De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Luchttypen Agrimonietype Haagbeuktype Kastanjeknoptype Maskerbloemtype

Verwante presentaties


Presentatie over: "Luchttypen Agrimonietype Haagbeuktype Kastanjeknoptype Maskerbloemtype"— Transcript van de presentatie:

1 Luchttypen Agrimonietype Haagbeuktype Kastanjeknoptype Maskerbloemtype
Ratelpopuliertype Ruwe draviktype

2 Agrimonie Agrimonia eupatoria

3 Agrimonietype = schijnbaar opgewekt, rusteloos.
Problemen verbergend, een masker van vrolijkheid Negeert de donkere kant van het leven Ontwikkelt daarom compensatiegedrag: joviale en opgewekte verhalen Speelt voortdurend komedie Zijn voortdurend actief en komen niet tot rust Kunnen niet alleen zijn, gezelschap brengt afleiding. Daarom ruzie mijden Relativeert!! Een probleem = een probleempje Ontkent problemen Te snel vrolijk, meteen in euforische sfeer Onderdrukt problemen middels genotsmiddelen Neigingen zoals nagelbijten, haar plukken, zenuwtrekjes, wiebelen, …

4 Affirmaties Positieve gedachten voor het Agrimonietype om de werking van de Bachremedie behandeling te ondersteunen: Ik accepteer mijn problemen in plaats van ze weg te relativeren Ik ben wie ik ben en hoef me niet te verbergen achter mooie verhalen. … Positieve kwaliteiten:+ Opgewekt en vrolijk, positief ingesteld Gevoelens (openlijk) uiten, openhartig Relativeert gemakkelijk Vredestichter, vriendschap met iedereen tactvol

5 Haagbeuk Carpinus betulus

6 Haagbeuktype = vermoeid, uitgekeken zijn (dagelijkse taken)
Last niet kunnen dragen Een zwaar belast luchttype Voelt zich opgesloten in enge grenzen van het dage lijkse bestaan Mist geestelijke kracht om het stramien te doorbreken Totaal uitgeput voelen en tot niets meer in staat Slaagt er toch vaak in de taken te doen De gedwongen levenswijze maakt het luchttype zwaar vermoeid Ziet de dag als een berg, niets boeit nog Oorzaak is gebrek aan afwisseling, moeite om de problemen onder ogen te zien Rusteloosheid, mentale overbelasting, nerveuze uitputting. Twijfelt te gemakkelijk aan eigen mogelijkheden

7 Affirmaties Positieve gedachten voor het Haagbeuktype om de werking van de Bachremedie behandeling te ondersteunen: Ik voel mij elke dag wat meer gevuld met energie Ik vertrouw op mijn vaardigheden om er bovenop te geraken Ik bewandel nieuwe wegen op zoek naar vrijheid… Positieve kwaliteiten:+ Overtuigd van eigen kracht Levendig, vitaal, ziet perspectief. Spontaan. Houdt van afwisseling Zelfverzekerd

8 Kastanjeknop Aesculus hippocastanum

9 Kastanjeknoptype = dezelfde fouten makend, snel afgeleid
Gebrek aan concentratie, waardoor moeite met functioneren Onoplettend, onnauwkeurig in observeren Grote onverschilligheid, chaotische levenshouding Er met de gedachten niet bij zijn Niet lang dezelfde bezigheid kunnen doen Geen goede luisteraars Geen toekomstperspectieven Treuzelende houding, uitstellen, moeilijkheden voor zich uit duwen Geen goed geheugen Rijke fantasie Terugkerende klachten

10 Affirmaties Positieve gedachten voor het Kastanjeknoptype om de werking van de Bachremedie behandeling te ondersteunen: Ervaring is mijn beste leermeester Tijd en rust helpen me om tot een goede oplossing te komen Ik ontdek dat het leven veel te bieden heeft … Positieve kwaliteiten:+ Trekt lessen uit gemaakte fouten: positieve ervaringen Goede concentratie en opmerkzaamheid Ambitieus, leerproces Emotioneel en mentaal snel omschakelen

11 Maskerbloem Mimulus guttatus

12 Maskerbloemtype = concrete alledaagse angsten, afkeer van reële wereld
Een angstige persoonlijkheid! Overgevoelig voor omgevingsinvloeden Spreek de angsten niet uit Schuchterheid Angst is gekoppeld aan een object, gebeurtenis, persoon, feit, … De angst is vooral gebaseerd op veronderstellingen Lijdt vaak aan fobieën, kan overgaan in een dwangneurose Angst voor confrontaties, ook met de eigen zwaktes Compensatiegedrag Schaamte, gemakkelijk blozen Giechelen, stotteren, te veel praten…: nerveusheid

13 Affirmaties Positieve gedachten voor het Maskerbloemtype om de werking van de Bachremedie behandeling te ondersteunen: Ik besef dat angst mijn grootste vijand is Ik vertrouw op mezelf en ga gelaten door de wereld … Positieve kwaliteiten:+ Angsten onder controle en begrijpt ze Accepteert eigen zwakheden Komt voor zichzelf op Sterke persoonlijkheid, komt voor zichzelf op Weet om te gaan met eigen gevoeligheden

14 Ratelpopulier Populus tremula

15 Ratelpopuliertype = vage angsten, voorgevoelens
Diepe angst, met fysieke verschijnselen Bijgelovig, enorme fantasie Angst voor het onbekende Het vreemde, irrationele, occulte, onverklaarbare Laat zich gemakkelijk meesleuren door kaartleggers, handlezers, helderzienden, astrologen, … Gemakkelijk nachtmerries Kan tot paniek leiden, intense en ernstige angst Overgevoelig: conflictsituaties, registreren indrukken uit directe omgeving

16 Affirmaties Positieve gedachten voor het Ratelpopuliertype om de werking van de Bachremedie behandeling te ondersteunen: Ik zoek steeds naar een positieve oplossing in mijn leven Ik kijk met volle vertrouwen de toekomst tegemoet Ik ga heel bewust om met mijn gevoeligheden … Positieve kwaliteiten:+ Innerlijke gemoedsrust, is gerust Onbevreesd, gaat confrontatie aan Zich overwinnaar voelen Avontuur i.p.v. paniek

17 Ruwe dravik Bromus ramosus

18 Ruwe draviktype = ontevreden, niet weten wat te willen, geen keuze maken Innerlijke vervreemding: eigen identiteit? Zich nergens aan of toe verbinden Geen roeping hebben, de stap naar de werkelijkheid niet kunnen zetten Gebrek aan richting in het leven Grote ontevredenheid hierdoor Onuitvoerbare ambities, kan doelen niet waarmaken Gebrek aan realiteitszin Erg nieuwgezind, snel op iets uitgekeken Creatieve rusteloosheid Gedraagt zich onconventioneel

19 Affirmaties Positieve gedachten voor het Ruwe draviktype om de werking van de Bachremedie behandeling te ondersteunen: ik beperk mijn interessegebied en kies één richting Ik neem elke dag beter besluiten Ik breng mijn voornemens tot een goed einde … Positieve kwaliteiten:+ Ambitieus Bewuste roeping Talenten kunnen ontwikkelen Creativiteit, doelgericht Kiest een doel en gaat ervoor


Download ppt "Luchttypen Agrimonietype Haagbeuktype Kastanjeknoptype Maskerbloemtype"

Verwante presentaties


Ads door Google