De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Voorlezer: Niels Verwoerdt We lezen: Spreuken 1: en 10: De preek gaat over: Spreuken 10: 1 – 10 Ben je wel goed wijs?! Mededelingen Kerkenraad Luisterlied: Als alles duister is Votum en zegengroet Zingen: Gezang 138: 1, 5 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 . . Als alles duister is Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. . .

3 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 138: 1, 5 . .

4 . Cantorij Gezang 138: 1, 5 . .

5 . Allen Gezang 138: 1, 5 . .

6 . Allen Gezang 138: 1, 5 . .

7 Luisterlied: Als alles duister is Votum en zegengroet
. . Luisterlied: Als alles duister is Votum en zegengroet Zingen: Gezang 138: 1, 5 Gebed Luisterlied/Samenzang: Volheid van God Lezen: Spreuken 1: 1 - 7 Spreuken 10: Zingen: Gezang 77 Preek Zingen: LvdK 125 . .

8 Luisterlied: Als alles duister is Votum en zegengroet
. . Luisterlied: Als alles duister is Votum en zegengroet Zingen: Gezang 138: 1, 5 Gebed Luisterlied/Samenzang: Volheid van God Lezen: Spreuken 1: 1 - 7 Spreuken 10: Zingen: Gezang 77 Preek Zingen: LvdK 125 . .

9 Volheid van God in mensengestalte; dat is het wonder van Jezus.
Solo Volheid van God in mensengestalte; dat is het wonder van Jezus. Hij liet zijn macht en heerlijkheid achter, kwam als een dienaar naar ons toe. Koning die koos voor een schamel bestaan; kind van een maagd, voor geen smaad gespaard. Nergens was plaats, een stal moest voldoende zijn. Hier ligt de hoop van de wereld. . .

10 Volheid van God; zijn Vaders genade straalt van ‘t gelaat van Jezus.
Solo Volheid van God; zijn Vaders genade straalt van ‘t gelaat van Jezus. Hij boog zich om de mensheid te dragen, koos voor de weg naar Golgotha. Christus die zonder zonde was, droeg onze schuld en onze straf. Volheid van God; veracht en verbrijzeld, stierf voor de schuld van de wereld. . .

11 Volheid van God, de hoop die doet leven:
. . Volheid van God: 1, 2, 3 Allen Volheid van God, de hoop die doet leven: God houdt zijn woord, in Jezus. Christus’ gehoorzaamheid bracht vergeving; zo leidt Hij ons tot heerlijkheid. Nu leggen wij ons leven neer hier voor de troon van onze Heer. Volheid van leven, eeuwige blijdschap! God schenkt zijn liefde aan de wereld. . .

12 Luisterlied: Als alles duister is Votum en zegengroet
. . Luisterlied: Als alles duister is Votum en zegengroet Zingen: Gezang 138: 1, 5 Gebed Luisterlied/Samenzang: Volheid van God Lezen: Spreuken 1: 1 - 7 Spreuken 10: Zingen: Gezang 77 Preek Zingen: LvdK 125 . .

13 Luisterlied: Als alles duister is Votum en zegengroet
. . Luisterlied: Als alles duister is Votum en zegengroet Zingen: Gezang 138: 1, 5 Gebed Luisterlied/Samenzang: Volheid van God Lezen: Spreuken 1: 1 - 7 Spreuken 10: Zingen: Gezang 77 Preek Zingen: LvdK 125 . .

14 Gezang 77: 1, refr, 2, refr, 3, refr, 4, refr
Solo Gezang 77: 1, refr, 2, refr, 3, refr, 4, refr So lo

15 Allen Gezang 77: 1, refr, 2, refr, 3, refr, 4, refr

16 Gezang 77: 1, refr, 2, refr, 3, refr, 4, refr
Vrouwen Gezang 77: 1, refr, 2, refr, 3, refr, 4, refr So lo

17 Allen Gezang 77: 1, refr, 2, refr, 3, refr, 4, refr

18 Gezang 77: 1, refr, 2, refr, 3, refr, 4, refr
Mannen Gezang 77: 1, refr, 2, refr, 3, refr, 4, refr So lo

19 Allen Gezang 77: 1, refr, 2, refr, 3, refr, 4, refr

20 Gezang 77: 1, refr, 2, refr, 3, refr, 4, refr
Allen Gezang 77: 1, refr, 2, refr, 3, refr, 4, refr So lo

21 Allen Gezang 77: 1, refr, 2, refr, 3, refr, 4, refr

22 Luisterlied: Als alles duister is Votum en zegengroet
. . Luisterlied: Als alles duister is Votum en zegengroet Zingen: Gezang 138: 1, 5 Gebed Luisterlied/Samenzang: Volheid van God Lezen: Spreuken 1: 1 - 7 Spreuken 10: Zingen: Gezang 77 Preek Zingen: LvdK 125 . .

23 . . . .

24 1. Spreuken als mini-gedichten

25 1. Spreuken als mini-gedichten
Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde, een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet . .

26 1. Spreuken als mini-gedichten Wie heimelijk haat is een huichelaar,
Wie heimelijk haat is een huichelaar, wie openlijk lastert een dwaas . .

27 2. Spreuken als schuurpapier
De HEER laat een rechtvaardige geen honger lijden, hij geeft niet toe aan de begeerte van een goddeloze . .

28 bijv.: rechtvaardigheid redt van de dood
3. Spreuken en Jezus Vervulling bijv.: rechtvaardigheid redt van de dood Volhouder (in tegenstelling tot Salomo …. ) . .

29 Luisterlied/Samenzang : Nu laat u mij in vrede gaan
. . Zingen: LvdK 125 Luisterlied/Samenzang : Nu laat u mij in vrede gaan Zingen: LvdK147: 1, 3, 5, 6 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 66: 1, 3, 7 Zingen: Gezang 149 Gebed Collecte Zingen: Gezang 78 Beurtzang Zegen Zingen: Als alles duister is . .

