De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SWPBS Conferentie 2014 Eindhoven

Verwante presentaties


Presentatie over: "SWPBS Conferentie 2014 Eindhoven"— Transcript van de presentatie:

1 SWPBS Conferentie 2014 Eindhoven
Dimmen graag! Positive Behavior Support en Handelingsgericht werken SWPBS Conferentie 2014 Eindhoven

2 Programma Welkom Dimmen Discussie PBS en HGW Dialoog Afsluiting

3 Een nieuwe leerling Volgende week komt er een nieuw meisje in je school: Dyslectisch Zwakke rekenaar ADHD Geen moeder meer Vader kan niet goed voor haar zorgen Ze wil niet naar school

4 Verdere informatie Ze is erg zelfstandig Ze heeft veel ondernemingszin
Over het algemeen is ze erg vrolijk Er zijn enkele foto’s beschikbaar

5

6 dimmen in plaats van dippen
Denken in MOGELIJKHEDEN in plaats van denken in PROBLEMEN

7

8 Discussie “Prachtig kereltje”
Wat heeft deze leerling nodig om goed te kunnen ontwikkelen? En zijn groep/klas, leerkracht(en), ouder(s), verdere omgeving? Sneeuwbal: eerst in 2-tallen, dan in 4 tallen, 8 –tallen Wat zijn de behoeften van een ieder; wellicht de piramide voor meerdere groepen benoemen, ook voor Peter, de meester, de directeur. Wat is hier HGW, wat is PBS

9 Zeven uitgangspunten van HGW
1. De werkwijze is systematisch en transparant 2. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal 3. Het handelen is doelgericht 4. Het gaat om afstemming en wisselwerking vanuit een interactionistisch referentiekader 5. Leraar, intern begeleider/ leerlingbegeleider, ouders en andere betrokkenen werken constructief samen 6. Positieve, beschermende factoren van leerling, leraar, groep, school, ouders zijn bepalend voor de ingang tot verandering 7. De leraar doet ertoe De leraar heeft een spilfunctie in zijn groep. Hij biedt zo goed mogelijk adaptief en passend onderwijs en voert het proces van handelingsgericht werken in de praktijk uit, ondersteund door de zorgcoördinator, de intern en/of extern begeleider. Leidend voor dit dagelijks handelen in de groep zijn de vier begrippen waarnemen, begrijpen, plannen en uitvoeren.

10 LEOZ: Overeenkomsten tussen HGW en PBS :
Uitgaan van onderwijsbehoeften en creëren van een optimaal leef-en werkklimaat Systematisch werken op basis van verzamelde gegevens Doelgericht werken Samenwerken De leraar centraal Wat PBS nog meer doet: Richten op preventie Schoolbreed inzetten, op basis van gedeelde waarden

11 PBS en Handelingsgericht werken
Schoolbreed Preventief Datagestuurd Positieve insteek Samenwerken

12

13 Continuüm van ondersteuning voor alle leerlingen
algemeen specifiek intensief Rekenen Biologie Continuüm van ondersteuning voor alle leerlingen Spelling Lezen Sociale vaardigheden Geschiedenis Gymnastiek

14 Afstemming op waarden en mogelijkheden van leerling, leerkracht, ouders, begeleider

15 PBS = HGW !? Hoe dan? Wat is er nog nodig? Stille dialoog
Anita: Als men voldoende input heeft gehad, dan kan men dit zelf ook wel verder invullen, maar wat als het voor jou niet helder is wat HGW is of PBS, hoe dan?? Ik vind het bijv. nog een moeilijke opdracht omdat ik niet zoveel van HGW weet…. En waarom moet dit een = zijn?!, omdat het twee hypes zijn, omdat je dan meet toekomt aan mogelijkheden, hoe dan?? Hoe willen en kunnen we afstemmen op wensen en mogelijkheden van leerling(en), leerkracht, begeleiders en ouders? Hoe kan het PBS-team op de school daar een bijdrage aan leveren? In stilte: Deelnemers noteren, trekken pijlen enzovoorts Nodig: groot flipover papier en voldoende stiften Daarna nabespreken

16 Tenslotte Opbrengsten voor jou?


Download ppt "SWPBS Conferentie 2014 Eindhoven"

Verwante presentaties


Ads door Google