De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netto Pensioenregeling ABN AMRO Pensioenen Presentatie voor medewerkers RBS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netto Pensioenregeling ABN AMRO Pensioenen Presentatie voor medewerkers RBS."— Transcript van de presentatie:

1 Netto Pensioenregeling ABN AMRO Pensioenen Presentatie voor medewerkers RBS

2 Inhoud  Introductie ABN AMRO Pensioenen  Wat is een netto pensioenregeling?  Welke componenten zitten in de regeling?  Ouderdomspensioen  Nabestaandenpensioen  Premievrijstelling bij Arbeidsongeschiktheid  Pensioen opbouwen – Beleggen  Communicatie  Vervolgstappen 2

3 Introductie ABN AMRO Pensioenen 3 ABN AMRO Pensioenen  Samenwerking tussen ABN AMRO en APG (Algemene Pensioengroep)  ABN AMRO Pensioenen is een Premiepensioeninstelling (PPI)  Een PPI voert een beschikbare premie pensioenregeling uit  ABN AMRO Pensioenen is voor u het centrale aanspreekpunt  Particuliere, private en zakenbank  5,1 miljoen particuliere klanten, waarvan er 1,3 miljoen beleggen, 350.000 zakelijke klanten  ABN AMRO verzorgt de beleggingen  Pensioenuitvoerder  4,5 miljoen deelnemers, 20.000 werkgevers  APG verzorgt de pensioenadministratie

4 Wat is een netto pensioenregeling? Zelf -Sparen -Beleggen -Banksparen Werkgever -Collectief pensioen -Nabestaandenpensioen -Anw-hiaat -WIA-excedent Overheid -AOW -Anw -WIA Nederlands pensioenstelsel 1 e pijler Basisvoorzieningen 2 e pijler Compenseren & Ontzorgen 3 e pijler Compenseren, niet faciliteren NettolijfrenteNettopensioen >100k

5 Nettopensioen De algemene kenmerken/fiscale regels  De opbouwde aanspraak is vrijgesteld in box 3  De uitkeringen die te zijner tijd met het kapitaal moeten worden aangekocht zijn niet belast in box 1  Bij overlijden hoeft over het saldo geen erfbelasting te worden betaald. De voordelen van een netto pensioenregeling  Nabestaandendekking eenvoudig en collectief  Geen medische waarborgen bij collectieve regeling  Nabestaandendekking op dezelfde wijze berekend  Lifecycle beleggingsfondsen met lage kosten en automatische afbouw van beleggingsrisico en renterisico  Individueel advies en beleggingsadvies is niet verplicht 5

6 Hoe ziet mijn netto pensioenregeling er vanaf 2015 uit? De pensioenregeling:  DC regeling op basis van 3% netto pensioenstaffel  Pensioenleeftijd: 67 jaar  Lifecycle fondsen inclusief mogelijkheid van opting out (zelf beleggen)  Partnerpensioen: 0,56% per dienstjaar  Wezenpensioen: 20% van het partnerpensioen  Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd Iedereen wordt standaard aangemeld voor:  Ouderdomspensioen  Nabestaandenpensioen  Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 6

7 Hoe ziet mijn netto pensioenregeling er vanaf 2015 uit? Uw pensioenregeling is een beschikbare premieregeling op basis van een 3% staffel. Dit betekent:  De hoogte van de premie die de u inlegt, is vooraf wel bekend  De hoogte van uw uiteindelijke pensioen is vooraf niet bekend  De kosten van een beschikbare premieregeling zijn duidelijk en laag. Lage kosten betekent meer pensioen. Risico’s van beschikbare premie  Beleggingsrisico: de hoogte van uw uiteindelijke pensioen is afhankelijk van het beleggingsresultaat van uw pensioenkapitaal  Renterisico: Als de rente hoog is, kunt u met uw pensioenkapitaal een hoger levenslang pensioen aankopen dan wanneer de rente laag staat 7

8 Hoe wordt de pensioenpremie berekend?  De pensioenpremie is een percentage van de pensioengrondslag  Hoe groot dit percentage is, hangt af van de staffel en uw leeftijd  De pensioengrondslag is uw bruto pensioengevend salaris -/- € 100.000 Mevrouw Verbeek, 47 jaar, fulltime bruto jaarsalaris € 180.000 -/- € 100.000 = € 80.000 (pensioengrondslag) x 9,2% / 12 mnd = € 613,33 pensioenpremie 8 67: geld voor pensioenuitkering Bruto Pensioen- gevend salaris Bruto Pensioen- gevend salaris 100.000 pensioen- grondslag pensioen- grondslag Netto premie is x% Netto premie is x% 63 64 62 60 61 67

