De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroepskracht van sociaal werkers Lies Schilder Algemeen directeur NVMW 30012015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroepskracht van sociaal werkers Lies Schilder Algemeen directeur NVMW 30012015."— Transcript van de presentatie:

1 Beroepskracht van sociaal werkers Lies Schilder Algemeen directeur NVMW 30012015

2 Opbouw verhaal  Wie is de sociaal werker?  Identiteit van een sociaal werker  Oude en nieuwe definities  Vak of missie  Basis sociaal werk  Actueel debat  Krachtige sociaal werker > hybride professionalisering  Van twee soorten naar integratie  Conclusies 2

3 3 Wie is de sociaal werker? Identiteit: Het besef een begrensd, uniek individu te zijn dat in de tijd heel geleidelijk verandert en desondanks altijd hetzelfde lijkt te blijven (Damasio, 2006) Dus: De kracht van social work is onlosmakelijk verbonden met het verleden. Balans tussen nieuw èn oud. Zonder verbinding met het oude: identiteitsstoornis

4 Beroepsidentiteit Een definitie: De persoonlijkheidskenmerken die je opdoet door de verplichtingen op je te nemen van een activiteit die zowel gedisciplineerd is, als sociaal geëngageerd’ ( M. Davies in ‘Thinking like an Engineer’) 4

5 Definitie social work Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing (IFSW/IASSW, 2014) 5

6 Oude definitie The Social Work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behaviour and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental for social work 6

7 Verschillen Nieuw: Practice based profession and academic discipline. Promotes development and social cohesion Principles of collective responsibility and respect for diversities Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life challenges Oud: Social work profession Promotes problem-solving in human relationships Utilising theories of human behaviour and social systems social work intervenes at points where people interact with their environments 7

8 Onveranderd Empowerment Liberation Enhancing well-being Social justice Human rights

9 9 Vak of missie? Tegenstrijdige krachten in samenleving: ‘impossible job’. Disciplinering of sociaal engagement

10 10 Vak Beroepsvereniging, beroepsregistratie Methodisch werken Code en tuchtrecht Kwaliteitsborging Opleidingseisen Instituties Evidence based werken Academisering, BOK

11 11 Missie Welzijn Nieuwe Stijl Bevlogenheid Engagement Werken uit het hart Zelfsturing Generalistisch Open, faciliterend ipv interveniërend Onorthodox

12 Basis sociaal werk = democratisch burgerschap Maatschappelijk werk is een stukje democratie op zijn best (Marie Kamphuis, 1948): Wortels sociale professie liggen in opbouw verzorgingstaat en sociale bewegingen. Kern: burgerrechten zijn basis voor participatie aan samenleving. Bijv: vrijheid van meningsuiting en vergadering, bescherming van privacy, sociale rechten. Sociaal werk = onderdeel van sociale rechten. Werkt aan burgerrechten èn burgerverantwoordelijkheid

13 Actueel debat Competentieprofiel sociaal werker in de WMO: Verzorgingsstaat = achterhaald. Signalen uit wijkteams: privacybescherming wordt aangetast. Beroepscode = oud denken. (Her)waardering van verzorgingsstaat: Tonkens, Duyvendak. (zie www.socialevraagstukken.nl, dossier ‘de affectieve burger’)www.socialevraagstukken.nl Sociaal werkers als bescheiden professionals: Trappenburg Reactie van Steyaart en Hutschemaekers: investeer in kennisbasis.

14 Krachtige sociaal werker 1) Evenwichtige beroepsidentiteit: vak èn missie. Innemen eigen standpunt in debat: Wat wil jij teweeg brengen? Wat drijft jou? Wat is jouw visie? 2) Hoe krachtig worden en blijven? > hybride professionalisering 14

15 15 Twee soorten professionalisering Klassieke professional: Rationeel leren, afgebakend object van interventie, formele beroepsethiek en code, wetenschappelijke Body of Knowledge, gezaghebbende positie, professionele autonomie; gesloten identiteit. Lerende professional: Intrinsieke motivatie, ervaringsgericht leren, leren in open netwerken, sociaal leren, multidisciplinair leren, persoonlijke body of knowledge, open identiteit.

16 16 Hybride professionalisering: leerspiraal 1. Van rationele kennis maar rationele kennis door studie en onderzoek (combinatie) 2. Van rationele kennis naar ervaringskennis door opleiding en training (internalisatie) 3. Van ervaringskennis naar ervaringskennis door inleving en nadoen(socialisatie) 4. Van ervaringskennis naar rationele kennis door reflectie en beschrijving (externalisatie) bron: Nonaka & Takeuchi

17 Kern van lerende sociaal werker is de werker zelf!

18 Vijf basisactiviteiten van professionalisering Wat wil ik? Missie en visie: wat wil ik teweeg brengen? Wat denk ik? Kennis van zaken: Wat weet ik? Wat doe ik? Vakbekwaamheid: het goede doen en het goed doen. Wat neem ik waar? Observatie, reflectie: Breng ik teweeg wat ik teweeg wil brengen? Wat zeggen cliënten hierover? Wat ervaar ik? Emotie: wat beweegt mij?

19 Leerstrategieën van sociaal werkers in de praktijk Rationele: o Combinatie: passen zij weinig toe en alleen indien gestuurd. Gemiste kans om invloed op beleid te hebben. o Internalisatie: weinig en vooral indien gestuurd. Effectief voor identiteitsversterking: opdoen nieuwe kennis. Ervaringsgerichte: o Externalisatie: betrekkelijk vaak, hoeft weinig te worden gestuurd, eigen theorietjes, geven professioneel zelfbewustzijn. o Socialisatie: vaak en spontaan, heel competent, mits onder elkaar in veilige omgeving. Geven emotionele ondersteuning en zelfvertrouwen. 19

20 Conclusie 1: theoretisch en methodisch leren zijn gebaat bij ‘disciplinering’ Klassieke professionalisering. Sterke beroepsgroep, formele netwerken, beroepsstandaarden, tuchtrecht, Body of Knowledge, scholing, beroepsvereniging, beroepsregistratie. Klassieke professionalisering. Sterke beroepsgroep, formele netwerken, beroepsstandaarden, tuchtrecht, Body of Knowledge, scholing, beroepsvereniging, beroepsregistratie. 20

21 21 Conclusie 2: delen van ervaring is krachtig leermiddel Sociaal werkers zijn sterk in externalisatie en socialisatie. In socialisatie zijn het uitblinkers. Vraagt: lerende professionalisering, informele netwerken, spiegelgesprekken, intervisie, veilig leerklimaat, stimulans om eigen ervaringen te verwoorden en te publiceren.

22 Conclusie 3: Beroepskracht = integratie van beide Door hele cirkel te doorlopen verbinden sociaal werkers eigen kracht aan kracht van het beroep. Dat maakt een beroepskracht! Vraagt sturing op maat: meer externe sturing bij rationeel leren en meer zelfsturing bij ervaringsgericht leren 22


Download ppt "Beroepskracht van sociaal werkers Lies Schilder Algemeen directeur NVMW 30012015."

Verwante presentaties


Ads door Google