De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paragraaf 6 t/m 9 H 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paragraaf 6 t/m 9 H 2."— Transcript van de presentatie:

1 Paragraaf 6 t/m 9 H 2

2 Energie in Nederland en Frankrijk
Verklaar de ontwikkeling van het energieverbruik bij X en bij Y. X - Y - Daling door WO II. W Snelle toename welvaart. Y Wat is het verband tussen de ontwikkeling bij V en W? x Door de ontdekking van aardgas (W) neemt het gebruik van steenkool (V) als energiebron af. V

3 Energie in Nederland en Frankrijk
Jan zegt: ‘De verklaring voor de snelle toename van het energie-verbruik na 1960 is de sterke groei van de bevolking.’ Klopt deze uitspraak? Licht toe! Klopt niet want het energieverbruik wordt uitgedrukt per hoofd van de bevolking.

4 Gebruik energiebronnen
Waar gebruiken we onze fossiele energiebronnen vooral voor? Aardolie: Steenkool: Aardgas: Grondstof voor allerlei olieproducten vooral benzine. Opwekken elektriciteit in thermische centrale. Koken Verwarming Opwekken elektriciteit

5 Welvaart vreet energie!
Wij verbruiken omgerekend per jaar ongeveer 7000 liter olie aan energie. Een Ghanees verbruikt maar 550 liter. Welke algemene regel kun je daar uit afleiden? Hoe rijker een land is, hoe meer energie de inwoners gebruiken. De verklaring voor deze algemene regel is dat als je rijk bent, heb je veel meer spullen die energie verbruiken.

6 Energieverbruik in Frankrijk en Nederland
Bij welk land (Nederland of Frankrijk) passen deze opmerkingen het best? Uitputbare energiebronnen Kernenergie Duurzame energie Fossiele energie Waterkrachtcentrales Grotere bijdrage broeikaseffect Stralingsgevaar Nederland Frankrijk

7 Duurzame energie uit zee
Getijdencentrale Bretagne Waarom hebben de Fransen wel getijdencentrales en wij niet? Aan de Franse westkust heb je grote verschillen tussen eb en vloed (tijverschil). In Nederland hooguit 3 meter. Hoe werkt een getijdencentrale? Zet in de goede volgorde. 1 Het vloedwater wordt vastgehouden tot het eb is. 2 Vloed: water stroomt naar binnen en zet turbines in beweging. 3 Turbines leveren groene stroom. 4 Eb: water stroom naar buiten en zet turbines in beweging. 5 In monding van rivier in zee bouw je doorlaatbare stuwdam.

8 Duurzame energie uit zee
Werking getijdencentrale in vijf stappen. 5. In monding van rivier in zee bouw je een doorlaatbare stuwdam. 2. Vloed: water stroom naar binnen en zet turbines in beweging. 1. Het vloedwater wordt vastgehouden tot het eb is. 4. Eb: water stroom naar buiten en zet turbines in beweging. 3. Turbines leveren groene stroom.

9 Energie uit de ondergrond
In gebied A / B komen regelmatig aardbevingen voor omdat hier A aardgas wordt gewonnen. Daardoor verzakt de ondergrond en deze beweging veroorzaakt lichte aardbevingen. B In gebied C zijn alle steenkoolmijnen gesloten, omdat we tegenwoordig vooral aardgas gebruiken als energiebron de winning van steenkool hier erg duur werd C

10 Energie aan de slag Dit is een centrale. Dat zie je doordat thermische
er steenkool gebruikt wordt als energiebron. Er wordt ook duurzame energie opgewekt. Dat zie je aan het windmolenpark.

11 Laat maar waaien Slechts 4% van de in Nederland opgewekte energie is duurzaam. Naast gebruik van biomassa is windkracht de belangrijkste. Hier zie je een groot windmolenpark aan de westkant van de Noordoostpolder. Waarom ligt het park juist hier? aan een groot wateroppervlak aan de westkant van de Noordoostpolder > veel wind veel ruimte/dun bevolkt

12

13 Laat maar waaien Waarom mogen er bij A geen windmolens worden gebouwd van de overheid? Dit gebied ligt te dicht bij de woningen. Windmolens geven overlast: ze maken geluid en belemmeren het uitzicht. A

14 Deel van een groter geheel
Nederland is niet alleen door aardolie- en gasleidingen verbonden met de rest van Europa, maar ook door hoogspanningsleidingen. Waarom is die wirwar van verbindingen belangrijk? Als we meer olie, gas of stroom nodig hebben dan we zelf produceren, kunnen we dat uit andere gebieden halen.

15 Spin in het gasweb Nederland is een belangrijke rol als gasproducent. Toch importeren we ook nog gas, maar voeren dat ook vaak weer uit. Welke rol wil Nederland in Europa spelen in de gashandel? Nederland wil de gasrotonde van Europa worden. Dus een belangrijke distributeur van aardgas voor heel Europa.

16 Spin in het web Rotterdam is een belangrijke mainport. Wat is dat?
Een haven of vliegveld dat een belangrijk knooppunt vormt in internationale transportroutes. Op het kaartje zie je dat Rotterdam een belangrijke mainport is, omdat een belangrijk deel van het vervoer over water via de haven van Rotterdam verloopt.