9 Verzekeringen - nabestaandenpensioen Uw partner: -Uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner -De ongehuwde partner met wie de ongehuwde deelnemer een gezamenlijke huishouding voert welke blijkt uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) met een notarieel verleden samenlevingscontract. Wat is uw nabestaandenpensioen aanspraak?  Pensioengrondslag * 0,56% * aantal dienstjaren tot pensioenleeftijd 67  Wezenpensioen 20% van partnerpensioen Als u overlijdt vóór pensioendatum tijdens dienstverband:  Uw netto pensioenkapitaal komt vrij voor de aankoop van een nabestaandenpensioen en;  De risicoverzekeraar keert het verzekerde nabestaandenpensioen uit. 9

10 Verzekeringen - nabestaandenpensioen Als u overlijdt na uitdiensttreding:  Uw partner heeft recht op het kapitaal bestemd voor OP dat u heeft opgebouwd tijdens het dienstverband in deze regeling. Na overlijden valt dit kapitaal vrij, zodat uw partner een nabestaandenpensioen kan aankopen. De volledige risicoverzekering bij de verzekeraar vervalt. Als u arbeidsongeschikt wordt tijdens dienstverband:  De verzekeraar betaalt de premies voor pensioenopbouw en nabestaandenpensioen door als u arbeidsongeschikt wordt (dus na 104 weken)  Het gedeelte dat de verzekeraar betaalt hangt af van het percentage waarvoor u arbeidsongeschikt bent verklaard door het UWV  Het gedeelte dat de verzekeraar betaalt volgt de premiestaffel 10

11 Pensioen opbouwen – Beleggen  U belegt standaard in een lifecycle beleggingsportefeuille waarvan de samenstelling verandert naarmate uw pensioendatum dichterbij komt  Standaard beleggen wij de beschikbare premie in deze passieve fondsen.  20 jaar voordat u met pensioen gaat, ruilen wij stapsgewijs aandelen in voor langlopende obligaties. Daarmee beperken wij het beleggingsrisico  Vanaf 10 jaar voordat u met pensioen gaat, ruilen wij obligaties stapsgewijs in voor langlopende obligaties. Daarmee beperken wij het renterisico  TER: 30bps 11

12 Pensioen opbouwen – Beleggen 12  Afbouw van beleggingsrisico’s vindt plaats door gewichten jaarlijks aan te passen  Maximaal zes asset classes: Aandelen (Eur, US, EM), Obligaties (mid, lang), OG

13 Pensioen opbouwen- Opting out fondsen Uitgebreid aanbod beleggingsfondsen  U kunt er ook voor kiezen om de premie zelf te beleggen. Daarmee neemt u de beleggingsverantwoordelijkheid van ABN AMRO Pensioenen over  Daarvoor dient u uw risicoprofiel vast te stellen. Wij toetsen uw actuele beleggingen continu aan uw risicoprofiel  Wij bieden een standaardlijst van ca. 45 beleggingsfondsen  Tevens bieden we een Spaarplus Fonds, het actuele rentepercentage is 1,75% 13

14 Wanneer sprake van bovenmatigheid?  Jaarlijks wordt, de pensioen aangroei vastgesteld uitgaande van 1,875% opbouw. Dit wordt elk jaar geïndexeerd met 3%.  Op de pensioendatum wordt vervolgens bepaald wat de benodigde koopsom is voor een 3% stijgende uitkering op basis van het berekende maximale middelloonpensioen.  Kans op bovenmatigheid is nihil bij Lifecycle Beleggen Als het aanwezige kapitaal hoger is dan de benodigde koopsom, wat gebeurt er bij bovenmatigheid?  Het overschot vloeit in het depot ten gunste van RBS waarbij de kapitalen van andere deelnemers éénmaal in de drie jaar verhoogd mogen worden. Berekening van KWPS laat zien dat er sprake is van bovenmatigheid bij een gemiddeld rendement van 8,9% bij een deelnemer van 36 jaar 14

15 Communicatie bij pensionering 15  Een half jaar voor pensioendatum ontvangt u informatie over pensionering, inclusief een overzicht van aanbiedingen uit de markt.

