De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Olympisch Plan 2028 ´ Heel Nederland naar Olympisch niveau´ [Naam bijeenkomst] [Datum] [Naam spreker]

Verwante presentaties


Presentatie over: "Olympisch Plan 2028 ´ Heel Nederland naar Olympisch niveau´ [Naam bijeenkomst] [Datum] [Naam spreker]"— Transcript van de presentatie:

1

2 Olympisch Plan 2028 ´ Heel Nederland naar Olympisch niveau´ [Naam bijeenkomst] [Datum] [Naam spreker]

3 (RADIOFRAGMENT INVOEGEN)

4 Het Olympisch Plan 2028: Olympische Spelen 2028 als inspirerende stip aan de horizon en als katalysator Sport als middel om heel Nederland naar Olympisch niveau te brengen Met als mogelijke uitkomst Olympische en Paralympische Spelen in Nederland

5 Hoe is het Olympisch Plan 2028 ontstaan? Op de Olympische Spelen in Sydney en in Athene bleek dat Nederland als klein land tot grote prestaties in staat is Hoe mooi zou het zijn om zulke fantastische prestaties voor het eigen publiek te herhalen Zo ontstond de gedachte om de Olympische en Paralympische Spelen naar Nederland te halen

6 Het Plan kent 3 fasen 2 - Opbouwfase 2009-2016 1 - Onderzoeksfase 2006-2009 (afgerond) 3 - Kandidaatfase vanaf 2016 Plan van aanpak op hoofdlijnen Heel Nederland naar Olympisch niveau Eventuele kandidaatstelling en organisatie van de Spelen

7 De kracht van sport ‘Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does.´ - Nelson Mandela -

8 Onze Missie We gaan met sport in de volle breedte heel Nederland naar Olympisch niveau brengen. Daar hebben we allemaal profijt van, nu en in de toekomst, op sociaal-maatschappelijk, economisch, ruimtelijk en welzijnsgebied. Met als mogelijk resultaat Olympische en Paralympische Spelen in 2028 in Nederland.

9 Acht ambities ‘Grote dingen zijn een aaneenschakeling van kleine dingen. Die samen één geheel vormen.’ - Vincent van Gogh - Zo is ook dit Olympisch Plan een aaneenschakeling van samenhangende deelprojecten, die we hebben samengevat in de Uitvoeringsplannen.

10 Acht ambities 2. Breedtesportambitie 3. Sociaal-maatschappelijke ambitie 4. Welzijnsambitie 5. Economische ambitie 6. Ruimtelijke ambitie 7. Evenementenambitie 8. Media-aandacht ambitie 1. Topsportambitie

11 Nederland heeft in 2016 een vruchtbaar topsportklimaat waarin sporters optimaal kunnen presteren. Nederland bezet structureel een mondiale top 10 positie.

12 Dit willen we bereiken door onder meer: Het creëren van een excellerende omgeving, te beginnen met topsporters betere mogelijkheden te bieden zich verder te ontwikkelen via Centra voor Topsport en Onderwijs en Nationale TopsportCentra. Het creëren van een topsportcultuur, te beginnen met topsporters via een tweede- carrièrebeleid voldoende mogelijkheden te bieden.

13 Concrete voorbeelden: Studie Top 10 Studie naar het realiseren van de ambitie om structureel bij de top 10 van de wereld te horen door NOC*NSF Oprichten CTO’s & NTC’s “Goud op de werkvloer” Topsporters in dienst bij werkgevers –Convenant getekend door Politie en Rijksoverheid

14 2. Breedtesportambitie Nederland is in 2016 een samenleving waarbij het beoefenen en beleven van sport voor jong en oud een belangrijke kwaliteit is in hun leven. Minimaal 75% van de Nederlanders, uit alle lagen van de (multiculturele) samenleving, doet in 2016 regelmatig aan sport.

15 Dit willen we bereiken door onder meer: Het creëren van een faciliterende omgeving, te beginnen met het vergroten van het aantal breedtesportaccommodaties én de bereikbaarheid daarvan te verbeteren. Het creëren van een echte breedtesportcultuur, te beginnen met werknemers (weer) te laten sporten door bedrijfssport te bevorderen.

16 Concrete voorbeelden: Bedrijfssport Rotterdam laat 3.000 ambtenaren deelnemen aan een sportscan om middels een “menukaart” passend bedrijfssport aanbod te kunnen doen Seniorensport Nieuw ontwikkeld aanbod van bonden als KNGU (masters trendweken), KNHB (fithockey), KNVB (45+ voetbal)

17 3. Sociaal-maatschappelijke ambitie Nederland heeft in 2016 een sociaal klimaat waarin burgers met plezier samenleven, trots zijn Nederlander te zijn en graag iets bijdragen aan de maatschappij.

18 Dit willen we bereiken door onder meer: Sportparticipatie in achterstandswijken te vergroten en bruggen te slaan naar het sportverenigingsleven. Sportverenigingen te ontwikkelen tot maatschappelijke organisaties en zelfs tot openbare voorzieningen.

19 Concrete voorbeelden: (Potentiële) Samenwerkingspartners –NISB –Johan Cruijff Foundation –Stichting Meer dan Voetbal –Richard Krajicek Foundation Haagse Sporttuinen Samenwerking tussen scholen en sportverenigingen in aandachtswijken

20 4. Welzijnsambitie Nederland heeft in 2016 een gezonde bevolking: fitte werknemers, vitale ouderen, en minder mensen (en vooral kinderen!) met overgewicht. Voldoende beweging en gezonde voeding zijn de norm.

