeurs  wet op gelijke behandeling - “weigerambtenaar”  Secularisatie – aanpassing aan samenleving  media + internet = wereld in huis

10 OPENBARING AAN JOHANNES  Opdracht 7: Godsdienst  Islam – geweld  Ieder zijn eigen geloof  Welvaartsevangelie (Joseph Prince)  sta in de genade en het gaat je goed

11 OPENBARING AAN JOHANNES  Opdracht 7: Kerkverband  Independentisme – synode – gemeente  Voorbeeld: een enkele kerk al vrouw in ambt  Commentaar - lees persoonlijke mening EJH  Geforceerde eenheid werkt independentisme in de hand  Roodeschool is niet Amsterdam is niet Maastricht  Synode-beslissingen geven antwoorden op problemen, maar blijken geen oplossingen te zijn  Liturgie > een hoogkerkelijke tendens, waar de vraag naar meer nabijheid was en is  Liturgie > meer variatie in formulieren, waar de vraag naar doel en functie onvoldoende gesteld werd

12 OPENBARING AAN JOHANNES  Opdracht 7: Gemeente  mogen we zonde nog zonde noemen  democratische gemeente – ieder inspraak – ruzie in de kerk  liefdeloosheid  traditionalisme – de dingen doen, zonder de levende inhoud  gebrek aan kennis  veranderingen gaan te snel  kerkverlating

13 OPENBARING AAN JOHANNES  Opdracht 7: Persoonlijk  welvaart – materialisme  gemakzucht – gezapigheid – het gaat toch goed zo  gebrek aan tijd voor kerkelijke activiteiten  inzet (beschikbaarheid ambtsdragers)  individualisme – egoïsme  persoonlijke ervaring belangrijk  secularisatie – wereldse levensstijl, -denken  zondagsontheiliging

14 OPENBARING AAN JOHANNES  Opdracht 7: aanvulling  Spiritualiteit  Gebed – verschraling  Leven in tegenwoordigheid van God

15 OPENBARING AAN JOHANNES  Opdracht 7: Welke weg wijst Christus?  Leef in mijn tegenwoordigheid  Hij wandelt tussen de kandelaren  Elke boodschap van een gemeente begint met zijn presentie.  Hoor naar het woord van de Geest  Hij spreekt de woorden van Christus  Elke boodschap van een gemeente eindigt met deze oproep.  Leef een leven vol aanbidding – Openbaring 4  Dat plaatst het leven het juiste perspectief – Openbaring 4:11

16 OPENBARING AAN JOHANNES  PS. De powerpoints staan op:  www.ejhempenius.com

17 OPENBARING AAN JOHANNES  BELANGRIJK = schema op blz. 17  3 x gezicht in de hemel  3 x 4 series zegels, bazuinen en schalen.  De eerste vier horen telkens bij elkaar  3 x 2 zegels, bazuinen en schalen.  De vijfde en de zesde horen bij elkaar  3 x de zevende  3 x een profetie in twee delen:  Wie kunnen bestaan voor God?  De noodzaak van profetie!  De twee steden

18 OPENBARING AAN JOHANNES  Opdracht 2 (blz 17):  Openbaring 4:5:  Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas.  Openbaring 8:5:  Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving.  Openbaring 11:19:  Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel.  Openbaring 16:18, 21  Er volgden bliksemschichten en groot geraas en donderslagen. Er kwam een zware aardbeving, zo zwaar - loodzware hagelstenen

19 OPENBARING AAN JOHANNES  Opdracht 8 (blz 18):  Even voor uzelf….

20 Psalm 29: 5  God, de HERE, troont voorgoed  op de grote watervloed.  Hij is Koning voor altijd,  ja, Hij heerst in eeuwigheid.  Want de HERE is almachtig,  maakt zijn volk zijn gunst deelachtig.  Hij schenkt kracht en op hun bede  zegent Hij zijn volk met vrede.


Download ppt "OPENBARING AAN JOHANNES (3) WELKOM. Psalm 29: 1  Hemelingen, buigt u neer,  geeft de HERE kracht en eer,  geeft de HERE heerlijkheid,  looft zijn."

Verwante presentaties


Ads door Google