De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een jaar verder Vernieuwing examenprogramma CKV Vakbijeenkomst CKV tijdens de Dag van Taal, Kunst en Cultuur 24 januari 2014 Gudrun Beckmann.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een jaar verder Vernieuwing examenprogramma CKV Vakbijeenkomst CKV tijdens de Dag van Taal, Kunst en Cultuur 24 januari 2014 Gudrun Beckmann."— Transcript van de presentatie:

1 Een jaar verder Vernieuwing examenprogramma CKV Vakbijeenkomst CKV tijdens de Dag van Taal, Kunst en Cultuur 24 januari 2014 Gudrun Beckmann

2 CKV vakbijeenkomst Dag van Taal, Kunst en Cultuur, 24 januari 2014. Wat achten deelnemers van belang voor de vernieuwing van CKV? Inhoud Trainen van de waarneming, leren waarnemen/kijken zonder te oordelen De verschillende talen van de kunsten leren kennen en vergelijken en verwoorden CKV biedt basiskennis en informatie om vervolgopleidingen in de kunsten te doen Werkvormen en leerproces … zoveel mogelijk bij interesse en talenten van de leerling moeten aansluiten. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een gedifferentieerd aanbod is. … uitdagende en motiverende werkvormen.. ervaringsgericht leren… … aansluiten bij de eigen interesse en toch zoeken naar et nog niet bekende … de culturele activiteiten moeten behouden blijven … de eigen omgeving en de culturele instellingen als rijke leeromgeving waarderen en benutten. … CKV als een vorm van zelf geïnitieerd onderzoeksproces waarbij de resultaten van het onderzoek artistiek ofwel kunstzinnig worden vormgegeven.

3 Opdracht …. examenprogramma moet globaal worden geformuleerd … doel ….is de kwaliteit van het vak te verhogen door een duidelijker stofomschrijving […] …. gevraagd te onderzoeken hoe het nieuwe examenprogramma bij de leerlingen een creatieve en onderzoekende houding kan stimuleren. In het nieuwe examenprogramma mag geen verplichting meer staan om aan een bepaald aantal culturele activiteiten deel te nemen. … wordt de commissie ook gevraagd te bezien in hoeverre praktische activiteiten nog een verplicht onderdeel van het programma moeten vormen. …. wordt gevraagd te bezien of het wenselijk is het vak af te sluiten met een cijfer dat meetelt in het combinatiecijfer, dit conform het eerdere advies van de Verkenningscommissie…

4 Opdracht verstrektmaart 2014 Concept examenprogrammajuni 2014 Veldraadplegingseptember 2014 Advies examenprogrammadecember 2014 Reactie Staatssecretaris?? - gauw

5 Concept/advies examenprogramma Doel Kunst actief meemaken actief ervaren receptie en reflectie als productieve en creatieve processen Uitgangspunten Hoe functioneert kunst? Hoe functioneert kunst voor mij? Hoe functioneert kunst voor anderen? Kunst als individueel en collectief proces van betekenisgeving

6 Examenprogramma CKV 4 Domeinen Van verkennen naar verbreden om dan te verdiepen en alle opgedane ervaringen aan het verkennen te verbinden ….. om opnieuw….

7 Verkennen Hoe zijn eigen ervaringen, kennis, interesse en opvattingen over kunst gevormd? Hoe verhoudt zich dat tot de ervaringen, kennis, interesse en opvattingen van die van anderen (medeleerlingen)? Kunstautobiografie Wat is je kunstautobiografie tot nu toe en hoe schrijf je deze d.m.v. CKV zelf verder?

8 Verbreden Het opdoen van nieuwe ervaringen Nieuwe ervaringen (verschillende disciplines) kunnen beschouwen vanuit verschillende perspectieven die voor het functioneren van kunst heden ten dage relevant zijn, zoals - Feit en Fictie - herkenning en vervreemding - Engagement en Amusement - Digitaal en Analoog - Traditie en Innovatie - Monodisciplinair en interdisciplinair - Lokaal en Globaal

9 Verdiepen Een artistiek creatief proces onderzoeken door praktische activiteiten en beschouwend onderzoek - niet te theoretisch - geen dubbeling met het PWS - beschikbare tijd van leerling en docent? - beoordeling? presentatie? Hierbij gebruiken maken van kennis uit domein B Resultaten presenteren

10 Verbinden Verbanden leggen tussen domein A, B en C Wat is hiervan de betekenis voor je eigen culturele ontwikkeling? Reflectie toelichten in een passende vorm, bijv. Kunstautobiografie verder schrijven, performance, gesprek, film

11 Opdracht …. examenprogramma moet globaal worden geformuleerd … doel ….is de kwaliteit van het vak te verhogen door een duidelijker stofomschrijving […] …. gevraagd te onderzoeken hoe het nieuwe examenprogramma bij de leerlingen een creatieve en onderzoekende houding kan stimuleren. In het nieuwe examenprogramma mag geen verplichting meer staan om aan een bepaald aantal culturele activiteiten deel te nemen. … wordt de commissie ook gevraagd te bezien in hoeverre praktische activiteiten nog een verplicht onderdeel van het programma moeten vormen.

12 …. wordt gevraagd te bezien of het wenselijk is het vak af te sluiten met een cijfer dat meetelt in het combinatiecijfer…. Wel een cijfer, maar bijstelling combinatiecijfer zodat slechts één vak onvoldoende mag zijn.

13 Beoordeling Met een cijfer (of een waardering als onvoldoende, voldoende, goed, uitstekend die je in een cijfer kan vertalen) Wat wordt beoordeeld? Wie beoordeelt? Hoe wordt er beoordeeld? Consequenties? Zonder cijfer Slechts voldaan of niet voldaan Wat wordt beoordeeld? Wie beoordeelt? Hoe wordt er beoordeeld? Consequenties


Download ppt "Een jaar verder Vernieuwing examenprogramma CKV Vakbijeenkomst CKV tijdens de Dag van Taal, Kunst en Cultuur 24 januari 2014 Gudrun Beckmann."

Verwante presentaties


Ads door Google