De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPENBARING AAN JOHANNES (3)

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPENBARING AAN JOHANNES (3)"— Transcript van de presentatie:

1 OPENBARING AAN JOHANNES (3)
WELKOM

2 Psalm 29: 1 Hemelingen, buigt u neer, geeft de HERE kracht en eer,
geeft de HERE heerlijkheid, looft zijn naam en majesteit. Looft Hem om zijn grote daden, dient Hem in uw feestgewaden. Komt u voor de HERE buigen, hulde aan uw God betuigen.

3 Psalm 29: 2 Machtig is des HEREN stem, wateren weerkaatsen hem.
Door de God der heerlijkheid klinkt de donder wereldwijd. Boven het geweld der meren klinkt de sterke stem des HEREN, want des HEREN stem is krachtig, vol van luister, groots en machtig.

4 OPENBARING AAN JOHANNES
GEBED

5 OPENBARING AAN JOHANNES
Lezen: Openbaring

6 OPENBARING AAN JOHANNES
Links de jaspis, rechts de smaragd

7 OPENBARING AAN JOHANNES
Lezen: Openbaring KERN: Openbaring 4:11 (NBV) ‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’

8 OPENBARING AAN JOHANNES
Opdracht 7 (blz. 15): Dank voor de verschillende opmerkingen Ik heb ze in vijf verschillende groepen ondergebracht Je kunt van mening verschillen bij een enkele geef ik commentaar ik besef dat discussie niet goed mogelijk is dus neem mijn commentaar maar voor wat u het waard vind De vijf groepen: Politiek en samenleving Godsdienst en samenleving Kerkverband – plaatselijke gemeente – individuele gelovige

9 OPENBARING AAN JOHANNES
Opdracht 7: Politiek + samenleving homo-ambassadeurs wet op gelijke behandeling - “weigerambtenaar” Secularisatie – aanpassing aan samenleving media + internet = wereld in huis

10 OPENBARING AAN JOHANNES
Opdracht 7: Godsdienst Islam – geweld Ieder zijn eigen geloof Welvaartsevangelie (Joseph Prince) sta in de genade en het gaat je goed

11 OPENBARING AAN JOHANNES
Opdracht 7: Kerkverband Independentisme – synode – gemeente Voorbeeld: een enkele kerk al vrouw in ambt Commentaar - lees persoonlijke mening EJH Geforceerde eenheid werkt independentisme in de hand Roodeschool is niet Amsterdam is niet Maastricht Synode-beslissingen geven antwoorden op problemen, maar blijken geen oplossingen te zijn Liturgie > een hoogkerkelijke tendens, waar de vraag naar meer nabijheid was en is Liturgie > meer variatie in formulieren, waar de vraag naar doel en functie onvoldoende gesteld werd

12 OPENBARING AAN JOHANNES
Opdracht 7: Gemeente mogen we zonde nog zonde noemen democratische gemeente – ieder inspraak – ruzie in de kerk liefdeloosheid traditionalisme – de dingen doen, zonder de levende inhoud gebrek aan kennis veranderingen gaan te snel kerkverlating

13 OPENBARING AAN JOHANNES
Opdracht 7: Persoonlijk welvaart – materialisme gemakzucht – gezapigheid – het gaat toch goed zo gebrek aan tijd voor kerkelijke activiteiten inzet (beschikbaarheid ambtsdragers) individualisme – egoïsme persoonlijke ervaring belangrijk secularisatie – wereldse levensstijl, -denken zondagsontheiliging

14 OPENBARING AAN JOHANNES
Opdracht 7: aanvulling Spiritualiteit Gebed – verschraling Leven in tegenwoordigheid van God

15 OPENBARING AAN JOHANNES
Opdracht 7: Welke weg wijst Christus? Leef in mijn tegenwoordigheid Hij wandelt tussen de kandelaren Elke boodschap van een gemeente begint met zijn presentie. Hoor naar het woord van de Geest Hij spreekt de woorden van Christus Elke boodschap van een gemeente eindigt met deze oproep. Leef een leven vol aanbidding – Openbaring 4 Dat plaatst het leven het juiste perspectief – Openbaring 4:11

16 OPENBARING AAN JOHANNES
PS. De powerpoints staan op:

17 OPENBARING AAN JOHANNES
BELANGRIJK = schema op blz. 17 3 x gezicht in de hemel 3 x 4 series zegels, bazuinen en schalen. De eerste vier horen telkens bij elkaar 3 x 2 zegels, bazuinen en schalen. De vijfde en de zesde horen bij elkaar 3 x de zevende 3 x een profetie in twee delen: Wie kunnen bestaan voor God? De noodzaak van profetie! De twee steden

18 OPENBARING AAN JOHANNES
Opdracht 2 (blz 17): Openbaring 4:5: Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Openbaring 8:5: Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving. Openbaring 11:19: Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel. Openbaring 16:18, 21 Er volgden bliksemschichten en groot geraas en donderslagen. Er kwam een zware aardbeving, zo zwaar - loodzware hagelstenen

19 OPENBARING AAN JOHANNES
Opdracht 8 (blz 18): Even voor uzelf….

20 Psalm 29: 5 God, de HERE, troont voorgoed op de grote watervloed.
Hij is Koning voor altijd, ja, Hij heerst in eeuwigheid. Want de HERE is almachtig, maakt zijn volk zijn gunst deelachtig. Hij schenkt kracht en op hun bede zegent Hij zijn volk met vrede.


Download ppt "OPENBARING AAN JOHANNES (3)"

Verwante presentaties


Ads door Google