De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Spreuken 1: 1 - 7 en 10: 1 - 10 De preek gaat over: Spreuken 10: 1 – 10 Ben je wel goed wijs?! Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Spreuken 1: 1 - 7 en 10: 1 - 10 De preek gaat over: Spreuken 10: 1 – 10 Ben je wel goed wijs?! Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Spreuken 1: 1 - 7 en 10: 1 - 10 De preek gaat over: Spreuken 10: 1 – 10 Ben je wel goed wijs?! Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Mededelingen Kerkenraad Luisterlied:Als alles duister is Votum en zegengroet Zingen:Gezang 138: 1, 5 Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Voorlezer: Niels Verwoerdt

2 .... Als alles duister is Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.

3 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 138: 1, 5....

4 ... Gezang 138: 1, 5 Cantorij

5 ... Gezang 138: 1, 5 Allen

6 ... Gezang 138: 1, 5 Allen

7 .... Luisterlied: Als alles duister is Votum en zegengroet Zingen:Gezang 138: 1, 5 Gebed Luisterlied/Samenzang: Volheid van God Lezen:Spreuken 1: 1 - 7 Spreuken 10: 1 - 10 Zingen:Gezang 77 Preek Zingen:LvdK 125

8 .... Luisterlied: Als alles duister is Votum en zegengroet Zingen:Gezang 138: 1, 5 Gebed Luisterlied/Samenzang: Volheid van God Lezen:Spreuken 1: 1 - 7 Spreuken 10: 1 - 10 Zingen:Gezang 77 Preek Zingen:LvdK 125

9 .... Volheid van God: 1, 2, 3 Volheid van God in mensengestalte; dat is het wonder van Jezus. Hij liet zijn macht en heerlijkheid achter, kwam als een dienaar naar ons toe. Koning die koos voor een schamel bestaan; kind van een maagd, voor geen smaad gespaard. Nergens was plaats, een stal moest voldoende zijn. Hier ligt de hoop van de wereld. Solo

10 .... Volheid van God: 1, 2, 3 Volheid van God; zijn Vaders genade straalt van ‘t gelaat van Jezus. Hij boog zich om de mensheid te dragen, koos voor de weg naar Golgotha. Christus die zonder zonde was, droeg onze schuld en onze straf. Volheid van God; veracht en verbrijzeld, stierf voor de schuld van de wereld. Solo

11 .... Volheid van God: 1, 2, 3 Volheid van God, de hoop die doet leven: God houdt zijn woord, in Jezus. Christus’ gehoorzaamheid bracht vergeving; zo leidt Hij ons tot heerlijkheid. Nu leggen wij ons leven neer hier voor de troon van onze Heer. Volheid van leven, eeuwige blijdschap! God schenkt zijn liefde aan de wereld. Allen

12 .... Luisterlied: Als alles duister is Votum en zegengroet Zingen:Gezang 138: 1, 5 Gebed Luisterlied/Samenzang: Volheid van God Lezen:Spreuken 1: 1 - 7 Spreuken 10: 1 - 10 Zingen:Gezang 77 Preek Zingen:LvdK 125

13 .... Luisterlied: Als alles duister is Votum en zegengroet Zingen:Gezang 138: 1, 5 Gebed Luisterlied/Samenzang: Volheid van God Lezen:Spreuken 1: 1 - 7 Spreuken 10: 1 - 10 Zingen:Gezang 77 Preek Zingen:LvdK 125

14 Gezang 77: 1, refr, 2, refr, 3, refr, 4, refr So lo

15 Gezang 77: 1, refr, 2, refr, 3, refr, 4, refr Allen

16 Gezang 77: 1, refr, 2, refr, 3, refr, 4, refr So lo Vrouwen

17 Gezang 77: 1, refr, 2, refr, 3, refr, 4, refr Allen

18 Gezang 77: 1, refr, 2, refr, 3, refr, 4, refr So lo Mannen

19 Gezang 77: 1, refr, 2, refr, 3, refr, 4, refr Allen

20 Gezang 77: 1, refr, 2, refr, 3, refr, 4, refr So lo Allen

21 Gezang 77: 1, refr, 2, refr, 3, refr, 4, refr Allen

22 .... Luisterlied: Als alles duister is Votum en zegengroet Zingen:Gezang 138: 1, 5 Gebed Luisterlied/Samenzang: Volheid van God Lezen:Spreuken 1: 1 - 7 Spreuken 10: 1 - 10 Zingen:Gezang 77 Preek Zingen:LvdK 125

23 ....

24 .... 1. Spreuken als mini-gedichten

25 .... Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde, een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet

26 .... 1. Spreuken als mini-gedichten Wie heimelijk haat is een huichelaar, wie openlijk lastert een dwaas

27 .... 2. Spreuken als schuurpapier De HEER laat een rechtvaardige geen honger lijden, hij geeft niet toe aan de begeerte van een goddeloze

28 .... 3. Spreuken en Jezus Vervulling bijv.: rechtvaardigheid redt van de dood Volhouder (in tegenstelling tot Salomo …. )

29 .... Zingen:LvdK 125 Luisterlied/Samenzang : Nu laat u mij in vrede gaan Zingen:LvdK147: 1, 3, 5, 6 Geloofsbelijdenis Zingen:Psalm 66: 1, 3, 7 Zingen:Gezang 149 Gebed Collecte Zingen:Gezang 78 Beurtzang Zegen Zingen:Als alles duister is