17 Haven van Rotterdam: mainport
Rotterdam is uitgegroeid tot de belangrijkste haven van Europa en één van de grootste ter wereld door: de ligging aan de drukbevaren Noordzee de goede verbindingen met het economisch belangrijke achterland de open verbinding met zee via een diepe vaargeul

18 c B A Haven van Rotterdam Aanvoeren, opslaan, verwerken, doorvoeren
Wat is de functie/rol van de plekken A, B en C? A B C Opslag van aardolie en van bewerkte olieproducten Aan- en afvoer van aardolie en olieproducten Raffinage van aardolie

19 Doelwit! De terroristische dreiging in Nederland is niet zo hoog.
De haven van Rotterdam zou een ‘aantrekkelijk‘ doelwit kunnen zijn. Waarom juist Rotterdam? Er ligt veel brandstof opgeslagen. Een aanslag zou een enorme schade aanrichten. Rotterdam is de belangrijkste energie mainport voor Europa. Een aanslag zou de toevoer van energie ernstig schaden.

20 Tanken graag! De dichtheid van tankstations is in Nederland veel groter dan in Frankrijk. Hoe komt dat? Nederland is veel dichter bevolkt. De vraag naar benzine enzovoort is veel groter, dus zijn er ook veel meer tankstations; liefst 4200!

21 Energie in het landschap
Energie laat sporen na in het landschap. Welke ‘sporen‘ horen vooral bij Nederland en welke bij Frankrijk? Kerncentrales Windmolenpark Offshore windmolenpark Waterkrachtcentrale Boortorens aardgas Olieplatform op continentale plat Stuwmeren Frankrijk Nederland

22 Energieproductie in Nederland
Let op de ligging van de thermische centrales. Wat hebben ze gemeenschappelijk? Ze liggen allemaal aan rivieren. Wat is de verklaring voor deze ligging? De centrales hebben veel zoet water nodig Aanvoer van energiebronnen is zo goedkoper

23 Energie vanaf zee. B A Een offshore windmolenpark op het continentale plat heeft een hogere opbrengst dan op het land omdat het op zee gemiddeld harder waait. Een nadeel van een offshore windmolenpark is dat het duurder is. Centrale is duurzaam, centrale niet omdat deze centrale A B - gebruik maakt van uitputbare energiebronnen; - vervuilend is.

24 Electriciteitsproductie
Deze grafiek gaat over Frankrijk / Nederland. Dat zie je aan de hoge productie van kernenergie de veel hogere productie van waterenergie dan in Nederland

25 Verbanden zoeken. B A Let op Frankrijk. Wat is het verband tussen bron A en B? Frankrijk heeft zelf geen aardgas. Daarom moet het land andere energiebronnen gebruiken zoals kernenergie en waterkracht.

26 Kernenergie, voor- en nadelen
Frankrijk is de grootste producent van kernenergie in Europa. De voordelen van kernenergie boven fossiele energie zijn dat: de grondstof uranium ruimschoots aanwezig is en je hebt maar weinig nodig om veel energie op te wekken. er veel minder uitstoot van CO2 is dan bij thermische centrales

27 Kernenergie, voor- en nadelen
Bekijk de videoclip over kernenergie: Een nadeel van kernenergie is het radioactieve afval, waarvan de straling levensgevaarlijk is.

28 C A B C D Energie in Frankrijk
Welk soort elektriciteits-centrale is niet aangegeven op dit kaartje? Waterkrachtcentrale. Waar zou zo’n centrale kunnen liggen? Bij A, B, C of D? A C B C Waarom kies je voor deze plek? D Hier zijn grote hoogte-verschillen. Hier loopt een rivier waar je een stuwdam in kunt bouwen.

29 Aan de Nederlandse kust
Als de zon schijnt.. Aan de Nederlandse kust Zonne-energie speelt in Frankrijk een grotere rol dan in Nederland. Dat komt omdat het in Frankrijk vaker zonnig is.

30 I need some help! Nederland wil de productie van duurzame energie verhogen, ook door burgers. De overheid kan dit stimuleren door bijvoorbeeld subsidie te geven of door de energiebelasting op duurzame energie af te schaffen.

31 A B Duurzaam als het even kan
Vergelijk gebied A en B. Wat is het verschil? In gebied B wordt meer zonne- en windenergie opgewekt A Wat is de verklaring voor dit verschil? Kustgebieden hebben meer wind B In het zuiden aan de Middellandse Zee zijn veel meer zonuren dan in het noorden, in het binnenland.

32 Afval bestaat niet Beschrijf in vier stappen hoe afvalverbranding energie oplevert. Begin bij A. Biomassa wordt verzameld. Biomassa wordt gebruikt als energiebron in een elektriciteitscentrale. Restwarmte wordt geleverd aan kassen. De door de verbranding vrijgekomen CO2 dient als voedingsstof voor de gewassen in de kas. A

33 Duurzame energie: alleen maar winnaars?
Duurzame energie heeft zeker veel voordelen maar ook nadelen. Welke drie nadelen van windenergie worden door de cartoon uitgebeeld? windmolens bederven het uitzicht; vogels vliegen tegen windmolens te pletter; windkracht is onbetrouwbaar, je hebt toch nog een thermische centrale nodig als achtervang.


Download ppt "Paragraaf 6 t/m 9 H 2."

Verwante presentaties


Ads door Google