De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

19 En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 20 Al de dagen van Jered waren negenhonderdtweeënzestig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "19 En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 20 Al de dagen van Jered waren negenhonderdtweeënzestig."— Transcript van de presentatie:

1

2 19 En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 20 Al de dagen van Jered waren negenhonderdtweeënzestig jaar; en hij stierf. 21 Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach. 22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 23 Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. 24 Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. 25 Methusalach leefde honderdzevenentachtig jaar, en verwekte Lamech. 26 En Methusalach leefde, nadat hij Lamech verwekt had, zevenhonderdtweeëntachtig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.

3 19 En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 20 Al de dagen van Jered waren negenhonderdtweeënzestig jaar; en hij stierf. 21 Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach. 22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 23 Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. 24 Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. 25 Methusalach leefde honderdzevenentachtig jaar, en verwekte Lamech. 26 En Methusalach leefde, nadat hij Lamech verwekt had, zevenhonderdtweeëntachtig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.

4 1 Lofprijzing en aanbidding!

5 2. Belijden van zonde!

6 Lucia de B!

7

8

9 Efeze 4:26 26 ……laat de zon niet ondergaan over uw boosheid!

10 Hebreeën 12:15 15 Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.

11 1 Johannes 1:9 9 Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde.

12 1 Johannes 1:9 9 Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde. Psalm 103:12 12 Hij neemt onze zonden van ons af en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen. Eigenlijk net zo ver als het oosten van het westen verwijderd is.

13 1 Johannes 1:9 Psalm 103:12 Micha 7:19
9 Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde. Psalm 103:12 12 Hij neemt onze zonden van ons af en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen. Eigenlijk net zo ver als het oosten van het westen verwijderd is. Micha 7:19 19…….U zult onze zonden vertrappen onder Uw voeten. Ja, U zult ze allemaal in de allerdiepste zee gooien.

14 3. Dankzeggen!

15 4. Voorbede!

16 Mattheüs 7:7-8 7 Bid en u zult ontvangen wat u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. 8 Klop en de deur zal voor u worden opengedaan. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open.

17 Mattheüs 7:7-8 7 Bid en u zult ontvangen wat u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. 8 Klop en de deur zal voor u worden opengedaan. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open. Johannes 16:23 23 …..Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven.

18 Onverhoorde gebeden!

19 De Here God is geen geestelijke Albert Heijn!

20 Jacobus 4:3 3 U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt….

21 Onverhoorde gebeden! Zuiver je motieven!

22 Onverhoorde gebeden! De Here God is nooit te vroeg of te laat!

23 Onverhoorde gebeden! De Here God gaat anders te werk!

24 Onverhoorde gebeden! Hij wil nog aan ons werken!

25 2 Korintiërs 12:9 9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.

26 Geloof wat je bidt!

27

28

29 Mattheüs 17:20 20 …..Als jullie geloof maar zo klein is als een mosterdzaadje en je zegt tegen deze berg: 'Ga weg,' dan gaat hij weg…..

30 Mattheüs 13:32 32 Het is een bijzonder klein zaadje, maar het wordt een heel grote struik. Net een boom. De vogels komen zelfs in zijn takken schuilen."

31 5. Luisteren naar God!

32 Hooglied 1:4 4 …...De koning nam mij mee naar zijn vertrekken.

33

34

35

36

37 1. Lofprijzing en aanbidding

38 1. Lofprijzing en aanbidding
2. Zonde belijden

39 1. Lofprijzing en aanbidding
2. Zonde belijden 3. Wees dankbaar

40 1. Lofprijzing en aanbidding
2. Zonde belijden 3. Wees dankbaar 4. Voorbede

41 1. Lofprijzing en aanbidding
2. Zonde belijden 3. Wees dankbaar 4. Voorbede 5. Luisteren

42


Download ppt "19 En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 20 Al de dagen van Jered waren negenhonderdtweeënzestig."

Verwante presentaties


Ads door Google