16 Communicatie  Deelnemersportaal leidend  Indien gewenst kunt uw privé e-mailadres opgeven op uw persoonlijk deelnemersportaal  Binnen het portaal vindt u algemene pensioeninformatie en tevens de pensioenplanner  Op het portaal zijn belangrijke documenten zoals het UPO en het pensioenreglement terug te vinden  Tevens volwaardige service desk 16

17 Vervolgstappen  Vanaf 1 januari is uw partnerpensioen verzekerd  Daadwerkelijke Invoering Q1 2015 met terugwerkende kracht tot 1 januari  Default: opname in de totale regeling OP/NP  Tot 30 januari mogelijkheid voor afmelding met terugwerkende kracht  Praktische stappen:  Afmelden? Afmeldformulier bij HR voor 30 januari inleveren  Afmelden op laten tijdstip ook mogelijk: downloaden portaal vanaf 1-3  Inloggegevens (gebruikersnaam + wachtwoord) pensioenportaal per mail  Vanaf 1 maart:  Pensioenportaal: keuze maken voor maandelijkse inleg  Inzage in kapitaal, beleggingen, rendementen  Mogelijkheid eigen beleggingskeuzes te maken 17

18 Het pensioenportaal - startportaal 18 Inlogpagina

19 Het pensioenportaal - startportaal 19 Opgave partnergegevens

20 Het pensioenportaal - startportaal 20 Opgave maandelijkse inleg

21 Het pensioenportaal - startportaal 21 Overzicht

22 Dashboard Het pensioenportaal – impressie volledige portaal 22

23 Het pensioenportaal – impressie volledige portaal 23 Hoe werkt mijn pensioenregeling?

24 Het pensioenportaal – impressie volledige portaal 24 Mijn beleggingen

25 Bijlage

26 De verschillen tussen netto pensioen en nettolijfrente 26 Onderwerp Nettopensioen Nettolijfrente Uitkeringsduur Levenslang Levenslang of tijdelijk Aanbieder Pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI) Pensioenfonds, verzekeraar, PPI, bank of (beheerder van een) beleggingsinstelling Begunstigden Alleen (gewezen) werknemer, (gewezen) partner en kinderen tot 30 jaar Bij in leven zijn contractant; bij overlijden: elke willekeurige begunstigde die contractant heeft aangewezen. Uitkeringsvormen Levenslange uitkering in geld (dus niet in beleggingseenheden) die kan variëren binnen de marge 100:75 bij ouderdom (ouderdomspensioen en wezenpensioen) Levenslange of tijdelijke uitkering die vast en gelijkmatig is in geld of beleggingseenheden bij ouderdom of overlijden Ververven mogelijk? Kan niet vererven Kan wel vererven (banksparen) Tussentijdse afkoop mogelijk In de meeste gevallen niet Mag, maar met fiscale sanctie Wet Medische keuring Nee Ja

27 Performanceoverzicht van de beleggingen 27

28 Voorbeeldberekening aanvullende risicoverzekeringen 28 Werknemer Mevrouw V. Oorbeeld, 47 jaar, fulltime bruto jaarsalaris Eur 180.000, overlijdt in 2015. Formule Pensioengrondslag x opbouwpercentage x jaren vanaf start netto pensioenregeling tot aan pensioenrichtleeftijd. 1) Pensioengrondslag: Eur 180.000 -/- Eur 100.000 = Eur 80.000 2) Opbouwpercentage: 0,56% 3) Jaren vanaf start van de regeling tot aan pensioenrichtleeftijd: 20 jaar Aanspraak: Partnerpensioen: Eur 80.000 x 0,56% x 20 = Eur 8.960 per jaar Wezenpensioen: 20% van het partnerpensioen = Eur 1.792 per jaar Premie partnerpensioen Eur 8.960 * kapitalisatiefactor 47-jarige (24,02) = Eur 215.219 = Eur 215.219 risicokapitaal Eur 215.219 * tarief per 1000 47-jarige (1,003) = Eur 216 PP

29 Voorbeeldberekening aanvullende risicoverzekeringen 29 Werknemer Mevrouw V. Oorbeeld, 47 jaar, fulltime bruto jaarsalaris Eur 180.000, wordt arbeidsongeschikt Formule 1)Pvi beschikbare premie: beschikbare premie x Pvi premiepercentage 47-jarige 2)Pvi risico premie: premie partnerpensioen + premie wezenpensioen x Pvi premiepercentage 1) Pvi beschikbare premie Beschikbare premie: 180.000 -/- 100.000 = 80.000 x 9,17% = Eur 7.336 Pvi beschikbare premie: 7.336 x 2,16% = Eur 158 per jaar 2) Pvi risicopremie Premie partnerpensioen (Eur 216) + premie wezenpensioen (Eur 25) x 2,34% = Eur 5


Download ppt "Netto Pensioenregeling ABN AMRO Pensioenen Presentatie voor medewerkers RBS."

Verwante presentaties


Ads door Google