21 Dit willen we bereiken door onder meer: Het stimuleren van meer sport en beweging door: het aantal breedtesportaccommodaties te vergroten, bedrijfssport te bevorderen, passend sportaanbod te realiseren om senioren (weer) aan het sporten te krijgen, sportorganisaties en begeleidend kader te professionaliseren en sport op school te bevorderen

22 Concrete voorbeelden: Stimuleren van sport op school Verschillende initiatieven om sport op school te stimuleren en de kwaliteit ervan te verbeteren zoals: –Schoolsportverenigingen (Rotterdam) –Gewichtige vakleerkracht (Den Haag) –Sport op school (Amsterdam) ZKH Prins van Oranje "Op die manier kan Nederland weer een echt sportland worden“

23 5. Economische ambitie Nederland heeft in 2016 een sterke, competitieve economie, mede dankzij een grotere arbeidsparticipatie, een toegenomen arbeidsproductiviteit, meer aandacht voor innovatie en een sterk internationaal imago.

24 Dit willen we bereiken door onder meer: Leerlingen en studenten uitdagend onderwijs te bieden, waarbij individuele talenten beter worden herkend en ontwikkeld, en prestaties worden beloond. Innovatie en wetenschap te stimuleren.

25 Concrete voorbeelden: “Holland Moves” Merk voor Holland branding in het kader van het Olympisch Plan 2028 Samenwerking met het onderwijs –Met alle onderwijssectoren (PO, VO, MBO, HBO en WO) –gezamenlijke onderzoeksagenda met het hoger onderwijs

26 6. Ruimtelijke ambitie Nederland is in 2028 een land met een goed leefklimaat, voldoende sportaccommodaties, en een goede mobiliteit, zodat het organiseren van Olympische en Paralympische Spelen nog beter mogelijk is.

27 Dit willen we bereiken door onder meer: Het uitwerken van de Olympische Hoofdstructuur. Het doortrekken van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT 2020) naar een MIRT 2028.

28 Concrete voorbeelden: Ontwikkeling van een Sportlandkaart Ontwikkeling van een Olympische Hoofdstructuur Verkenning van de te verwachten Maatschappelijke Kosten en Baten van de aanloop naar en de organisatie van de Spelen in 2028 in Nederland Ruimtelijke inpassing van de Olympische Spelen in Nederland, waaronder de “Keuze van de stad”

29 7. Evenementenambitie Nederland staat in 2016 wereldwijd bekend om zijn grote ambitie en talent voor het organiseren van grote sport- en culturele evenementen.

30 Dit willen we bereiken door onder meer: Het creëren van excellente voorwaarden voor een pro-actief evenementenbeleid: –een kennis- en expertisecentrum; –een Host Broadcasting Garantiefonds, Evenementenfonds en Accommodatiefonds; het naar Nederland halen van meer topsport- en culturele evenementen het organiseren van meer grootschalige breedtesportevenementen het werven van meer vrijwilligers om de organisatie te ondersteunen

31 Concrete voorbeelden (1-2): Modelaanpak Evenementen Dynamische digitale kennisbank m.b.t. het binnenhalen, organiseren en evalueren van grote evenementen. Met daarin o.a.: –Stappenplan uitvoering haalbaarheidsonderzoek –Overzicht voor vergroten maatschappelijke spin-off evenementen –Evaluatie-instrument

32 Concrete voorbeelden (2-2) www.nationaleevenementenkalender.nl Eén compleet overzicht met Sport- & Cultuur evenementen en congressenwww.nationaleevenementenkalender.nl SportAccord Dubai april 2010 Afgestemde, gezamenlijke vertegenwoordiging van Nederland door 5 grote steden, NOC*NSF en NBTC.

33 8. Media-aandacht ambitie Door het vergroten en verbreden van de media-aandacht voor sport is in 2016 de sportbeleving in Nederland dusdanig toegenomen dat we een top drie positie bezetten in Europa. Mede daardoor groeit het aantal mensen dat regelmatig aan sport doet.

34 Dit willen we bereiken door onder meer: Het realiseren van een rijk media-aanbod in de breedte en in de diepte, te beginnen met het voorbereiden, bouwen en lanceren van een Crossmedia Platform Sport.

35 Concrete voorbeelden: Inspirerende stip op de horizon Door het Olympisch Plan 2028 wordt “sport als middel” nu al meer onder de aandacht gebracht. Voorbeeld: Pauw & Witteman special over het OP2028

36 De Alliantie Een plan met zo’n grote impact verdient het om zijn vorm te krijgen in een alliantie van zoveel mogelijk partijen. ‘A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.’ - John Lennon -

37 De Alliantie

38 Rijksoverheid Interprovinciaal Overleg Vereniging van Nederlandse Gemeenten G4 (Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam) VNO-NCW MKB Nederland FNV NOC*NSF

39 Organisatiestructuur Olympisch Vuur Council OP2028 (coördinatiecie) Club van 2028 (adviesraad) Topsportteam 2028 (adviesorgaan) Program Office OP2028 (facilitair bureau)

40 Kortom: Het Olympisch Plan 2028: Ligt op koers en op stoom. Zorgt voor een enorme kwaliteitsimpuls van Nederland. Biedt daarbij volop kansen en voordelen (alleen toevoegen als er een specifieke doelgroep te noemen is, bijvoorbeeld: voor de sport, voor het bedrijfsleven, etc.

41 (MOODFILM INVOEGEN)

42


Download ppt "Olympisch Plan 2028 ´ Heel Nederland naar Olympisch niveau´ [Naam bijeenkomst] [Datum] [Naam spreker]"

Verwante presentaties


Ads door Google