De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mr. Parviz Samim parviz.samim@hu.nl Vreemdelingenrecht actualiteiten en problemen Boek: vreemdelingenrecht begrepen mr. Parviz Samim parviz.samim@hu.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mr. Parviz Samim parviz.samim@hu.nl Vreemdelingenrecht actualiteiten en problemen Boek: vreemdelingenrecht begrepen mr. Parviz Samim parviz.samim@hu.nl."— Transcript van de presentatie:

1 mr. Parviz Samim parviz.samim@hu.nl
Vreemdelingenrecht actualiteiten en problemen Boek: vreemdelingenrecht begrepen mr. Parviz Samim

2 Verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd
Aanvraag verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd Verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29 lid 1 onder a Vw 2000 (Verdragsvluchteling) Verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd op grond van artikel 29 lid 1 onder b Vw 2000 (onmenselijke behandeling) Verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd op grond van artikel 29 lid 2 Vw 2000 (gezinshereniging)

3 Asielgronden Nationaliteit
Aanvraag verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd Verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd op grond van artikel 29 lid 1 onder a Vw 2000 (Verdragvluchteling) Politieke overtuiging Nationaliteit Ras Godsdienst Sociale groep Verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd op grond van artikel 29 lid 1 onder b Vw 2000 (anti-foltering) Ambtshalve toekenning verblijfsvergunning Verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd op grond van artikel 29 lid 2 Vw 2000 (gezinshereniging) De mogelijkheid van ambtshalve toekenning verblijfsvergunning

4 Sociale groep homoseksuelen
In NL wordt de asielaanvraag op basis van seksuele gerichtheid (bijv. homoseksuele gerichtheid) soms gehonoreerd. Reden honorering aanvraag: bestraffing wegens homoseksuele gerichtheid, in de privésfeer. Reden van weigering is vaak dat: de homoseksueel terughoudend kon zijn. Heeft u met uw vriend hand in hand buiten gewandeld?

5 Sociale groep homoseksuelen ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 7 november 2013
Probleem: NL is volgens het HvJ niet goed bezig. Homoseksuele gerichtheid moet beschermd worden, net als godsdienst en politieke overtuiging. Er moet een kans bestaan op ernstige mensenrechtenschending. Let wel: enkel strafbaarstelling van homoseksualiteit is niet voldoende om van mensenrechtenschending te spreken: handhaving is doorslaggevend. Probleem: is het dan voldoende dat gevangenisstraf in andere gevallen wel is opgelegd?

6 Probleem: hoe vast te stellen dat een asielzoeker homoseksueel is?
Sociale groep homoseksuelen Hof van Justitie ‘testen van homoseksualiteit’ Probleem: hoe vast te stellen dat een asielzoeker homoseksueel is? Welke grenzen worden er gesteld aan de verificatie van de seksuele geaardheid van asielzoekers?

7 Probleem: inbreuk op het recht van privacy?
Sociale groep homoseksuelen Hof van Justitie ‘testen van homoseksualiteit’ In beginsel kan een asielzoeker onderworpen worden aan vragen om de geloofwaardigheid van zijn verhaal te toetsen. Probleem: inbreuk op het recht van privacy?

8 Sociale groep homoseksuelen Hof van Justitie ‘testen van homoseksualiteit’
Sommige EU-landen onderwerpen ‘homoseksuelen’ aan verschillende tests om hun geaardheid te onderzoeken. phallometrie-methode: “meneer, kijk naar deze pornografische afbeeldingen om te testen of u erectie krijgt”.

9 Sociale groep homoseksuelen Hof van Justitie ‘testen van homoseksualiteit’
HvJ: enkele stelling dat men homoseksueel is, is niet voldoende hem een verblijfsvergunning toe te kennen. Vragen over stereotype opvattingen kunnen nuttig zijn. De juiste beantwoording ervan voordelig voor de asielzoeker. Een slecht antwoord is niet voldoende om zijn verhaal ongeloofwaardig te vinden. Vragen over praktische invulling aan zijn homoseksuele gerichtheid zijn verboden. Beeldmateriaal mag niet gevraagd worden. Dit moet zelfs geweigerd worden als asielzoeker hiermee komt. Probleem: zijn gedetailleerde vragen over seksleven toelaatbaar?

10 Uitgeprocedeerd?

11 Uitgeprocedeerd: deze winter bed, douch en avondmaaltijd
Uitgeprocedeerd: deze winter bed, douch en avondmaaltijd! ECLI:NL:CRVB:2014:4178 Vluchtgarage Het College voor de Rechten van de Mens: “personen die daar verblijven leven onder mensonwaardige omstandigheden.” B&W Amsterdam: geen verplichting tot verstrekken van voorzieningen. Daar moet de Minister voor zorgen. De minister: opvang is aanwezig  DT&V  vrijheidsbeperkende locatie  gevolg artikel 56 Vw. Probleem……↓

12 Probleem van artikel 56 Vw
Wacht even: hoe zit het met artikel 8 EVRM dan? “geen schending!”, zegt deze meneer

13 Wegwezen! Volgens de minister rust op deze uitgeprocedeerden een verstrekplicht zodat maatregel-56 niet ontoelaatbaar is.

14 Uitspraak voorzieningenrechter ECLI:NL:CRVB:2014:4178
Het Europees Sociaal Handvest (ESH) van groot belang. Schending artikelen 13 en 31 ESH volgens het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) Beslissingen niet bindend, maar gezaghebbend. Conclusie: een bed, een douche, een maaltijd en een ontbijt voor drie maanden!

15 Dublin-uitzetting EHRM
Zaak Tarakhel. In Italië zijn de sanitaire voorzieningen ondermaats. Dus asielverzoek in Oostenrijk en vervolgens Zwitserland. Mag Dublin-overdracht plaatsvinden? In beginsel wel. Italië biedt opvang. Van algeheel verbod is dus geen sprake! Echter, door het tekort aan opvangplaatsen is er een mogelijkheid dat asielzoekers geen opvang krijgen of opvang in volle en smerige centra  kinderen zijn hier gevoelig voor. Dublin-overdracht is daarom alleen mogelijk indien sprake is van geschikte opvang nu hier minderjarige kinderen een rol spelen. Gevolg: Italie moet garanties geven dat het gezin in een kindervriendelijk accommodatie plaats krijgt. Italie heeft die garantie niet gegeven. Uitzetting niet toegestaan! Conclusie: wellicht kan deze uitspraak analoog worden toegepast op alle kwetsbare asielzoekers.


Download ppt "Mr. Parviz Samim parviz.samim@hu.nl Vreemdelingenrecht actualiteiten en problemen Boek: vreemdelingenrecht begrepen mr. Parviz Samim parviz.samim@hu.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google