30 Allen LvdK 125: 1, 2, 3, 4, 5

31 Allen LvdK 125: 1, 2, 3, 4, 5

32 Allen LvdK 125: 1, 2, 3, 4, 5

33 Allen LvdK 125: 1, 2, 3, 4, 5

34 Allen LvdK 125: 1, 2, 3, 4, 5

35 Luisterlied/Samenzang : Nu laat u mij in vrede gaan
. . Zingen: LvdK 125 Luisterlied/Samenzang : Nu laat u mij in vrede gaan Zingen: LvdK147: 1, 3, 5, 6 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 66: 1, 3, 7 Zingen: Gezang 149 Gebed Collecte Zingen: Gezang 78 Beurtzang Zegen Zingen: Als alles duister is . .

36 Hoe lang nog tot uw vrede komt? Wanneer vertroost U Israël?
. . Nu laat u mij in vrede gaan: 1, 2, 3 Hoe lang nog tot uw vrede komt? Wanneer vertroost U Israël? Hoe lang tot uw gezalfde komt en Davids huis in eer herstelt? Hoor ons gebed, zie ons verdriet; onthoud ons uw genade niet. O Trooster, geef ons hoop en moed als U ons ongezien ontmoet. . .

37 U leidt mij naar uw heiligdom; ik zie de hoop van Israël.
Nu laat u mij in vrede gaan: 1, 2, 3 U leidt mij naar uw heiligdom; ik zie de hoop van Israël. Uw rijk van recht en vrede komt: de volken zien en staan versteld. Gezegend is de vredevorst, de redder die uw volk verlost. Gezegend is dit heilig kind, dat door zijn dood de wereld wint. . .

38 Nu laat U mij in vrede gaan, want U lost uw beloften in.
Ik neem uw redding dankbaar aan, tot eens de wereld vrede vindt. Wanneer ik hier mijn ogen sluit, heet U mij welkom in uw huis. Ik leef het leven tegemoet, tot ik U zie en U ontmoet! . .

39 Luisterlied/Samenzang : Nu laat u mij in vrede gaan
. . Zingen: LvdK 125 Luisterlied/Samenzang : Nu laat u mij in vrede gaan Zingen: LvdK147: 1, 3, 5, 6 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 66: 1, 3, 7 Zingen: Gezang 149 Gebed Collecte Zingen: Gezang 78 Beurtzang Zegen Zingen: Als alles duister is . .

40 . Solo LvdK147: 1, 3, 5, 6 . .

41 . Allen LvdK147: 1, 3, 5, 6 Instrumentaal . .

42 . Allen LvdK147: 1, 3, 5, 6 . .

43 . Allen LvdK147: 1, 3, 5, 6 . .

44 Luisterlied/Samenzang : Nu laat u mij in vrede gaan
. . Zingen: LvdK 125 Luisterlied/Samenzang : Nu laat u mij in vrede gaan Zingen: LvdK147: 1, 3, 5, 6 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 66: 1, 3, 7 Zingen: Gezang 149 Gebed Collecte Zingen: Gezang 78 Beurtzang Zegen Zingen: Als alles duister is . .

45 Allen Cantorij een bovenstem
Psalm 66: 1, 3, 7

46 Allen Cantorij een bovenstem
Psalm 66: 1, 3, 7

47 Allen Cantorij een bovenstem
Psalm 66: 1, 3, 7

48 Luisterlied/Samenzang : Nu laat u mij in vrede gaan
. . Zingen: LvdK 125 Luisterlied/Samenzang : Nu laat u mij in vrede gaan Zingen: LvdK147: 1, 3, 5, 6 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 66: 1, 3, 7 Zingen: Gezang 149 Gebed Collecte Zingen: Gezang 78 Beurtzang Zegen Zingen: Als alles duister is . .

49 Solo Gezang 149: a, b, c, d

50 Solo Gezang 149: a, b, c, d

51 Allen Gezang 149: a, b, c, d

52 Allen Gezang 149: a, b, c, d

53 Luisterlied/Samenzang : Nu laat u mij in vrede gaan
. . Zingen: LvdK 125 Luisterlied/Samenzang : Nu laat u mij in vrede gaan Zingen: LvdK147: 1, 3, 5, 6 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 66: 1, 3, 7 Zingen: Gezang 149 Gebed Collecte Zingen: Gezang 78 Beurtzang Zegen Zingen: Als alles duister is . .

54 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 78 Beurtzang . .

55 COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk
. . COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 78 Beurtzang . .

56 Allen Gezang 78: 1, 2, 3, 4

57 Vrouwen Gezang 78: 1, 2, 3, 4

58 Mannen Gezang 78: 1, 2, 3, 4

59 Allen Gezang 78: 1, 2, 3, 4

60 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) Na de zegen zingen we: Als alles duister is . .

61 . . Als alles duister is Allen Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. . .

62 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 21december
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 21december om 9.30 uur Van harte welkom. . .

63 voor kinderen van groep 1 t/m 8
. . A.s. woensdag 17 december van tot uur kerst knutselen in de hal van de kerk, voor kinderen van groep 1 t/m 8 We gaan kaarten maken om met kerst uit te delen aan gevangenen in Torentijd.  Iedereen die hierbij wil helpen is van harte welkom! . .

64 Herinnering aan de seniorenbijeenkomst
. . Herinnering aan de seniorenbijeenkomst van dinsdag a.s., aanvang uur. Sari van Dixhoorn zal ons vertellen over haar reis naar Oeganda en haar bezoek aan het kindertehuis voor gehandicapte kinderen. . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google