30 LvdK 125: 1, 2, 3, 4, 5 Allen

31 LvdK 125: 1, 2, 3, 4, 5 Allen

32 LvdK 125: 1, 2, 3, 4, 5 Allen

33 LvdK 125: 1, 2, 3, 4, 5 Allen

34 LvdK 125: 1, 2, 3, 4, 5 Allen

35 .... Zingen:LvdK 125 Luisterlied/Samenzang : Nu laat u mij in vrede gaan Zingen:LvdK147: 1, 3, 5, 6 Geloofsbelijdenis Zingen:Psalm 66: 1, 3, 7 Zingen:Gezang 149 Gebed Collecte Zingen:Gezang 78 Beurtzang Zegen Zingen:Als alles duister is

36 .... Nu laat u mij in vrede gaan: 1, 2, 3 Hoe lang nog tot uw vrede komt? Wanneer vertroost U Israël? Hoe lang tot uw gezalfde komt en Davids huis in eer herstelt? Hoor ons gebed, zie ons verdriet; onthoud ons uw genade niet. O Trooster, geef ons hoop en moed als U ons ongezien ontmoet.

37 .... Nu laat u mij in vrede gaan: 1, 2, 3 U leidt mij naar uw heiligdom; ik zie de hoop van Israël. Uw rijk van recht en vrede komt: de volken zien en staan versteld. Gezegend is de vredevorst, de redder die uw volk verlost. Gezegend is dit heilig kind, dat door zijn dood de wereld wint.

38 .... Nu laat u mij in vrede gaan: 1, 2, 3 Nu laat U mij in vrede gaan, want U lost uw beloften in. Ik neem uw redding dankbaar aan, tot eens de wereld vrede vindt. Wanneer ik hier mijn ogen sluit, heet U mij welkom in uw huis. Ik leef het leven tegemoet, tot ik U zie en U ontmoet!

39 .... Zingen:LvdK 125 Luisterlied/Samenzang : Nu laat u mij in vrede gaan Zingen:LvdK147: 1, 3, 5, 6 Geloofsbelijdenis Zingen:Psalm 66: 1, 3, 7 Zingen:Gezang 149 Gebed Collecte Zingen:Gezang 78 Beurtzang Zegen Zingen:Als alles duister is

40 ... LvdK147: 1, 3, 5, 6 Solo

41 ... LvdK147: 1, 3, 5, 6 Allen Instrumentaal

42 ... LvdK147: 1, 3, 5, 6 Allen

43 ... LvdK147: 1, 3, 5, 6 Allen

44 .... Zingen:LvdK 125 Luisterlied/Samenzang : Nu laat u mij in vrede gaan Zingen:LvdK147: 1, 3, 5, 6 Geloofsbelijdenis Zingen:Psalm 66: 1, 3, 7 Zingen:Gezang 149 Gebed Collecte Zingen:Gezang 78 Beurtzang Zegen Zingen:Als alles duister is

45 Psalm 66: 1, 3, 7 Allen Cantorij een bovenstem

46 Psalm 66: 1, 3, 7 Allen Cantorij een bovenstem

47 Psalm 66: 1, 3, 7 Allen Cantorij een bovenstem

48 .... Zingen:LvdK 125 Luisterlied/Samenzang : Nu laat u mij in vrede gaan Zingen:LvdK147: 1, 3, 5, 6 Geloofsbelijdenis Zingen:Psalm 66: 1, 3, 7 Zingen:Gezang 149 Gebed Collecte Zingen:Gezang 78 Beurtzang Zegen Zingen:Als alles duister is

49 Gezang 149: a, b, c, d Solo

50 Gezang 149: a, b, c, d Solo

51 Gezang 149: a, b, c, d Allen

52 Gezang 149: a, b, c, d Allen

53 .... Zingen:LvdK 125 Luisterlied/Samenzang : Nu laat u mij in vrede gaan Zingen:LvdK147: 1, 3, 5, 6 Geloofsbelijdenis Zingen:Psalm 66: 1, 3, 7 Zingen:Gezang 149 Gebed Collecte Zingen:Gezang 78 Beurtzang Zegen Zingen:Als alles duister is

54 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 78 Beurtzang

55 .... COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 78 Beurtzang

56 AllenGezang 78: 1, 2, 3, 4

57 VrouwenGezang 78: 1, 2, 3, 4

58 MannenGezang 78: 1, 2, 3, 4

59 AllenGezang 78: 1, 2, 3, 4

60 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c).... Na de zegen zingen we: Als alles duister is

61 .... Als alles duister is Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Allen

62 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 21december om 9.30 uur Van harte welkom.....

63 .... A.s. woensdag 17 december van 14.00 tot 15.30 uur kerst knutselen in de hal van de kerk, voor kinderen van groep 1 t/m 8 We gaan kaarten maken om met kerst uit te delen aan gevangenen in Torentijd. Iedereen die hierbij wil helpen is van harte welkom!

64 .... Sari van Dixhoorn zal ons vertellen over haar reis naar Oeganda en haar bezoek aan het kindertehuis voor gehandicapte kinderen. Herinnering aan de seniorenbijeenkomst van dinsdag a.s., aanvang 15.00 uur.


Download ppt "We lezen: Spreuken 1: 1 - 7 en 10: 1 - 10 De preek gaat over: Spreuken 10: 1 – 10 Ben je wel goed wijs?! Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd."

Verwante presentaties


Ads door Google